Реферати українською » Маркетинг » Імідж фахівця з реклами


Реферат Імідж фахівця з реклами

Страница 1 из 2 | Следующая страница
>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ
>ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ
>ДОНСКОЙ ДЕРЖАВНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(>ДГТУ)

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

ПоИмиджелогии

Тема: «Імідж фахівця з рекламі»

Виконала:

>Каранина Олеся

>ГЗРМ – 213072930

Ростов-на-Дону

2010


Зміст

 

Запровадження

Частина 1. Технологія створення іміджу

1.1 Поняття і сутність іміджу

1.2 Види іміджу

Частина 2. Особливості іміджу фахівця з рекламі

2.1 Фахівець із рекламі: особливості діяльності

2.2 Основні складового іміджу фахівця з рекламі

Укладання

Література


Запровадження

 

>Рассматриваемий питання є найактуальнішим. Кожен із людей має власний неповторний публічний образ, узагальнюючий те, що думають, що про неї говорять і пишуть інші люди. Імідж може досить вдало відбивати психічну реальність, й у разі думку збігаються з об'єктивними рисами людину.

Імідж впливає життя людини незалежно від цього, як і щодо нього ставимося, - визнає важливість, лає суб'єктивність чи самовпевнено заперечує його існування. Позитивний образ у спілкуванні і досягненні соціального успіху. Негативний - створює різноманітні бар'єри зі спілкуванням. У житті працює правило: коли ми не управляємо іміджем, він управляє нами і не обов'язково для блага нас. Для людей публічних професій імідж набуває першочергового значення. Власним іміджем можна й треба керувати. Мистецтво управління іміджем залежить від здобутті індивідуального стилю, створеного з урахуванням особистої унікальності з огляду на вимоги значимої соціального середовища.

Найбільш актуальна проблема іміджу фахівця з рекламі. Фахівець із рекламі – це фахівець, основними результатами діяльності якого є інформування споживачів, задоволення процес формування споживчих переваг, стимулювання попиту через створення рекламної продукції, надання рекламних послуг і проведення рекламних кампаній і заходів. Це фахівець унікальний: у ньому повинно поєднуватися здібності і аналітичний розум. Його головними якостями повинні прагнути бути активність, товариськість, відповідальність, ділова хватка, стаєте менеджером за рекламою. Хороший фахівець із рекламі мусить уміти грамотно презентувати товар, вибрати правильну стратегію поведінки, провести ділові переговори, і багато всього іншого. Усе це, вміння, і навіть особисті риси разом створюють образ фахівця з рекламі, і південь від того яким цей образ – негативним чи позитивним – залежить успіх своєї діяльності.

Мета праці полягає у вивченні особливостей формування іміджу фахівця з рекламі.

Завдання роботи:

- визначити поняття і сутність іміджу;

- охарактеризувати види іміджу;

- дати загальну характеристику професії фахівця з рекламі;

- розглянути особливості іміджу фахівця з рекламі;


Частина 1. Технологія створення іміджу

 

1.1  Поняття і сутність іміджу

Слово імідж (відфр. чи анг.image) в буквальному перекладі російською мову означає образ, образ.

У загальній психології під чином у широкому значенні слова розуміється суб'єктивна картина світу або його фрагментів, зокрема й сам суб'єкта, іншим людям, просторове оточення і тимчасову послідовністьсобитий.[1]

З погляду психології імідж є різновидом образу, виникає внаслідок соціального пізнання.

У тямущих словниках російської слово «образ» окреслюється образ, вид, подобу, «живе, наочне уявлення кого чи чимось», «узагальнену художнє відбиток дійсності, убране до форми конкретного, індивідуального явища», тип, характер, втілений у художньомупроизведении.[2]

Узагальнюючи ці характеристики, можна сказати, що образ розуміється повсякденному сенсі як наслідок психічного відображення (уявлення) тієї чи іншої об'єктивного явища; у процесі цього відображення можливі перетворення вихідної інформації, і образ необов'язково є на точну копію відображуваного; процес створення образу то, можливо активною і цілеспрямованим (наприклад, мистецтво); той процес може охоплювати процедури аналізу (що дозволяє відобразити типове в об'єкті) і синтезу (завдяки чому образ має характеристиками індивідуальногоявления).[3]

Всі ці характеристики застосовні стосовно іміджу. Проте слово «імідж» перестав бути точним синонімом слова «образ». Точніше визначити імідж як різновид образу, саме такий образ, прообразом якої не будь-яке явище, а суб'єкт. Таким суб'єктом можна першу чергу людина, потім організація, колектив, група і, нарешті, будь-який предмет, коли йому під час створення і сприйняття образу приписують особистісні, людські якості. І тут можна говорити імідж міста, іміджі цигарок чи іншого товару, іміджі газети, журналу, фестивалю т.д.

Нині у спеціальній літературі можна зустріти велика кількість визначень іміджу.

Імідж окреслюється цілеспрямовано створена чи стихійно виникла форма відображення об'єкта у свідомості людей. Об'єктом чи носієм іміджу може бути людина, група людей, організація тат.п.[4]

>Понятиями, родинними поняттю «імідж», є «думка», «репутація», «авторитет». Приміром, О.Ю. Панасюк вважає, що імідж уже є щодо суті те, як і думка, і вбачає різницю між відповідними термінами лише граматичних правилах вживання відповідних слів у російській: «Імідж» правильніше вживати в словосполученнях типу «імідж людини (політика, адвоката)», «думка» - в словосполученнях типу «думка про людину (політиці,адвокате)».[5]

Нерідко імідж розглядають загалом контексті з репутацією. Зокрема, О.Ю.Кошмаров характеризує імідж як експресивну, виразну бік образу, тоді як репутація у російській означає «яке склалося спільну думку про переваги чи недоліках когось чи чогось»; «придбанукем-чем-нибудь громадську оцінку,создавшееся спільну думку про якостях, достоїнствах і недолікахкого-чего-нибудь».[6]

Іноді імідж характеризують як експресивну, виразну бікобраза.[7] У цьому плані його протиставляють репутації як думці, виробленого раціональним шляхом.

Деякі автори говорять проимиджах у множині. Наприклад, І. А. Федоров визначає іміджі як «систему соціального програмування духовного життя та правильної поведінки суб'єктом (індивідів і груп)общецивилизационними і ментальними стереотипами і символами групового поведінки, опосередковану міццю мотивації успіху, еталоном бажаного враження,миметическими здібностями суб'єкта іситуацией».[8] Тим самим було підкреслюється мінливість, гнучкість, ситуативність іміджу.

У багатьох визначень отримала відбиток знакова,информационно-символическая природа іміджу. Так, В.М.Маркин пише: «Імідж - це маска, не прикрашання свого професійногооблика».[9]

О.П.Федоркина іР.Ф.Ромашкина характеризують імідж як «соціально-психологічне явище, що відбиває впливом геть нього не було лише свідомого, а й несвідомого компонентів психіки різних соціальних груп, мотивації їхньої поведінки, і навіть формування образів, які затребувані сьогодні народнимимассами».[10]

Нерідко у науковій літературі зустрічається твердження, що імідж - це стиль і форма поведінки людини, причому, переважно зовнішній бік поведінки. Іноді іміджем називають набір значень і вражень, внаслідок чого люди описують об'єкт, запам'ятовують його й починають ставитися щодо нього належним чином, інакше кажучи, внаслідок чого об'єкт стає водночас відомим.

У багатьох визначень підкреслюється та обставина, що правове поняття «імідж» включає як природні властивості особистості, а й спеціально вироблені, створені, сформовані. За інших визначеннях наголошується у тому, що імідж багато в чому визначається об'єктивними характеристиками об'єкта, зокрема, імідж людини визначається його психологічним типом і особистістю, їх відповідністю запитам часу й суспільства.

Звісно ж, що це перелічені варіанти розуміння іміджу мають право існування. Не виключають, а гармонійно доповнюють одне одного.

Узагальнюючи різні погляди, можна дійти наступному визначенню: імідж - емоційно забарвлений публічний образкого-либо/чего-либо, приймає форму стійкого соціальногостереотипа.[11]

Носій іміджу називається його суб'єктом, прототипом.

Споживач іміджу - об'єктом чи іміджевої аудиторією.

Як соціально-психологічний феномен імідж має низку особливостей:

формується у процесі прямого чи опосередкованого взаємодії людей;

одночасно залежить від якостей свого прототипу, і зажадав від особливостей оточуючих людей;

виступає у вигляді узагальненого груповогообраза/представления, поступово приймаючої форму соціального стереотипу;

має символічну форму;

вимагає спеціальних зусиль із боку носія.

Феномен іміджу грунтується на особливої чутливості людини до соціальної впливу. Психологічні дослідження свідчать, що, перебувають у групі, людина поводиться зовсім по-іншому, як залишаючись віч-на-віч із собою. У присутності іншим людям тільки в людей підвищується активність, пришвидшується реакція зростає швидкість мислення, в інших — навпаки, переважають тенденції до гальмування. Такі позитивні чи негативні ефекти і у тварин. Отже, увага фахівців і оцінки групи виступають найсильнішими регуляторами поведінки людей.

1.2  Види іміджу

імідж фахівець реклама

>Имиджи різняться за своєю структурою. [12] Структура передбачає 14 певних властивостей (якостей), ступінь їх виразності, супідрядність за важливістю.

Що стосується особистому іміджу треба говорити про кількох що його ведуть компонентах.

I. Зовнішній вигляд (портретні характеристики):

фізичні дані (зростання, постать);

костюм (одяг, взуття, аксесуари);

зачіска;

манера поведінки й промови;

жести;

перший погляд і міміка;

2. Іміджева символіка:

ім'я;

особисті символи (колір, числа, герб, логотип, марка);

особиста атрибутика (повторювані деталі ознаки зовнішнього вигляду);

соціальні символи чи символи соціального престижу (гроші, становище у суспільстві, професія, зайнята посаду, марка машини,предпочитаемий вид спорту).

3.Социально-ролевие характеристики:

репутація (думку про людину, заснований історії його життя, особистих досягненнях і заслуги);

амплуа (>разигриваемая соціальна роль);

легенда (історія життя, подана у іміджі);

місія (соціально важливі мети, корисність суспільству).

4. Індивідуально-особистісні характеристики й властивості:

профессионально-важние якості;

домінуючі індивідуальні характеристики;

стиль відносин із людьми;

пропаговані ідеї;

базові цінності.

Зерно публічного образу конкретної людини (групи) становлять цінності й ідеї, які світу. За великим рахунком, позитивний імідж, якого прагнуть багато людей, визначається подібністю між індивідуальними особливостями і загальнолюдськими цінностями.

Позитивний імідж — це імідж, близький до ідеалам людей.

Оскільки імідж одночасно визначається трьома своїми складовими — носієм, споживачем і особливостями їхньою взаємодією, — то виділяють безліч видів іміджу. [13]

По суб'єкту розрізняють три форми іміджу:

особистий (імідж конкретної людини);

товарний (імідж товару, послуги);

груповий (організаційний, корпоративний, національний імідж).

За характером взаємодії розрізняють два виду іміджу:

безпосередній (що формується у процесі прямого взаємодії людини з які вас оточують, наприклад імідж керівника);

опосередкований (що формується заочно, без особистого контакту прототипу з іміджевої аудиторією, наприклад імідж політика).

По спрямованості і цілі виділяють іміджі: публічний,профессионально-деловой, комерційний, артистичний, політичне, і т. буд.

За характером емоційного на аудиторію говорять про позитивному (привабливому) і негативному (відразливому)имиджах.

За рівнем досягнення цієї мети суб'єкта розрізняють ефективний і неефективний іміджі.

Поохвату іміджевої аудиторії —прицельно-точечний і масовий.

По співвідношенню індивідуальних особливостей і соціальних вимог виділяють:

кон'юнктурний (підпорядкований вимогам довкілля та очікуванням іміджевої аудиторії);

органічний (орієнтований самопочування й самовираження);

збалансований (який поєднає обидві орієнтації).

Нарешті, за рівнем самоконтролю імідж буває спонтанним чи керованим.

За призначенням іміджі можна поділити три основні групи:

самовозвишающий — імідж, орієнтований поліпшення самовідчуття;

самоутверждающий — імідж, орієнтований підвищення соціального статусу твердження у соціальній середовищі;

цільової — імідж, орієнтований досягнення конкретних комерційних і фахових цілей.

Висновок на чолі 1

Імідж - емоційно забарвлений публічний образкого-либо/чего-либо, приймає форму стійкого соціального стереотипу.

Носій іміджу називається його суб'єктом, прототипом.

Споживач іміджу - об'єктом чи іміджевої аудиторією.

Як соціально-психологічний феномен імідж має низку особливостей:

формується у процесі прямого чи опосередкованого взаємодії людей;

одночасно залежить від якостей свого прототипу, і південь від особливостей оточуючих людей;

виступає у вигляді узагальненого груповогообраза/представления, поступово приймаючої форму соціального стереотипу;

має символічну форму;

вимагає спеціальних зусиль із боку носія.

>Имиджи різняться за своєю структурою.

Структура передбачає 14 певних властивостей (якостей), ступінь їх виразності, супідрядність за важливістю.


Частина 2. Особливості іміджу фахівця з рекламі

 

2.1 Фахівець із рекламі: особливості діяльності

Імідж фахівець із рекламі, передусім, є частиною професійного іміджу.

Професійний імідж - образ, що відповідає специфіці тій чи іншій професії, ту виставу про фахівця, яке складається про нього в керівників, підлеглих, колег, клієнтів компанії. [14]

Управління професійним іміджем - це вміння створити позитивний образ, який підкреслить найкращі риси фахівця, як особистісні, і ділові.

Головні складові фахівця з рекламі - професійна компетентність, емоційний інтелект, відповідна зовнішність, і знання етикету. Усе це взаємодоповнюють одне одного.

Наприклад, можна ознайомитися з своєю мовою, освоїти правила етикету, надіти ділової костюм, проте не всі ці зовнішні прояви - тільки п'яту частину іміджу. Без професійної й емоційної компетентності вона буде мати значення. Саме тому фахівець із рекламі мусить уміти вибудувати і підтримувати необхідний професійний імідж, поєднуючи все якості, властиві діловій людині.

Розглянемо основні складові іміджу фахівця з рекламі.

1. Професійна компетентність.

Щоб відповідати свою професію, фахівець із рекламі повинен відмінно знати законодавство про політичну рекламу. Фахівець із рекламі повинен точно знати, що потрібно споживачеві. Професійна діяльність фахівця з рекламі ось у чому: проведення досліджень споживчих уподобань і попиту; забезпечення функціонування рекламних агентств; планування й розробка реклами ідеї до готового продукту; планування і організація рекламних кампаній; стимулювання виробництва та збуту; вдосконалення якості товарів та послуг; експертиза рекламної продукції.

2. Емоційний інтелект.

Емоційний інтелект у професійному іміджі фахівця з рекламі особливу роль. Емоційний інтелект - здатність розуміти власні і чужі емоції, думки й управляти ними ними. Вміння знайти спільну мову із людьми допоможе підтримувати відносини із колегами, управлінням Мінпаливенерго і підлеглими незалежно від своїх початкової схильності до цього. Необхідні особисті риси фахівця з рекламі: комунікабельність; ініціативність; вміння відчувати потреби людей; вміння самостійно виробляти стратегію й приймати рішення; вміння генерувати свіжі ідеї, креативність.

3. Зовнішність і стиль одягу.

З того, як одягнена людина, можна багато чого довідатися про його спосіб життя. Одяг - своєрідна візитівка кожної людини. Численні засвідчили: коли жінка одягнута у діловому стилі, вона справляє враження серйозного, розумного, працьовитого й організованого людини. І, навпаки, жінкам, котрі воліють екстравагантний, підкреслено жіночний стиль, приписують такі риси, як легковажність, неорганізованість, неуважність. Усі просто: робота асоціюється, насамперед, з наміром працювати, правильно і виконувати свої обов'язки, а ділової стиль одягу - необхідна складова професійного іміджу.

У кожній компанії є свої корпоративні стандарти звичаї, які в чому залежить від сфери діяльності організації. Приміром, банківській сфері - це консервативний стиль одягу, оскільки співробітники повинні демонструвати клієнтами стабільність і надійність банку, в дизайнерських компаніях - стиль, зазвичай, більш вільний, творчий. Фахівцю за рекламою під час своєї діяльності доводиться спілкуватися із різними людьми. Тому стиль одягу, близький до діловій завжди кращий.

4. Йдеться.

Важливу роль роботі фахівця з рекламі грає довіру людей: колег, керівництва, здобувачів, представники інших компаній. Те уявлення, що вони отримають після

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація