Реферати українською » Маркетинг » Підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю Амурської філії ВАТ "Дальсвязь"


Реферат Підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю Амурської філії ВАТ "Дальсвязь"

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>РЕФЕРАТ

Курсова робота містить77с., 3 малюнка, 6 таблиць, 14 використаних джерел, 6 додатків.

Маркетинг, управління маркетингом, концепції управління маркетингом, маркетингова середовище фірми, комплекс маркетингу, планування маркетингової діяльності, організація маркетингової діяльності, контроль маркетингової діяльності.

Основною метою роботи є підставою вивчення теоретичних аспектів управління маркетингової діяльністю, і навіть аналіз маркетингової роботи і розробка пропозицій з підвищення ефективності управління маркетингової діяльністю відкритого акціонерного товариства «>Дальсвязь». Об'єктом курсової роботи є підставою ВАТ «>Дальневосточная компанія електрозв'язку». Предмет – маркетингова діяльність й шляхи його вдосконалення. Через війну аналізу показників діяльності компанії за 2006 – 2008 року встановлено, що ВАТ «>Дальсвязь» є головним постачальником послуг зв'язку як фізичним, і юридичних осіб по всьому Далекому Сході. Запропоновано комплекс маркетингових заходів із просуванню послуги бездротового доступу до Інтернету за технологією Wi-Fi. Розрахована очікувана економічна ефективність запропонованих заходів. Запропоновані заходи економічно ефективні.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Роль маркетингу щодо підвищення ефективності діяльності фірми

1.1 Сутність та концепцію маркетингової діяльності

1.1.1 Концепції управління маркетингом

1.2 Процес управління маркетингом у фірмі

1.2.1 Маркетингова середовище фірми

1.2.2 Розробка комплексу маркетингу

1.2.3 Планування маркетингової діяльності

1.2.4 Організація маркетингової діяльності

1.2.5 Контроль маркетингової діяльності

2. Аналіз маркетингової діяльності Амурського філії ВАТ «>Дальсвязь»

2.1 Короткаорганизационно-економическая характеристика діяльності компанії

2.2 Аналіз показників діяльності компанії за 2006 – 2008 року

2.3 Аналіз зовнішньої маркетингової середовища компанії

2.4 Аналіз внутрішньо маркетингової середовища компанії

2.5 Аналіз маркетингової діяльності компанії

3. Розробка пропозицій з підвищення ефективності управління маркетингової діяльністю Амурського філії ВАТ «>Дальсвязь»

3.1 Недоліки під управлінням маркетингової діяльністю

3.2 Пропозиції для вдосконалення управління маркетингової діяльністю

3.3 Очікувана економічна ефективність запропонованих заходів

Укладання

>Библиографический список


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Маркетинг – це соціальний та управлінський процес, направлений замінити задоволення потреб та потреб індивідуумів і груп у вигляді пропозиції з обміну товарами. Маркетинг за умов сучасної ринкової економіки - найважливіший інструмент бізнесу. Маркетинг охоплює практично всі галузі комерційної діяльності, включаючи виробництво, торгівлю і сферу послуг, і навіть некомерційну сферу. Без маркетингу сьогодні немислима діяльність жодної організації, оскільки його ігнорування рано чи пізно призведе до краху. Уміле і грамотне звернення менеджерів, управляючих всім готівковим інструментарієм маркетингу, дозволить кожному підприємству обсязі вживати свої конкурентні переваги та відповідно займати лідируючу позицію у галузі. Саме тому грамотне керування маркетингової діяльністю є дуже актуальним нині.

Управління маркетингом - це аналіз, планування, втілення у життя контроль над проведенням заходів, розрахованих встановлення, зміцнення та підтримка вигідних обмінів з цільовими покупцями для досягнення певних завдань організації, як-от отримання прибутку, зростання обсягу збуту, збільшення частка ринку тощо.

Основною метою роботи є підставою вивчення теоретичних аспектів управління маркетингової діяльністю, і навіть аналіз маркетингової роботи і розробка пропозицій з підвищення ефективності управління маркетингової діяльністю відкритого акціонерного товариства «>Дальсвязь».

Завдання курсової роботи:

1) Розглянути концепції маркетингової роботи і процес управління маркетингом на фірмі.

2) Провести аналіз маркетингової діяльності ВАТ «>Дальсвязь».

3) Запропонувати шляхів удосконалення маркетингової діяльності ВАТ «>Дальсвязь».

Об'єктом курсової роботи є підставою ВАТ «>Дальневосточная компанія електрозв'язку». Предмет – маркетингова діяльність й шляхи його вдосконалення.

Практична значимість роботи у тому, основні висновки та розробки можна використовувати для вдосконалення маркетингової діяльність у компанії.


1. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІФИРМЫ

1.1 Сутність та концепцію маркетингової діяльності

Маркетинг - це система організації та управління виробничу краще й збутової діяльністю підприємств, вивчення ринку з формування і задоволення попиту продукцію та послуги й одержання прибутку.

У термін «маркетинг» фахівці вкладають двоякий сенс: те й одне з функцій управління, і цілісна концепція управління у умовах ринкових відносин.

Як функцій управління маркетинг має менше значення, ніж будь-яка діяльність, що з фінансами, виробництвом, науковими дослідженнями, матеріально-технічним постачанням тощо.

Як концепції управління (філософії бізнесу) маркетинг вимагає, щоб компанія розглядала споживання як «демократичний» процес, у якому споживачі заслуговують «голосувати» за потрібний їм продукт своїми грошима. Це визначає успіх компанії та дозволяє оптимально задовольнити потреби споживача. [1]

Оскільки маркетинг – це спосіб переконати маси зробити купівлю, більшість помилково ототожнюють цього поняття зі збутом і стимулюванням. Різниця ось у чому: збут, переважно, передбачає контакт обличчям до обличчя – продавець оперує потенційними покупцями. Маркетинг використовує засоби інформації й інші способи, щоб заволодіти увагою й запевнити багатьох – людей, які можуть узагалі не мати ніякого прямого контакту ні з ким із компанії даногосбитовика. Одне з провідних теоретиків з проблем управління, ПетерДруккер, зізнається так: Мета маркетингу - зробити прагнення збуту непотрібними. Його мета - гаразд пізнати і зрозуміти клієнта, що товар або послуга будуть точно підходити останньому й продавати себесами.[2]

Термін “маркетинг” виник у США перевищив на межі 20 століття, бо як провідна функція управління, маркетинг почали розглядати з п'ятдесятих років.

Нині висунуто вже близько 2000 визначень маркетингу, кожна з яких розглядає той чи інший бік маркетингу або намагається його комплексної характеристики.

Ф.Котлер пропонує таке визначення: маркетинг – це соціальний та управлінський процес, направлений замінити задоволення потреб та потреб індивідуумів і груп у вигляді пропозиції з обміну товарами.

Громадський інститут маркетингу Великобританії визначає маркетинг як «процес управління, направлений замінити визначення, передбачення і задоволення вимог споживача й одержанні прибутку». Аналогічні американські організації визначають маркетинг приблизно тієї ж категоріях. [3]

Управління маркетингом, з визначення Ф. Котлера — це аналіз, планування, втілення у життя контроль над проведенням заходів, розрахованих встановлення, зміцнення та підтримка вигідних обмінів з цільовими покупцями для досягнення певних завдань організації, як-от отримання прибутку, зростання обсягу збуту, збільшення частка ринку тощо.

Завдання управління маркетингом залежить від вплив до рівня, час і характеру попиту в такий спосіб, щоб це дало змогу організації у досягненні які нею цілей. Інакше кажучи, управління маркетингом — це управління попитом. [4]


1.1.1 Концепції управління маркетингом

Вирізняють п'ять основних підходів (концепцій), основі яких комерційні організації здійснюють свою маркетингову діяльність:

1 концепція вдосконалення виробництва;

2 концепція вдосконалення товару;

3 концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

4 концепція маркетингу;

5 концепціясоциально-етичного маркетингу.

Використання кожної їх обов'язково й, насамперед, порушує питання тому, яким має бути співвідношення інтересів виробників, споживачів й суспільства загалом. Адже ці інтереси вступають у протиріччя друг з одним.

Далі коротко розглянемо сутність названих раніше концепцій управління маркетингом.

1) Виробнича концепція, чи концепція вдосконалення виробництва.

Це з найстаріших підходів, яким керуються продавці. Концепцію удосконалення виробництва стверджує, що споживачі будуть доброзичливі товарів, які поширені і доступні для за ціною, отже, керівництво має зосередити свої зусилля на вдосконаленні виробництва та підвищення ефективності системи розподілу.

Підприємства, які дотримуються такий концепції, мають переважно серійне чи багатосерійне виробництво із високим ефективністю і низької собівартістю, а продаж їхніх товарів проводиться за допомогою численних торгових підприємств. До основним передумов існування цю концепцію управління маркетингової діяльності можна віднести такі: а) більшість реальних і споживачів мають невисокі доходи; б) попит дорівнює чи трохи перевищує пропозицію; в) відбувається швидке зниження високих виробничих витрат (зазвичай знову продукції), що зумовлює завоюванню більшої частка ринку.

2) Основна ідея концепції вдосконалення товару полягає у орієнтації споживачів тих чи інші товари або ж послуги, котрі за технічними характеристиками і експлуатаційним якостям перевершують аналоги і тим самим приносять споживачам більше вигоди. Виробники у своїй направляють свої зусилля для підвищення якості свого товару, попри вищі витрати, отже, і. До чинників, які підтримують існування такої концепції маркетингу, можна віднести такі: а) інфляція; б) монополістичні обмеження ринку; в) швидкий моральний знос товарів. Концепцію удосконалення товару призводить до «маркетингової короткозорості». Продавець так закохується у власний товар, що упускає не врахували потреби клієнтів.

3) Збутова концепція, чи концепція інтенсифікації комерційних зусиль, передбачає, що споживачі купуватимуть запропоновані товари достатньої обсязі припадає лише у разі, якщо компанією прикладені певні зусилля із просування товарів хороших і збільшення їх продажів.   

Слід пам'ятати, що у практиці реалізація збутової концепції пов'язані з нав'язуванням купівлі, причому продавець прагне у що там що укласти угоду, а задоволення потреб покупця є другорядним моментом. Концепція збуту може бути ефективною протягом багато часу, що такими причинами: а) багато покупців вважають, що вони можуть захистити свої інтереси; б) покупці, невдоволені купівлею, невдовзі забувають про своє почутті незадоволеності й навряд чи поводження з скаргою у суспільстві, який захищає свої інтереси; в) завжди є досить багато потенційних покупців.

4) Концепція маркетингу. Ця концепція приходять зміну збутової концепції, й змінює неї давав. Різниця між збутової концепцією і концепцією маркетингу ось у чому: діяльність, джерело якої в збутової концепції, починається з наявного у розпорядженні фірми товару. У цьому головне завдання є досягнення обсягу продажу, який буде необхідний одержання прибутку, з допомогою проведення різних заходів із стимулюванню збуту. Діяльність, джерело якої в концепції маркетингу, починається з виявлення реальних та кроки потенційних покупців та його потреб. Фірма планує і координує розробку певних програм, вкладених у задоволення виявлених потреб.

Концепція маркетингу є складовою політики, відомої як «суверенітет споживача», коли рішення, що можна виробляти, має прийматися не фірмою, не урядом, а споживачами. Цю істину можна сформулювати у наступному визначенні маркетингу: маркетинг - це кохання до ближнього, яку отримуєш гонорар як прибутку.

5)Социально-етическая концепція маркетингу, характерна сучасного етапу розвитку людської цивілізації, виходить з нової філософії підприємництва, яка орієнтована задоволення розумних, здорових потреб носіїв платоспроможного попиту. Мета програми полягає у забезпеченні довгострокового добробуту як окремого підприємства, а й суспільству загалом.     

 Саме що така спрямованість іміджу фірми і має залучати покупців як чинник конкурентоспроможності даної фірми серед інших.

Перелічені вище концепції характеризують різні періоди реалізувати основні соціальні, економічні та політичні зміни, зміни у розвинених країн. Як домінуючою тенденції що сталися змін виступає перенесення акценту із виробництва і товару на збут, і навіть на проблеми, які перебувають споживачам та громадськістю загалом. [5]

1.2 Процес управління маркетингом у фірмі

1.2.1 Маркетингова середовище фірми

Маркетингова середовище фірми сукупність активних суб'єктів й снаги, діючих поза фірми і які впливають можливості керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.

Маркетингова середовище складається змикросреди і макросередовища.Микросреда представлена силами, що мають безпосереднє ставлення до саму фірму і його можливостям з обслуговування клієнтури, тобто. постачальниками, маркетинговими посередниками, клієнтами, конкурентами і контактними аудиторіями.Макросреда представлена силами ширшого соціального плану, які мають впливом геть мікросередовище, такі як чинники демографічного, економічного, природного, технічного, політичного і охорони культурної характеру.

Постачальники це ділові фірми й окремі особи, щоб забезпечити компанію і його конкурентів матеріальних ресурсів для, необхідні виробництва конкретних товарів чи послуг. Події у «середовищі постачальників» можуть серйозно спричинити маркетингову діяльність фірми. Управляючі по маркетингу повинні уважно треба стежити цін на предмети постачання, оскільки зростання ціни закуповувані матеріали змусить підвищити ціни і готової продукції.

Маркетингові посередники це фірми, які допомагають компанії, у просуванні, збуті і розповсюдженні її товарів серед клієнтури. До них належать торгові посередники,фирми-специалисти з організації товароруху, агенції із надання маркетингових послуг і кредитно-фінансові установи.

Фірмі необхідно старанно вивчати своїм клієнтам. Вона може бути на п'яти типах клієнтурних ринків.

1) Споживчий ринок окремі обличчя і домогосподарства, які отримують товари та для особистого споживання.

2) Ринок виробників організації, які отримують товари та від використання в процесі виробництва.

3) Ринок проміжних продавців організації, які отримують товари та для наступної перепродажу його з прибутком собі.

4) Ринок державних установ державні організації, які отримують товари та або на подальше їх використання їх у сфері комунальних послуг в, або передачі цих товарів та послуг тим, хто її потребує.

5) Міжнародний ринок покупці за рубежами країни, включаючи зарубіжних споживачів, виробників, проміжних продавців і державних установ.

Будь-яка фірма наштовхується на силу-силенну різноманітних конкурентів. Існуютьжелания-конкуренти (бажання, які споживач, можливо, захоче задовольнити),товарно-родовие конкуренти (інші основні способи задоволення будь-якого конкретного бажання),товарно-видовие конкуренти (інші різновиду тієї самої товару, здатні задовольнити конкретне бажання покупця) імарки-конкуренти - різні марки однієї й тієї ж товару, здатні задовольнити бажання споживача.

Контактна аудиторія будь-яка група, яка виявляє реальний чи потенційний інтерес до організації, або впливає їхньому здатність досягати поставленої мети.

Контактна аудиторія може або сприяти, або протидіяти зусиллям фірми з обслуговування ринків.Благотворная аудиторія група, інтерес якої зводилася до фірмі має дуже благотворний характер (наприклад, жертводавці).Искомая аудиторія та, що його зацікавленості фірма шукає, але завжди знаходить (наприклад, засоби інформації). Небажана аудиторія група, інтересу якої фірма намагається не залучати, але змушена зважати на нього, коли він проявляється (наприклад, споживчі групи бойкоту).

>Макросреда складається з 6 основних сил: демографічна середовище, економічне середовище, природне середовище, науково-технічна середовище, політичне середовище та культурна середовище. [6]

1.2.2 Розробка комплексу маркетингу

Комплекс маркетингу є ланцюгом між виробниками споживачами, утворюючими ринкові сеґменти і включає: товар, ціна, кошти просування товару ринку і канали розподілу. Фактично, будь-який продукт - це ув'язнена в упаковку послуга на вирішення якийсь проблеми. Жінка, яка купує помаду, непросто набуває фарбу для губ. Підтвердженням цього є слова ЧарльзаРевсона, глави фірми «>Ревлон,

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація