Реферати українською » Маркетинг » PR-кампанії: поняття, організація, проведення


Реферат PR-кампанії: поняття, організація, проведення

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Теоретичні питання сутності, організації та проведення PR-кампанії

1.1 PR-кампанії: визначення, складові поняття, типологія

1.2 Характеристика етапів проведення PR-кампанії

1.3 Оцінка ефективності проведення PR-кампанії

Глава 2. Аналіз організації та проведення PR-кампанії з прикладу >S7Tour

2.1 Загальна характеристикаPR-подразделения (PR-служби, агентства)

2.2 Аналіз організації проведення PR-кампанії «>Отпуску зеленого світла!»: визначення проблеми, аналіз ситуації, формулювання цілей, розробка плану, визначення обсягу робіт, визначення загальних витрат за проведення тощо

2.3 Аналіз проведення PR-кампанії (характеристика окремих етапів проведення)

Глава 3. Оцінка результатів PR-кампанії

3.1 Визначення ефективності проведення PR-кампанії

3.2 Припущення для вдосконалення організації та проведення PR-кампанії

Укладання

Список літератури


 

Запровадження

Тема курсової роботи PR-кампанії: поняття, організація, проведення час є дуже актуальною.

Весь цивілізований світ не просто звик паблік рілейшнз, а й перетворила їх у ефективно працюючі науку і мистецтво досягнення порозуміння та згоди між різноманітними суб'єктами життя громадянського суспільства.

Сфера паблік рілейшнз використовує різні інструменти комунікація для інформування Молдові і утвердження громадськості, використання комунікації залежить від чи іншої мети PR-кампанії.

>Коммуникацию у сфері PR щодня можемо побачити й відчувати у собі, це різноманітні PR-кампанії, політичного, економічного, або соціально характеру, що впливають думка громадськості. Для своєї мети ініціатору PR-кампанії необхідно правильно донести інформацію до аудиторії

Заходи PR-кампанії необхідні формування керованого іміджу організації та його послуг. Завдяки продуманим, і спланованим заходам PR-кампанії у свідомості громадськості закріплюється позитивний імідж установи, підвищуються продажу.

Предметом дослідження є поняття, проведення кампаній у сфері PublicRelations.

Об'єктом дослідження курсової роботи є підставою PR-кампанія.

Мета курсової роботи є підставою дослідження організації та проведення кампаній у сфері PublicRelations.

Досягнення поставленої цілі треба вирішити такі:

1) визначити поняття, типологію PR-кампанії, питання та проведення PR-кампанії;

2) досліджувати організацію та проведення PR-кампанії з прикладу >S7Tour

3) визначити ефективності PR-кампанії;

4) припустити шляхів удосконалення організації та проведення PR-кампанії.

У процесі роботи над дослідженням було використано такі методи лікування й прийоми:

1) Основний метод дослідження є аналіз документів (PR-кампанія проведена туристичної компанійS7Tour);

2) Аналіз матеріалу відповідно до визначеннями і етапами проведення PR-кампанії.

 


 

Глава 1. Теоретичні питання сутності, організації та проведення PR-кампанії

 

1.1 PR-кампанії: визначення, складові поняття, типологія

 

PR-кампанія – заходи реалізації черговий важливою суспільно-політичної чи соціального завдання, націленої на поліпшити імідж (образу, репутації) суб'єкта зв'язку з громадськістю та підтримка гармонійних взаємин зобщественностью.[1]

PR-кампанія – комплексне і багаторазове використанняPR-средств, а як і рекламні матеріали у межах єдиної концепції, й загального плану на думки й стосунку людей цілях популяризації іміджу, підтримкирепутации.[2]

PR-кампанія – це цілеспрямована, системно освічена і завершена сукупністьPR-операций і забезпечувальних їх заходів, об'єднаних спільною стратегічним задумом, спрямовану вирішення проблеми організації (базисного суб'єкта PR) і здійснювана технологічним суб'єктом (суб'єктами) PR певному етапі діяльності організації.

PR-операція – окреме дію технологічного суб'єкта PR, безпосередньо спрямоване влади на рішення локальної завдання підвищення і збереженняпаблицитного капіталу організації та на гармонізацію її відносин із цільової громадськістю. ПідPR–операцией розуміють і складні PR-заходи, наприклад виставки, презентації. прес-конференції окреміPR-действия.

>Базисний суб'єкт PR – це те організація, влади на рішення проблеми якої спрямована PR-кампанія.

Технологічний суб'єкт PR – цеPR-структура, планує і реалізує кампанію. Технологічний суб'єкт то, можливо внутрішнім (власнаPR-служба) і зовнішніх (>PR-агентство).

Об'єктом PR - кампанії є свідомість і поведінку членів цільових аудиторій організації, які у рамках конкретної проблемної ситуації.

>Социально-коммуникативние кампанії є заздалегідь спланований загал дійств, вкладених у встановлення контакту з людьми і спонукання їх до дії шляхом застосування конкретних видів інформації. У комунікативних кампаніях майже завжди застосовують різноманітні канали інформації.

У організаційному плані питань PR-кампанія – це сукупність організаційних заходів, реалізованих паралельно й послідовно з єдиного плану.

У комунікативному плані PR-кампанія – це послідовність повідомлень, переданих безліччю різних способів, що призначалася для цілого ряду довгострокових цілей.

У технологічному плані PR-кампанія – це системно організована, яка спирається програму (план) сукупність операцій, структур і процедур, які забезпечують вирішення проблемиорганизации/персони у вигляді управління її публічними комунікаціями. Технологічне розуміння PR-кампанії дає підстави для віднесення її до класусоциально-коммуникативнихтехнологий.[3]

> П'ять ознак PR-кампанії:

1. У компанії зв'язків із громадськістю повинні переважно використовуватисяPR-средства. Може вживатись і реклама як один з допоміжних засобів, але й у жодному разі не обмежуватися їй.

УсіPR-средства можна розділити на великі групи:

·PR-средства передають що входить інформацію (дослідження суспільної думки, «гарячі лінії», моніторинг радіо- і телепередач, безпосередні особисті контакти, консультації та т.п.).

· Кошти, які передбачають що йде інформацію (преса, виставки, конференції, розсилки тощо.).

2. PR-кампанія передбачає загальну концепцію і план дій. Саме вона відрізняється від спонтанної чи реактивної PR-діяльності, яка у Росії.

3. PR-кампанія розрахована визначений період часу та залежно від масштабу заходів триває і від кількох місяців за кілька років. Типова кампанія з зв'язків із громадськістю має річний цикл.

Отже, за цією ознакою PR-кампанії від інших, ще більше короткострокових заходів, не мають певної межіPR-программ, часто розтягнуті в часу, програми з зв'язків із громадськістю є досить загальний план діянь П.Лазаренка та немає добре окреслених тимчасових параметрів. Під час проведення PR-кампаній, чинник часу відіграє важливу роль, оскільки більшість кампаній зв'язків із громадськістю орієнтовані або на сезонні коливання ринку, або на цикли політичної активності, пов'язані переважно звиборами.[4]

4. Якісні PR-кампанії мають нести комплексний характері і торкатися майже всі боку діяльності фірми (організації). Вони містять у собі щонайменше кількох заходів. Тому і здійснення налагодження комунікацій з цільовими аудиторіями із найбільш різноманітним каналам вимагає вкладення значних матеріальних й фінансових ресурсів. PR-кампанії набагато дешевше звичайних рекламних кампаній, та їх як і не можна зарахувати і домалобюджетним.[5]

5. Усі PR-кампанії мають загальну структуру, «здебільшого PR-кампанії будуються за однією моделі, незалежно чи то просування політика чи товару наринок».[6]

> Найпоширеніші причини, що зумовлюють необхідність організації та проведення кампаній зв'язків із громадськістю, такі:

· потреба у створенні іміджу компанії чи організації;

· потреба у проникненні налаштувалася на нові ринки;

· потреба у створенні бренду збільшення ринкову вартість фірми;

· потреба у подолання кризи, де знаходиться організація;

· потреби конкурентної боротьби;

· потреби у здійсненні приватизації;

· проблема зміни торговогоимени.[7]

До основних рис PR-кампаній.

> проблемна орієнтованість. PR-кампанія завжди спрямовано вирішення проблеми організації, яка виникла у конкретний час;

> цілеспрямованість. PR-кампанія завжди спрямована досягнення конкретної мети;

> системність. PR-кампанія повинна являти собою узгоджену системуPR-операций і забезпечувальних їх заходів;

> планомірність. PR-кампанія – це діяльність точиться відповідно до спеціально завчасно підготовленим планом;

> дискретність, обмежені час проведення, наявність початку й кінця. PR-кампанія – цесоциально-коммуникативная технологія розв'язання цілком конкретної проблеми організації, коли виникає відповідна потреба, що означає її дискретність і кінцівку;

> технологічність (структура, номенклатура і послідовність процедур і операцій). Сукупність дій технологічних суб'єктів щодо проблеми організації у рамках PR-кампанії мусить бути представленій у вигляді структурованої технологічного ланцюжка процедур і операцій. Така технологічний ланцюжок називається технологічним процесом PR-кампанії;

> оптимізація та зворотний зв'язок. Кожна PR-кампанія розробляється й реалізується з урахуванням оптимальності. Як критерію оптимальності може бути мінімальне використання ресурсів, максимальний ефект та інші. Критерій оптимальності передбачає зворотний зв'язку й оцінку ефективності PR-кампанії.

Типологія PR-кампаній.

1. За критерієм предметної спрямованості виділяються PR-кампанії, реалізовані у політичному, економічної, соціальної, культурної революції йрекреационно-развлекательной сферах.

2. Залежно від масштабу PR-кампанії діляться на локальні (реалізовані лише на рівні того суспільства), регіональні (лише на рівні окремих регіонів, суб'єктів федерації), міжрегіональні (лише на рівні економічних районів, федеральних округів),национальние/федеральние (лише на рівні держави), транснаціональні (лише на рівні кількох держав), глобальні (лише на рівні глобальних відділу міжнародних організацій – ООН, ЮНЕСКО та інших.).

3. За критерієм тривалості PR-кампанії поділяються на короткострокові (1 місяць), середньострокові (від 1до3 місяців), довгострокові (від 3 місяців до 1 року),сверхдолгосрочние (понад 1 року), стратегічні (понад 5 років).

4. За критерієм типу технологічного суб'єкта PR все PR-кампанії поділяються на що їх самотужки чи залученимиPR-структурами.

5. За критерієм цільової громадськості, яку яку спрямована сукупність складових кампаніюPR-операций і забезпечувальних заходів. Якщо кампанія спрямовано зовнішню в організацію громадськість – діловими партнерами, урядові інститути та ін., це зовнішні PR-кампанії. Якщо ж кампанія спрямовано внутрішню громадськість – трудовий колектив, рядових працівників та інших., це внутрішня PR-кампанія.

6. За критерієм функціонального типу цільової громадськості PR-кампанії можуть бути на клієнтів, партнерів, і конкурентів, спонсорів тощо. Якщо кампанія спрямована лише на тип цільової громадськості, цемонообъектная PR-кампанія, і якщо сталася на кілька типів, це полісуб'єктна PR-кампанія.

7. За критерієм обрану стратегію й правничого характеру реалізованихPR-операций PR-кампанії поділяються на високоінтенсивні (стислі терміни, масоване вплив на цільову аудиторію) інизкоинтенсивние (більш тривалі, м'яке вплив на цільовуаудиторию).[8]

1.2 Характеристика етапів проведення PR-кампанії

У процесі підготовки й проведення PR-кампанії виділяють такі етапи (Додаток 1) як:

· дослідження (означення й уточнення проблеми – аналітичний етап);

· планування (стратегічний аналіз, розробка пропозиції, твердження програми);

· реалізація програми PR-кампанії (дії й комунікації);

· оцінка ефективності PR-кампанії.

Дослідження – визначення проблеми.

Під дослідженнями у зв'язках із громадськістю прийнято розуміти процес одержання інформації, визначення думок, настроїв і школярів поведінкових тенденцій груп спільноти з метою планування, проведення та оцінки діяльності служб паблік рілейшнз.

Особливу важливість поки що становить визначення проблеми. Є низка вимог до формулюванні проблеми:

- ній має утримуватися питання «Що відбувається нині?», і має бути побудовано теперішньому часі;

- у ній на повинен згадуватися про винуватців (людей, і обставин) проблеми;

- її постановка має розуміти можливість вирішення: це зробити більш пізньому етапі – формулювання цілі й завдань PR-кампанії;

- повинна бути згодом безпосередньо пов'язане постановкою цілі й завданьPR-кампании.[9]

Корисним для підготовки PR-кампанії може бути метод аналізу документів. Найпоширенішим методом аналізу документів мають у зв'язках із громадськістю є контент-аналіз (аналіз змісту) преси. З допомогою контент-аналізу преси бачимо такі моменти:

- переважну політичну та журналістську спрямованість ЗМІ;

- порівняти ЗМІ;

- визначити емоційну забарвленість ЗМІ;

- за частотою згадування визначити рейтинг популярності політиків, політичних рухів, комерційних фірм тощо.;

- визначити ставлення ЗМІ до організаціям, рухам, провідним громадським діячам тощо.

Зазвичай дослідження на підготовчому етапі розвиваються у кількох напрямах, використовують найрізноманітніші методи лікування й носять комплексний характер.

1. Необхідно вивчити організацію чи фірму, на яку проводиться PR-кампанія, її, цілі й існуючі ресурси. Вивчення замовника є дуже важливим заходом, оскільки не так витлумачені і психічно некоректні уявлення можуть призвести до небажаних наслідків.

Слід також сказати вивчити її конкурентне середовище організації. Найвідоміша формою аналізу внутрішніх та зовнішніх чинників ситуації є так званий SWOT-аналіз, що дозволяє оцінити сильні боку (>Strengths) і слабкі сторони (>Weaknesses) організації, і навіть виявити нові можливості (>Opportunities) і загрози для (>Threats), з'являються в зовнішньому оточенні організації

2. Дуже важливим напрямом досліджень є комунікаційний аудит, що є «систематичне документування комунікацій організації з єдиною метою з'ясування того, яким чином вона спілкується з американською громадськістю» (і в середині фірми, і між фірмою і довкіллям).

3.Направлением досліджень під час до проведенню PR-кампанії вивчення громадськості фірми, її цільових аудиторій, стану суспільної думки тощо. Цей новий напрям досліджень досить освітлене у літературі, оскільки переважно що така дослідження стандартними соціологічними методами. Праця у цьому напрямі дуже важливо і складнішим заходом. Тому дуже стала вельми поширеною отримала практика проводити дослідження з професійних соціологічних служб, які займаються виключно проведенням такого роду досліджень.

4. Вивчення ЗМІ та їхніх аудиторій. Цей напрям своєї дуже важливо і дуже корисно, як для конкретної кампанії зв'язків із громадськістю, так PR-діяльностівообще.[10]

Планування.

За підсумками розроблену концепцію конкретної кампанії здійснюється планування майбутньої акції.

На етапі планування:

- формується об'єднана програма, при належному виконанні якої спільні зусилля всіх учасників PR-кампанії призводять до досягненню конкретних цілей;

- забезпечуються узгоджені дії менеджменту і розвитком усіх що у кампанії підрозділів організації;

- з'являється можливість їхнього активної діяльності;

- створюється основний напрям дій, не що дозволяє відхилитися від головного;

- забезпечується оперативність прийняття рішень як із підготовці, і під час проведенняPR-кампании.[11]

Будь-яка кампанія сфері зв'язку з громадськістю ставить за мету досягнення певної виховної мети організації. PR-кампанії повинні плануватися з урахуваннямPR-стратегии компанії. Планування PR-кампанії входять такі етапи:

1. визначення проблеми (опис проблемної ситуації та її чинників, визначення позиції організації, сутності, конкретних про причини і ін.);

2. визначення цілей і завдань (у конкретних показниках визначається, що має бути досягнуто);

3. формування ситуаційних стратегій (моделювання дій, визначення інструментарію, ресурсів);

4. розробка технічних рішень (визначення термінів виконання завдань);

5. визначення методів оцінки досягнень (визначення алгоритму застосування методів, дозволяють досягти мети оптимальнимпутем).[12]

Основні цілі й завдання PR-кампанії мають підкорятися стратегічним цілям і завдань фірми чи організації у цілому. Рекомендації за формулюванням цілей:

- ясно формулювати цілі й чітко обгрунтовувати очікувані конкретні результати;

- мети повинен мати конкретних виконавців, і чіткі орієнтири з графіком поетапного виконання;

- мети повинні прагнути бути реальними з урахуванням простору, часу й наявності матеріальних, трудових і;

- мети повинні відповідати громадської думки плюс підтримку у "владних виконавчихструктурах.[13]

Існують різницю між цілями і завданнями у плані PR-кампанії. Цілі є виклад найзагальніших результатів, які планують досягти внаслідок кампанії. У завданнях відбиваються ті результати, які потрібно досягти у кожному цільової групі громадськості.

Завдання більш і детально описують поставлене PR-кампанією мета, розкриваючи її за відношення до окремим цільовим групам (аудиторіям).

Поняття цільової аудиторії одна із найважливіших в PR. PR-діяльність спрямовано старанно відібрані групи

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація