Реферати українською » Маркетинг » Роль реклами в розвитку турбізнесу


Реферат Роль реклами в розвитку турбізнесу

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА

на задану тему: «Роль реклами у розвитку турбізнесу (з прикладу міста Іжевська»)Запровадження

Рекламні прийоми перебувають у надувалася протягом багатьох століть. Однак у сучасному розумінні реклама з'явилася нещодавно, це породження культури ХХ століття. Масова культура, з одного боку, процес формування «суспільства споживання» – з іншого, створили принципи сучасної реклами. Реклама існує завдяки засобам масової інформації, зазвичай, реклама – їх невід'ємний елемент (основне джерело доходу). Тому вона почала атрибутом життя сучасного суспільства, надаючи впливом геть становлення особистості, на стиль життя, формування стереотипів та інтересів. У цьому контексті туристська реклама грає особливу роль, розширюючи кругозір і підвищуючи рівень освіти буде.

Сучасний туризм неможливо уявити без реклами. Це смішно настільки ємний і багатоаспектний вид ринкової діяльності, що його часто виділяють на самостійну напрям. Проте світова практика доводить, що набуває максимальну ефективність лише у комплексі маркетингу. вона є органічною частиною маркетингових комунікацій.

Слово «реклама» латинського походження (>reclamare – «кричати») й у буквальному значенні означає:

– заходи, мають метою створити поширення чогось, залучити покупців;

– розповсюдження подібних відомостей про будь-кого, про щось з метою створення популярності.

На думку багатьох фахівців, рекламу можна як форму комунікації, яка намагається перевести якість товарів та послуг, і навіть ідеї мовою потреб і запитів споживачів.

Актуальність даної роботи у тому, що у наш час реклама – найдієвіший інструмент у неправомірних спробах туристичного підприємства донести інформацію до своїм клієнтам, модифікувати їхня поведінка, привернути увагу запропонованим послуг, створити позитивний імідж самого підприємства, продемонструвати суспільної значущості.

Метою роботи є підставою – проаналізувати ролі реклами у розвитку турбізнесу.

Досягнення поставленої мети вирішити такі: 1) дати характеристику туристичного бізнесу; 2) дати поняття реклами, її мети, і функції; 3) виявити специфіку та значення реклами у бізнесі; 4) проаналізувати рекламну діяльність туристичних фірм і сегментування туристичного ринку р. Іжевська; 5) проаналізувати рекламну діяльність на ТОВ «>Некст Тревел».

Під час написання роботи застосовувалися такі теоретичні методи дослідження, як аналіз політики та синтез, і практичні контент-аналіз, опитування та нагляд.

Діяльність використовувалися Нормативно-правові акти:

ГОСТ Р 52044–2003 «Зовнішня реклама на автомобільних шляхах і територіях міських і сільських поселень. Загальні технічні вимоги до засобів зовнішньої реклами. Правила розміщення», ухвалений постановою Держстандарту РФ від 22 квітня 2003 р. №124.

Закон про ЗМІ (засобах масової інформації)

(у редакціїФедеральних законів від 13.01.95 №>6-ФЗ, від 06.06.95 №>87-ФЗ, від 19.07.95 №>114-ФЗ, від 27.12.95 №>211-ФЗ, від 02.03.98 №>30-ФЗ).

Міжнародний КодексРекламной Діяльності.

Звід звичаїв і керував ділового обороту реклами біля Російської Федерації від 14 листопада 1997 року.

Федеральний Закон «Про основи туристської діяльність у Російської Федерації» від 24 листопада 1996 р. №>132-ФЗ (у редакції Федерального закону від 5 лютого 2007 р. №>12-ФЗ).

Федеральний закон «Про рекламу» від 13.03.2006 №>38-ФЗ.

Навчальні посібники: БорисовБ.Л. Технології реклами й PR.Устин В.Б. Мистецтво зовнішньої реклами. Практика і.

Книжка знайомить читача:

· із зовнішнього рекламою як однією з найважливіших предметів сучасної, особливо новітньої (стосовно нашої сьогоднішнім господарським умовам) прагматичної і водночас творчої діяльності;

· з художньою рішенням цієї реклами у минулому;

· до основних засад зовнішнього рекламного оформлення фасадів сучасних будинків;

· з закономірностями досягнення виразності різноманітних вивісок;

· особливостям художньої розробки окремо що стоять рекламних установок різного призначення;

· зі специфікою досягнення високої якості унікальної зовнішньої реклами.

Усі становища, висунуті у книзі, багато продекламовано.

>Дейян А. Реклама.Денисон Д.,Тоби Л. Підручник із рекламі.Дурович О.П. Організація туризму.

У вашій книзі комплексно освітлені основні тези теорії та практики організації туризму: регулювання діяльності туристичних підприємств, формування, просування і реалізація туристичного продукту, транспортне забезпечення, екскурсійне обслуговування може й інші. Велику увагу приділено характеристиці соціально-економічних категорій і понятійного апарату туризму. Розгляд теоретичних аспектів супроводжується прикладами і практично рекомендаціями.

Кирилов О.Т., Маслова Є.В. Реклама у туризмі. Геращенко, Л. Психологія реклами.

Основне завдання цієї допомоги – допомогти початківцямсоиздателям реклами правильно зорієнтуватися у тому нескінченному потоці сучасного рекламного виробництва, навчити їх почати робити психологічно грамотну і ефективну рекламу, і навіть зрозуміти, чому той чи інший їхній вигляд негативно діє психіку споживачів.

>Котлер Ф. Основи маркетингу.МокшанцевР.И. Психологія реклами. Морозова М.С. Реклама в соціально-культурному сервісі і туризмі.Назайкин О.Н. Практика рекламного тексту. Громадські науку й сучасність. №6.Ромат Є.В. Реклама.

У цій книзі наведено глибокий і всебічний аналіз такий динамічно що розвивається сфери, як реклама. Докладно вивчаються рекламний комунікації та його основні елементи, процеси формування рекламного обігу євро і вибір каналів розповсюдження даного вірусу, значну увагу приділяється проблем і перспектив рекламного менеджменту.

>Сендидж Ч.,Фрайбургер У.,Ротцал До. Реклама: теорія і практика. ВолковЮ.Ф. Готельний і туристичний бізнес.

Розглядається теорія і практика організації бізнесу на підприємствах туризму й готельних послуг.Обобщен і систематизований накопичений матеріал і викладено стосовно сучасних реалій вітчизняних ринкових взаємин у туристської області.

>Сапрунова У. Туризм. Титова М.М. Реклама у бізнесі.Информационно-Внедренческий Центр.Толтурис З. Від реклами до позову / Туризм. Практика, проблеми, перспективи. – №8. УткінЭ.А. Рекламне справа. Асоціація авторів, і видавців «Тандем». Уеллс У.,Бернет Дж., Моріарті З. Реклама: принципи і практика. Фред. І. Хан. Біблія реклами. Пер. з анг. ВласенкоГ.В.

У цій книзі Ви знайдете як теоретичні викладки, як у більшості книжок про політичну рекламу, а й кілька десятків документів, які допоможуть Вам практично організовувати, контролювати і зможе ефективно управляти процесами, навіть адже раніше ви нізащо займалися створенням, жодного зі згаданих видів реклами.

Економіка сучасного туризму / Під загальною ред. Г.А.Карповой.

Всі ці книжки містять, як загальних положень про політичну рекламу і туризмі, і розкривають їх особливості, і 26 дають повне уявлення, як і справу рекламі, і туризм.

Також під час праці були використані різні інтернет-сайти присвячені реклами й туристичному бізнесу, як й у світі, і у р. Іжевську.

Ця робота складається з запровадження, двох глав, укладання, списку літератури та додатків. У першій главі дається характеристика туристичного ринку, поняття реклами, її мети, функції, види, технології рекламної стратегії, її специфіці і значенні у бізнесі. У другій главі проводиться аналіз рекламну діяльність туристичних фірм і сегментації туристичного ринку р. Іжевська, простежується здійснення рекламну діяльність на ТОВ «>Некст Тревел» і даються рекомендації з її поліпшенню.


1. Реклама як просування туристичних послуг

 

1.1 Характеристика туристичного бізнесу

 

Під терміном «туристичний бізнес» ховаються дуже різні види діяльності, у яких – своя специфіка. Давайте визначимось у головних характеристиках туристичного бізнесу.

Туристська індустрія, відповідно до російським законодавством, є сукупність готелів та інших засобів, коштів транспорту, об'єктів комунального харчування, об'єктів і коштів розваги, об'єктів пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного й іншого призначення, організацій, здійснюють туроператорську і турагентську діяльність, і навіть організацій, які надають екскурсійні послуги і комунальні послуги гідів-перекладачів. Індустрія туризму має солідної матеріально-технічної базою, забезпечує зайнятість значної частини покупців, безліч взаємодіє з усіма галузями економіки.

Найбільш помітну роль туристської індустрії грають організації, займаються формуванням і продажем турів, і навіть підготовкою та проведення екскурсій, наданням інших послуг [36. З. 23].

Нині туристичному ринку діють два виду таких організацій: туроператор і турагент.

Відповідно до Законом РФ «Про основи туристської діяльність у РФ» під туроператорською діяльністю мається на увазі діяльність із формуванню, поступу та реалізації туристичного продукту, здійснювана юридичною особою. Туроператори виконують провідної ролі в міжнародному туризмі, оскільки і вони формують туристичний продукт, куди можуть входити послуги з надання транспорту, розміщення, харчування, екскурсійні послуги тощо. [5].

Крім формування туристичного продукту туроператори здійснюють його просування шляхом участі у спеціалізованих ярмарках, виставках, організації реклами, видання каталогів, буклетів тощо.

Реалізація сформованого турпродукту може здійснюватися кількома способами.

>Туроператор може реалізовувати турпродукт через турагентів. У цьому нею лягає відповідальність з якості реалізованого турпродукту і достовірність наданої інформації перед туристом. Крім цього, туроператор може реалізовувати не сув'язь послуг, які входять у турпродукт, яке частина, тобто конкретну послугу (наприклад, розміщення готелі).

Не все туроператори однакові. Існують туроператори, які відправляють туристів до інших держав за домовленістю із приймаючими операторами чи з постачальниками послуг. Такий туроператор формує складні маршрутні тури, комплектуючи їх із послуг місцевих туроператорів на різних роботах відвідин, забезпечує проїзд і організовує наданнявнутримаршрутного транспорту. Інші туроператори працюють прийомі, тобто формують тури і програму обслуговування на місці прийому туристів. У цьому використовуються прямі договори з постачальниками послуг (готелями, розважальними закладами тощо.)

>Турагенти, зазвичай, займаються лише реалізацією турпродукту туроператора. Цеорганизация-посредник, працююча безпосередньо туристичному ринку з туристами і отримує комісійне винагороду.

Під турагентською діяльністю, відповідно до Законом РФ «Про основи туристкою діяльності», розуміється діяльність із просування та її реалізації туристичного продукту, здійснювана юридичною особою чи індивідуальним підприємцем.

Суттєва різниця між туроператором ітурагентом у тому, що турагент не формує турпродукт, а купує її в туроператора готовий до реалізації. Особливості реалізації турпродуктутурагентом полягають у наступному:

>Турагент реалізує туристові сформований туроператором тур, тобто ті умови, які пропонують туроператором. У цьому турагент є лише посередником між туристом і туроператором. Межа його відповідальності обмежується належним наданням повної інформацію про умовах подорожі, своїх правах і обов'язків туриста, третіх осіб тощо.

За наявності у туриста будь-яких претензій за якістю наданого туристичного обслуговування, за обсягом наданих туристичних послуг, розгляд здійснюється туроператором гаразд, передбаченому договором.

За безпосередньої взаємодії з туристом турагент може підібрати того туроператора, який пропонує турпродукт тієї якості у тому обсязі, необхідний у разі.

У підприємницької діяльність у галузі туризму найчастіше зустрічається суміщення функцій туроператора і турагента лише у туристичної організації. Наприклад, туристична фірма пропонує сформований нею тур по Іспанії, виступаючи як туроператор. У той самий час вона реалізує тур до Фінляндії, сформований іншим туроператором, виступаючи як турагент.

З іншого боку, туризм ділиться на в'їзний, виїзний і внутрішній:

1.Въездной туризм – подорожі не більше Росії осіб, постійно не жителів її території;

2. Виїзній туризм – подорожі громадян же Росії та осіб, які живуть біля Росії до інших держав;

3. Внутрішній туризм – це подорожі не більше Росії громадян Росії і близько осіб, які живуть її території [32. З. 14].

Узагальнюючи викладене, можу помітити, що туристичний бізнес це дуже трудомісткий і простий бізнес. Пропозиції фірм мали бути зацікавленими розраховані в середньому споживачів із різними рівнями доходу з єдиною метою охопити якомога більший частку ринку. Тому планування продукту має здійснюватися з огляду на те, як його хотіли б бачити споживачі. Створення «правильного продукту» – нелегке завдання, оскільки потреби, вимоги, і бажання споживача постійно змінюються; конкуренція впливає на життєвий цикл продукту в такий спосіб, що продукти, успішні поки що життєвого циклу, може стати на етапі занепаду чи вмирають.

Керівництво туристської організації має, зберігаючи низький рівень витрат, домагатися підвищення продуктивності. Зазвичай використовують такі способи підвищення ефективності діяльності організацій:

– підвищення персоналу. Наприклад, керівництво багатьох туристичних компаній, почасти розв'язує проблеми з допомогою суворого відбору кваліфікованих мови кандидатів і вдосконалення системи навчання працівників;

– збільшення спектра запропонованих послуг з допомогою деякого зниження якості обслуговування;

– «індустріалізація сервісу» з допомогою поліпшення технічного обладнання і стандартизації процесу надаваних послуг (наприклад, використання туристичними операторами і агентствами стандартизованих інформаційних систем замовлення турів і бронювання готельних місць);

Росія, попри колосальний туристичний потенціал, посідає дуже скромне місце на світовому туристичному ринку. Для її частку припадає близько 1 відсотка світового туристичного потоку. Аналіз сучасного стану внутрішнього туризму Росії свідчить про недостатнє його розвитку, як у якісним, і за кількісними характеристиками. Тому підтримка туризму стає у числі пріоритетних завдань держав з метою забезпечити умови розвитку на Росії індустрії туризму, як зростання потенціалу та конкурентоспроможності туристичного комплексу. Концепція розвитку Російській Федерації на період до 2014 року, прийнята 11 червня 2009 року, спрямовано забезпечення країни правової, організаційної та його економічної середовища на формування сучасної туристської індустрії. Головна мета державної політики у сфері туризму є створення Російської Федерації сучасного високоефективного і конкурентоспроможного туристичного комплексу, забезпечує широкі змогу задоволення потреб російських і закордонних громадян, у різноманітних туристичних послугах. Ефективне розвиток туризму дозволить приймати значно більшу потік іноземних туристів до Росії і приплив валютних надходжень у країни, і навіть забезпечити, з одного боку, зростання податкових відрахувань у бюджети різних рівнів, з другого боку, – розвиток суміжних галузей економіки та підвищення зайнятість населення. [32. З. 52]

У світі у бізнесі величезну роль просуванні будь-якого товару або ж послуги грає рекламна діяльність й турбізнес не виняток.

Суть сучасної ролі реклами у цьому, що вона почала невід'ємною активної частиною комплексної системи маркетингу, рівень розвитку визначає якість і ефективність рекламно-інформаційної діяльності виробника і його відповідність б новим вимогам світового фінансового ринку. Успіх реклами залежить від неї громадського визнання, тому рекламна діяльність повинна всіляко сприяти такому довірі.

Головна мета бізнесу є завоювання довіри – найважливішої частини успішногобрендинга, причому лише з погляду постачальників, але й погляду покупців.

Споживачі у всіх регіонах світу, зокрема у Росії, усвідомлюють високу значимість реклами для економічного зростання. Семеро з кожних десяти споживачів згодні про те, що вносить серйозний внесок у розвиток економіки, і 8 із 10 вважають,

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація