Реферати українською » Маркетинг » Розробка засобів комунікації, спрямованих на формування візуального іміджу організації сфери спорту і туризму


Реферат Розробка засобів комунікації, спрямованих на формування візуального іміджу організації сфери спорту і туризму

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Запровадження

Ефективний, отже конкурентоспроможний бізнес сьогодні – це складна багаторівнева система, куди входять у собі різні елементи та зв'язку як як суто економічний характеру, і іншого функціонування. Відомо, крім обов'язкової на те у тому мірою розгалуженої мережі фінансових, економічних служб на підприємстві, у складі можуть бути присутні спеціальні структури, відповідальні за розробку й реалізацію маркетингових і PR-технологій. Причому число російських фірм, усвідомили цінність подібних ланок у своїй власній складі, з кожним роком неухильно зростає. Подібна тенденція стала наслідком посилення конкурентної боротьби між вітчизняними підприємствами в усіх галузях економічної діяльності, насиченістю падаючого ринку товарами і послугами. У разі впровадження прогресивних ринкових технологій у рамках формування та зміцнення візуального іміджу компанії стає необхідним інструментом у справі висування власного бізнесу на якісно "нові позиції. Особливого значення імідж набуває у сфері послуг, переважно, спорт і туризм, де у через таку специфіку самих послуг споживачі під час виборів їх виробника дедалі більше спираються з його імідж, репутацію.

Слід зазначити, що ступінь вивченості цієї теми не достатньої, обмежуючись переважно розробкою проблем політичного і особистісного іміджу. Навпаки, дослідження глибинних механізмів і принципів впливу корпоративного іміджу на свідомість споживачів залишається недостатньо вивченим. Сукупність позначених моментів визначили актуальність даної курсової роботи.

Об'єктом дослідження є основні підходи менеджменту організації. Предметом дослідження виступив впроваджена система іміджу підприємства сфери туризму й спорту.

Мета роботи – розробка коштів комунікації, вкладених у формування візуального іміджу організації сфери спорту туризму.

Відповідно до визначеної метою вирішити такі: візуальний імідж готель

- вивчити теоретичні аспекти формування іміджу організації

- розглянути особливості формування та управління іміджем у сфері спорту туризму з прикладу готельної справи;

- проаналізувати основних напрямів діяльності менеджменту фірми із управління іміджем;

- розробити рекомендації із управління іміджем як важливої складової ефективності компанії.

У процесі написання курсової роботи було використані роботи, як вітчизняних авторів –Г.В. Іванченка, Ф. Гурова, Ю. Борисова, О.Ю. Панасюк, і закордонних фахівців – У.Аги, Р.Кемерона, Ф. Котлера та інших. З іншого боку, значної ролі для дослідження проблеми зіграли статті з періодичних видань, переважно, російських, і навіть дані інформаційно-аналітичних джерел вітчизняних і закордонних електронних ЗМІ.


1. Теоретичні аспекти формування візуального іміджу організації сфери спорту туризму

 

1.1 Сутністьимидж-технологии, властивості і завдання

Однією з важливих аспектів загального сприйняття й оцінки організації є враження, що вона виробляє, тобто її імідж (образ). Незалежно від бажань, як самої організації, і фахівців із зв'язків із громадськістю, імідж – об'єктивний чинник, грає істотну роль оцінці будь-якого соціального явища чи процесу.

Поняття “імідж” походить від латинськогоimago, що з латинським словомimitari, що означає “імітувати”. Відповідно до тямущому словникаУебстера, імідж – це штучна імітація чи вручення зовнішньої форми будь-якого об'єкту і, особливо, особи. Він є уявним поданням щодо людині, товарі чи інституті, цілеспрямовано тим що формуються у масовій свідомості з допомогою громадськості, реклами або пропаганди.Приближенную до повсякденної лексиці формулювання поняття “імідж” дав міністр закордонних справ РФС.В.Лавров на прес-конференції за підсумками діяльності російської дипломатії в 2010 р.: “образ – це саме саме, що імідж, лише російською”.

Є інша розширена трактування іміджу – це все і всі, мають бодай якийсь стосунок до і запропонованим нею товарам і послугами. Це - твір, постійно що створюється як словами, і образами, які вигадливо переміщаються і перетворюються на свідомості громадськості у єдинийкомплекс[1].

Імідж може розглядатися як, сукупність низки змінних, з переважної над змістом формою, варіант самоподачі, який би увагу до кращих якостях, що підвищують самооцінку і авторитет потенційних споживачів, і навіть, ключі до успіху у правильності концепції розвитку громадських зв'язків.

Говорячи про добу, і піднятому місці народження серйозних розробок у галузі іміджу, дослідники називають Західної Європи, Північну Америки і Японію початку 50-х все років. Спочатку іміджем займалися лише великі комерційні структури, і він полягав в досить обмеженому набору графічних елементів графічного стилю разом із єдиним підходом до оформлення інтер'єрів, продукції; до створення комплексу словесних прийомів (назва, слоган) з метою позначення своєїиндивидуальности[2]. Проте якщо з зростанням кількості охочих стати унікальними розвивається тенденція переходу від очевидних формальних прийомів до найскладніших концептуальним рішенням, а імідж з політики у сфері дизайну чи зміни системи ідентифікації перетворюється на тотальну комунікацію. Тепер він використовується саме у цій ролі на ринках світу. Чому комунікація супроводжується словом тотальна? Адже вона здійснюється в усіх галузях діяльності, Не тільки в зовнішньому оформленні; враховує безпосередні і опосередковані, реальні і гадані, справжні, минулі і залежать майбутні чинники, які здатні натиснути впливом геть успіх фірми.

Зазвичай, коли ми говоримо про імідж організації, ми розуміємо корпоративний імідж.

Корпоративний імідж – це образ організації, що потрібно транслювати потенційним клієнтам (то, яке ви мені хочете зробити). Ефективний корпоративний імідж може будується тільки із цілісноїмикрокультури, існуючоїкомпании[3].

Корпоративна культура – це "внутрішня стан організації. У найбільш загальному вигляді вона зазвичай окреслюється система колективно поділюваних цінностей, переконань, традицій, стереотипів і норми поведінки. Якщо розшифрувати це поняття, ми матимемо конкретні прояви елементів корпоративної культури тій чи іншій організації. Наприклад, за цінність може бути прийнятий теза “якісне обслуговування”, як формальної філософії – “клієнт завжди правий”, як групових норм – звернення з іменам чи ненормований робочого дня. У результаті спільної прикладної діяльності у створенні виробляється система оцінок, які впливають сприйняття ситуації, покупців, безліч картини світу загалом. Виникають корпоративні правил гри, порушення яких сприймається як девіація і оцінюється як “>некорпоративное поведінка”. Освоєння і виконання цих корпоративних “правилами гри” є як умовою корпоративного членства, і, зрештою, чинником кар'єрного росту. Корпоративні ритуали, корпоративний тезаурус, корпоративні символи й метафори – всі ці компоненти окреслюють кордону даної корпорації і вони становлять основу її ідентичності. Вони вже утворюють основу на формування спільності з урахуванням опозиції “ми – вони”, яка за різкішою поляризації трансформується на опозицію “свої –чужие”[4].

Імідж – це образ організації, що у свідомості нашого народу. Можна навіть сказати, що з будь-який організації існує імідж незалежно від цього, хто з нього працює, і працюють над них узагалі. Що стосується відпускання питання іміджу напризволяще він складеться в споживачів стихійно, немає жодної гарантії, що він адекватним і слушним для фірми. Тому реально можна вибирати над площині “хочу імідж – не хочу імідж”, а між керованим і некерованим іміджем. І формування сприятливого іміджу в організацію – процес вигідніший і менше трудомісткий, ніж виправлення спонтанно сформованого несприятливого образу.

Позитивний імідж має колосальне значення нічого для будь-якого підприємства. Сильний корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення фірмою стійкого і тривалого ділового успіху. І цьому є цілком розумне пояснення. По-перше, сильний імідж організації дає ефект придбання організацією певної ринкової сили, тому, що зумовлює зниження чутливості до ціни. По-друге, сильний імідж зменшуєзаменяемость послуг, отже, захищає організацію від атак від конкурентів і зміцнює позицію щодотоваров-заменителей. І, по-третє, сильний імідж полегшує доступ фірми до ресурсів різноманітних: фінансовим, інформаційним, людським тощо.

До основних завдань іміджу організації належить:

- підвищення престижу фірми,т.к. розробка фірмового стилю свідчить про увазі фірми як до питань виробництва;

- підвищення ефективності реклами й різних заходів із просуванню товару. Полегшення запровадження ринку нових товарів та послуг,т.к фірмі зі що склалося іміджем вивести товар ринку легше;

- підвищення конкурентоспроможності фірми,т.к. за умов рівного товару конкуренція ведеться лише на рівні іміджів фірм;

- формування та реформування суспільної думки фірму.

Приступаючи до формування іміджу, необхідно з'ясувати, по-перше, рід діяльності фірми нині і у перспективі; по-друге, ніж товари та фірми від товарів та послуг конкурентів.

Корпоративний імідж має виконувати переважно три функції. Саме з ступені та характеру виконання цих функцій імідж можна оцінити як ефективний чи неефективний.

Функція 1. Виробляти потрібне (заданий, заплановане) враження. “Заплановане враження”, зазвичай, підпорядковане мети, виробленої з урахуванням корпоративної стратегії. Це то, можливо образ консервативної чи, навпаки, інноваційної організації. Це то, можливо образ маленькій і мобільного чи, навпаки, злегка повільної, але “непотоплювальною” структури. Це то, можливо образ вузькоспеціалізованою або ж постійно яка розширює асортимент своїх послуг фірми, що йде шляхом диверсифікації діяльності. З іншого боку, це то, можливо образ “доступною” чи “елітної” фірми. Це були найбільш прості, але ефективні засоби позиціонування.

Функція 2. Позиціонувати себе ринку. Позиціонування організації над ринком – це, серед іншого, питання самоідентифікації: організація, усвідомивши своєї місії над ринком, розуміє, хто він є, що вона чинить і навіщо, у яких її специфіка і переваги клієнта, і навіть хто її основні партнери (включаючи постачальників, споживачів та подорожчання всіх, хто бере участь у виробничої, збутової ланцюжку чи ланцюжку обслуговування).

Функція 3.Побуждать до дій. За законами психології, щоб сформувати в людини готовність до дій у потрібному напрямку (наприклад, купити продукт, укласти угоду й ін.), тобто. сформувати установку, необхідна основа. Це основа складається з кількох компонентів. Насамперед, це існування потреби у товарах і послугах даноїфирми[5].

Якщо товар або послуга організації відповідає конкретної потреби, фірма має чітко й впевнено заявити, що вона може найкраще цю потребу задовольнити. І поки що зведеться побудувати грамотної рекламної компанії. Чим більше чітко визначено цілей і завдання організації, тим простіше транслювати це зовні, створюючи корпоративний імідж.

Здійснюючи процес управління корпоративним іміджем, необхідно мати чітке уявлення про структуру іміджу організації та особливостях психологічних процесів формування іміджу свідомості індивідів. Імідж організації є цілісне сприйняття (розуміння й оцінка) організації різноманітними групами громадськості, її з урахуванням, що зберігається у їх пам'яті інформації про різноманітні сторони діяльності організації.

Розглянемо детально різні елементи структури іміджу, що визначають сприйняття організації індивідом. Структуру іміджу організації становлять уявлення людей щодо організації, які умовно можна розділити на вісім груп (компоненти):

1. Імідж товару (послуги) – це поширене і стійке уявлення про відмітних або ж виняткових характеристиках продукту, які надають продукту особливе своєрідність і які вирізняють їх з розряду аналогічних продуктів.

2. Імідж споживачів товару. Імідж користувачів товару включає ставлення до способі життя, громадському статусу й характері споживачів.

3. Внутрішній імідж організації. Під внутрішнім іміджем організації розуміють уявлення зайнятих про організацію. Зайняті розглядаються не лише як головний чинник конкурентоспроможності організації, одну з ключових груп громадськості, а й як важливий джерело інформацію про організації для зовнішніх аудиторій. Основними детермінантами внутрішнього іміджу є культура організації та соціально-психологічний клімат.

4. Імідж засновника і/або основних керівників організації. Імідж засновника і/або основних керівників (йдеться про індивідуальному іміджі кожного керівника) включає ставлення до намірах, мотиви, здібностях, установках, ціннісних орієнтаціях і психологічних характеристиках засновника (керівників) з урахуванням сприйняття відкритих для спостереження характеристик, як-от зовнішність, соціально-демографічна приналежність, особливості вербального і невербального поведінки, вчинки, і параметри не основний діяльності, чи, точніше контекст, у якомудействует(ют) засновник (керівники) організації.

5. Імідж персоналу. Імідж персоналу - збірний узагальненим образом персоналу, розкриває найхарактерніші йому риси.

Імідж персоналу формується, передусім, з урахуванням прямого контакту з працівниками організації. У цьому кожен працівник може розглядатися як “обличчя” організації, яким судять персонал загалом.

6. Візуальний імідж організації. Візуальний імідж організації – уявлення про організацію, субстратом якого є зорові відчуття, здатні фіксувати інформацію про інтер'єрі і екстер'єрі офісу, торгових оборотів і демонстраційних залах, зовнішньому вигляді персоналу, а як і фірмової символіці (елементах фірмового стилю).

7. Соціальний імідж організації. Соціальний імідж організації – уявлення широкій міжнародній громадськості про соціальних мету і ролі організації у економічної, соціальної та напрямів культурної життя суспільства.

8.Бизнес-имидж організації. Бізнес імідж організації – уявлення про організацію як суб'єкт певної діяльності. Як основних детермінантбизнес-имиджа підприємницьких організацій виступає ділова репутація, чи сумлінність/ недобросовісність (дотримання норм бізнесу) у виконанні підприємницької діяльності, і навіть ділова активність організації, індикаторами якої є: обсяг продажу; відносна частка ринку; інноваційність технологій і рівень її освоєння; патентна захист; розмаїтість товарів; гнучкість цінової газової політики; доступом до збутовихсетям[6].

Імідж організації має відносної стабільністю. Потрібна довго час і покладають великі зусилля, щоб змінити уявлення людей, бо цей чоловік завжди рухається шляхом досягнення максимальної внутрішньої узгодженості. Конче важливо, щоб кожен елемент структури іміджу був, інформаційно заповнений організацією. У протилежному випадки, масову свідомість, з стереотипів, наповнить змістом що цей елемент самостійно, що не йтися користь організації: у майбутньому, впроваджуючи в масову свідомість нову інформацію, доведеться долати бар'єр вже існуючої установки.

Розгорнувши поняття іміджу організації, і завдання центру, функції і структуру, доцільно описати основні етапи і способу формування іміджу організації.

1.2 Основні етапи і способу формування іміджу

Формування образу, своєрідного “особи” організації – завдання лише спеціалістів у цій області (маркетологів, рекламістів). Імідж організації формується як спрямованими цього акціями і заходами. Якість вироблених товарів хороших і які надаютьработ/услуг, ставлення персоналу до свого роботодавцю, клієнтури і своєї діяльності має значення для іміджу щонайменше важливе, ніж реклама і презентація. З іншого

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація