Реферати українською » Маркетинг » Соціальні мережі як інструмент телекомунікацій у зв'язках з громадськістю на прикладі просування проекту "Нова кора"


Реферат Соціальні мережі як інструмент телекомунікацій у зв'язках з громадськістю на прикладі просування проекту "Нова кора"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

«Санкт-Петербурзький державний університет технологій і дизайну»

ІНСТИТУТБИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ

>КАФЕДРАРЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГІЙ

Курсова робота студентки IV курсу

ПОДИСЦИПЛИНЕ

«Телекомунікаційні і комп'ютерні технології».

ТЕМА: «Соціальні мережі як інструмент телекомунікацій у зв'язках із громадськістю з прикладу просування проекту «Нова кора».

Санкт-Петербург 2011


>Оглавление

Запровадження

Глава I Теоретична платформа для реалізації PR-діяльності

>1.1.Принципи роботи соціальних мереж з прикладу «>FaceBook» і «>vkontakte»

1.2 Особливості PR-діяльності в соціальних мережах

Глава II Основні результати PR-діяльності

2.1 Аналіз результатів PR-діяльності з просування проекту «Нова кора» в віртуальних групах соціальних мереж «>vkontakte» і «>FaceBook»

2.2 Аналіз результатів PR-діяльності з просування проекту «Нова кора» через особистий PR в соціальних мережах «>vkontakte» і «>FaceBook»

Укладання

Список використаної літератури

Додатка


Запровадження

Соціальні мережі зараз є потужним засобом комунікації мільйонів людей. Один із головних тенденцій розвитку останніх – стрімке зростання популярності соціальних мереж. Росії пікових став 2007 рік, коли лише що з'явилися російські мережі збільшили свою аудиторію за кілька мільйонів.

На нинішньому етапі соціальні мережі виконують роль інструмента телекомунікацій у зв'язках із громадськістю, відчиняються о вигляді широкої майданчики реалізації ефективної PR-діяльності з різних напрямів.

Узагальнюючи усе сказане вище, автор дійшов висновку, що актуальність досліджуваної теми складається речей, що PR-діяльність з просування екологічного проекту «Нова кора» в соціальних мережах має відмінні риси – всі дії спрямовані залучення громадськості, від імені нових учасників руху, державними структурами, журналістів, громадських організацій, для формування й підтримку позитивного уявлення про організацію, інформування зовнішньої громадськості про проект.

Новизна курсового проекту у цьому, що така тема залишається маловивченій, соціальні мережі – це велике полі, у тому числі масу особливостей і величезні людські ресурси, для реалізації PR-діяльності з просування нового нещодавно створеного петербурзького екологічного проекту «Нова кора».

Мета курсової роботи – реалізація PR-діяльності з просування проекту «Нова кора» в соціальних мережах.

Завдання складаються з додаткових питань, які допоможуть докладно розкрити тему:

1. Добірка й вивченняинформационно-теоретической бази.

2. Розгляд основних засад роботи соціальних мереж з прикладу «>FaceBook» і «>vkontakte».

3. Вивчення особливостей PR-діяльності в соціальних мережах.

4. Аналіз результатів PR-діяльності з просування проекту.

5. Надання висновків, підтвердження чи спростування гіпотези.

Відповідно до поставленими цілями і завданнями, структура курсового проекту складається з:

1. Запровадження.

У ньому визначено актуальність теми, новизна, основні цілі й завдання курсової роботи. У наслідок у запровадження знайде свій відбиток теоретична і емпірична інформаційна база.

2. Більшість, що складається з двох глав.

Перша глава – теоретична частина, у ній автор, з урахуванням зібраної інформації, розповідає про принципи роботи соціальних мереж з прикладу «>FaceBook» і «>vkontakte», про особливості PR-діяльності в соціальних мережах, дає характеристики кожному елементу, робить аргументовані висновки та доповнення матеріалу.

Другий розділ – практична частина, у якій відбувається аналіз даних під час проведення PR-діяльності.

3. Укладання.

Уже можна підбити підсумки по виконану роботу, автор резюмує отримані результати.

4. Список літератури та докладання.

Список літератури налічує десять (10) джерел, при застосуванні утримуватися результати проведеного опитування, логотип проекту «Нова кора», прес-релізи.

Теоретичною базою є роботи з:

А)Связям з американською громадськістю:

1. Ігнатьєв Д., Бекетов А.Настольная енциклопедія PublicRelations. - М.:Альпина БізнесБукс, 2004. - 89-195 з.

2. Катліп З. М.,Сентер А. Х.,Брум Р. М. Паблік рілейшнз: Теорія і практика. – М.: Видавничий будинок «Вільямс», 2000. – 624 з.

3. Кисельов М. Соціальні мережі як інструмент PR // Міжнародний прес-клуб /pr-club.com/PR_Lib/KisSocSeti.doc З. 4 - 13. (28.05.2011)

4.Королько У. Р., Основи паблік рілейшнз. – М.: Ваклер, 2000. – 230 з.

Б) Технології і дезінфікуючих засобів телекомунікації:

1. Технології і кошти телекомунікації // Сайт національного аерокосмічного університету їм. Жуковського /khai.edu/page.php?pid=173С.1. (29.05.2011)

2.Kluth A. Therediscovery ofdiscretion //Newspaper the Economist. The World in 2008 /bordeure.files.wordpress.com/2008/11/the-economist-the-world-in-2008.pdf З. 26. (29.05.2011)

Емпіричною базою є:

1. Метод включеного спостереження.

2. Метод опитування.

Як робочої гіпотези стане актуальним те, що соціальні мережі – велика інформаційна база, сприяє реалізації ефективної PR-діяльності з просування проекту. За результатами роботи цей факт підтверджено чи спростують.


Глава I

Телекомунікації – це динамічно розвиваючись індустрія зв'язку, процес дистанційної передачі з урахуванням інформаційно-комунікаційних технологій.Технологиями телекомунікацій є принципи організації сучасних аналогових та на цифрових систем та мереж зв'язку, включаючи комп'ютерні іInternet-сети. За підсумками це інформації можна констатувати те, що соціальні мережі – це інструмент телекомунікацій. [1]

Соціальна мережу мережі Internet є сайт, є майданчиком для взаємодії для людей, групами покупців, безліч організаціями, де зв'язок між цими вузлами забезпечує програмна складова сайту. Аналізуючи усе сказане вище, можна дійти невтішного висновку у тому, що соціальні мережі виступають платформи реалізації великої PR-діяльності з просування проекту. [2]

1.1 Принципи роботи соціальних мереж з прикладу «>FaceBook» і «>vkontakte».

Для PR-діяльності з просування суспільно значимого проекту з озеленення Санкт-Петербурга «Нова кора» було обрано найбільші соціальні мережі: російська «>vkontakte» і міжнародний «>FaceBook». На прикладі розглядатимуться основні засади роботи соціальних мереж, розуміння специфічних чорт важливо задля виявлення можливостей використання соціальних мереж, як інструмента PR.

·  Основу соціальної мережі становлять профілі користувачів.

1. Сторінка «>vkontakte».

У верхньої рядку вказується ім'я користувача, у лівій верхньому розі – його фотографія. Адміністрація сайту пропонує можливість вказувати інформацію про себе заздалегідь заданих полях у правому частини сторінки. (контактна інформація, особиста інформація, освіту, місця, інтереси, кар'єру й т.д.).

2. Сторінка «>FaceBook».

У лівому верхньому розі розташовується фотографія користувача, у верхній рядку – заздалегідь задані поля, кликнувши куди можливо заповнити відсутню особисту інформацію. (освіту, справжнє місцеработи).[3]

·  Оформлення сторінки користувача.

>Профили користувачів в соціальних мережах уніфіковані, заборонена значної варіативності оформлення і викладається тій чи іншій інформації.Администратори намагаються ознайомитися з достовірністю і реальністювикладиваемой інформації. Теоретично забороняється реєструватися під вигаданим ім'ям чи видавати себе за відомого чоловіка, до всього, з'явився сервіс, який максимально сприяє відстеженнювикладиваемих фотографій. Забороняється викладання сторонніх зображень, яке відповідають морально-етичним, і правових норм.

·  Процес передачі.

Представлений як обмін повідомлень між користувачами.

1. Соціальна мережу «>vkontakte».

Процес передачі здійснюється з допомогою «миттєвих повідомлень». З використанням цієї функції на полі сторінки з'являється віконце, подібне ICQ. Для передачі, які доступні будь-якому «другу» чи «передплатнику», користувачі викладають інформацію у своїй «стіні», яка працює у режимі мікро блогу, в «статусі», чи «нотатках». Уся обновлювана інформація миттєво перебувають у однойменному розділі, розподіляється через підрядник за часом надходження. У «оновленнях» можна знайти новини, опубліковані в групах, фотографії «друзів», відео, коментарі.

2. Соціальна мережу «>FaceBook».

Процес передачі здійснюється за засобом «повідомлень». Адміністрація сайту пропонує користувачам можливість змінювати свій «статус» з допомогою цих апаратів через відправку SMS. Уся обновлювана інформація: відео, фотографії, коментарі, нотатки, міститься у центральній частині сторінки. Зручність у тому, що Вам непотрібно витрачати час те що, щоб шукати цікаві для дані.

·  Види зв'язків в соціальних мережах:

1.  «Приятельські» зв'язок між знайомими.

Люди додаються один одному «друзі», інформація звідси відображається в «оновленнях» чи «стіні». Отже, нічого для будь-якогочеловека-узла мережі із загальної безликої багатьох інших вузлів мережі виділяється група вузлів, із якими отримує додаткову програмну зв'язок, що дає йому нові можливості, найважливіша у тому числі для аналізованої теми – можливість масової розсилки повідомлень й масового запрошення друзів у групу.

З іншого боку, будь-який користувач має доступом до списками друзів своїх друзів, в такий спосіб, одержуючи можливість побачити вузли мережі, які пов'язані з нею безпосередньо, але пов'язані з його «друзями».

2.  Зв'язки між учасниками групи.

До сформування групи необхідний окремий профіль. Адміністратор має можливість запрошувати бажаючих. У випадку поєднання людей групи повідомлення одного члена групи, винесене їм у профілі групи, бачать усіх членів групи. Отже, профіль групи стає аналогом інтернет-форуму.

3.  Зв'язки для людей, мають певну інформацію в профілі.

>Унифицированность профілів соціальної мережі робить її величезної базою даних із суворо структурованої інформацією. Це перевагу у пошуках людей, відеозаписів, груп, тим, аудіозаписів, новин, подій, сторінок, додатків, товарів, нотаток і оголошень.

Позиції Росії з рівню розвитку соціальних мереж досить високі: за чисельністю аудиторії в соціальних мережах, за даними на 16.06.2010 року, Росія займає четверте в Європі:

1. «>vkontakte».

Зареєстровано понад сто мільйонів користувачів. Близько 70% відвідувачів проживають у Росії. 25% відвідувачів – йшла з Москви, 12% – з Санкт-Петербурга.

2. «>FaceBook».

Зареєстровано більш 550 мільйонів користувачів. Близько 8 мільйонів проживають у Росії.

 1.2. Особливості PR-діяльності в соціальних мережах.

Головні особливості соціальних мереж – можливість донести скільки завгодно інформації до значної частини людей, встановлення сильних особистих зв'язків прямо пов'язана з однодумцями.

Можливість аналізувати характерні риси PR-діяльності у межах соціальних мереж безпосередньо випливає з особливостей соціальних мереж, і комунікації всерединіних.[4]

·  Особистий PR.

Соціальні мережі, на відміну блогів, не надають широкої змогу публікації великих текстів. Приміром, в найбільшої російської мережі «>vkontakte» користувач має можливість викласти матеріал в «нотатках» чи «стіні», який буде опубліковано, якщо перевищити припустимий розмір, певний адміністрацією сайту. Поява сервісу «мікро блог» дозволив користувачам викладати авторські тексти на загальний огляд. Якщо раніше, можна було дізнатися про оновленнях лише з сторінках «друзів», то, на цей час послуга «передплатники» дозволяє бути, у курсі новин від будь-якої даного користувача, а список самих обговорюваних тим, кожен може знайти через розділ пошуку. Отже, кожна людина має можливість привертати пильну увагу безпосередньо своєї персони, заробляти певну репутацію і як підвищувати популярність своє ім'я, інакше кажучи, «піарити» себе" чи свої послуги.

Профіль у соціальній мережі максимально інформативний і структурований, є аналог досьє на людини чи сильно розширеного резюме. Інколипрофили-резюме стають способом просунути себе ринку професійних послуг. Деякі соціальні мережі спеціально орієнтовані саме у встановлення ділових контактів для людей, стандартний профіль включає дуже багато полів, відведених заповнення професійної інформації про користувачі. Така система сприяє розвитку персони як фахівця, а функція пошуку дозволяє кадровим агентствам так і безпосередньо роботодавцям шукати майбутніхсотрудников.[5]

Соціальні мережі дозволяють реалізувати систему зв'язків поза безпосередніх друзів користувача. Отже, кожний отримати ділову інформацію людей, яких особисто не знає, але яких може легко вийти. Особливо це ефективно для таких людей, чия праця носить короткочасний проектний характер.

З появою соціальних мереж зростає рівень бажаючих створювати додаткові сторінки для викладання публікацій щодо товару, послуги, заходи персони для реалізації PR-діяльності з просування об'єкта. Запрошуючи «дружити», користувач розширює коло інформованих щодо об'єкта, інформація все швидше сягає цільової аудиторії. Нині деякі рекламні агентства реалізують цю послугу відповідно до вимогами замовника. [6]

·  Здійснення PR-діяльності через створення віртуальних груп.

Група у соціальній мережі подається як аналогInternet-форума по заданій тематиці. Відмінність у тому, кожен користувач соціальної мережі може швидко, це й масово запросити до участі всіх «друзів». Процес поширення інформації відбувається за принципом «снігової кулі»: кожен із нині прибулих вправі запросити всіх своїх «друзів».Публикуемая інформація групи миттєво з'являється у «оновленнях» кожного учасника.

Якщо творці групи зацікавлені у реалізації PR-діяльності щодо будь-якого об'єкта, то досягнення мети здійснюється вже запрошення чи викладання повну інформацію і моделювання груповий дискусії. [7]

У процесі реалізації PR-діяльності як об'єкт можуть виступати:

1. Якесь місце: країна, місто або окрема визначна пам'ятка. Приміром, групи «Архітектурний ансамбль Кижі», «Петербург – культурна столиця» створюють туристичні фірми.

2. Подія: приміром, відкриття фестивалю, книжкового салону, святкування дня міста.

3. Музична група: активно розвивають ідею зі створення сприятливого іміджу очах світової громадськості і з зростання рівня популярності молоді початківці музиканти.

4. Політичні партії й окремі політики: Демонстрацією можливостей PR у цій сфері є підвищену увагу до обговорення партії «Єдину Росію», а до прагненню дійти однопартійної системі. У соціальній мережі «>vkontakte» позиція молоді наочно представлена розмаїттям груп, яких пов'язує одна тематика.

·  Здійснення PR-діяльності через розсилку запрошень.

Багато соціальних мережах є окремий програмний сервіс, умовно назвемо його «зустрічі», відображає будь-які разові заходи. PR-діяльності, у цьому випадки, полягає у створенні для заходи спеціальної «зустрічі» й у розсилання користувачам мережі запрошень взяти участь. Створюючи нову «зустріч», автор має можливість включити в повідомлення будь-яку інформацію: назва, час, місце проведення, прес-реліз тощо.

·  Здійснення PR-діяльності через мікро блог.

У недавньому часу у багатьох соціальних мережах в профілі користувачів і груп програмний сервіс, умовно назвемо його «стіна», змінили на «мікро блог». Нововведення дозволило публікувати більші обсяги інформації сторінка, відразу оновлювані в «новинах» кожного з «друзів» чи учасників групи, отримувати коментарі і схвалення з допомогою функції «до душі».

·  Здійснення PR-діяльності через додаткові інформаційні ресурси.

Багато найбільші соціальні мережі співробітничають із різними сайтами, які пропонують різноманітну інформацію: від новин до наявності цікавлять товарів. Незалежний сайт на сторінці вказує список соціальних мереж, а нижче значок «до душі». Якщо користувач вважатиме за потрібне поділитися інформацією відносини із своїми «друзями», він кликне на значок і вибере мережу. Матеріали відразу буде опубліковано в «мікроблоге», отже, розділ «новини» у «друзів». Отже, будь-якийPR-специалист зможе оперативно розмножити актуальну звістку.

Першу главу курсової роботи відкриває розділ, що розповідає про принципи роботи соціальних мереж з прикладу «>FaceBook» і «>vkontakte». Задля реалізації програми з здійсненню PR-діяльності, яка передбачає просування проекту «Нова кора» було створено віртуальні групи у числі соціальних мережах. Щоб тверезо, в наслідок, оцінити ефективність PR-діяльності, в теоретичної частини було розглянуті основні засади роботи

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація