Реферати українською » Маркетинг » Інвестиційний проект з розвитку готельного бізнесу в м. Братську


Реферат Інвестиційний проект з розвитку готельного бізнесу в м. Братську

Страница 1 из 3 | Следующая страница

 

БІЗНЕС ПЛАН

інвестиційного проекту розвитку готельного бізнесу у р.Братске

 

р. Іркутськ

2006р.


Зміст

>Сопроводительное лист

Резюме інвестиційного проекту

1. Опис проекту

1.2 Обгрунтування прийняття постанову по реалізації проекту

2. Аналіз ринку виробництва і план маркетингу

2.1 Опис ринку готельних послуг

2.2 Оцінка привабливості і ємності ринку

2.3 Оцінка конкурентоспроможності

2.4 Маркетингова стратегія

2.5 План продажів

3. Виробничий план

4. Організаційний план

5. Розрахунок потреби у основних та оборотних активах

6. Фінансовий план

7. Оцінка ефективності проекту


Автор проекту:

«Комплексне Управління Бізнесом»

Ініціатор проекту:

Починає підприємець

Мета бізнес-плану:

Справжній бізнес-план підготовлений ознайомлення підприємців-початківців з рівнем дохідності різних бізнесів і потрібними стартовим капіталом.

Цей документ призначений особам, отримали його з дозволу власника інформації. Передача, копіювання чи розголошення котра міститься у цьому бізнес-плані інформації без письмової згоди власника забороняється.

Бізнес-план інвестиційного проекту виконано з урахуванням інформації, котра міститься у засобах масової інформації, літературних джерелах. За достовірність використовуваної інформації Виконавець несе відповідальності.


Резюме інвестиційного проекту

Найменування інвестиційного проекту – розвиток готельного бізнесу у р.Братске.

Мета інвестиційного проекту – збільшення ринкову вартість бізнесу шляхом значного підвищення конкурентоспроможності послуг.

Ініціатором інвестиційного проекту є Суспільство з обмеженою відповідальністю «Готель»

Проект: проект фінансується рахунок власних і позикових джерел.

Вартість інвестиційного проекту – 15 000 000 карбованців на тому числі фінансування з допомогою позикових джерел – 13 500 000 рублів (90%), власні джерела – 1 500 000 рублів (10%).

Показники ефективності проекту представленій у нижче наведеної таблиці.

№п/п Найменування показника >2007г. >2008г. >2009г. >2010г. 2011 р. >2012г.
1 Чистий грошові потоки 6 938,4 6 938,4 6 938,4 6 938,4 6 938,4 6 938,4
2 >Дисконтированний чистий грошові потоки 5 880,0 4 983,1 4 223,0 3 578,8 3 032,9 2 570,2
3 >Дисконтированний ефект за 6 років діяльності 24 267,9
4 Капітальні вкладення 16 000,0
5 >Дисконтированний термін окупності 3,2

1. Опис проекту

Справжній документ є описом інвестиційного проекту розвитку готельного бізнесу у р.Братске.

Інвестиційний проект розроблений консультаційної службою «Комплексне Управління Бізнесом».

Бізнес-план відповідає міжнародних стандартів UNIDO (UnitedNationsIndustrialDevelopmentOrganization). Фінансові розрахунки зроблено під час використання програмного забезпечення MS Office, ProjectExpert.

Мета інвестиційного проекту – придбання готельного бізнесу, збільшення його ринкову вартість шляхом значного підвищення конкурентоспроможності послуг.

Досягнення поставленої мети перетвориться на теперішньому бізнес-плані вирішені такі:

1.Проанализирован ринок готельних послуг у р.Братске і Братському районі.

2. Розрахована ємність ринку готельних послуг.

3.Проанализировани виробничі потужності готелю.

4. Складено план надання послуг

5. Розрахована собівартість надання послуг

6. Складено фінансовий план проекту.

7.Оценена ефективність проекту.

8. Запропоновано заходи стосовно зниження ризику інвестування засобів у аналізований проект.

1.1 Обгрунтування прийняття постанову по реалізації проекту

У результаті реалізації проекту передбачається нежилий нерухомості (готель м. Братськ).

Чинники, що обумовили ухвалення рішення про придбання готельного бізнесу, такі:

- готель є дохідним проектом. Так, рентабельність готельного бізнесу становить 20%. Порівняйте розміщення коштів убезрисковие цінних паперів орієнтовно 6-8%.

- готельний бізнес є перспективним як загалом Росією, і уБратске;

- привабливість регіону, де знаходиться готель, викликана наявністю рекреаційних зон (зокрема. Братське водосховище);


2. Аналіз ринку виробництва і план маркетингу

 

2.1 Опис ринку готельних послуг

Готельний ринок є перспективним як загалом Росією, і уБратске. Іркутська область планує брати участь у конкурсі створення особливої економічної зони (>ОЭЗ) туристсько-рекреаційного типу. Нині готуємося документів, заявок до участі, у зв'язку з ніж інвесторам пропонуються 15 ділянок, під будівництво готельних комплексів. Регіон націлений в розвитку цілорічного туризму. Обсяг інвестицій у створення інфраструктурною мережі, яка потрібна на розвитку, становить 6 млрд. рублів. З 2007 року запроваджена єдина система «зоряної» класифікації готелів і засобів вБайкальском регіоні. Нова система дозволить підвищити рівень сервісу і у готельному бізнесі, що особливо на часі для туроператорів, працюючих у сфері ділового туризму й приймаючих гостей високого рівня. З іншого боку, відповідність вимогам ступеня «зірковості» сприятиме підвищенню іміджуБайкальского регіону міжнародною туристичному ринку.

Нині багато готелів Іркутська роблять помешкання і реконструкцію своїх будинків, у тому, щоб успішно пройти класифікацію. У Іркутської області сьогодні працюють 116 готелів із загальним номерним фондом більш 6,5 тисяч, їх 42 готелю – в обласний центр. Про готовність пройти класифікацію заявили багато великі готелю, такі як «Ангара», готель «Сонце», готель «Русь». Тим більше що, найбільшу активність показують не іркутські готелю, а представники готельного бізнесу Ангарська,Братска й інших містах регіону.

УБратске працює 8 готелів, загальна кількість жителів 260 000 людина. У місті розташовується лави найбільших підприємств області, кілька вузів, поблизу будуються нафтопроводу. Унаслідок чого у місті зберігається дефіцит вільних місць у готелях.

На розробку маркетингової стратегії і складання плану надання послуг готелю Х у цьому розділі бізнес-плану проводиться:

- оцінка привабливості ринку готельних послуг р.Братска (за методикоюЖ.Ж.Ламбена),

- розрахунок ємності ринку готельних послуг р.Братска,

- оцінка конкурентоспроможності готелю Х (за методикою експертні оцінки).

2.2 Оцінка привабливості і ємності ринку

Привабливість ринку готельних послуг р.Братска оцінюється з урахуванням методиціЖ.Ж.Ламбена. Методика включає оцінку ринку з критеріям:

1. Доступність ринку

2. Темпи зростання кількості ринку

3. ТривалістьЖЦУ

4. Потенціал валовий прибутку (рентабельність)

5. Гострота конкуренції

6. Можливості цінової конкуренції

7. Чисельність потенційних покупців

Оцінка здійснюється шляхом віднесення ринку з кожному параметру до однієї з трьох груп: низька, середня, висока.

Оцінка привабливості ринку готельних послугг.Братска представленій у таблиці 4.


Таблиця 4 Оцінка привабливості ринку

№п/п Найменування параметра Оцінка ринку готельних послуг р.Братска Обгрунтування оцінки
1 Доступність ринку низька політичні, економічні бар'єри
2 Темпи зростання кількості ринку висока збільшення потреби, розвиток туризму, ділової сфери р.Братска
3 ТривалістьЖЦУ середня >ЖЦУ наближений до 5 років
4 Потенціал валовий прибутку (рентабельність) середня Рентабельність продажам за ринку становить 20%
5 Гострота конкуренції низька олігополія
6 Можливості цінової конкуренції висока є можливість цінової конкуренції
7 Чисельність потенційних покупців висока ємність ринку оцінюється далі

Аналіз привабливості ринку з методиціЖ.Ж.Ламбена показує, що готельних послуг р. Братська є високо привабливим (найбільше характеристик «висока»). Крім цього, вивчення матеріалів ЗМІ засвідчує про розробку інвестиційних програм в розвитку ділової сфериБратска, туризму зони водосховища Братської ГЕС, освіти та уг.Братске (шляхом відкриття філій різних навчальних закладів).

Оцінка ємності ринку готельних послуг р.Братска полягає в даних про середньої наповнюваності готелів і кількості ліжко-місць м.Братске.

Кількість ліжко-місць в 2006р. становить середньому 450 місць (зокрема середня кількість квартир,сдаваемих у найм подобово, готелю р.Братска). За оцінками експертів заповнюваність готелів становить 60%.[1]

Отже, ємність ринку на 2006р. дорівнює загалом 270 ліжко-місць. Ретроспективний аналіз ринку показує, зростання ринку на 2003 р. – 1,8%, в 2004 р. – 2,1%, в 2005 р. – 3,4%. Середній зростання ринку становить 2,4%. З урахуванням зазначеного, прогнозована ємність ринку готельних послугг.Братска представленій у таблиці 5. Ємність ринку на вартісному вираженні визначається цінах 2006р.

Таблиця 5 Розрахунок ємності ринку готельних послуг р.Братска

№п/п Найменування показника 2006р. >2007г. >2008г. >2009г. >2010г. 2011 р. >2012г. >2013г. >2014г.
1 Ємність ринку на натуральному вираженні (ліжко-місць) 270,00 276,48 283,12 289,91 296,87 303,99 311,29 318,76 326,41
2 Середня ціна за 1 ліжко-місце 1 000
4 Ємність ринку на вартісному вираженні, крб. 270 000 276 480 283 115 289 910 296 868 303 992 311 288 318 759 326 409
5 Середній зростання ринку з урахуванням ретроспективного аналізу 0,02

Аналіз привабливості ринку готельних послуг р.Братска показує, що є високо привабливим, прогнозується зростання ємності ринку.

2.3 Оцінка конкурентоспроможності

Аналіз конкуренції готельних послуг у р.Братске проводиться з урахуванням інформації про великих готелях міста, поданих у таблиці 6. Крім цього, для оцінювання приймається ринок квартир і кімнат, які складають подобово для котрі приїжджають у місто гостей.


Таблиця 6 Опис великих готельних комплексів вг.Братске

Назва готелю Кількість номерів (місткість),к-мест Клас номерів Харчування >Конгрессние можливості Відпочинок Розташування Вартість Інші послуги
Х 97 кафе банкетний зал 44 кв. м. кафе, сауна 500-1000руб/.сут.
>Тайга 150 ресторан на 150 місць, бар, кафе банкетний зал на 50 місць салон краси, масаж, солярій, перукарня центр міста >1100-двухместнийномер/сут.
Готельний комплекс Братськ 110 одномісні, двомісні, тримісні, одномісніулучш., одномісні, двомісні напівлюкс, люкс двомісні >Ресторан,ужин, сніданок у номері -вартість вважається окремо 2-3-4 поверхи під офіси бізнес центру, є вільні приміщення під офіси площею 13,6-16,8 м2, тіл., інтернет зал атракціонів, ресторан, боулінг >центр.часть міста,ост.гост.Братск >1000-двухместн. напівлюкс Залежно від класу вартість від 300 до 5000 крб., бронювання оплачується окремо, прання постільної білизни і постільних приладь, прання і прасування приватних речей для які проживають, додаткова зміна постільної білизни, послуги міжміського, через 8 чи 07, послуги з відправленню і сприяють прийняттю інформації з засобам факсу, користування феном

>Конкурентний аналіз готелів р.Братска проводиться з урахуванням методу експертні оцінки.

Метод експертні оцінки залежить від про віданні експертамиинтуитивно-логического аналізу проблеми з кількісної оцінкою суджень і формальной обробкою результатів. За виконання своєї роль процесі управління експерти виробляють дві основні функції: формують параметри порівняння готелів р. Братськ і вимірюють готелю по обраним параметрами. Формування параметрів здійснюється експертами з урахуваннямлогического мислення та інтуїції. У цьому великій ролі грають знання експерта. У результаті вказаної у ролі експертів вибираються ті учасники готельного бізнесу, які займаються плануванням готелів, розвитком, маркетингом.

Для оцінки готелів по обраним параметрамииспользуется5-ти бальна шкала. Готелі,характеризуемие за параметрами: дуже добре отримують 5 балів, добре – 4, нормально – 3, погано – 2, дуже погано 1.

Обробка даних, отримані від експертів, розраховується за формулам:

 - вагомістьi-го параметра об'єкта

 - номер параметра об'єкта

j – номер експерта

>m – кількість експертів групи

 - бал, присвоєнийi-му параметруj-м експертом при оцінки значимостіi-го параметра

 - сума балів, привласненихj-им експертом всіх параметрах об'єкта

Кожен експерт встановлює бали з кожному параметру по явно встановленої шкалою.

Розрахунок інтегрального показника проходить за формулі:

 ,

де

 - оцінка, виставлена j –им експертом поk-му досліджуваному об'єкту.

Як експертів з оцінки конкурентоспроможності готелю «Х» стосовно основним конкурентам менеджери вищої ланки.

Як параметрів оцінки експертами відібрано й оцінено за значимістю такі характеристики готелів р.Братска (таблиця 7).

Таблиця 7 Оцінка значимості параметрів

№п/п Найменування параметра Обгрунтування вибору параметра Оцінка експерта значимості вибраних параметрів Середня арифметична Значимість параметра, %
1 2 3
1 Місткість (кількість ліжко-місць) Дозволяє збільшувати обсяги продажу і проводити вартість бізнесу 1 2 1 1,33 13,33
2 Наявність додаткових послуг Дозволяють створювати комфортні умови для постояльців 2 3 2 2,33 23,33
3 Співвідношення ціни/якості Оцінює доступність ціни послуг конкретної сегмента покупців 4 4 3 3,67 36,67
4 Менеджмент готелю Можливість розвитку послуг, підвищення дохідності 3 1 4 2,67 26,67
Разом 10,00 100,00

Оцінка конкурентів готельного ринкуг.Братска по обраним параметрами представленій у таблиці 8. Визначення середньої виваженої оцінки кожного конкурента зазначено в таблиці 9.


Таблиця 8 Оцінка конкурентів експертами

№п/п Найменування параметра Оцінки експертів
"Х" Разом середня "Братськ" Разом середня Квартири (>посуточная оренда) Разом середня ">Тайга" Разом середня
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Місткість (кількість ліжко-місць) 3 2 4 3,0 4 5 4 4,3 2 3 2 2,3 5 5 5 5,0
2 Наявність додаткових послуг 3 4 4 3,7 5 5 5 5,0 1 2 2 1,7 4 5 4 4,3
3 Співвідношення ціни/якості 5 4 5 4,7 2 3 2 2,3 5 5 5 5,0 2 1 1 1,3
4 Менеджмент 3 4 3 3,3 4 4 4,3 1 2 1 1,3 4 3 3 3,3

Таблиця 9 Визначення середньої виваженої оцінки конкурентів

№п/п Найменування параметра Оцінка експертів Значимість, % Оцінка, зважена на значимість
Х Братськ Квартири >Тайга Х Братськ Квартири >Тайга
1 Місткість (кількість ліжко-місць) 3,0 4,3 2,3 5,0 13,33 40,0 57,8 31,1 66,7
2 >Наличbе додаткових послуг 3,7 5,0 1,7 4,3 23,33 85,6 116,7 38,9 101,1
3 Співвідношення ціни/якості 3,3 2,3 5,0 1,3 36,67 122,2 85,6 183,3 48,9
5 Менеджмент 3,3 4,3 1,3 3,3 26,67 88,9 115,6 35,6 88,9
Разом 100,00 336,7 375,6 288,9 305,6

У таблиці 9 оцінка балів представлена з значимості параметрів, виражених у відсотках. Для зручності аналізу оцінки переведено із відсотків на частки й отримані такі показники:

Х – 3,4 бала;

Братськ – 3,8 балів;

Квартири – 2,9 балів;

>Тайга – 3,1 бал.

Максимальне кількість балів становить 3,8, мінімальне – 2,9. Для поділу конкурентів за групами конкурентоспроможності визначено крок розрахунку у вигляді 0,3.

1 група (2,9-3,2) – квартири,Тайга

2 група (3,3-3,5) – Х

3 група (3,6-3,8) - Братськ

Отже, аналіз конкурентоспроможності основних конкурентів над ринком готельних послуг р.Братска показує, що справжній рівень конкурентоспроможності готелю Х – середній.

2.4 Маркетингова

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація