Реферати українською » Маркетинг » Розробка збутової політики комерційного підприємства на прикладі ТОВ ТД "Дойч-Авто"


Реферат Розробка збутової політики комерційного підприємства на прикладі ТОВ ТД "Дойч-Авто"

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>Южно-Уральский державний університет

ФакультетКоммерции

Кафедра «Комерція і реклама»

РОБОТАПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТИ До ЗАХИСТІ

Рецензент Завідувач кафедри

____________/____________/ ___/І.Ю.Окольнишникова/

«__»________________>2007г. «__»_______________>2007г.

>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА

Тема: Розробка збутової політики комерційне підприємство з прикладу ТОВ ТД «>Дойч-Авто»

                                                                             Керівник роботи:

                                                                   >Ческидова Т. М.

      _________/>Ческидова Т. М./

                                                                                   «__»_____________>2007г.

                                                                  Автор роботи:

                                                                                    студент групиКом-526

                                                                >Букрин А.В.

     __________/Букрин А.В./

«__»_____________>2007г.

                                                                        >Нормоконтроль: 

                                                                >Грейз Р. М.

___________/Грейз Р. М./

«__»_____________>2007г.

Челябінськ

2007

>АННОТАЦИЯ

>Букрин А.В. Розробка збутової політики комерційне підприємство з прикладу ТОВ ТД «>Дойч-Авто» Челябінськ:ЮУрГУ, 2007. –74с.,Библиографический список – 20 найменувань, докладання – 4 аркуша.

 


                                                      

        

Діяльність розглянуті питання збутової діяльності на торговому підприємстві.

Докладно освітлені теоретичні питання комерційної діяльності торгового підприємства з збуту продукції, організаціїоперативно-сбитовой діяльності.

Робота містить приклад зі практики організації збутової діяльності на ТОВ ТД «>Дойч-Авто», визначено проблеми, розроблено рекомендації для вдосконалення комерційної діяльності підприємства з збуту.


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

>1.Теоретические основи збутової діяльності на комерційне підприємство  

1.1. Зміст, функції і завдання комерційної діяльності 

1.2. Комерційна діяльність із збуту, її основні форми та фізичні методи 

1.3. Планування, розробка й обгрунтування збутової політики……

1.4. Стратегічне планування 

1.5. Аналіз діяльності конкурентів 

1.6.Оперативно-сбитовая діяльність

2. Аналіз організаційно-господарської діяльності ТОВ ТД «>Дойч-Авто44

2.1. Загальна характеристика ТД «>Дойч-Авто 

2.2. Аналіз фінансово-економічного стану ТОВ ТД «>Дойч-Авто». 

2.3. Аналіз збутової політики ТОВ ТД «>Дойч-Авто». 

2.4. Визначення корпоративної місії і конкурентноїстратегии…

3. Напрям вдосконалення збутової діяльності 

3.1. Стимулювання збуту 

3.2. Персонал служби збуту як головний чинник, впливає на збутову політику фірми 

3.3. Переваги й недоліки збутової політики підприємства……...

3.4. Рекомендації для вдосконалення збутової діяльності…..

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 

>ПРИЛОЖЕНИЯ 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сьогоднішня динамічно розвиваючись економіка призводить до того, що фірми та молодіжні організації змушені постійно еволюціонувати, ніж залишитися за бортом прогресу та бізнесу. Насичення геть усіх ринків товарами такою мірою, що компаніям доводиться буквально битися за покупців, призводить до розумінню виняткової ролі збуту у діяльності фірми. Продукція або послуга, вироблена фірмою, мусить бути оптимальним чином продано: тобто, з урахуванням інтересів усіх уподобань і побажань клієнтів, і із отриманням найбільшої вигоди. Тому завдання будь-якого підприємця – ідеальним чином поєднати бажання клієнтів - і власні можливості. І тут в нього будемо мати можливість довести покупцю незаперечні переваги свого товару, або ж послуги.

Саме тому система збуту є в усій системі маркетингу. І це позбавлене обгрунтування – саме у процесі збуту готової продукції з'ясується, наскільки точними і вдалими були всі використані концепції, й стратегії з просування товару ринку. І всі виявилося адже й був задуманий, то покупець обов'язково помітить товар і прибуток – кінцевою метою будь-який підприємницької діяльності – не забариться. Інакше, про жодні високі доходи і годі й казати. У бізнесі ціна помилки буває дуже висока.

Кожен товар неодмінно вимагає поступу ринку, це необхідність якісної й оригінальної реклами, різних акцій, сприяють просуванню товару. До того ж, підприємству дуже бажано мати максимально широку мережу роздрібного продажу чи мережу посередницьких організацій, якщо вона, звісно, не займається дуже великим і найдорожчим виробництвом. Така мережу повинен мати високий рівень сервісу, оскільки сьогоднішній покупець звик до якісного обслуговування широкому списку додаткових послуг. І тільки виконавши всі вимоги, фірма може розраховувати те, що вона зможе зайняти міцне місце у серце покупця.

Марно забувати у своїй про ефективність ринкової поведінки та розвитку фірми. Найважливіше розуміння і задоволенні потреб покупця – це вивчати його думку товари фірми, конкуруючих товарах, проблемах і перспективи життя й досвід роботи споживачів. Тільки володіючи цим знанням за найповнішої мері задовольнити запити споживачів. І саме саме цим має займатися фірма у межах системи збуту – там, де найближче зтикається з покупцем. Збут продукції підприємствам важливий за низкою причин: обсяг збуту визначає інші показники підприємства (величину доходів, прибуток, рівень рентабельності). З іншого боку, від збуту залежать виробництво і матеріально-технічне забезпечення. Отже, у процесі збуту остаточно визначається результат роботи підприємства, направлений замінити розширення обсягів роботи і отримання прибутку.

Система збуту товарів – ключове ланка маркетингу і свого роду фінішний комплекс в усій діяльності фірми зі створення, провадження й доведення товару до споживача. Власне, саме тут споживач або визнає, або визнає всіх зусиль фірми корисними і потрібні себе і, купує або купує її продукцію та послуги.

Актуальність цієї теми випускний кваліфікаційної роботи зумовлена тим, що та управління збутом готової продукції однією з важливих елементів системи взаємодії фірми і споживача як суб'єктів економічних відносин.

Об'єктом дослідження роботи є підставою ТОВ ТД «>Дойч-Авто».

Предметом даної випускний кваліфікаційної роботи є підставою збутова діяльність прикладі ТОВ ТД «>Дойч-Авто».

Метою роботи є підставою перебування шляхів вдосконалення збутової діяльності підприємства. І тому вирішити такі

1) розглянути функції і завдання комерційної діяльності;

2) розкрити сутність збутової політики підприємства;

3) дати характеристику підприємства;

4) проаналізувати збутової діяльності ТОВ ТД «>Дойч-Авто»;

5) дати рекомендації для вдосконалення збутової діяльності.

У цьому роботі містяться теоретична частина, практична частину аналізу фінансово-господарську діяльність і аналітична частина, що містить безпосередньо інформацію з збутової діяльності ТОВ ТД «>Дойч-Авто» і по її вдосконаленню.


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫСБЫТОВОЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАКОММЕРЧЕСКОМ ПІДПРИЄМСТВІ

  1.1. Зміст, функції і завдання комерційної діяльності

 

Термін «комерція» набув широкого поширення Росії у переходити від централізованого управління економікою на ринкові принципи.

Комерція – вид торгового підприємництва чи бізнесу, але бізнесу шляхетного, того бізнесу, що є будь-який по-справжньому цивілізованої ринкової економіки.

Комерція – слово латинського походження (>commercium-торговля). Але треба пам'ятати, термін «торгівля» має двояке значення: щодо одного випадку він означає самостійну галузь народного господарства (торгівлю), а іншому – торгові процеси, створені задля здійснення актів купівлі продажу товарів. Комерційна діяльність пов'язана з другим поняттям торгівлі – торговими процесами у здійсненні актів купівлі-продажу для одержання прибутку. [21]

Торгові операції здійснюються у сфері товарного звернення. Загальновідомо, що згадані процеси та постійні операції, які у сфері товарного звернення, бувають два види:

1) комерційні;

2) виробничі.

Комерційні (суто торгові) – це процеси, створені задля здійснення актів купівлі – продажу щоб одержати прибутків і пов'язані з зміною форм власності. До них приєднуються також такі торгові процеси, без яких не можна нормальне проведення операцій купівлі-продажу: це організація господарських перетинів поміж продавцями і покупцями, вивчення купівельного попиту товари, збутова реклама, посередництво, сервісне обслуговування покупців, зокрема виконання їм деяких додаткових послуг, страхування товарів за її доставці покупцям. Операції купівлі – продажу разом ізпримикающими торговими процесами, переліченими вище, є торгівлю у сенсі слова.

Виробничі процеси, є продовженням виробництва, у сфері. Це доставка товарів - від виробників до покупців і споживачам, зберігання, упаковка, фасування, тощо.

Отже, комерція – це сукупність процесів і операцій, вкладених у вчинення купівлі-продажу товарів у цілях задоволення купівельного від попиту й одержання прибутку. Основна мета комерції – одержання прибутку. Разом про те прибуток, отримана у комерційній діяльності, можна використовувати в розвитку і розширення підприємництва ще повного задоволення потреб суспільства.

Зміст комерційної діяльності включає у собі такі напрями:

1) закупівля матеріально-технічних ресурсів промисловими підприємствами і товарівоптово-посредническими та інші торговими підприємствами;

2) планування асортименту і збуту на промислових підприємствах;

3) організація збутупредприятиями-изготовителями;

4) вибір найкращого партнера у комерційній діяльності;

5) організація оптової продажу товарів хороших і комерційне посередництво;

6) роздрібна торгівля ніж формоюкоммерческо-посреднической діяльності.

Досягнення поставлених у комерційній діяльності завдань необхідно керуватися такими основними принципами:

1) нерозривна зв'язок комерції, з принципами маркетингу;

2) гнучкість комерції, її спрямованість на облік мінливих вимог ринку;

3) вміння передбачити комерційних ризиків;

4) виділення пріоритетів;

5) прояв особистої ініціативи;

6) висока відповідальність у виконанні прийнятих зобов'язань по торговим угодам;

7) націленість для досягнення кінцевого результату - прибутку.

Тісна зв'язок комерції, з маркетингом визначається, передусім, сутністю сучасної концепції маркетингу, переважної більшості ринків.

Гнучкість комерції має виявлятися в своєчасному обліку вимог ринку, навіщо необхідно вивчати й прогнозувати товарні ринки, розвивати й удосконалювати збутову рекламу, і навіть впроваджувати в комерційної діяльності інновації. [7]

Уміння передбачити комерційних ризиків є дуже важливим принципом для підприємця у торгівлі. Комерційний ризик - це можливі збитки у комерційної роботі. Він то, можливо визначений сума шкоди, понесеного внаслідок неправильного рішення і витрат до його реалізації. Комерційний ризик може виникнути внаслідок інфляції, укладання ризикованою угоди, невиконання договірних зобов'язань контрагентами. З іншого боку, комерційний ризик може виникнути через нестабільності соціально політичну ситуацію.

Виділення пріоритетів у комерційній діяльності щонайменше важливо, що навіть у виробництві. Реалізація цього принципу передбачає постійну вивчення і чітке знання всіх деталей комерційної діяльності.

Особиста ініціатива залежить безпосередньо від кожної людини, працював у сфері комерції, й як особистісними характеристиками, а й культурою праці. Висока відповідальність у виконанні прийнятих зобов'язань по торговим угодам - це принцип, що створює репутацію комерсанту в діловому світі. Реалізація цього принципу - заставу ефективної комерційної діяльності.

Націленість для досягнення у результаті прибутку одна із основних принципів комерційної діяльності. [11]

1.2. Комерційна діяльність із збуту, її основні форми і нові методи

Збутова комерційну діяльність є найважливішим аспектом комерційної діяльності підприємства.

Збут – це процес реалізації вироблену продукцію із єдиною метою перетворення товарів у гроші й задоволення запитів споживачів. Тільки продавши товар і, отримавши прибуток, підприємство сягає кінцевої мети: витрачений капітал приймає грошову форму, де він може, розпочати свій кругообіг.

Збутова комерційну діяльність для підприємства багатогранна і включає у собі такі напрями, як дослідження ринку, планування асортименту і збуту, встановлення комерційних взаємозв'язків з покупцями і кінцевими споживачами. Так само здебільшого збутової комерційної діяльності єоперативно-сбитовая робота. Виробник товарів може бути як постачальником, він постійно проводити аналіз ефективності збутової діяльності, розробляти та активніше впроваджувати нових форм збуту.

Ті промислові підприємства, які мають у своєму власності фірмові магазини, виконують, крім розглянутих функцій, комерційну роботу з роздрібному продажу товарів хороших і використовують специфічні методи роздрібного продажу.

Комерційна діяльність підприємства з збуту є складовою всієї системи його функціональної діяльності, комплексної функцією підприємства. [14]

Збутова діяльність (збут) представляється сукупністю всієї функціональної діяльності, здійснюваної після завершення виробничої стадії (після закінчення виготовлення продукції) до безпосередньої продажу товару покупцю, доставки його споживачеві і післяпродажного обслуговування. Це уявлення збуту трактує його з позицій системного і комплексного підходів у сенсі, на відміну вузького трактування збуту як безпосередньо продажу товару.Логистический підхід до організації функціональної діяльності виробничого підприємства зумовлює такі визначення мети, предмета, суб'єктів та, характеру та змісту збуту.

Мета збуту – доведення до конкретних споживачів конкретного товару необхідних споживчих властивостей у необхідному кількості, в точний час, у певному місці, з припустимими витратами.

Предмет збуту – продукція, послуги виробничого підприємства.

Суб'єкти збуту – виробничі підприємства міста і посередницькі збутові організації.

Об'єкти збуту – покупці товару виробничого підприємства. Слід зазначити, вже саме визначення об'єктів збуту у разі дається з кінцевої спрямованості збутової діяльності.Субъектов та збутової діяльності годі було ототожнювати з суб'єктами угоди (зокрема, купівлі-продажу, оренди).

Характер збуту – адресний, визначається метою і спрямованістю всієї діяльності виробничого підприємства, похідною споживання, на конкретних споживачів його товару.

Роль і значення збутової діяльності полягають у наступному:

1) збутова діяльність, будучи у сенсі продовженням виробничої, непросто зберігає створену споживчу вартість будівництва і вартість товару, а створює додаткову, цим, збільшуючи його загальну цінність;

2) будучи однією з найважливіших функцій виробничого підприємства, збутова діяльність як реалізовує її корпоративну місію, а й у відомої мірою визначає її;

3) збутова діяльність результативна, оскільки у певною мірою зумовлює й у остаточному підсумку виявляє і реалізують все економічні та фінансові результати діяльності виробничого підприємства;

4) збутова діяльність як вид функціональної діяльності виробничого підприємства в усій ланцюжку і пошкодженій системі створення товару одна із джерел його конкурентної переваги як прямого (не більше власної організації), і непрямого (у системі організації його господарських зв'язків та ділових відносин із партнерами) ефектів. [18]

Зміст комерційної діяльності підприємства з збуту визначається сукупним змістом всіх взаємозалежних послідовних і цілеспрямованих функціональних дій зі розподілу, доведення та її реалізації товару покупцям.

Основними функціями збуту комерційного характеру є безпосередньо продаж продукції.

>Вспомогательними функціями комерційного характеру є маркетинг і юридичні функції. Маркетингові функції комерційного характеру полягають у визначенні, вивченні та формування споживчої реакцію економічний зміст предмета збуту і включають дві такі основні групи: вивчення та формування від попиту й комунікаційного просування. Перша група функцій передбачає вивчення потреб і; пошук і освоєння виявлення покупців (споживачів); вивчення кон'юнктури ринку; формування від попиту й ін. Друга ж група функцій передбачає, відповідно рекламну діяльність; зв'язки з громадськістю; особисте просування; стимулювання збуту. 

Юридичні функції визначаються процесами юридичного обгрунтування й визначення правового стану економічного змісту предмета збуту, юридичного супроводження і про захисту.

Основними функціями технологічного характеру є також дві групи щодо самостійних функцій: зберігання – складування і розподілу – доставки.

Функції першої группи можуть здійснюватись і самим виробничим підприємством, як у завершенні стадії виробництва, і у підущем процесі збутової діяльності (>распределения-доставки) у каналах збуту, і утворюючими їхсоответствующими посередницькими організаціями та структурами.

Розподіл безпосередньо як функціональна діяльність, як функція збутової діяльності, виробничого підприємства залежить від здійсненні адресного товароруху

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Рекламна діяльність
  Социально-правовые аспекти рекламну діяльність. Характеристика рекламного бізнесу. Методи
 • Реферат на тему: Рекламна діяльність
  Теоретичні основи рекламну діяльність як процесу; сутність, цілі й завдання реклами; характеристика
 • Реферат на тему: Розробка систем управління якістю товарів
    Курсова робота Тема: «Розробка системам управління якістю товарів» Запровадження За
 • Реферат на тему: Розробка стратегії виходу на ринок
  Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа Вищої професійної освіти "Державний
 • Реферат на тему: Рекламна діяльність
  Теоретичний аспект реклами як елемента маркетингових комунікацій. Рекламна практика компанії

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація