Реферати українською » Маркетинг » Розробка рекламної стратегії


Реферат Розробка рекламної стратегії

Страница 1 из 8 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У зв'язку з переходом нашої країни - до ринкової економіки у житті з'явилося нове й дуже міцно зміцнилося таке явище, як реклама. Реклама належить до групи однієї з елементів комплексу Marketing-mix -маркетингові комунікації (чи просування товару - promotion). Поруч із рекламою до цієї групи входять ще й особиста продаж (personal sales), зв'язки з громадськістю (public relations) і стимулювання збуту. Отже реклама одна із інструментів маркетингу не може існувати поза нею. Маркетинг, як відомо, зобов'язаний своїм існуванням конкуренції, а конкуренція - поняття, властиве виключно ринкової економіки. Отже, реклама може існувати лише у ринкової економіки. Реклама неспроможна існувати як така. Для ефективного на покупця реклама повинна використати досвід інших галузей знання: маркетингу, психології, журналістики, лінгвістики, літератури, Public Relations та інших.

Вже згадана в випускний кваліфікаційної роботі Федерація Комп'ютерного Спорту Удмуртской Республіки (ФКС КР), є порівняно молодим структурним підрозділом некомерційної організації Федерація Комп'ютерного Спорту Росії. На цей час технічний прогрес подолав ту риску, коли що з просто ігор, перетворилися на до окремого виду спорту, що привертав до своїх рядів дедалі більше молоді. Розробка рекламної стратегії для ФКС КР, підтримує і розвиваючої цей вид спорту, - дуже важливим елементом у соціальному плані. Спорт він був важливою складовою виховного процесу у життя людини і у формуванні сильної особистості сучасного суспільства. Реклама ФКС КР, насамперед, є актуалізацією цього виду спорту, тому тема «Розробка рекламної стратегії», є актуальною темою для цієї організації.


Метою випускний кваліфікаційної роботи є підставою безпосередня розробка рекламної стратегії для некомерційної організації Федерація Комп'ютерного Спорту Удмуртской Республіки. З даної мети, було сформульовано основні завдання:

- провести категоріальний аналіз рекламну діяльність;

- виявити структуру діяльності з розробці рекламної стратегії;

- виділити специфіку стратегії рекламну діяльність для некомерційних організацій;

- проаналізувати стратегій рекламну діяльність ФКС КР як некомерційної організації;

- розробити рекомендації із формування стратегії рекламну діяльність ФКС КР.

Предметом дослідження є - розробка рекламної стратегії для некомерційних організацій, а об'єктом - Федерація Комп'ютерного Спорту Удмуртской Республіки (ФКС КР).

Діяльність використовуються аналітичний метод (в аналізі теоретичних джерел), порівняльний метод (для порівняння різних стратегій) і метод анкетного опитування (як анкетування киберспортсменов і відвідувачів Интернет-клубов).

Під час написання дипломної роботи враховувалися практична значимість, що полягає у можливість притягнення коштів на такий некомерційної організації, як ФКС КР, щодо можливості соціальної реабілітації інвалідів у ігровий формі, з освоєнням інформаційно-комунікативних технологій.

Научно-теоретическое значення даної праці полягає у тому, що у Удмуртской Республіці рекламних стратегій для НКО подібних ФКС КР не розробляли.

Дослідженню такого багатогранного поняття, як реклама були присвячені праці таких авторів як Щепилова Г.Г., Щепилов К.В. [48]. На думку Д. Денисона, Л. Тоби, авторів «Учебника за рекламою», реклама в світі одна із найважливіших важелів керування економічними процесами. Вдалі рекламні ідеї народжуються з урахуванням знання багатьох чинників, стимулюючих продаж товарів та послуг. У тому роботі розкриваються питання грамотної організації рекламної компанії. Розглянуто то й питання специфіці рекламування по телебаченню, радіо, у пресі, пошті і телефону, з допомогою письмових анкет [18].

Особливу увагу маркетингової стратегії приділяють Ассель Р., Никеле У., Макхью Д., Макхью З У працях вони докладно описують неї і наводять яскраві, доступні приклади визначенням розробці маркетингової стратегії [6, 30]. Натомість також і Ф. Котлер у своїй книжці «Основи маркетингу» розглядає стратегію з погляду маркетингу, і трактує стратегічне планування як управлінський процес створення й підтримки стратегічного відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями і що шансами у сфері маркетингу. Праці Ф. Котлера апелюють до американського досвіду становлення масового маркетингу, виявилися найактуальнішими для сучасного російського чоловіки й в чому вплинули одне з визначень стратегічного планування у моїй дипломної роботі [23,24].

Інший погляду на стратегічне планування (як початкового етапу стратегічного управління) дотримується О.С. Виханский у своїй праці «Стратегічне управління» [11]. На відміну від перелічених вище авторів, він розглядає стратегічне управління як складову менеджменту. У підручнику концепція стратегічного управління представляє його вигляді важливої складової життя сучасної ділової організації, що стосується трьох її ключових сфер: 1) вироблення і здійснення стратегію розвитку та поведінки у зовнішній сфері; 2) вироблення і здійснення стратегії щодо створюваного організацією продукту; 3) вироблення і реалізація стратегії щодо персоналу організації.

На написання теоретичної частини даної дипломної роботи значний вплив надали видання таких іноземних авторів як У. Уеллс, Дж. Бернетт, Л. Кортлэнд, Бове, Арені, Дж. О'Шонесси та інших. [7, 9, 49].

У написанні даної роботи використані праці та вітчизняних авторів, як-от Ромат Є.В., Головлёва О.Л., і др.[36, 12,].

У російській версії Інтернету з'явилося багато сайтів, присвячених маркетингові та рекламну діяльність. Доволі велику кількість статей з проблем, що з соціальної рекламою розміщено з сайту http://www.socreklama.ru. Автори статей дають і короткий екскурс до історії соціальної реклами у Росії, і досліджують проблеми сьогодення. Чимало авторів статей розміщених у Інтернету дотримуються погляду, що маємо домінує формальний підхід до потреби соціальної реклами, оскільки в усьому світі це престижно (оскільки соціальна реклама це PR-лицо держави). Проблема соціальної реклами гостро постала в критиці наступних журналістів І. Голота, А Зыковой, Р. Николайшвили, чиї статті розглядаються у другій частині дипломної роботи [13, 14, 20, 31, 32].

Підбиваючи підсумки по огляду літературних джерел, хотілося б вирізнити, що поширеної думками влади на рішення проблеми розробки і проведення будь-який рекламної компанії є створення чіткого плану дій зі вибору каналу повідомлень, розподілу бюджету рекламних акцій та просування основний ідеї на протягом всій рекламній компанії.

Структура роботи відповідає поставленої цілі й сформульованим завданням роботи. Робота складається з запровадження, що включає у собі характеристики актуальності об'єкту і предмета дослідження, методологію, огляд літератури тощо.; більшості, що включає у собі три глави; укладання, списку використаної літератури та докладання.

У першій главі своєї дипломної роботи дається общетеоретическая характеристика стратегії рекламну діяльність. У межах якої, проводиться категоріальний аналіз рекламну діяльність, розглядаються погляду різних авторів визначення таких понять як: реклама, рекламна кампанія, стратегія, стратегічне планування тощо. В другій частині першого розділу виділяється структура діяльності з розробці рекламної стратегії.

У другій главі стала необхідність окремо розглянути стратегію рекламну діяльність для НКО. А чим відрізняється некомерційна організація від інших, як у цьому сенсі зміниться стратегія рекламної компанії таку організацію. Робиться спроба окремо виділити специфіку рекламну діяльність для НКО розглянути проблеми соціальної реклами в суспільстві.

Останній практичної частини - аналіз реалізації різних стратегій рекламну діяльність ФКС КР з минулого досвіду, до складу якого у собі аналіз з трьох основних стратегій: стратегію цільової аудиторії, стратегію рекламного обігу євро і стратегію ЗМІ й рекламоносіїв. Кінцевим етапом дипломної праці є практичні рекомендації для розробки рекламної стратегії для некомерційної організації Федерація Комп'ютерного спорту Удмуртской Республіки.


1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГІЇ РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Категориальный аналіз рекламну діяльність

Рекламна діяльність - це массово-коммуникативная діяльність, створює і яка поширює лаконічні, экспрессивно-суггестивные, информативно-образные тексти, адресовані групам людей метою спонукати їх до потрібному рекламодавцю вибору і вчинку.

Реклама - це частина нашому житті. вона є предметом вивчення дослідників у багатьох областях. Поняття реклами різні.

Реклама (Advertising) - є цілеспрямоване информативное вплив неличного характеру на споживача просування товарів над ринком збуту. Визначення слова «реклама» були й залишаються так само численними, як численні самими авторами цих тлумачень.

З: слово «реклама» з'явилося російській мові завдяки французькому «reclame» - реклама, що у своє чергу походить від латинського «reclamare» - викрикувати. Дослідники стверджують, що існувала завжди, по крайнього заходу доведено, що у неї вже у епоху палеоліту (протореклама). До рекламі певною мірою ставляться будь-які що інформують відомості - від древніх наскельних малюнків до сучасних дорожніх знаків і покажчиків вулиць, і навіть манері кожного людей подавати себе оточуючим (самореклама) [52].

Комітет визначень американської торгової асоціації після консультації з керівними особами в усіх галузях рекламування дав формулювання, яка одержала загальне схвалення. Це формулювання говорить: "Рекламированием є будь-яка оплачена форма неличного уявлення групі людей фактів товари, послугах чи идеях"[59].

Реклама - це поширення інформації товари і послугах з прискорення продажу; встановлення контактів між покупцем і товаром, пропаганда товарів хороших і інформацію про засобах їх купівлі; засіб, сприяє появи в покупця зацікавленості та бажання купити даний товар. Торговельна реклама - є коротку, емоційно забарвлену інформацію, який спрямовується потенційних покупців (споживачам) для спонукання їх до здійснення дій, що з придбанням (використанням) товарів та послуг [59].

Американська асоціація маркетингу пропонує таке визначення: Реклама - це будь-яка форма неличного уявлення та просування ідей, товарів чи послуг, оплачувана точно встановленим замовником.

З ФЗ «Про рекламу»: реклама - інформація, поширена у будь-який спосіб, у будь-якій формі і з використанням будь-яких коштів, адресована невизначеному колі осіб спрямована залучення уваги об'єкта рекламування, формування чи підтримку інтересу його й його просування над ринком [1]. Основні засади реклами:

1. Зацікавити клієнтів, вміло використовуючи малюнки, ілюстрації й інші способи реклами, які залучають увагу клієнтів, яких вона адресована.

2. Підтримувати їхнє зацікавлення справою, підкреслюючи вигідність вашої пропозиції.

3. Викликати бажання чи асоціації, які потенційний клієнт ототожнював із своєю вигодою.

4. Показати переваги: вартість залежить немає від низьку ціну, як від кращого обслуговування, високої якості; важливо звертатися почуттів власної гідності клієнта, викликати в людини відповідні асоціації.

5. Організувати (полегшити) купівлю: необхідно проінформувати клієнтів у тому, де і можуть реалізувати конкретні пропозиції (щодо продукту або ж послуги).

6. Дати сигнал до дії: "не втрачай часу", "поквапся", "щасливий випадок", тобто зацікавити клієнтів терміновим виконанням запропонованого, поки інші справи не відвернуть їхньою увагою.

Залежно від заповітної мети реклами вирізняються такі її види: Информативная - застосовується для інформування споживачів про появу ринку нових товарів, послуг, ідей. Мета, якої мета -виведення товару ринку та відшуковування потенційних споживачів. Увещевательная - формування виборчого попиту. Застосовується у разі, як у умовах конкурентної боротьби пропонується товар, має певні переваги над іншими товарами.

Порівняльна - проводяться основні характеристики рекламованого товару у порівнянні з характеристиками товаров-конкурентов.

Напоминающая - рекламується товар, які вже завоював ринки збуту, проте потребує нагадуванні покупцю себе.

Взагалі спроби підрозділити рекламу на види простежуються в багатьох фахівців, котрі займаються рекламою. Зі свого боку хотілося б зробити посильний внесок у цей проект. Зробити це досить складно, хоча б оскільки є дуже велике кількість різних класифікацій.

Назвемо п'ять основних видів реклами:

a) початкова - виведення ринку нових товарів та послуг, оповіщення про діяльність нової фірми;

b) конкурентна - виділення товару (послуг) чи фірм з загальної маси належала для розширення збуту;

з) сохранная - нагадування, підтримку попиту раніше рекламировавшийся товар;

d) престижна й непряма реклама фірми (її товарів чи послуг), прямо не оплачувана даної фірмою, що з PR;

e) внутріфірмова - на підприємстві у тому чи іншого формі присутній внутріфірмова реклама, створює співробітники почуття переваги над конкурентами, гордості й ототожнення себе з фірмою.

З іншого боку, розрізняють рекламу на внутрішньому ринку і експортну (з огляду на специфіку країн, куди ведеться чи передбачається експорт).

Реклама дозволяє охопити широкий загал потенційних покупців й володіє низькими питомими витратами. Але вона є одностороннім комунікаційним каналом, не носить персонального характеру і вона має такий спонукальною силою як сбытовики. З іншого боку, часто вона потребує великих одноразових витрат.

Цілі реклами - не варто плутати з цілями маркетингу, що вони допомагають в життя, - такі: - довести до потенційних покупців, що такий-то товар, така-то марка існує; що вони теж мають такі-то характеристики, що можна знайти у такому-то місці, по такий-то ціні т. буд.; змусити думати скоріш про придбанні - цього товару чи торговельну марку, наводячи докази на користь такого придбання (раціональна реклама); змусити бажати цей товар / торгову марку, -спонукавши мріяти про неї, подумки представляючи його (асоціативна реклама). Інакше кажучи потрібно завоювати потенційного покупця, надати його пристрастям і настановам сприятливе нам напрям, як і приведе його до потрібному поведінці - до купівлі. Цілі реклами необхідно встановити саме і наскільки можна виражені кількісно, те щоб ступінь з досягнення піддавалася б, якщо не точному виміру, так хоча б оцінці [54].

Реклама досягне мети лише тому випадку, якщо її створенні враховуватимуться особливості людської психіки. Узвичаєна моделлю сприйняття реклами прийнято вважати AIDMA model, що передбачало такий ланцюжок "Внимание-Интерес-Желание-Мотив-Действие".

Насамперед, реклама повинна привернути увагу потенційного Потребителя, що може бути як довільним, і мимовільним. Перше виникає тоді, коли предмет помічений хіба що випадково, без що збирається свідчення про нього з боку. Друге - потребує певного напруги, що з тим, що ми свідомо хочемо щось побачити.

Далі реклама повинна викликати у Потребителя, впливаючи з його інтелект чи емоції. Тут слід враховувати, що, наприклад, друкований текст різними людьми сприймається по-різному. Одних читачів сприймають все утримання і елементи реклами у тому єдності, інші, маючи емоційне

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація