Реферати українською » Маркетинг » Стратегія вирішення проблем управління супермаркету "Про Кей"


Реферат Стратегія вирішення проблем управління супермаркету "Про Кей"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Збір і систематизація нормативів

1.1 Нормативні акти федерального рівня

1.2 Нормативні документи регіонального рівня

1.3 Документи, розроблювані у створенні

2. Виявлення проблем діяльності підприємства

3. Розробка альтернативних планів з усунення виявлених проблем

4. Вибір найкращого плану з альтернативних

5. Розробка плану заходів із рішенню виявлених проблем

5.1 Впровадження алгоритму формування асортименту (з прикладу ковбас)

5.2 Розробка регламенту відбору постачальників

5.3 Закріплення працівників торгового залу по зонам персональну відповідальність та впровадження процедури наставництва на впровадження алгоритму формування асортименту

Укладання

Список літератури


Запровадження

Перед торгівлею як галуззю господарства поставлено завдання організації і розподілу і руху матеріальних ресурсів зі сфери виробництва, у сферу споживання те щоб було забезпечено своєчасне пропозицію товарів у потрібному місці, достатньої кількості, необхідного асортименту та належної якості. Специфіка торгівлі як галузі господарства визначає неї покладено і функції. Торгівля виконає такі функції: поділ предметів споживання просторі; збереження товарів у часі (синхронізація ритму виробництва та споживання); компенсація відмінностей у обсягах виробництва та споживання (розбивка великих партій товарів на дрібні); орієнтація на вимоги споживачів до якості продукції; формування товарного асортименту; фінансування; освоєння ринку України і стимулювання збуту; прийняття ризику; консультування; надання інформації про ринок; надання інших послуг.

Торгівля є регулятором економіки. Її розвиток виступає найважливішої передумовою раціоналізації виробничого процесу. Натомість рівень розвитку, масштаби виробництва та його галузева структура визначають обсяг, утримання і методи роботи організацій торгівлі. Основним ланкою сфери торгівлі, її суб'єктом є торгова організація, що є самостійний господарюючий суб'єкт з правом юридичної особи, створений на закупівлю, зберігання, реалізації товарів і надання різноманітних супутніх послуг у цілях задоволення потреб ринку України і одержання прибутку.

Демократизація торгівлі, і свобода підприємництва відродили підприємливість, індивідуальну колективну ініціативу, матеріальну й моральну зацікавленість працівників торгівлі, що активізувало їхня діяльність на споживчому ринку. Зараз підприємства самі вирішують господарські питання, здійснюють вигідніші угоди, що сприяє підвищенню їхньої доходності. Змінився характер господарських взаємовідносин торгівлі коїться з іншими суб'єктами інфраструктури ринку з урахуванням поєднання інтересів підприємства міста і територій.

Тільки комплексний підхід для використання всіх видів ресурсів торгівлі з урахуванням дослідження форм взаємозв'язку з-поміж них та його обліку на практиці господарювання може забезпечити підвищення ефективності діяльності торгових підприємств, зростання конкурентоспроможності. Понад те, оптимізація пропорцій між тими ресурсами дозволяє знизити загальну потребу у яких. Отже, вдосконалення структурної політики, забезпечення пропорційності і збалансованості ресурсів у цілому й у розрізі окремих їх елементів є самостійним чинником підвищення ефективності діяльності торгового підприємства, потенціал якого досліджений недостатньо.

Ринковий успіх головне критерієм оцінки діяльності вітчизняних підприємств, які ринкові можливості визначаються правильно розробленої, що послідовно здійснюваної товарної політики.

Товарна політика є ядром маркетингових рішень, навколо якого формуються інші рішення, пов'язані з умовами придбання товару і методами його від виробника до кінцевого покупцю. Товарну політику неможливо відокремити від умов діяльності підприємства.

Мета курсової роботі – розробка управлінські рішення, вкладених у підвищення ефективності діяльності супермаркету «Про Кей».

Завдання курсової роботи:

- проведення аналізу діяльності супермаркету «Про Кей»;

- виявлення негараздів у діяльності підприємства;

- розробка управлінські рішення, вкладених у підвищення ефективності діяльності супермаркету «Про Кей».

Об'єкт дослідження – супермаркет «Про Кей».

Предмет дослідження – розробка управлінські рішення у сфері маркетингу.

>Научно-методическая основа роботи – законодавча і нормативна база, регулююча торгову діяльність у Російської Федерації, наукові і методичні джерела, присвячені досліджуваної проблемі.


1. Збір і систематизація нормативів

 

1.1 Нормативні акти федерального рівня

Відповідно до ст. 346.27 НК РФ «роздрібна торгівля – торгівля товарами і надання послуг покупцям за розрахунок готівкою. До даному виду підприємницької діяльності не належить реалізація підакцизних товарів, вказаних упп. 6 - 10 п. 1 ст. 181 НК, підакцизного мінерального сировини, продуктів харчування напоїв, зокрема алкогольних, як і упаковці і розфасовці виготовлювача, і без них, в барах, ресторанах, кав'ярень і інших точках комунального харчування». Що стосується функціонуванню підприємств і закупівельних організацій торгівлі законодавство РФ слід підрозділити на загальне (що передбачає регулювання окремих сторін економіки) і спеціальний (вплив держави щодо сферу торгівлі).

До законодавчих актів загального регулювання слід віднести, насамперед, Цивільний кодекс РФ, що ставить регулювання ринкових взаємин у чіткі правові рамки.

Спеціальне нормативно-правове регулювання торгівлі міститься у указах Президента РФ, постановах Уряди РФ, актах федеральних міністерств та, виданих на виконання федеральних законів, і навіть постановах, нормативно-правові акти, інструкціях органів структурі державної влади суб'єктів РФ. Законодавчий рівень регулювання торгівлі певною мірою представлений законами Російської Федерації: «Про конкуренції, та обмеження монополістичною діяльності на товарних ринках» від22.03.91г., «Про захист прав споживачів» від07.01.92г. з цим і доповненнями від05.12.95г. і09.01.96г., «Про рекламу» від18.07.95г., «Про якість та безпеки продуктів харчування» від02.01.00г. №29-ФЗ та інших.

Закон РФ «Про конкуренції, та обмеження монополістичною діяльності на товарних ринках» визначає організаційні і правові основи попередження, обмеження і їх припинення монополістичною роботи і несумлінної конкуренції та спрямовано забезпечення умов створення й ефективного функціонування товарних ринків.

Федеральний закон «Про рекламу» регулює відносини, що у процесі виробництва, розміщення й поширення реклами на ринках товарів, робіт, послуг. Він спрямовано формування цілісної системи регулювання рекламну діяльність у сфері розвитку цивілізованих ринкових відносин, підтримки сумлінної конкуренції, захисту прав споживачів.

Закон РФ «Про захист прав споживачів» спрямовано захист прав особистості. Відповідно до цим Законом Уряд РФ постановою від19.01.98г. № 55 затвердив: «Правила продажу окремих видів товарів»; «Перелік товарів тривалого користування, куди не поширюється вимога покупця про безоплатному наданні йому на період ремонту чи заміни аналогічного товару»; «Перелік непродовольчих товарів належного якості, що підлягали поверненню чи обміну аналогічну товар інших розмірів, форми,габарита, фасону, малюнки чи комплектації». Закон «Про захист прав споживачів» надає право суб'єктам РФ встановлювати власні положення у галузі захисту прав споживачів, суперечливі основному законодавству.

Контроль над забезпеченням безпеки товарів здійснює Державного комітету Російської Федерації по стандартизації, метрології і сертифікацію (Держстандарт Росії). Їм ухвалено постанову від02.09.97г. №293 «Про застосування і введення на дію правил по стандартизації». Документ визначає порядок видачі розпоряджень і накладення штрафів Держстандартом же Росії та його територіальними органами порушення обов'язкових вимог державні стандарти суб'єктами господарську діяльність, передбачених Законом РФ «Про стандартизацію», і навіть порушення вимог до гарантування безпеки і керував обов'язкової сертифікації товарів виготовлювачами (виконавцями, продавцями), органами по сертифікації, іспитовими лабораторіями (центрами), передбачених Федеральним законом «Про захист прав споживачів».

Торговельна діяльність у регіонах регулюється та низку інших законів та інших нормативно-правових актів федеральних і місцевого значення. Слід зазначити, що правове забезпечення діяльності торгівлі нині немає єдиного нормативно-правового акта лише на рівні закону, який охоплював б складний комплекс нижченаведених взаємин у цій сфері.

1.2 Нормативні документи регіонального рівня

 

Найважливішим законодавчим актом регіонального рівня сфері торгівлі є РішенняТольяттинской міської Думи «Про введення на дію системи оподаткування вигляді єдиного податкувмененний дохід окремих видів діяльності біля міського округу Тольятті» № 258 від 19.10.2005 (з ізм. ідоп.).

У межах політики, урядовою РФ, зниження споживання алкоголю та цигарок восени 2009 р. прийнято рішення про збільшення розмірів акцизів на зазначені товари.Тольяттинская мерія збільшилаК2 для роздрібної торгівлі небезпечну здоров'я продукцією до максимальної планки - 1. Підвищена ставка діє з 2011 р.

1.3 Документи, розроблювані у створенні

До внутрішнім документам організації можна віднести:

1. Облікова політика підприємства.

2. Колективний договір — правової акт, регулюючий соціально-трудові відносини у організації, або у індивідуального підприємця, і укладений працівниками і роботодавцем від імені їхніх представників (>cт. 40 ТК РФ);

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку – локальний нормативний акт, регулюючий питання трудових відносин лише на рівні окремо взятої підприємства, установи, організації;

4. Кадрова політика - сукупність правив і норм, цілей і уявлень, які визначають напрям і змістом роботи з персоналом. Через дуже обурює здійснюється реалізація цілей і завдань управління персоналом, тому її вважають ядром системи управління персоналом. Кадрова політика формується керівництвом організації, реалізується кадрової службою у виконання її працівниками своїх можливостей;

5. Положення про персоналі - програмний документ, який встановлює принципи трудових взаємовідносин, способи організації праці компанії, основні правничий та обов'язки компанії та її персоналу. Положенні персонал перераховуються принципи корпоративної культури, вказуються механізми приведення їх у дію – взаємні правничий та обов'язки персоналові та керівництва, відповідальність організації перед персоналом, і навпаки. У положенні персонал формулюється соціально-трудова ідеологія організації у відношенні персоналові та закладаються самі основи корпоративної культури;

6. Положення про мотивації персоналу;

7. Штатний розклад - форма звітності юридичної особи,организационно-распорядительний документ, відображає структуру компанії, чисельність відділів, співробітників, і навіть розмір їхньої заробітної плати. З іншого боку, вона охоплює у собі також облік всіх можливих додаткових виплат співробітникам — премій, компенсацій залежно з посади;

8. Посадові інструкції - організаційно-правовою документом, де чітко визначаються місце і значення конкретної посади на структурі організації, саме: завдання, основні права, обов'язки, і відповідальність працівника під час здійснення їм праці відповідно до займаній посаді.


2. Виявлення проблем діяльності підприємства

Об'єктом дослідження є супермаркет «Про Кей».

Проблема 1.

З метою оцінки реалізації функції планування, тобто постановки цілей і розробки шляхів її досягнення, здійснив дослідження поставок товару щодня тижня, результати якого представлені малюнку 1.

Малюнок 1 – Постачання товару щодня тижня

З що був графіка видно, що постачання товару щодня тижня здійснюється нерівномірно. Пік поставок йдеться у понеділок, вівторок і п'ятницю. Проведемо аналіз рівномірності поставок. Рівномірність поставок характеризується коефіцієнтом, який вираховується за формулою:

,

деOдн і – обсяг постачань вi–ий день тижня,

Продн –средневной обсяг постачань.


Розрахункові значення коефіцієнта рівномірності (>Кравн), абсолютне відхилення середньої величини (1 –Кравн) і квадрат абсолютного відхилення систематизовано таблиці 1.

Таблиця 1 -Расчетно-аналитические показники дослідження рівномірності поставок щодня тижня

День тижня Доравн Абсолютна відхилення >Квадрат абсолютного відхилення
Понеділок 1,227 0,227 0,0515
Вівторок 1,127 0,127 0,0161
Середовище 0,800 0,200 0,0400
Четвер 0,818 0,182 0,0331
П'ятниця 1,409 0,409 0,1673
Субота 0,818 0,182 0,331
Неділя 0,818 0,182 0,331
Разом 1,409 1,509 0,9700

Розмах варіації характеризує різницю між найбільшим і найменшим значеннями денних коефіцієнтів рівномірності. За даними таблиці 12 розмах варіації становить: 1,409 – 0,800 = 0,609.

>Среднелинейное відхилення кожний рік знаходимо за такою формулою:

> = абсолютних відхилень : 7

> = 1,509/7 = 0,2156.

>Среднеквадратические відхилення визначено за такою формулою:

> = 0,37.

Проведені розрахунки дозволяють дійти невтішного висновку, що відхилення максимального обсягу поставок від мінімального протягом тижня становить 37 %, що зумовлює нерівномірному розподілу роботи вантажників протягом тижня (простої у дні найменших постачання і робота у «авральному» режимі в пікові дні поставок). Вочевидь, що приймання товару в «авральному» режимі призводить до приймання некомплектного товару, неякісного товару втрат товарного виду.

Проблема 2.

З метою оцінки реалізації функції організації, тобто процесу створення структури підприємства, що дає змогу людям ефективно працювати разом задля досягнення мети клієнта, оцінимо результати діяльності керівника з працювати з знову прийнятими працівниками. І тому проведено порівняльне дослідження використання робочого дня працівників, які мають досвіду праці та працівниками зі стажем (табл. 2).

Таблиця 2 – Порівняльний аналіз використання робочого дня працівника, котра має досвід праці та «новачка»

Витрати часу Індекс Баланс робочого дня працівника, котра має досвід роботи Баланс робочого дня «новачка»
Хвилини % від виробленого Хвилини % від виробленого
>Подготовительно-заключительное час ПЗ 60 14,29 60 14,29
Оперативна робота ВП 335,51 79,88 310 73,81
Основна Про 275,51 65,60 238 56,67
Допоміжна У 60 14,29 75 17,86
Обслуговування робочого місця ПРО 10,07 2,40 15 3,57
Відпочинок та особисті потреби >ОТЛ 14,42 3,43 15 3,57
Простої по організаційно-технічним причин ВНТ - - - -
Втрати через порушення трудовий дисципліни ПНД - - - -
Разом за балансом - 420 100,00 420 100,00

>Определим показники використання робочого дня знову прийнятим працівником:

>Кисп = (ПЗ + ВП + ПРО +ОТЛн)* 100 /Тсм = (60 + 310 + 15 + 14,42) * 100 / 420 = 95,10 %

Коефіцієнт втрат робочого дня по організаційно-технічним причин:

>Кп = (ПНД + (>ОТЛф-ОТЛн))*100 /Тсм = (15 – 14,42)) * 100 / 420 = 4,66 %.

Резерви поліпшення використання робочого дня:

Т = НР + ПНД + (>ПЗф-ПЗн) + (>ОБф-ОБн) = (60-60) + (15-10,07) = 4,93 хв. (1,17 %).

Знову ухвалений працівник 5,83 % робочого дня втрачає з причин незнання товару, поганий орієнтації у торгівельному залі, помилок в розкладці товару тощо.

Проблема 3.

Низька ефективність процесу сортування, відбракування товару; комплектування товарів для виставляння у торгівельному залі.


3. Розробка альтернативних планів з усунення виявлених проблем

Виявлені проблеми супермаркету «Про Кей» і можливі шляхи розв'язання представлені у таблиці 3.

Таблиця 3 – Проблеми супермаркету «Про Кей» і шляхи їх рішення

Проблема Можливі шляхи вирішення
Порушення принципу оптимальності наявності товару по асортименту і кількості: постачання товару протягом тижня нерівномірна. Наявне «авральний» режим приймання товару, що зумовлює приймання неякісного товару, втрат товарного виду Розробка плану-графіка
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація