Реферати українською » Маркетинг » Принципи і механізми роботи підприємства роздрібної торгівлі


Реферат Принципи і механізми роботи підприємства роздрібної торгівлі

Страница 1 из 10 | Следующая страница

>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА

Тема: "Принципи і механізми роботи підприємства роздрібної торгівлі (на матеріалах ТОВ ">Агроторг" магазин №650)"

 


Запровадження

 

Роздрібна торгівля – одну з найважливіших сфер забезпечення населення. За її посередництві здійснюється ринкове угоду товарного пропозиції з купівельного попиту. Будучи джерелом надходження коштів, торгівля цим формує основи фінансової стабільності держави.

За період ринкових перетворень вона зазнала докорінні зміни.

У роздрібній торгівлі, як у жодній іншій галузі господарської системи, сформувалася багата конкурентне середовище. Підприємницька і інвестиційна активність у цій сфері найвища.

Сучасний ринок товарів відрізняється відносно високій насиченістю, товарного дефіциту фактично немає. Бюрократична система розподілу товарів повністю замінена відносинами вільної купівлі-продажу.

Динамізм обсягів продажів і структури реалізації товарів та послуг поступово набуває дедалі стійкіший характер.

На підприємствах роздрібної торгівлі завершується процес кругообігу коштів, вкладених у виробничі предмети споживання, відбувається перетворення товарної форми вартістю грошову і складається економічна основа поновлення виробництва товарів. Тут відбуваються постійні кількісні і якісних змін, викликані застосуванням передовий технології, удосконаленням техніки і устаткування, методів управління, які забезпечують підвищення ефективності роботи торгових підприємств і підвищення культури торгівлі.

Перехід до ринкової економіки, поява великої розмаїття організаційно-правових форм підприємств зумовили потреба у нові підходи до організації та технології торгових процесів, до широкої розвитку приватної ініціативи й підприємництва. Усе це пред'являє нові вимоги до підготовки фахівців, професійна діяльність яких ввозяться сфері товарного звернення.

Структура торгово-технологічного процесу – це послідовність виконання різних операцій, які залежать від ступеня господарської самостійності торгового підприємства, застосовуваного методу продажу товарів, типу, розміру магазину, і інших чинників. Велику рольторгово-технологическом процесі грають про операції. Їх своєчасність і якість виконання впливають на широту асортименту запропонованих товарів, безперебійність торгівлі ними і якість обслуговування покупців. До таких операцій відносять вивчення попиту покупців, складання заявок на завезення товарів, формування оптимального асортименту, організацію реклами й інформації. Отже,торгово-технологический процес у магазині можна підрозділити втричі основні частини: операції з товарами до пропозиції їх покупцям; операції безпосереднього обслуговування покупців; додаткові операції з обслуговування покупців.

Забезпечення зростання основних економічних показників діяльності магазину значною мірою залежить від правильного формування асортименту, оскільки закріплення торгового підприємства на споживчому ринку пов'язані з пошуком і освоєнням тієї чи іншої сегмента. Важливе завдання на комерційної роботи у торгівлі є та прогнозуванняемкости товарних ринків, розвиток і удосконалювання рекламно – інформаційну діяльність, координація закупівельної діяльності серед постачальників.

Тому тема, обрана для написання дипломної роботи «Організація й технологія роботи магазину (на матеріалах ТОВ «>Агроторг» магазин №650)», є актуальною.

Мета роботи аналіз організаціїторгово–технологического процесу для підприємства роздрібної торгівлі – у книгарні №650 «>Пятерочка».

Завдання, необхідні вирішити під час виконання дипломної роботи:

– розглянути особливості розвитку сучасного ринку продовольчих товарів хороших і особливості сучасного продовольчогоритейла;

– вивчититоргово-технологический процес на роздрібних торгових підприємствах;

– проаналізуватиорганизационно-економическую діяльність ТОВ «>Агроторг» магазин №650;

– розробити пропозиції з удосконалення торгово-технологічного процесу у ТОВ «>Агроторг».

Діяльність використана спеціальна навчальну літературу, і навіть документація ТОВ «>Агроторг» магазин №650.


1 Організація й технологія роботи роздрібних торгових підприємств у сучасних умовах

1.1 Огляд сучасного ринку роздрібної торгівлі у Росії

Роздрібна торгівля – продаж товару кінцевого споживача (приватній особі).

Роздрібна торгівля одна із ринках секторів економіки Росії, випереджаючим за темпами розвитку інші галузі. Проте у з економічну кризу,повлекшим у себе падіння промислового виробництва, скорочення інвестицій у економіку, зростання безробіття й відповідне зниження доходів населення, зростання обороту роздрібної торгівлі, починаючи з 17 листопада 2008 року, уповільнився, а в лютому 2009 роки показав негативні показники розвитку.

У 2009 року 28 грудня Державної Думою затверджений Федеральний закон №>381-ФЗ «Про основи державного регулювання торгової діяльність у Російської Федерації». [4]Целями цього закону є:

1) забезпечення єдності економічного простору Російській Федерації через встановлення вимог до організації та здійсненню торгової діяльності;

2) розвиток торгової діяльність у цілях задоволення потреб галузей економіки вироблену продукцію, забезпечення доступності товарів населенню, формування конкурентного середовища, підтримки російських виробників товарів;

3) забезпечення дотримання правий і законних інтересів юридичних, індивідуальних підприємців, здійснюють торгову діяльність (далі – господарючих суб'єктів, здійснюють торгову діяльність), юридичних, індивідуальних підприємців, здійснюють поставки вироблених чи закуповуваних товарів, виділені на використання у підприємницької діяльності, зокрема на продаж чи перепродажу (далі – господарючих суб'єктів, здійснюють поставки товарів), балансу економічних інтересів зазначених суб'єктів господарювання, і навіть забезпечення у своїй дотримання правий і законних інтересів населення;

4) розмежування повноважень між федеральними органами структурі державної влади, органами структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування сфері регулювання торгової діяльності.

За данимиРосстата за підсумками 2009 року оборот роздрібної торгівлі становив 14516,9 млрд. рублів, скоротившись на 5,5% в порівняних цінах до 2008 року.

Частка продуктів харчування, включаючи напої, і тютюнових виробів на загальному обсязі роздрібної торгівлі зросла, склавши 48,6% проти 46,8% в 2008 року, а частка непродовольчих товарів становить 51,4% проти 53,2% в 2008 року.

Оборот роздрібної торгівлі продовольчими товарами, включаючи напої, і тютюновими виробами за підсумками 2009 року скоротився на 2,5% проти 2008 роком, а оборот роздрібної торгівлі непродовольчими товарами – на 8,3% [43].

У структурі валового внутрішнього продукту за підсумками 2009 року частка оптової і роздрібної торгівлі не враховуючи непрямих податків становила 19,5% (в 2008 року – 20,5%). З іншого боку, торгівля забезпечує 10% всього обсягу податкових надходжень до бюджету країни (в 2009 року 627,5 млрд. рублів).

У загальній структурі обороту роздрібної торгівлі які торгують організації та індивідуальні підприємці, здійснюють діяльність поза ринком, формували 86,4% всього обороту роздрібної торгівлі проти 86,8% в 2008 року. У цьому темпи падіння продажу стаціонарної торговельну мережу за результатами року перевищили темпи падіння продажу цілому в галузі й склали 6% (в 2008 року зростання становило 16,2%).

Роздрібні ринки і ярмарки за підсумками 2009 року формували 13,6% обороту роздрібної торгівлі (в 2008 року – 13,2%). Динаміка продажу на ринках і ярмарках в 2009 році характеризувалася меншими темпами падіння, ніж загалом роздрібна торгівля і стаціонарна торгівля. Продажі товарів на роздрібних ринках і ярмарках за результатами року впали на 2% до 2008 року (в 2008 року – на 1,7%).

У структурі формування обороту роздрібної торгівлі в 2009 року частку великих комерційних підприємств доводилося 31,2% всього товарообігу, індивідуальних підприємців – 26,1%, підприємств – 25,8%, суб'єктів середнього підприємництва – 3,3%.

За підсумками 2009 року зростання споживчих цін уповільнився внаслідок падіння від попиту й зниження реальних наявних доходів населення. У цілому нині за 2009 рік на товари та зросли на 8,8% проти 13,3% в 2008 року. На товари (без послуг) зростання цін за результатами року становив 7,9% (за 2008 рік на товари зросли – на 12,4%).

На продовольчі товари в 2009 року ціни росли повільнішими темпами, як щодо 2008 року, і проти непродовольчими товарами. Протягом року продовольчі товари подорожчали на 6,1% (в 2008 року – на 16,5%). Зростання ціни непродовольчі товари в 2009 року прискорився і становить 9,7% проти 8% в 2008 року.

У січні-березні 2010 року сектор роздрібної торгівлі продемонстрував зростання щодо аналогічного періоду минулого року. За підсумками трьох місяців і цього року оборот роздрібної торгівлі становив 3607,6 млрд. рублів, збільшившись на 1,3% стосовно відповідному періоду 2009 року.

У структурі обороту роздрібної торгівлі питому вагу продуктів харчування, включаючи напої, і тютюнових виробів на березні 2010 року також ще як й у березні 2009 року становить 49%, непродовольчих товарів – 51%.

>Начавшееся відновлення купівельного попиту сильно вплинуло на динаміку продажів продовольчих товарів, у результаті оборот роздрібної торгівлі харчовими продуктами, включаючи напої, і тютюновими виробами за підсумками I кварталу 2010 року зріс на 3,9% до I кварталу 2009 року. У той самий час оборот роздрібної торгівлі непродовольчими товарами за певний період скоротився на 1,1% до I кварталу 2009 року.

У розрізі форматів торгівлі у березні 2010 року які торгують організації та індивідуальні підприємці, здійснюють діяльність поза ринком, формували 87,4% обороту роздрібної торгівлі, а роздрібні ринки і ярмарки, – 12,6% (>справочно: у березні 2009 року – 87,1% і 12,9% відповідно).

З іншого боку, в аналізованому періоді роздрібні продажу товарів торгуючих громадських організацій і індивідуальних підприємців поза ринком росли активніше, ніж роздрібних ринках і ярмарках. У стаціонарній торговельну мережу в січні-березні 2010 року оборот роздрібної торгівлі становило 1,6% до відповідного періоду 2009 року, але в ринках і ярмарках обсяг продажу скоротився на 0,4% стосовно відповідному періоду 2009 року.

Частка мережевий торгівлі в обороті роздрібної торгівлі поступово збільшується. За данимиРосстата у березні 2010 року роздрібні торгові мережі формували у середньому Російської Федерації 31,1% обороту роздрібної торгівлі торгуючих організацій (у березні 2009 року – 30,7%) і 16,2% загального обсягу обороту роздрібної торгівлі (у березні 2009 року – 16,0%).

Причому у федеральних округах розвиток мережевих торгових структур

відрізняється істотною нерівномірністю. Якщо Північно-Західному федеральному окрузі їхня частка становить близько 50%, то Далекосхідному федеральному окрузі лише 15%.

За даними у січні-квітні 2010 року індекс споживчих цін становив 103,5% проти 106,2% у відповідній періоді 2009 року. Для підприємств товари (без послуг) у січні-квітні 2010 роки підскочили на 2,7%, зокрема на продовольчі товари – на 4,1%, непродовольчі товари – на 1,3%.

Темпи зростання кількості ціни основні види непродовольчих товарів у січні-квітні 2010 року (101,3%) не перевищували показники відповідного періоду 2009 року (104,8%).

1.2 Особливості розвитку російського продовольчогоритейла

За оцінками експертів, останні п'ятнадцять років спостерігається еволюція російського продовольчого ринку. У період із 1994 по 1998 рік у різних містах Росії почали з'являтися перші російські супермаркети, у наступні двох років відзначався перехід у нижчі цінові сеґменти і появу у Росіїдискаунтеров, з року російський продовольчий ринок почали виходити іноземні гравці. Сьогодні у Росії відзначається все більше сегментування продуктових мереж, залежно від розташування магазинів, формату торгівлі, і від спрямованості щодо різноманітних верств населення залежно від рівня доходів. [31]

Сьогодні російський ринок роздрібної торгівлі продуктами харчування перебуває на стадії динамічного розвитку, у ньому спостерігається висока між торговими мережами, які пропонують найширший асортимент товарів про всяк смак. Тоді як розвиток західного ринку роздрібної торгівлі відбувалося під впливом поступового зміни запитів споживачів, у Росії більшість торгових мереж починали своєї роботи, дотримуючись вже розроблених форматів, що допомогло кожної їх створити свій в очах покупців у досить стислі терміни. На думку аналітиків, Росія є одночасно найбільшим, таким й найбільшинвестиционно-привлекательним споживчим ринком Європи. За оцінками, частка мережевих продуктових магазинів становить близько тридцяти% роздрібного продуктовогоритейла, агородах-миллионщиках перевищує 40–50%. На Санкт-Петербурзі, за даними аналітиків агентства «>ИНФОЛайн», цей показник становить понад 60%. Тенденції у розвитку торгових мережFMCG визначальні для всієї роздрібної торгівлі РФ. Найактивнішим періодом розвитку російськогоритейла аналітики називають період 2000–2006гг.[44].

Цьому часу, на думку експертів РБК, характерне кілька етапів:

• активізація діяльності продуктових компаній російському ринку;

• у цьому еволюційному етапі правила над ринком починають визначати саме мережі: цьому сприяють загострення і чисельне зростання серйозних конфліктів рітейлерів з постачальниками і виробниками;

• завершення формування основних форматів російської торгівлі, появамультиформатних (працюючих відразу у кількох форматах) мереж;

• активізація регіональної експансії великих рітейлерів: починають формуватися федеральні гравці галузі;

• у регіонах з'являються локальні мережі; переважно регіональні мережі організуються з урахуванням оптових чи дистриб'юторських компаній;

•ритейл остаточно стає одним із найрозвиненіших російських галузей.

Сучасні формати роздрібної торгівлі продовольчими товарами розвиваються значно швидше, ніж продовольча роздріб загалом: 2007 р. зростання становило 49,4%. Проте, за станом кінець 2007 року у структурі роздрібної торгівлі продовольчими товарами частка сучасних форматів становить лише 32,6%. За прогнозом X5Retail Group, зробленому на початок світової кризи, частка роздрібних продовольчих мереж до 2010 року до 45,7%.

Лідерами критерієм «виручка» серед провідних торгових мереж Росії є такіритейлери: «X5Retail Group N. V» («>Пятерочка» і «Перехрестя») – більш 5,2 млрд. дол.; «МЕТРО Кеш енд Керрі» («MetroC&C») – більш 4,6 млрд. дол.; «>Тандер» («Магніт») – більш 3,6 млрд. дол.; «>Ашан-Россия» («>Auchan») – більш 3,2 млрд. дол. [45] Приріст виручки компаній обумовлений реалізацією масштабних інвестиційних програмам й висновків угод злиття і поглинання.

Малюнок 1.1 Структура роздрібної торгівлі у Росії 2007 року


Ринок торгівлі продуктами у Росії ділиться втричі частини: незалежні оператори (немережеві магазини), торгові мережі, неорганізована торгівля (ринки). Як очевидно з малюнка 1.1, більшу частину російського продуктового ринку на 2007 року займали незалежні оператори, ними припадало близько дві третини ринку (67,2%), мережні оператори займали 17,5%, а частка ринків становила 15,3% (за матеріалами фрагмента звіту «>Маркетинговое дослідження і аналіз російського ринку роздрібної торгівлі».

Лідерами країни за кількістю магазинів, за даними РБК («>РосБизнесКонсалтинг»), є дві гравця: краснодарська компанія ТОВ «Магніт», яка у форматідискаунтеров (магазини Магніт) і компанія X5Retail Group, розвиває різні формати торгівлі (магазиниПятерочка,Перекресток,Мер-кадо-Суперцентр).

Настільки бурхливий розвиток продуктових мереж у Росії аналітики пов'язують, передусім, зі зростанням економіки нашої країни: високі ціни на всі неочищену нафта і природний газ, основні експортні товари, і навіть високого попиту ними країни. Дедалі більша економіка підтримується

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація