Реферати українською » Маркетинг » Розробка комплексу заходів щодо просування товару


Реферат Розробка комплексу заходів щодо просування товару

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Просування продукції як із найважливіших компонентів маркетингової політики підприємства

1.1 Поняття, структура і цілі маркетингової політики підприємства

1.2 Розробка маркетингової стратегії та її складових

1.3Коммуникационная політика

1.4 Збутова політика

2.Организационно-економическая характеристика підприємства

2.1 Аналіз фінансово-господарську діяльність

2.2 Аналіз маркетингової політики підприємства

2.3 Аналіз конкурентного середовища підприємства

3. Розробка рекламної кампанії за підсумками аналізу заходів із просуванню товару вИПКоротаев.Д.В.

3.1 Використання методу особистих продажів

3.2 Ефективність запропонованих заходів

Укладання

Список використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


Запровадження

Принципово важлива роль маркетингу вже є давно відомої істиною. До того ж це твердження актуально підприємствам будь-якій галузі економіки. Одне з найважливіших елементів організації маркетингової діяльності є будування та впровадження її стратегії. Стратегію маркетингу можна буде потрапити ефективно реалізовувати тоді, якщо буде існувати стійкий і стабільний ринок.

Важливу роль діяльності підприємства грає маркетингова політика, що визначає повний комплекс маркетингу.

Однією з найважливіші складові маркетингової політики стає політика просування продукції/послуг компанії над ринком.

>Продвижением вважатимуться будь-яку форму повідомлень, з допомогою яких фірма інформує і переконує людей, і навіть нагадує про своє товарах, послугах, ідеях, суспільної діяльності чи інших діях, що впливають на суспільство.

Потрібні їй повідомлення фірма може передавати через свої фірмові назви, упаковку, вітрини магазинів, виставки, засоби інформації, і навіть у вигляді прямих контактів торгових представників фірми з покупцями.

Мета дипломної роботи - розглянути теоретичний аспект формування маркетингової політики підприємства, структури просування на прикладі підприємстваИПКоротаев Д.В. проаналізувати його маркетингової діяльності, запропонувати шляхів удосконалення просування його своєї продукції ринок.

Актуальність теми дипломної роботи обгрунтована тим, що у більшості підприємств гостра проблема просування товарів. Багато в чому, це пов'язано з посиленням конкуренції на товарних ринках, конкуренція з боку іноземних виробників, і з боку найбільших вітчизняних виробників, і навіть із боку численних малих підприємств.

Досягнення мети роботи вирішити ряд наступних завдань:

Розглянути структуру маркетингової політики та її ролі у діяльності підприємства;

Вивчити теоретичні питання просуванню товарів та послуг;

Розглянути і проаналізувати існуючу маркетингову діяльність підприємствіИПКоротаев Д.В.;

Розробити низку заходів для вдосконаленню просування продукції підприємства (пластикові вікна) над ринком.

У першій главі розглянуті основні теоретичні питання формування маркетингової політики підприємства, її структури та політики просування як однією зі складових маркетингової діяльності підприємства.

У другій главі розглянута діяльність підприємства з виробництва пластикових віконИПКоротаев Д.В. Проведено аналіз фінансово-економічних показників, а як і докладно розглянута маркетингова діяльність й питання просування продукції.

Компанія "Вікна - Град" (>ИПКоротаев Д.В.), існує наНабережночелнинском ринку вже з більш 4 років і з перших налагодила власне виробництво вікон з ПВХ. Сьогодні компанія виробляє й встановлює вікна з ПВХ - профілюREHAU.

Основними видами діяльності компанії є: виробництво і продаж готової продукції з ПВХ (вікна, двері, лоджії); доставка і монтаж продукції з ПВХ; внутрішня й зовнішня оздоблення віконних і дверних отворів після установки; надання послуг за виміру віконних і дверних отворів. Компанія стабільно розвивається і має великий потенціал подальшого розвитку.

У третій главі наведено результати маркетингових досліджень ринку пластикових вікон Росії і близько республіки Татарстан, запропоновані методи вдосконалення просування своєї продукції підприємствіИПКоротаев Д.В., і навіть розглянута ефективність від використання декого з тих.

Для написання дипломної роботи використана навчальна літератури таких авторів як:ГолубковЕ.П.,Котлер Ф., Маслова Т.Д.,Божук С.Г., і навіть статті періодичних видань і ресурси Інтернету.


1. Просування продукції як із найважливіших компонентів маркетингової політики підприємства

 

1.1 Поняття, структура і цілі маркетингової політики підприємства

Забезпечення розвитку і функціонування, як великих, і підприємств за умов ринкової системи господарювання нині є складною комплексної проблемою. Передусім це ж стосується таких її сторін, як менеджмент і маркетинг.

Маркетинговий підхід - загальновизнане направлення у створенні та реалізації фірмами продукції та послуг різного напрями. У країнах із розвиненою ринковою економікою маркетингової сфері приділяється велика увагу, оскільки неефективна маркетингова система підприємства можуть призвести як до втраченої прибутку, а й прямим збитків. Маркетингова система як підсистема організаційного управління існує у будь-який фірмі, проте, рівень її розвитку та ефективності може мати значні відмінності. У організаційному плані у великих і середніх фірмах котра управляє ланка маркетингової системи - спеціальні служби й підрозділи. У малої фірмі це то, можливо безпосередньо одного з керівників.

Термін "маркетинг" - в буквальному значенні процес поступу ринок - не відбиває повною мірою внутрішньої двоїстості процесу акцентує більш "активну" бік маркетингу тоді як "аналітичної". Щоб охарактеризувати цю двоїстість, застосовують терміни "стратегічний" і "операційний" маркетинг. Стратегічний маркетинг є процес аналізу, що включає у собі аналіз потреб, сегментацію ринку, аналіз конкурентоспроможності, й у укладанні, вибір стратегію розвитку підприємства. Операційний маркетинг є процес вибору цільового сегмента з наступним упорядкуванням плану маркетингу і застосуванням комплексу маркетингових комунікацій на вибраних сегментах ринку, виходячи із бюджету маркетингу. [>15,C.45]

Під управлінням маркетингом розуміють аналіз, планування, втілення у життя контроль над проведенням заходів, розрахованих встановлення та підтримка обмінів з цільовими покупцями для досягнення певних завдань організації, як-от отримання, прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення частка ринку. Завдання управління маркетингом залежить від вплив до рівня, час і характеру попиту в такий спосіб, щоб це допомагало організації у досягненні які нею цілей, тобто. управління маркетингом - це управління попитом.

Існує п'ять різних підходів до під управлінням маркетингом:

1. Концепцію удосконалення виробництва, яка стверджує, що споживачі воліють товари з низькими цінами, отже, треба скорочення витрат у виробництві.

2. Концепцію удосконалення товару розмірковує так, що споживачі воліють якісні товари та у разі стимулювання збуту непотрібен.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль виходить з тому, що товари ні купувати без значних зусиль у сфері збуту і стимулювання.

4. Концепція маркетингу будується на затвердженні, що фірма повинна виявити з допомогою досліджень запити, й потреби точно окресленого ринку виробництва і забезпечувати їхню бажане задоволення.

5. Концепціясоциально-етического маркетингу проголошує своїм принципом досягнення цілей організації та її здатність забезпечити споживчу задоволеність і довгостроковий добробут і споживача й суспільства загалом. [3,C.11]

Практично діяльність маркетингу надає великий вплив на покупців, безліч як покупців, і як продавців.

Цілі маркетингу: максимально високе споживання, досягнення максимальної споживчої задоволеності, надання щонайширшого вибору, максимальне підвищення якості життя.

Ці мети вирішує маркетинговий цикл, що включає: маркетингові дослідження, маркетинговий синтез, стратегічне планування, оперативне планування і планів, контроль та інформаційний забезпечення.

Основою маркетингу для підприємства служить грамотно сформована маркетингова політика.

Маркетингова політика підприємства - це всеосяжний план, орієнтується на основну ідею чи певні величини (мети) і який встановлює основні рамки поведінки (стратегії), і навіть описує необхідні оперативні дії (використання маркетингових інструментів). [5,C.95]

Отже, структуру маркетингової політики можна визначити так:

- Цілі підприємства міста і мети маркетингу

- Маркетингові стратегії

-Маркетинг-микс

Натомість, маркетингова стратегія - це умовний, глобальний план "поведінки" задля досягнення цілей підприємства міста і маркетингових цілей.

Розробка маркетингової політики відбувається на кілька етапів, це складного процесу планування.

Перед маркетинговим плануванням стоять такі:

1. проаналізувати ситуацію всередині підприємства міста і довкілля

2. вибрати ринок

3. визначити розмір покриття ринку

маркетингова політика просування товар

4. виробити основні засади поведінки стосовно учасники ринку

5. визначити ключові моменти використання маркетингових інструментів

Також розробка маркетингової політики проводиться за допомогою маркетингового аналізу та включає у собі три етапу:

1. постановка цілей

2. розробка маркетингової стратегії

3. визначення використання маркетингових інструментів

Маркетинговий аналіз є доцільним перед постановкою цілей.

Маркетингова політика - частина спільної політики підприємства. За підсумками проведеного аналізу підприємство будує загальну систему цілей. Її можна так:

1. Мета підприємства, тобто. місія (businessmission)

2. "Особистість" підприємства (>corporateidentity) - описує традиції підприємства, проведену політику, погляду, позиції менеджерів і працівників. Саме "особистість" підприємства створює його в очах суспільства і очах його.

3. Пріоритети підприємства, тобто. потім підприємство орієнтується, залежно від рівня прибутку (на клієнтів, працівники, на довкілля, з прибутку й зростання)

4. Оперативні мети: в таких межах завдання менеджменту - уявити місію підприємства, з урахуванням її пріоритетів та її "особистості", як набір конкретних оперативних цілей.

Останні діляться на

- спільні цілі (наприклад, збільшити прибуток до.)

- мети функціональних підрозділів (сюди ставляться мети маркетингу, і навіть мети закупівель, мети виробництва та т.п.)

- цілі з напрямам бізнесу

- мети використання конкретних інструментів.

Весь діапазон цілей підприємства можна згрупувати за такими категоріями: мети, пов'язані з

1. ринком (частка ринку, оборот, нові ринки);

2. рентабельністю (прибуток, рентабельність власного капіталу тощо.);

3. фінансами (кредитоспроможність, ліквідність, ступінь самофінансування, структура капіталу);

4. працівниками (задоволеність працівників, дохід працівників і соціальний захищеність, соціальна інтеграція, розвиток особистості);

5. престижем (незалежність, імідж, політичний вплив, громадське вплив).

Необхідно враховувати, всі ці мети тісно пов'язані між собою. [>1,C.46]

Що ж до цілей маркетингової політики, то тут слід виконання таких умов:

1) визначити розмірність цілей, тобто. поставити такі цілі, досягнення можна проконтролювати (наприклад, дозволяють збільшити частку ринку на 10%).

2) створити ринково орієнтовану систему цілей, тобто. маркетингові мети повинні відповідати загальним цілям підприємства міста і одна одній.

Якщо деякі мети суперечать одна одній, необхідно визначити пріоритети, тобто. що. Наприклад, збільшення обороту товару викликає зниження прибутку рахунок збільшення витрат, наприклад, реклами. Тут слід вирішити, чи можна збільшення обороту, скажімо,среднесрочно, допустити короткострокове зменшення прибутку.

При постановці мети формулюються такі аспекти:

1. Зміст мети - описує, чого мають прагнути. За змістом мети може бути:

  економічні: тісно пов'язані зі спільними цілями підприємства (прибуток, рентабельність, безпеку). Їх досягнення просто проконтролювати, оскільки вони орієнтовані видиму частина процесу ухвалення рішення про купівлі. Це мети, як

- збільшення обороту збуту;

- збільшення частка ринку;

- доступ визначений ринок;

- використання ринкового потенціалу.

 психографические мети: комплекс заходів для збільшення обігу субстандартні та збуту має впливати на поведінка споживачів, тобто. фактично надавати психологічне впливом геть потенційних покупців. Дуже важко виміряти і проконтролювати, були мети досягнуто, оскільки ось ми маємо працювати з психологічними мотивами дій покупців, готовністю зробити купівлю та, нарешті, з імовірністю скоєння купівлі. А точних показників, що відбивають ці параметри, немає.

Часто ставляться такі цілі:

- підвищення ступеня популярності товару чи марки;

- зміна / поліпшити імідж й стосунку споживачів;

- посилення наміри зробити купівлю;

- зміна преференцій.

2. Масштаб мети - мети можна сформулювати точно чи узагальнено. Приклад узагальненої мети - максимізація прибутку, частка ринку тощо. Насправді мети зазвичай формулюються точно (виходячи з показників, отриманих у ході маркетингового аналізу), тобто. наприклад, дозволяють збільшити частку ринку до 30%, досягти приросту обороту на 20% тощо.

3. Час досягнення цієї мети - який період дана мета мусить бути досягнуто. Тобто. мети можна формулюватикраткосрочно,среднесрочно і довготерміново.

4. Сегмент ринку - для який групи покупців (виділеної за географічними, соціально-економічним, психологічним чинникам) і / або заради якого товару формулюється ця мета.

Щодо структурної побудови маркетингової політики, то тут виділяється чотири основних компоненти: товарна, цінова, збутова політика, і навіть політика просування товару над ринком. Основою маркетингової політики служить маркетингова стратегія підприємства. [>15,C.35]

 

1.2 Розробка маркетингової стратегії та її складових

Стратегія маркетингу - формування цілей, досягнення їх і вирішення завдань підприємства-виробника в кожному окремому товару, в кожному окремому ринку визначений період. Стратегія формується з метою здійснення виробничо-комерційної діяльність у повній відповідності до ринкової ситуацією можливостями підприємства.

Стратегія - це генеральна програми дій,виявляющая пріоритети труднощів і ресурси задля досягнення головної мети (цілей). Цілі стратегії і шляхи їх досягнення формуються в такий спосіб, що це підприємство отримує єдине напрям дій.

Маркетингова стратегія є систему дій підприємства, коли він внутрішнє середовище врівноважується із зовнішнього. Інакше кажучи, загальне напрям діяльності наводиться у відповідність із ситуацією над ринком.

Розробка комплексу маркетингу, куди входять розробку товару, його позиціонування із застосуванням різноманітних заходів зі стимулювання збуту, жорстко пов'язана з стратегічним менеджментом. Перш ніж виходити ринок із певної маркетингової стратегією, фірма має чітко уявляти позиції конкурентів, свої можливості, і навіть провести лінію, через яку боротиметься відносини із своїми конкурентами.

Під час розробки маркетингової стратегії в багатьох підприємств відбувається переорієнтування якісне, всебічне, надійне задоволення і обслуговування споживача. У цьому наголошується на довгострокове утримання завойованих ринків збуту. Необхідно враховувати як сьогоднішній попит споживачів дану продукцію, а й розробляти стратегічні плани потреби у цій групі товарів у перспективі. [>19,C.25]

Коли підприємство починає випуск нову продукцію, необхідно розробити зважену та викласти попередню стратегію маркетингу, що складається частину тричастинного і бути чіткою і ясною. У першій частині дається опис величини, структури та поведінки цільового ринку, гаданої стабільності товару, і навіть виробляється в перспективному плануванні таких показників, як обсяг продажу, частка завоювання ринку виробництва і розміру прибутку.

В другій частині викладу стратегії маркетингу даються загальні інформацію про гаданої ціні товару, про спільний підхід для її розподілу і кошторисі витрат на маркетинг протягом першого року.

У третій частині викладу стратегії маркетингу мають утримуватися перспективні цілі з показниками збуту і чистого прибутку, і навіть довгостроковий стратегічний підхід до формування комплексу маркетингу.

Оцінка ділової привабливості пропозицій зумовлює необхідність проаналізувати намічені контрольні показники продажів, витрат і чистого прибутку, щоб переконатися у їх відповідність цілям підприємства.

При формуванні маркетингової стратегії фірми треба враховувати чотири групи чинників:

1. тенденції розвитку від попиту й зовнішньої маркетингової середовища (ринковий попит, запити споживачів, системи товароруху, правове регулювання,

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація