Реферати українською » Маркетинг » Організація виставок і проведення презентацій


Реферат Організація виставок і проведення презентацій

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Курсова робота

По дисципліни: теорія і практика зв'язку з громадськістю

Тема: «Організація виставок і проведення презентацій»


>ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження

ГЛАВА I. Корпоративні заходи як PR

1.1 Розробка стратегії і тактики PR програми корпоративних заходів й ролі фахівця з зв'язків із громадськістю

1.2 Організація і проведення заходів ЗМІ

1.2.1 Особливості стосунків з ЗМІ

1.2.2 Прес-конференції, прийоми й інші заходи з участю журналістів

ГЛАВА II. Виставки, презентації та його роль PR

2.1 Специфіка виставкову діяльність

2.1.1 Виставки та його організація

2.1.2 Виставочне устаткування

2.1.3 Взаємодія візуального і смислового аспектів у створенні виставок

2.2 Презентації: проведення

Укладання

Бібліографія


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сучасною життя притаманні стрімкі швидкості, щодня людина наштовхується із величезними потоками інформації. У умовах донести її до споживача інформацію про діяльності впроваджувану організації непросто, оскільки інформація втрачається на загальному потоці.

Із цим пов'язана актуальність теми, обраної нами на дослідження. Якими засобами можна домогтися привернути увагу до діяльності впроваджувану організації, як домагатися позитивного результату від переданої інформації, як забезпечити відповідність дій зі організації спеціальні заходи іміджевої політиці компанії – розкриттям цих питань визначаються завдання написання даної курсової роботи.

Відомо, що технологія зв'язку з громадськістю включає комплекс заходів, націлених створення сприятливого суспільної думки щодо відношення доорганизации-субъекту. Це підготовка прес-релізів і статей для преси, радіо- ітелематериалов, сайтів в комп'ютерних мережах, організація брифінгів, прес-конференцій, семінарів, «круглих столів», конференцій, видання інформаційних матеріалів про організацію, випуск публікацій, проведення презентацій, що у виставках і ярмарках, публікаціяотчетов про діяльність у пресі, спонсорство й багато іншого.

>Взаимодействию з ЗМІ було приділено значну увагу роботі. Інформація – це головне, навіщо здійснюється PR-кампанія. Необхідно привернути увагу діяльності фірми, забезпечити впізнаваність бренду, закріпити позитивний імідж.

Розкриваючи тему спеціальні заходи PR, найбільш докладно ми зупинилися на таких акціях як прес-конференція, презентація і, як найпопулярніших і найефективніших заходах із залученням уваги громадськості до діяльності компанії. У той самий час у роботі неодноразово обгрунтовується системного характеру таких заходів. Є у вигляді взаємозв'язок кожної конкретної акції із загальною банківською діяльністю та розвитком іміджевої політики організації. Робота написана із тих позицій, що кожен крок у здійсненніPR-мероприятий неминуче пов'язані з іншими діями і має відповідати загальної стратегії компанії. Саме тому така увагу приділяється попередньої підготовці будь-якого заходу, яке, як ми вважаємо, обов'язково має плануватися заздалегідь.

У зв'язку з поставленими завданнями у структурі нашої курсової роботи рівномірно розподіляється теоретичний матеріал по освітлюваної темі та практичні інформацію про забезпечення тих чи інших заходів. Важливу роль грає правильно організоване оповіщення учасників події, попередня робота з їх прийому, розміщення,задействованию заході. Звертається увагу до різнорідність цільової аудиторії спеціальних PR-акцій: з одного боку це журналісти, представники вільної творчу професію, з іншого – підприємці, чиновники, інші VIP-персони. Тому не виникає необхідність вирішувати як презентаційні, а й масу організаційних завдань.

Структура роботи. Ця курсова робота і двох частин. У першій главі ми докладно розглядаємо питання з ЗМІ, аналізуємо характер заходів, які з участю журналістів, розглядаємо аспекти підтримки вигідного інформаційного поля впроваджувану організації. Але тут розглядаються питання загальної стратегії спеціальні заходи і знаходять способи її реалізації.

Другий розділ присвячена підготовки й організації виставок. У центрі розгляду ввійшли питання смислового забезпечення експозиції і технічні аспекти її реалізації. Натомість приділено увагу ретельному плануванню й питань управління у таких заходах.


ГЛАВА I. Корпоративні заходи як PR

 

1.1 Розробка стратегії і тактики PR програми корпоративних заходів й ролі фахівця зСвязям з американською громадськістю

Розробляючи комплекс заходів із зв'язків із громадськістю, передусім, слід визначити цілі, яких з допомогою досягти. Слід також знайти найвдаліші шляхів досягнення цього. Планування PR-кампанії починається з вибору основний стратегії і включає у собі вибір цілей заходів, визначення аудиторії, яку вони розраховані, вибір напрями акції та основних тим, вибір засобів і конкретні видів здійснення акції, концепції, й форми реалізації рекламних повідомлень, способу проведення кампанії у конкретнихусловиях[1].

Заходи PR переважно мають такі основні мети: 1) Позиціонування об'єкта; 2) Вивищення іміджу; 3) Антиреклама (чи зниження іміджу); 4)Отстройка від конкурентів; 5)Контрреклама.[2]

Інші численні завдання: прогнозування криз, вивчання суспільної думки, створення єдиного фірмового стилю, і фірмових стандартів, дослідження ефективності акцій, роботу з персоналом і навіть психотерапія керівництва та партнерів завжди підпорядковані, підсистеми сформульованим вище завданням.

У PR існує правило: перше враження про людину чи організації - найточніше. Дотримуючись виключно цього, далекоглядні керівники багато уваги приділяють свого зовнішнього вигляду і виглядом співробітників (від годин до краватки), інтер'єру офісу, до шрифту табличок на дверях кабінетів. Отже, найважливішими стратегічними завданнями організації та проведення публічнихPR-мероприятий є позиціонування й підтримка (або створення) іміджу.

Призначення заходівимиджмейкинга -внеценовая конкуренція, яка на меті формування керованого іміджу товарів чи послуг, самої фірми, особистості, моди, ідеології й т.п. Зазвичай, ці заходи складаються з одиничних заходів (які сприймаються клієнтами, як випадкові), саме із системи взаємоузгоджених акцій, вкладених у клієнтів, потенційних клієнтів, партнерів фірми івластей.[3]

Об'єкти формування іміджу можна розділити ми такі категорії:

1. Об'єкти, рейтинг яких залежить виключно від створеного ними, чи їм іміджу. Це некомерційні, громадські організації, політики, телеведучі, релігійні лідери тощо. Не продають товари або ж послуги, їхнє місце визначається ставленням до них громадськості. Метою таких об'єктів може бути можливості впливу на настрої суспільстві.

2. Об'єкти, рейтинг що у однаковою мірою залежить як іміджу, і від якості вироблених ними товарів чи послуг. Це великі національні і транснаціональні корпорації. До цієї категорії можна вважати і менші фірми, якщо успішність над ринком залежить тільки від те, що вони продають, а й від цього як вони роблять. Метою таких об'єктів є на збільшення обсягів продажів за одночасного створенні позитивного іміджу, і поліпшенні якості продукції.

3. Об'єкти, котрим коливання іміджу є вирішальний чинник їх успіху. У це дрібні торгові організації. Їх успіхом ринку залежить більшою мірою від якості запропонованоїпродукции[4].

Відповідно, кожної категорії є своя набір прийомів із формування іміджу. Якщо об'єктів третьої категорії досить намагатися недопущення навмисного чи випадкового зниження іміджу, решта покладаючись на вдале стихійне розвиток образу; то тут для першої та другої категорій необхідно продумувати кожен крок іміджевої кампанії.

>Характеристиками іміджу є: група сприйняття, набір які сприймаються і вимірюваних властивостей організації, значення оцінок властивостей та його ваги. Тривалість існування, чіткість і стійкість іміджу, рівеньпозитивности/негативности, оптимальність, напрями роботи і витрати з створенню й підтримці іміджу також є характеристиками іміджу.

Стратегічними є мети, які заторкують основні боку діяльності організації та зорієнтовані перспективу. Проте позитивна популярність (паблісіті) вимагає цілеспрямованої систематичноїработи.[5] І тому об'єкту PR, необхідно, передусім, мати чітке бачення місії своєї партії, яких основних іміджевих позиціях будуватиметься й бурхливо розвиватися сув'язьPR-мероприятий. Під корпоративної місією ми розуміємообщественно-значимий статус, соціально значуща організації. Це стратегічний інструмент, ідентифікуючий цільової ринок та широко визначальний бізнес, чи основну діяльністьпредприятия.[6] Формулювання місії відбивається, зокрема, на сторінках річного звіту, буклетів і каталогів, достукується до виступах керівників організацій. Місія дозволяє персоналові й керівникам подивитись діяльність організації “я з висот пташиного польоту”, що необхідне забезпечення її довгострокової конкурентоспроможності. З іншого боку, корпоративна місія відіграє винятково важливу комунікаційну роль, як внутрішню, і зовнішню, інформування акціонерів, постачальників, споживачів та інших.

Серед інших понять нам важливі – корпоративна індивідуальність і корпоративна ідентичність. Перше описує цінності, судження і норми, розділяються у компанії й що визначають сутність індивідуальної корпоративноїкультури.[7] Корпоративна індивідуальність – те, що ця компанія є насправді, аналог особистості, індивідуальності людини. Корпоративна ідентичність – те, організація повідомляє себе, про своє індивідуальності. Усі, організація каже, чинить і створює, формує її ідентичність. Це – продукти і житлово-комунальні послуги, формальні й неформальні комунікації, політика компанії, вчинки її персоналу.

Будь-яка компанія свого розвитку, зазвичай, проходить через такі етапи:

1 етап – формування компанії з прицілом визначений сегмент ринку;

2 етап – твердження компанії на захоплених позиції і більш-менш стабільного існування;

3 етап - інноваційна діяльність його компанії з розширення ринку при стабільно міцному становищі своїх позиціях (кульмінація існування компанії - «золоте століття»);

4 етап – трансформація компанії, яка веде або до відмиранню компанії (швидкому - наприклад, банкрутства, повільному - стагнації), або до чергової інноваційного витку івозрождению.[8]

Вочевидь, кожному етапу має відповідати своя іміджева політика. При провидіння PR кампаній створюється прес-центр, котрий займається плануванням, проведенням і освітленням заходів із залучення уваги громадськості до події. До таких заходам ставляться: ювілеї, змагання тощо. буд. Спосіб, час і важливе місце таких заходів залежить від цього, який образ хоче створити собі фірма.

Основними каналами передачі може бути усне повідомлення, наочну агітацію, періодичні друкарські видання, радіо і телебачення.

У сферісвяеей зобщественнстью часто використовується поліграфічна продукція. Найчастіше компанії видають свої річні звіти. Він є брошуру чи проспект з туристичною інформацією фірму за рік. Головна ідея у тому, щоб показати успіхи фірми, з кого полягає компанія і це за люди, загальна інформацію про компанії. Інше потужний засіб PR – спеціально підготовлені рекламні фільми. Вони дуже зручні при виїзді на виставки, участі у міжнародних симпозіумах.

З метою формування іміджу фахівці PR готують участь своїх фірм і нафтопереробних компаній в популярних телевізійних шоу, популярних телепередачах. Досить часто є екранах у ролі спонсорів, експертів у тому чи галузі чи безпосередніх учасників.

1.2 Організація і проведення заходів ЗМІ

 

1.2.1 Особливості стосунків з ЗМІ

Сучасне суспільство характеризується як, передусім, інформаційне – воно грунтується постійному обмін інформацією, що у своє чергу як і є синтез вже наявну інформацію. Володіння нею наші дні перетворюється на одна з основних двигунів всіх процесів, забезпечуючи добробут і прогресивну динаміку. У цій ситуації розгортається серйозна конкуренція через те, чия саме інформація буде потрібна, осмислено, куплена,применена[9].

Успіх від вдалого подання залежить від цього, потрапляє певна повідомлення засоби інформації, у які саме, що не режимі який носить подача цієї інформації. УPR-стратегию у разі входить завдання формування власного інформаційного потоку. Найчастіше робота з ЗМІ починається з активного просування інформації про діяльність як прямий подачі матеріалів, прес-релізів, друкованої продукції. Постачання відомостей має здійснюватися регулярно, масштабно, оперативно. Це робиться здобуття права про організацію дізналися, мали про неї уявлення, не скидали з рахунків і очікували про дії.

Поширення інформації фірму можна проводити крізь ці доступні засоби інформації – це газети, радіо, телебачення, кошти Інтернет. У цьому ефект від участі впливу комунікації великою мірою залежить від вибору засобів. Наприклад, реклама у журналіVоgue може мати іншій ефект проти той самий рекламою, розміщеної у журналі для домогосподарокGoodHousekeeping.

На телебаченні, зазвичай, використовуються бліц – ролики і розгорнуті ролики.Блиц-ролик триває 15-20 секунд. У ньому, зазвичай, логотип (торговий знак), назвафирми.[10] У окремих випадках «чистої»имидж-реклами адресу не вказуються. Основне завданняблиц-ролика – постійно нагадувати фірму як такої або про її товарі. Розгорнутий ролик триває від 30 секунд і більше. У ньому, крім тих відомостей, наведені вблиц-ролике, дається опис, характеристики товарів або ж послуги, умови поставки чи надання знижок, умови роботи.

Коли поставлена завдання з ознайомлення аудиторії зпродвигаемим брендом великою мірою вирішено, можна братися до створеннюограниченно-целевих інформаційних потоків, працівників конкретну мету. Цей процес відбувається ще називають маніпулюванням, що визначається як «вплив громадські думка у властивому певних політичних чи громадським структурамнаправлении»[11]. Важливо у своїй пам'ятати, що маніпулювання вважається неприпустимим і неетичним, коли вона спрямоване на прямий обман споживачів інформації, вплив на підсвідомі інстинкти, допускає образу конкретних осіб, або організацій, дискредитує імідж інших виробників товарів чиуслуг[12]. Чесна гра, на погляд, - це найкраща PR-кампанія, яка обов'язково принесе вулицю значно більше корисних плодів.

Якщо інформація користується довірою із боку ЗМІ, можна рухатися далі.Вибираются деякі видання, із якими полягає «джентльменська угоду» на певних взаємовигідних засадах – первинність у наданні інформації, бартер тощо. Можливості співробітництва можуть бути різними, що залежить роду діяльності організації, здійснює PR. Можливо видання власного інформаційного джерела – друкованого видання, каталогу, телепрограми, інтернет-порталу тощо.

Організація, що здійснює PR, може мати прес-центр для оптимізації відносин із пресою. Завдання прес-центру полягає у проведенні прес-конференцій чи підготовці випуску новин і передачу його до засобів масовоїинформации.[13] Прийняття засобами масової інформації таких випусків найімовірніше, якщо заплановані передачі справді містять щось нове. Готуючи такий матеріал, кожен рекламодавець має поставити себе місце журналіста, прагне зробити випуск новин цікавими своїм читачам.

До обов'язків PR і складання прес-релізів. Прес-релізом – це повідомлення, що містить важливу новина чи корисну інформацію широкійаудитории.[14] Добре сприймаються прес-релізи, ілюстровані для наочності фотографіями.

1.2.2 Прес-конференції, прийоми й інші заходи з участю журналістів

Образ фірми як гідного члена суспільства обов'язково має містити прояв гостинності. І тому влаштовуються звані прийоми. Прийом є одним із форм зовнішньою і внутрішньою життя організації, заздалегідь підготовлена, розроблена і забезпечена управлінням Мінпаливенерго і фахівцями PR задля об'єднаного проведення часу представників фірми, господаря і гостей. Поширені поточні і представницькі прийоми. Поточний

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація