Реферати українською » Маркетинг » PR в банківській системі


Реферат PR в банківській системі

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

По дисципліни:

«Управління громадськими відносинами»

PR у банківській системі


Зміст

Запровадження

1. Стан й ролі банківського сектора залежать у Росії

2. Технології просування російських кредитних організацій

3. Банківський PR: сучасні тенденції

3.1 Робота з ЗМІ

3.2Спонсорство

3.3 Благодійність

3.4 Фундаментальна обізнаність із інвесторами і акціонерами

3.5 Фундаментальна обізнаність із клієнтами

3.6PR-активность банків Інтернеті

3.7 Фундаментальна обізнаність із органами державної влади управління

4. Фінансування PR-діяльності банків

Укладання

Список літератури


Запровадження.

>Ставшее розхожим у російській пресі поняття PR найчастіше сприймається як системне управління громадською думкою. Але якщо стосовно політичного життя таке трактування практично неминуча, то банківську діяльність більш вірної розшифровуванням поняття «банківський PR» то, можливо формула PR як «практики продуманого піднесення переваг».

Сучасні PR-кампанії банків мають бути спрямовані допоможе в орієнтації клієнта над ринком, забезпечення координації виконаних дій, і навіть бажання зацікавити і втримати інтерес клієнта.

Представлена робота буде присвячено основним тенденціям розвитку та застосування PR-технологій, просування продуктів і у однією з найважливіших сфер, що обумовлюють стабільний розвиток всієї російської економіки – банківський сектор.

Сучасні тенденції розвитку банківського сектора залежать як у Росії зумовлюють актуальність аналізу методів і технологій просування кредитних організацій, процесів створення і трансляції іміджу, налагодження взаємовідносин з усіма численними суб'єктами, безпосередньо пов'язаними і впливають на діяльність кредитної організації.

Ця робота має практичного характеру, у ній відбиті найактуальніші тенденції застосування технологій банківського PR, проблеми, і навіть перспективи розвитку цієї галузі, сформульовані з урахуванням аналізу матеріалів проведених досліджень, статей та інтерв'ю аналітики й журналісти експертів.


1. Стан й ролі банківського сектора залежать у Росії.

Банківський сектор одна із основних стабілізаторів економічної ситуації країні, тому формування ефективно діючої банківської системи у Росії – заставу подальшого дальшого поступу всіх галузей економіки. Упостпереходний період російська банківсько системо зазнала серйозні зміни: збільшувалася кількість комерційних банків, з'являлися банківські об'єднання, розвивалися різноманітні банківські продукти і житлово-комунальні послуги, зорієнтовані різні групи клієнтів - і т.д. Ведучи мову про тенденціях розвитку банківської сфери останніх трьох-п'яти років, треба сказати таке.

Починаючи з 2003 року макроекономічна ситуація у країні характеризувалася поступальним поліпшенням: знижувалася інфляція, збільшувався обсяг ВВП, відбувалося пожвавлення інвестиційної активності, росли реальні доходи населення, підтримувався профіцит бюджету та взагалі т.д. Усталеною сприятливому макроекономічному ситуацією скористалися банки – у результаті протягом років темпи зростання російської банківської сектора було навіть вищими, ніж економіки загалом. У 2005 року Урядом РФ прийнята «Стратегія розвитку банківського сектора залежать Російської Федерації на період до 2008 р.», і сукупні показники, передбачені стратегією на 1 січня 2009 року (>активи/ВВП — 56-60%;капитал/ВВП — 7-8%; кредити нефінансовиморганизациям/ВВП — 26-28%), і під час всіх заходів, запланованих стратегією, здавалися дуже досяжними.

У цьому можна назвати основні тенденції у розвитку банківської сфери останніх трьох-п'яти років:

>o посилення універсалізації банків;

>o значне зростання кількості кредитних організацій, зокрема. з участю іноземного капіталу;

>o реорганізація мережі філій кредитних організацій;

>o зростання кількості внутрішніх структурних підрозділів кредитних організацій та філій;

>o розширення спектра банківських продуктів й нових послуг.

Така позитивна динаміка розвитку банківського сектора залежать представляється досить закономірною: природно, що в міру поліпшення економічної ситуації в дедалі більше підприємств потребує якісному розрахунковому обслуговуванні, зі зростанням добробуту населення виникає дедалі більше консервативних заощаджень, що зберігаються, зазвичай, банківських депозитах. По мері того, як в економічних суб'єктів зміцнюється упевненість у майбутньому, зростає в кредитах. Реалізацію подібних тенденцій, можна було цікаво спостерігати практично кілька років. Темпи зростання кількості основних залучених коштів банків наочно представлені наДиаграмме 1.

Діаграма 1.

Темпи зростання кількості основних видів залучених коштів банків, до відповідної дати 2008 року, %

піар банк кредитний

Ведучи мову про сучасні тенденції розвитку банківського сектора залежать мушу згадати про світовому фінансову кризу та її вплив становище російських банків. Темпи зростання кількості банківського сектора залежать знизилися останні кілька місяців від 44% до 37%. Аналітики ринку банківських послуг CSFB констатували дефіцит ліквідності російських банків ще на початку літа цього року. Серед основних чинників, характеризуючих кризовий стан банківського сектора залежать, можна виділити такі:

>o Нестача ліквідності банківській секторі;

>o Обмеження банками всіх видів тварин і обсягів кредитування;

>o Призупинення поруч банків іпотечного і роздрібного кредитування;

>o Підвищення відсоткові ставки з усіх видів кредитування, зокрема за виданими раніше;

>o Накопичення світовим співтовариством банками «подушки ліквідності»;

>o Підвищення вимог до позичальникам;

>o Кредитування лише перевірених і привілейованих клієнтів;

>o Винесення ресурсної бази банків, зокрема і внесків населення;

>o Заборона банків на дострокове закриття депозитів (Зв'язок банк,КИТФинанс,Глобекс).

Експерти зазначають, що в ситуації банківського сектора доведеться пережити нелегкі часи. Скорочення програм кредитування, зростання відсоткові ставки, жорсткість вимог до позичальникам і умов кредитування неминучі. Однак у у середньостроковому періоді, за умови успішного подолання кризи і необхідність активної державну підтримку, обсяг ринку вже безпосередньо до 2011 року може сягнути позначки 150 млрд. доларів.

Які висновки зі сказаного вище можна зробити щодо аналізованої теми?

Високі темпи розвитку російської банківської сектора економіки в останні роки, підвищення концентрації над ринком, гостра конкуренція, зокрема з іншими компаніями, сприяли необхідності активної використання механізмів просування кредитних організацій з метою створення іміджу, відповідного галузі й в водночас яскравого і націленого різні сегменти споживачів. Виникла необхідність диференціації банківських продуктів і рівнем послуг, досягнення впізнаваності образу банку, і навіть підвищення довіри до бренду, що з фінансову сферу є основним запорукою успіху. У цьому які настали кризові часи як не зменшили актуальність цієї проблеми, а й поставили банки перед необхідністю виживання, що може бути забезпечене насамперед з допомогою стійкою лояльності клієнтів до конкретної кредитної організації попри фінансових проблемах, і серйозні зміни умов спілкування.

Жоден з перелічених напрямів може бути реалізовано без маркетингових технологій і технологій PR, використання є стосовно банківської сфери буде розглянуто у пункті.

 


2. Технології просування російських кредитних організацій

Банк як об'єкт поступу ринку є дуже специфічною структурою. Банківський бізнес належить до складного типу послуг, без розуміння підвалин життя і закономірностей якого фахівець із маркетингу чи зв'язків із громадськістю цілком здатний зашкодити банку. У цьому є підстави стверджувати, що банки – сама залежна від суспільної думки галузь. Від формування позитивного іміджу, вибудовування надійної репутації прямо залежить успішне функціонування кредитного установи.

У цьому для російських реалій завдання досягнення саме його довіри, з урахуванням якого буде будуватися довгострокові і тривкі стосунки з клієнтами, початку побудови демократичних принципів російського суспільства був і по сьогодні залишається першочерговою найскладнішою. У 1991 року було перекреслені всі подання людей банк як надійному і стабільному інституті суспільства. Почався довгий і складній ситуації відновлення довіри. І лише до середини 1990-х і натомість зменшення кількості кредитних установ й за умов наявності подібних банківських продуктів найпередовіші банки почали розробляти інтегровані схеми просування, використовуючи як інструменти прямих продажів, і інститути створення сприятливого іміджу. Але 1998 рік знову звів до нуля всі зусилля фахівців.

Починаючи з року у зв'язку з стабілізацією макроекономічної ситуації у країні, банківський сектор почав вставати на ноги. У цьому при просуванні кредитних організацій найчастіше використовувалися методи прямий реклами, до області PR інвестувалися незрівнянно малі кошти. У цьому просування конкретних продуктів й нових послуг по сьогодні складає тлі домінування просування марки банку дедалі з тією ж метою подолати недовіру росіян до фінансового сектору.

Однак у останні роки просування фінансового інституту у вигляді прямий реклами стає вочевидь не досить. Підвищення концентрації у галузі, необхідність змагатися з сильнішими міжнародними гравцями, розширювати клієнтську базу, забезпечувати дедалі зростаючі потреби своїм клієнтам змушує кредитні організації шукати нові унікальні способи створення конкурентної переваги.

На тлі підвищення недовіри рекламі у Росії, як в будь-якій іншій країні, механізм розвитку та створення брендів поступово переміщається до області використання PR-технологій.


3. Банківський PR: сучасні тенденції

Доводиться констатувати, що, попри загальну усвідомлення необхідності активної використання PR-технологій просування кредитних організацій російському ринку, банківськаPR-отрасль досі перебуває на стадії становлення. Аналізуючи цю сферу можна виявити ряд очевидних тенденцій, напрямів діяльності російських банків з просування свого іміджу над ринком, проте розвиток PR-технологій стикається з деякими проблемами, пов'язані з суто російськими реаліями, пережитками радянського минулого й на короткозорість як керівництва банків, і інших учасників ринку. Розглянемо ці тенденції.

 

3.1 Робота з ЗМІ

ЗМІ займають у системі PR особливе становище: з одного боку, це основний канал комунікації, дозволяє вибудувати позитивний імідж компанії над ринком, який транслює закодовані стереотипи від організації до споживача; з другого боку – це об'єкт впливу з боку банківських служб.

Проте практика показує, що з працівників банківськихPR-служб таку взаємодію часом перетворюється на суцільну головний біль. У 2007 року PR-агентством «PRPartner» провели дослідження співробітників банківськихPR-служб, метою якого треба було виявлення основних тенденцій розвиткуPR-отрасли у Росії. Результати дослідження виявили ряд проблем, однієї з них є культури у відносинах ЗМІ й представниківPR-служб.

Показовими стали відповіді такі питання:

1. Яку з нижче перелічених груп Ви вважаєте найнегативніше налаштованої стосовно PR нині?

2. Для чого розподілявся ВашPR-бюджет 2007 р.?

При відповіді перше запитання, 16% респондентів відзначило негативне ставлення журналістів, 6% - урядових організацій, 4% - приватний бізнес.

Результати відповіді друге запитання продемонстрували, що понад чвертьPR-бюджета банків — 26 % — 2007 року була витрачена на організацію та проведення заходів, другою місці — плату публікації — 23%.18 % склали Витрати послуги PR-агентств. Усього 7% витрачених коштів у моніторинг можна пояснити тим, що, переважно банків моніторинг здійснюєPR-агентство, з яким працює банк. Далі з низькою різницею йдуть статті витрат відновлення баз даних ЗМІ, придбання технічних засобів,анализ/оценку PR-діяльності імедиа-тренинги для співробітників.

Резюмуючи підсумки цього питання, автори дослідження звернули особливу увагу до ті 23 %PR-бюджета банків, що йдуть на оплату публікацій. Цей показник, на думку, характеризує діяльністьPR-сотрудников банків ні з кращого боку. «На обличчя зрівнювання функцій реклами й PR. Ніхто не приховує і соромиться оплати інформаційних статей, тобто. більшість вважає нормальним передплачувати розміщення у ЗМІ публікацій банк натомість, щоб зацікавлювати журналістів грамотними і цікавими інформаційними приводами, що свідчить про низькому професійний рівень PR-спеціалістів».

У той самий саме час на відділи банків з і зв'язків із громадськістю обрушуються потоки пропозицій спонсорувати ті чи інших проектів. Причому, зазвичай, цих проектів неможливо пов'язані ні з фінансовою світом і діловими колами, ні з його інтересами споживачів банківських послуг CSFB. Коли ж банк виділяє комусь гроші, виникає парадокс: журналісти всі ці події, зазвичай, недобачають. Загалом, населення у своїй масі, і навіть преса ставляться банків дуже упереджено.

Засобами боротьби з такою станом справ, нав'язаним несумлінними учасниками, є проведення грамотної політики у працювати з тими ЗМІ, у яких принцип інформаційної повноти переважає над комерційними інтересами, зокрема створення інформаційних приводів, проведенняпресс-мероприятий, ексклюзивні інтерв'ю, що у оглядах.

Ще однією лазівкою, що відкриває банкам шлях у інформаційне полі обхід відділів реклами, є інформаційні агентства. Банк робить фінансові операції у ринках: валютному, фондовому тощо. І фактично на кожному більш-менш крупному банку є відділ аналітики, що дає оцінку реальну ситуацію на ринках і робить прогнози. Цими даними користуються як фахівці, працюють у банку. Їх охоче розміщають стрічках коментарів інформагентства. Якісна аналітика може послужити банку в пригоді. У ділових колах є попит ж на таку інформацію. Це хороша PR для банку: люди, довіряють експерту, котрий у певному банку, апріорі довіряють і наодинці банку.

 

3.2Спонсорство

Проте, спонсорство як інструмент PR дуже ефективно банківській сфері. З його допомогою ми можна значно збільшити довіру до банку як до фінансового інституту. Саме з на цій причині банки прагнуть довгостроковим вкладенням. Основні їх сфери – мистецтво, культура, наука, спорт, виховання й освіту. Солідний спонсорський пакет підтверджує наміри банку існувати довго чекати і грунтовно.Спонсорство і меценатство – найдорожчі способи вкотре заявити себе, про позицію.

Найпопулярніші напрями спонсорської діяльності банків, за оцінками учасників ринку, представлені наДиаграмме 2.


Діаграма 2

Найпопулярніші напрями спонсорської діяльності банків, %.

Особливості спонсорської діяльність у банківської сфери визначаються як специфікою цього напряму вкладення коштів, і специфікою діяльності банків, іміджу, до створення яку вони прагнуть.

Як відомо, спонсорство – це матеріальна підтримка будь-якого заходи, людини, продукту чи організації, метою котрої є отримання певної вигоди, причому як «моральної» (як у з благодійністю), а й конкретною матеріальної – невипадково в наданні як і підтримки полягає особливий договір із зазначенням правий і обов'язків кожної зі сторін. Закономірно, що у цій ситуації будуть найвигіднішими вкладеннями є проекти, що ж й цілком компенсують вкладені кошти. Наприклад, фінансування проведення фіналу футбольної Ліги Чемпіонів у Москві гарантує компенсації на неї: либонь у договорі обов'язково вказується відсоток, котра отримує спонсор від суми, реалізованої під час продажу квитків. Такими міркуваннями керуються багато вітчизняних банки. Так було в жовтні 2007 рокуПромсвязьбанк він підписав із РФС спонсорський договір і став генеральним партнером національної жіночої збірної команди по футболу, і

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація