Реферати українською » Маркетинг » Ринок реклами товарів промислового призначення


Реферат Ринок реклами товарів промислового призначення

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Ринок реклами товарів промислового призначення


>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Теоретичні аспекти реклами товарів промислового призначення

1.1 Напрями рекламну діяльність

1.2 Особливості реклами товарів промислового призначення

Глава 2. Дослідження ефективності реклами товарів промислового призначення прикладі ТОВ ">Изотек-норд"

2.1 Основна інформацію про підприємстві його продукції

2.2 Аналіз ефективності рекламних підходів

2.3 Планування рекламної кампанії

Глава 3. Оцінка ефективності розробленої рекламної кампанії

Укладання

Список літератури


Запровадження

Сьогодні завдяки зростаючій конкуренції рентабельне збільшення обсягу продажу, стає головна мета підприємницької діяльності. Реклама покликана ознайомити з товаром, утримати завойовані їм позиції. Разом про те вона потребує дедалі більше значних витрат.

Практика соціального розвитку показує, що жодного громадський інститут неспроможна ефективно функціонувати без оптимізації своєї системи функціонування. Це становище, безперечно, стосується й рекламну діяльність.

Рекламу з давніх-давен називають двигуном прогресу. Зрозуміло, із настанням етапу реформ у державі змінилися як методи управління рекламної діяльністю, і і завдання центру. Вони придбали гнучкість, що характеризується тим, що у сучасних умовах управління рекламної діяльністю детерміновано змінами всіх параметрів ринку.

Вважають, що саме слово реклама походить від латинських дієслів ">reclamo" (викрикувати) і ">reclamare" (відгукуватися, вимагати). Оскільки реклама є дуже широким і багатогранним поняттям, у світі є безліч визначень, по-різному характеризуючих її.

У цьому роботі під рекламою буде розумітись вид діяльності, або виготовлена результаті продукція, метою якого є реалізація збутових чи інші завдання промислових, сервісних підприємств громадських організацій шляхом поширення оплаченої ними інформації, сформованої в такий спосіб, щоб надати посилене вплив масову чи індивідуальне свідомість, викликаючи задану реакцію обраної споживчої аудиторії.

Мета курсової роботи є підставою дослідження ефективності реклами товарів промислового призначення прикладі ТОВ ">Изотек-Норд".

Об'єктом дослідження є ТОВ ">Изотек-Норд".


Глава 1. Теоретичні аспекти реклами товарів промислового призначення 1.1 Напрями рекламну діяльність

У реклами безліч застосувань. Її використовують як формування знання про компанії та її продукті, так просування окремих товаром з допомогою різних програм лояльності.

До рекламі можна віднести будь-який спосіб агітації, інформації, переконань (у межах ринку), виставкові заходи, комерційні семінари, упаковку, друковану продукцію (проспекти, каталоги, плакати тощо.), поширення сувенірів й інші засоби стимулювання торгової діяльності.

Існують такі основні риси, що характеризують рекламу:

· Громадський характер. Реклама – суто громадська форма комунікації. Її громадська природа передбачає, що товар є законним і загальноприйнятим.

· Здатність доувещеванию. Реклама – цей засіб вмовляння, що дозволяє продавцю багаторазово повторити її поводження. Одночасно вона дає можливість покупцю отримувати порівнювати між собою звернення різних конкурентів. Великомасштабна реклама є свого роду позитивним свідченням популярності та перетворення успіху продавця.

·Экспрессивность. Завдяки митецькому використанню шрифту, звуку і кольору реклама відкриває змогу цього, ефектної вистави фірми і його товарів.

·Обезличенность. Реклама може бути актом так само особистісним, як спілкування із продавцем фірми. Реклама може лише на монолог, але не діалог із аудиторією.

З одного боку, рекламу можна використовуватиме створення довгострокового стійкого образу товару , з другого боку – для стимулювання швидкого збуту. Реклама – це ефективний засіб охоплення безлічі географічно розкиданих покупців зі схожими потребами.

Отже, реклама з погляду потенційного споживача – це безліч інформації товари і послугах, свого роду провідник у світі ринку, у якому варто виокремити такі напрями рекламну діяльність:

· міжнародна - сучасна діяльність фірм промислово розвинутих країн, орієнтована до іноземних ринків з урахуванням їхньої особливостей;

· зовнішньоекономічна - діяльність вітчизняних підприємств і закупівельних організацій закордонних ринках, відбиває сучасну практику;

· внутрішня - діяльність вітчизняних підприємств і закупівельних організацій, обслуговуючих внутрішній ринок.

Існують такі типи реклами.

>Информативная реклама.Информативная реклама переважає здебільшого етапі виведення товару ринку, коли поставлено завдання створення первинного попиту. Так, виробникам будь-якої харчова продукція потрібно спочатку проінформувати споживачів про поживних достоїнствах і численних засобах використання продукту.

>Увещевательная реклама.Увещевательная реклама набуває особливої значимості на етапі зростання, коли перед фірмою постає завдання формування виборчого попиту. Частинаувещевательних оголошень зміщується до категорії порівняльної реклами, що прагне затвердити перевагу однієї марки з допомогою конкретного порівняння, її з одного або кількох марками у межах даного товарного класу.

Емоційна реклама. Цей вид реклами прагне запевнити покупців у правильності зробленого ними вибору. У таких рекламах часто фігурують задоволені покупці, що володіє приятельська атмосфера.Напоминающая реклама.Напоминающая реклама надзвичайно важлива на етапі зрілості, щоб змусити споживача згадати про товарі. Мета дорогих оголошень добре відомого продукції фірм, мають загальне і давно усталене визнання - нагадати людям про себе, а не у цьому, аби поінформувати чи примусити їх. Насправді часто кордони між вищенаведеними видами розмиті, оскільки одна реклама може мати (чи поєднувати) як і інформаційного характеру, і, наприклад, напутливий. Усе залежатиме від конкретної рекламної ситуації, у якій перебуває компанія. Крім цього, вибір типу реклами й характеру реклами залежить, передусім, від кінцевого споживача. На цей час немає єдиних методик й рекомендацій з проведення рекламних кампаній всім типів підприємств, цей процес необхідно розглядати кожному за підприємства у окремішності, залежно це її функції, ринку, споживачів та інших подібних чинників. У даної роботи з нас представляє найбільше зацікавлення рекламний процес на виробничому підприємстві. Розглянемо його основні особливості. Головним моментом у будівництві рекламної стратегії є кінцевий споживач продукції, саме від нього залежать такі складові рекламної компанії як планування, прогнозування, проведення і - оцінка ефективності.

Будь-який фахівець із рекламі повинен, передусім, визначити тип ринку, до якої належить кінцевий споживач продукції підприємства.

Можна виділити дві основні типу ринку:

B2B (буквально business to business) – ведення бізнесу між та їхнім юридичним обличчям.

>B2C (буквально business tocostumer) – ведення бізнесу між і котра фізичною особою, окремим клієнтом, а чи не фірмою.


1.2 Особливості реклами товарів промислового призначення

Коли споживчому ринку реклама є інструментом продажів, то, на промисловому ринку спрямована, передусім, формування іміджу підприємства. Щоб рекламна кампанія стала ефективною і досягла поставленої мети, потрібно розробити її стратегію. Це дозволить забезпечити єдину спрямованість діянь П.Лазаренка та концентрацію ресурсів на пріоритетні напрямки.

На розробку стратегії рекламної кампанії необхідно виявити ключові чинники на успіх галузі й джерела конкурентної переваги, та був краще визначитися з формулюванням позиціонування. Ці аспекти є стрижнем всіх рекламних повідомлень й дозволяють визначити базову ідею, де будується вся рекламна кампанія.

Так, головні акценти розроблюваних рекламні матеріали ставляться на ключових чинниках успіху та джерела конкурентної переваги організації. У результаті рекламної кампанії формується образ підприємства, основу якого – його позиціонування й.

Практика показує, що позиціонування компанії, у рекламних матеріалах може відповідати тому, як цю компанію сприймають клієнти. Тому слід з'ясувати, яке уявлення про підприємство мають ваші споживачі, та був визначити, можна зробити, щоб сприймали бажаним чином. З іншого боку, стоїть дізнатися, як себе позиціонують ваші конкуренти. Це дасть багато корисною інформації та допоможе "відбудуватися" від інших гравців галузі. З'ясувати всі ці запитання допоможе проведення маркетингового дослідження.

Щоб спланувати чергову рекламну кампанію, слід визначити її мети; розробити концепцію просування; визначити способи їх досягнення цілей і спланувати бюджет.

На етапі планування узагальнюються попередніх ті напрацювання й задаються загальні характеристики рекламної кампанії, тобто. визначаються мети, цільова аудиторія, географія і продовжити терміни проведення рекламної кампанії.

У концепції рекламної кампанії описуються рекламна уваги ідея і особливості рекламних повідомлень; обгрунтовуються вибір коштів поширення реклами, тип і логіка кампанії. Основнімедиаканали сьогодні за індексом сприймають ефективності на промисловому ринку: ділові візити, конференції і висновком виставки, каталоги і презентації, зразки і демонстраційні матеріали,директ-мейл, інтернет, реклама, друкарські видання і PR.

Приступаючи до планування рекламної кампанії, підприємства, передусім, запитують: скільки коштів у це потрібно виділяти? Необхідно розуміти, що це витрати, а інвестиції в формування іміджу компанії.

Планування бюджету на рекламну кампанію – цей розподіл витрат за кожен напрямок в грошовому і пайовому вираженні. Практика показує, слід передбачити частина бюджету (5-10%) на непередбачувані витрати, а основні витрати викликаютьBTL-мероприятия. Бюджет на ділові візити, зазвичай, формується окремо.

Промислова реклама складніше реклами споживчих товарів – вона раціональніша і вимагає обгрунтованих доказів і конкретні доказів переваг продукту. Покупці мають точні і явні критерії, за якими приймають рішення про купівлю, у до реклами треба акцентувати на критеріях, що ви здатні задовольнити. Повідомлення можна посилити розумним присутністю емоційного аспекти.

Для визначення якості рекламного матеріалу необхідно провести його тестування. Вона передбачає оцінку основних параметрів рекламного на представників цільової групи, зокремазапоминаемостьтекста/сюжета, інформативність й аргументованість рекламного пропозиції, ступінь довіри до інформації, індивідуальність стилю, особливості сприйняття сюжету, асоціацію та емоційне забарвлення. Основними формами тестування є опитування лояльних клієнтів - і фокус-групи, до брати участь у яких запрошуються представники цільової аудиторії. Насправді частіше вдаються до першого методу,т.к. з географічної специфіки промислового ринку зібратифокус-группу є дуже проблематичним.

Для оцінки рекламної кампанії істотну допомогу надають маркетингові дослідження з допомогою якісного інтерв'ю, і анкетування (опитування клієнтів, експертний опитування).

Інформація про ефективність рекламної кампанії може бути отримана внаслідок моніторингу клієнтів: вона дозволяє виявити найефективніші способи просування, куди вони реагують.

Моніторинг здійснюється так. Складається певний потреби. Персонал, яка з існуючими і стали потенційними клієнтами, з певною періодичністю спілкування з ними запитує, наприклад, з якого джерела вони мали певну інформацію про компанії; чи бачили вони рекламу такого-то конкурента такому-то журналі; які рекламні матеріали вони запам'ятали; спонукало їх ухвалити рішення про купівлі тощо. Відповіді фіксуються і направляють у відділ маркетингу щомісяця чи щокварталу.

Під час проведення якісного інтерв'ю експертами є керівники середньої й вищої ланки компанії, і навіть співробітники відділу збуту й особливого відділу розвитку. Через війну інтерв'ю респонденти аналізують проведену рекламну кампанію (за всі її напрямам), висувають ідеї й пропозиції для наступній.

Через війну моніторингу клієнтів - і експертного опитування спеціалістів компанії відбираються найважливіші заходи, куди це потрібно робити ставку у разі планування майбутньої рекламної кампанії.

Крім якісної оцінки ефективності рекламної кампанії проводиться кількісну оцінку – аналізується бюджет на рекламну кампанію. Витрати різні напрями рекламної кампанії у грошовому і пайовому вираженні наочно позначаються на зведеної таблиці, з якої видно, яка частину коштів витрачена те що чи інший напрям проведеної рекламної кампанії.

Аналіз ефективності проведеної рекламної кампанії дозволяє намітити складові черговий рекламної кампанії.

Гадаю, питання, потрібні чи ні рекламні кампанії на промисловому ринку, годі. Звісно, потрібні. Питання - у іншому – яку роль вони відіграють, і що з допомогою можна досягнути. Рекламна кампанія на промисловому ринку спрямована насамперед формування іміджу організації. До того ж вони можуть сприяти продажам, залучаючи увагу споживачів до присутньому над ринком чи вперше виведеному нею продукту (до речі, у другий випадок реклама найефективніша). Реклама здатна сформувати найкраще ставлення частини представників конкретної цільової групи докомпании-рекламодателю і його продукції.

Щоб просування стало ефективним, без розробки рекламної стратегії замало. Комплексне і послідовне проведення рекламних заходів дає значно більша ефект, ніж окремі, які пов'язані між собою загальною метою і роз'єднані у часі заходи.


Глава 2. Дослідження ефективності реклами товарів промислового призначення прикладі ТОВ ">Изотек-норд" 2.1 Основна інформацію про підприємстві його продукції

Компанія ">Изотек-Норд" було засновано 2006 року. Основним виглядом діяльності підприємства є виробництво і продаж будівельного ізоляційного матеріалу ">Эковата", що є вразливий легкий ізоляційний матеріал, який складається на 81% з вторинної целюлози і 19% добавок -нелетучихантипиренов і антисептиків (бури і борної кислоти). Першого рокусовей життя, компанія займалася виключно продажамиековати від закордонних виробників, з прибалтійських країн.

Поруч із торгової діяльністю фахівцями компанії розробили виробничі лінії, що дозволяє створювати целюлозний утеплювач справді чудового якості. До складу лінії ввійшли найефективніші, рішення, реалізовані на аналогічних виробництвах у Фінляндії, Німеччини) і Америці, і навіть наші власні розробки. Результатом років напруженої роботи став запуск власного заводи на січні 2008 року, що дозволяє робити целюлозний утеплювач справді європейського якості.

Ниніековата надзвичайно популярна США, Канаді, ряді країн Європи, здобуває популярність Японії та інших країнах азіатського басейну. У Фінляндії, країні ситуація з 5-мільйонним населенням, виробництвоековати становить 25000 т дизпалива на рік (це як 1млн.м? ізольованих приміщень) - часткаековати над ринком утеплювачів за індивідуальної забудови сягає 70%. У лише у 2005 року понад 340 000 будинків було побудовано із застосуваннямековати.


2.2 Аналіз ефективності рекламних підходів

Перед вивченням методів оцінки ефективності рекламних підходів доречно буде навести основні фінансові показники підприємства, у своїй, треба сказати, що у цей час при збуті продукції використовується лише дві напрями – оптові та роздрібні продажу безпосередньо з складу підприємства, соціальній та вигляді додаткових послуг пропонується загал дійств монтажем продукції.

У таблиці № 2.1 показано статистика за обсягом продажів продукції ТОВ ">Изотек-Норд" в двох напрямах і монтажу за 2008 рік. Розглянуто обсяг продажу рублях кожний місяць і кожного напрями компанії, у загальному обсязі продажів.

Таблиця 2.1 Дані обсягу продажів підприємства ">Изотек-Норд" за 2008 рік

Місяць Разом, тис. крб. Продажі за напрямами, тис. крб. Частка кожного відділи у загальному обсязі продажів
Оптові продажу Роздрібні продажу >Монтажние послуги Оптові продажу Роздрібні продажу
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація