Реферати українською » Маркетинг » Проектування діяльності підприємства з пошиття чоловічого одягу


Реферат Проектування діяльності підприємства з пошиття чоловічого одягу

>ГОУВПО

>Дальневосточний Університет Шляхів Повідомлення


Типовийвнутрифирменний бізнес-план за виробництвом продукції

Виконала:ст-т 521 грн. Білий І.А.

Перевірила: ЛогіноваГ.В.

Хабаровськ 2007


Резюме

>ОБЩЕЕОПИСАНИЕФИРМЫ:

Назва: «>Одежка»

Рід діяльності:Пошив і продаж чоловічої одягу.

Загальні характеристики товарів: одяг чоловікам віку й у будь-яких розмірах.

Орієнтовна кількість персоналу:

4 людини:

- директор;

- бухгалтер;

- робочийперсонал(2 людини).

Мета діяльності фірми: зайняти вигідне місце над ринком товарів та послуг, головна мета моєї діяльності має стати отримання прибутку, розширення ринку збуту та вироблення продукції людей з різними рівнями доходу. Щоб утвердитися над ринком ми повинні реалізовувати наш товар по невисоку ціну, проти конкурентами (з допомогою зниження витрат і невисокою прибутку спочатку). Щоб потіснити конкурентів слід зосередити зусилля однією сприятливому сегменті ринку.

Форма власності – приватна;

Основний вид діяльності – виробництво чоловічої одягу.

Цей проект планується реалізувати без утворення юридичної особи зменшення оподаткування нафтопереробки і спрощення фінансової звітності.

Опис продукту

Відкривається підприємство з пошиву чоловічої одягу. Передбачається виробляти одяг у різноманітному асортименті: різних фасонів, розмірів, квітів, нічого для будь-якого сезону й у людей різними рівнями доходу. Планований продукт може бути:

> Одяг має бути зручною, і навіть бути міцної.

> Одяг має бути яскравої та відповідати моді.

> Різноманітних розмірів.

>Разнообразних моделей.

>Сшит з натуральних тканин (ситець, бавовняні тканини).

Отже, на відміну конкурентів, мою фірму має перевагу – великий асортимент, за досить низькій ціні.

 

Оцінка ринку споживачів

Щоб сформувати портрета споживача слід узяти такі чинники сегментації:

- рівень доходів споживачів;

- потреба чоловіків у одязі.

Продукція розрахована на групу покупців із різним рівнем доходів, але з достатньої купівельною спроможністю у плані одягу; а як і це не задоволені товарами конкурентів чи котрі взагалі може вишукати підходящий їм товар.

Планований обсяг випуску:

>V(мес.)=2 швачки *5 прим.* 24 день = 240 прим. на місяць середньому.

>V(год.)=240 прим. * 12 = 2880 прим. на рік;

Таблиця 1. Небезпеки й можливості, які вплинути на

збут товару

Чинники макросередовища, що впливають збут
Негативно Позитивно
Зниження рівня купівельної спроможності Стабільний чи трохи зростаючий рівень
Зростання інфляції Зниження інфляції
Прийняття законів, які б права виробників Запровадження пільг виробникам

Щоб позбутися негативних впливів необхідно:

1. Співпрацювати з перевіреними постачальниками; мати виробничі запаси.

2. Застосовувати кошти стимулювання торгівлі (премії продавцям, сезонні розпродажу тощо.).

3. Коригування методів просування і збуту.

4. Проведення маркетингових досліджень, створення нової товару чи вдосконалення старого, зміна комплексу маркетингу.

 

Аналіз і - оцінка конкурентів

збут конкурентний рекламний витрата

Проаналізувавши асортимент одягу у багатьох магазинах міста Хабаровська, й потреби покупців, можна сказати, що в багатьох спеціалізованих магазинах представленій у основному одяг для чоловічого населення із високим рівнем доходу (на вельми малому асортименті). Що ж до якості: більшість речей виготовлені з синтетичних тканин несимпатичних забарвлень і представлено дуже невеликою кількістю ж розмірів та по сезонності цей одяг на 80% складається з літніх речей.

Отже, з усього вищесказаного можна дійти невтішного висновку, що маємо є дуже перспективна маркетингова можливість виходу ринок чоловічої одягу. Наша фірма розраховує перевершити конкурентів високим якістю товару, великим асортиментом при не високих цін.

 

Стратегія маркетингу

З завдань, які фірмою завдань, необхідно вибрати стратегію проникнення ринку, тобто планувати рівень ціни товар нижче, ніж в конкурента отже залучити покупців.

Реклама.

Реклама товару здійснюватиметься по телебаченню й у періодиці (газети). Перевагу надаватимуть рекламі з питань телебачення.

 

Таблиця 2. Витрати проведення рекламної компанії

  місце реклами періодичність внед. витрати в міс.
газети 500 3 6000
TV 2500 10 100000
РАЗОМ в міс.     106000
РАЗОМ на рік     1272000

 

Наприклад, один ролик з питань телебачення коштуватиме 2500 крб., і буде повторюватися з періодичністю 10 разів на тиждень. Щомісячні видатки рекламу по TV можна розрахувати так: 2500 * 10 * 4 = 100000 крб.

Склавши щомісячні витрати з всіх видах реклами одержимо 106000 крб. Помноживши їх кількість на 12 місяців, ми матимемо видатки рекламу на рік.

Отже видатки проведення рекламної компанії становлять 1272000 крб.

З допомогою реклами ми плануємо зацікавити своїм товаром споживачів, що дозволить розширити виробництво цього товару.

 

План виробництва

Для виробництва є приміщенняполеченное у спадок, отже з його придбання не знадобилися кошти. Також необхідно провести розрахунки видатків на електроенергію. Вона необхідна висвітленню робочих місць й у роботи швейних верстатів. У середньому виходить 800 кВт на місяць. При тарифну ставку 1.8 крб. за 1 кВт, отримуємо: 800 * 1,8 = 1440 крб.

Для виробничого приміщення мені знадобиться: швейні верстати, великі столи для розкрою, комп'ютер для бухгалтера.

Таблиця 3. Необхідно придбати

Найменування устаткування кількість ціна задовільно. сума
швейний верстат 2 20000 40000
стіл закрійника 2 7000 14000
комп'ютер 1 26000 26000
РАЗОМ

 

53000

 80000

>Рассчитаем норму амортизації:

Ф>перв

Мгам= -------------- * 100%

Та* Ф>перв

>Т.к. Та = 5 років, то Мгам = 20%

>Рассчитаем амортизаційні відрахування.

А>отч= Ф>перв * Мгам / 100%

А>отч= 53000 * 20/ 100% = 10600 крб. на рік.

 

Організаційний план

Підприємство є приватною, створене на договірній основі з найманими працівниками. Робота мені потрібні дипломованих фахівців, мають середнє фахова музична освіта та досвід роботи. Для працівників планується відрядна оплата праці, а як і різні заохочення, залежно від обсягу робіт виконуваних працівником. Для бухгалтера передбачається погодинна оплата праці.


Юридичний план

Відповідно до статтею 23 ДК РФ « громадянин у право займатися підприємницької діяльності без утворення юридичної особи».Предпринимателем отримало ліцензію, дає декларація про вказаний у ній вид діяльності терміном роком, вартістю 10 тис. крб.

 

Оцінка ризиків страхування

Існує ризик можливих збитків пожеж і комунальних затоплень, тож необхідно застрахувати майно, що у власності з щомісячними виплатами за страховкою 2000 крб. на місяць.

 

Фінансовий план

 

Витрати

Умовно постійні витрати:

· Транспортні витрати – 2000 крб.

· Витрати на електроенергію – 1440 крб.

· Амортизаціяосн. коштів – 883 крб.

· Страховка – 2000 крб.

· Послуги зв'язку – 250 крб.

· Реклама – 106000 крб.

· Зарплата погодинна – 12000 крб.

Разом постійні витрати на місяць = 124573 крб.

У рік: 124573 * 12 + 10000 = 1504876 крб.

Умовно перемінні витрати:

· Сировина і матеріали – 40000 крб.

· Відрядна зарплата – 2 год. * 10000 = 20000 крб.

Разом на місяць: 60000 крб.

У рік: 85000 * 12 = 720000 крб.

Разом постійні й перемінні витрати: 2224876 крб.

Доходи

Ц задовільно. = 1000 крб.

Гаданий обсяг випуску: 2 швачки * 5 штук щодня = 10 штук.

Коли ж врахувати, що у місяці 24 робочі дні, одержимо:

1000 * 10*24 = 240000 крб.

Разом на рік: 240000 * 12 = 2880000 крб.

>Рассчитаем прибуток:

П = Д – Р

П = 2880000 – 2224876 = 655124 крб.

 

>Рассчитаем рентабельність:

Р = П / З *100%

Р = 29%


Схожі реферати:

Навігація