Реферати українською » Маркетинг » Функціонування служби реклами в НДЦ "Регіон"


Реферат Функціонування служби реклами в НДЦ "Регіон"

Зміст

Запровадження

1. Коротка характеристика НДЦ ">Регин"

2. Матеріали подипломному проекту

3. Виконання індивідуальних завдань

Укладання


Запровадження

Тривалість переддипломної практики за фахом "Реклама" становила чотири тижня минало у відповідному відділі маркетингу і технічного менеджменту у створенні НДЦ "Регіон" при Ульяновському Державному університеті.

Мета проходження практики – закріплення і навіть поглиблення знань, отримані процесі навчання університеті, отримання практичних навичок самостійної роботи, збирати інформацію для написання випускний кваліфікаційної дипломної роботи.

У процесі проходження практики я вивчена структура організації та функції фахівців із рекламну діяльність у створенні; функціонування служби реклами.

Протягом практики я виконала завдання, поставлені програмою переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності "Реклама".

У результаті розмов із керівником практики від організації, ні з іншими працівниками що працюють у цієї організації, я отримала інформацію про роботу різноманітних відділів, які допомогли мені і під час завдання на практику.

Через війну проходження практики я закріпила знання, отримані у процесі навчання у університеті, спостерігала роботу менеджерів з підготування й реалізації рекламних кампаній.


1. Коротка характеристика підприємства

Науково-дослідний Центр "Регіон" грунтується 16 лютого 1995 року. У 1991 року з ініціативи Омельченко О.Л. з допомогою керівництва та студентів філії МДУ їм. М. В. Ломоносова в Ульяновську були водночас відкриті кафедра соціології і соціологічна лабораторія.

Робота здійснювалася за кількох напрямах:

1) соціологічна підтримка процесу в університеті;

2) формування базису для реалізації наукових академічних проектів;

3) налагодження ділових контактів із місцевими економічними, державними, громадськими структурами.

Першими дослідженнями стали - "Підліткова угруповання у тих провінційного міста", "Проблеми розвитку національних культур і удосконалення національних відносин біля Ульяновської області".

У 1994 року у рамках освітньої програмиTEMPUS Омельченко О.Л. починає розробляти й читати курс "Молодіжні культури та субкультури" сьогодні в Інституті соціології РАН, який був російським партнером проекту. У цей час зав'язуються професійні й приятельські зв'язки з Хіларі Пілкінгтон іCREES (Центром вивчення же Росії та Східної Європи Бірмінгемського Університету, Великобританія).

1995 року, колективом лабораторії створюється НДЦ "Регіон" - незалежна структура при Ульяновському державному університеті.

Уже 1996 року у межах програмиTEMPUS організували перший міжрегіональний методологічний тренінг-семінар "Якісний збирання та аналіз даних у стилі ">groundedtheory" (керівник - ТомасФлет), у якому взяли участь соціологи з Самари, Казані, Краснодара. Потім пролунали нові семінари, зі школи і конференції, такі як Міжнародні літні школи "Соціологія культури, масової комунікації і реклами" (1998 рік), "Молодіжні культури та життєві стилі" (2000 рік), "Соціальна теорія і нові методи дослідження" (2001 рік). Завдяки цьому "Регіон" створив мережупартнеров-исследователей.

"Регіон" надає свої дослідницькі послуги на теми різним державною мовою і недержавним інститутам і організаціям.

2. Матеріали подипломному проекту

Для написання дипломного проекту було надано і використані такі матеріали: електронна база клієнтів, яку для телефонного опитування; матеріали і документація організації що дозволило вивчити структуру організації, функціонування служби реклами, це дозволило вивчити рекламної стратегії, маркетингову політику організації, функції різних спеціалістів у галузі реклами й маркетингу.

Отримані відомості було використано під час написання практичної частини дипломного проекту, і навіть послужили матеріалом щодо аналізу та досліджень які у практичної частини дипломного проекту.

Завдання практики:

· закріплення теоретичних знань, отримані процесі навчанні;

· ознайомлення улаштуванням, з її структурою;

· вивчення функціонування та обов'язків фахівців відділу маркетингу і реклами;

· ознайомлення з рекламною політикою організації, з її стратегією;

· вивчити застосовувані технологій і методи, використовувані у реалізації рекламної стратегії організації;

· накопичення і систематизація необхідного матеріалу для наступної роботи над дипломною роботою;

3. Виконання індивідуальних завдань

>Календарно-тематический план переддипломної практики:

Дата Перелік виконаних робіт
1.04.10 — 4.04.10 Ознайомлення з діяльністю організації, з наданими послугами, з організаційно-правовою структурою, з основними функціями виробничих та управлінських підрозділів.
5.04.10 — 8.04.10 Докладний вивчення діяльності відділу маркетингу, ознайомлення з посадовими обов'язками фахівців відділу.
9.04.10 — 15.04.10 Вивчення методів просування послуг ринку.
16.04.10 — 22.04.10 Вивчення і аналіз технологій застосовуваних при реалізації рекламної кампанії.
23.04.10 – 30.04.10 Узагальнення матеріалу й звіту за сталою практикою

У виконання індивідуального завдання виявили, що основою рекламну діяльність організації є рекламна програма, що визначає спрямованість рекламного впливу, формулює рекламну ідею, виділяє найефективніші кошти поширення реклами, передбачає об'єми та варіації рекламних заходів. Перш ніж розпочати розробці рекламної програми, НДЦ "Регіон" проводить рекламний маркетинг, вибирає рекламіста (спеціалізоване рекламне агентство або ту рекламну службу) і укласти договір для подання рекламних послуг. Натомість керівництво враховує, що рекламні агентства, у які він звертається за із розробкою та реалізацією рекламної компанії близько 80% витрачених реклами сум йде оплату коштів поширення реклами (телебаченню, друкованих ЗМІ, радіо та т.д.), інші ж 20% агентство забирає як винагороди. За асиметричного розподілу асигнувань коштів за способам і методам реалізації рекламної компанії, і навіть поширенню рекламні матеріали керівництво організації керується, передусім, принципом досягнення поставленої мети найефективнішим способом. Тому керівництво банку розуміє, що ефективніше самим розробляти й реалізовувати рекламну компанію, без, про "посередників". Але продовжує користуватися послугами рекламних компаній,т.к. він не бачить доступу до певним засобам поширення реклами, і навіть для коригування рекламної компанії, і поза радою у сфері, де співробітники банку не компетентні у питаннях проведення рекламних акцій і розробки рекламної стратегії (наприклад, не дивлячись те що, що з банку вже мав досвід у проведенні BTL-акцій, тим щонайменше,BTL-реклама є російському ринку цілком вистачає новим виглядом рекламної стратегією і банку недостатньо професійного досвіду і якості знань для ефективних розробок та проваджень багатьох BTL-акцій).

Ще важливим етапом розробки рекламної програми організації є підготування рекламного тексту. У цьому творці рекламної програми вирішили двома рівнях: по-перше, що сказати, по-друге, як сказати.

Кінцевим етапом оцінки розробленої рекламної програми для банку є визначення, її ефективність. І тут використовується комплексний підхід, який передбачає досягнення оптимальний рівень ефективності (економічні та неекономічні позитивні результати) рекламної програми при мінімальних витратах коштів, праці та часу, тобто. оцінюються все елементи програми, які формують цю ефективність.

У цілому нині, рекламна активність організації входить у стратегію підтримки лідерства, що у мультимедійної стратегії просування. І велика різноманітність видань, радіостанцій, версій ТБ-роликів і форматів зовнішньої реклами з цим погляду можна пояснити. Проте і проблеми координації й узгодженості національної та регіональних кампаній.

Для організації першому плані виходять економічніші варіанти рекламних кампаній, які стосуютьсяBTL-акциям мають більшому відсотку ефективної віддачі, ніж технології звичайній реклами. Організація постійно проводить семінари й конференції з цільової аудиторією, що є також ефективноїBTL-технологией по просування послуг організації.

Надзвичайно широка та різноманітна аудиторія "Регіон" диктує використання саме BTL-акцій, коли він можливо досягти найбільшого охоплення найрізноманітніших верств населення в території країни. Тому організація просування своїх послуг починає дедалі частіше й частіше вдаватися доBTL-технологиям. Зараз BTL-акції в організацію є з основних та традиційно використовуваних каналом просування надання послуг.

Останньою проведеною рекламної кампанією НДЦ "Регіон" в кризової ситуації стала promotion програма. І це було саме у сфері BTL. Суть проведення правильної BTL-акції – б зробити організації правильнеpublicity, показати, що у організації усе гаразд. BTL – це невід'ємний метод майже кожної рекламної кампанії проведеної організацією, під час проведення якого зростає попит користування послуг, відповідно і збільшення доходів, організації.


Укладання

Практика, пройдена на5-ом курсі в НДЦ ">Молодежная Регіон", допомогла мені закріпити теоретичні знання, отримані в університеті, практика дозволила мені проявити особисті якості, ініціативу, виявити недоліки знань для роботи фахівців відділу маркетингу. Проходження практики сприяло раннього формуванню поглядів на роботі майбутню професію. Практика дозволила отримати розширені практичні знання з спеціальності.

Відділ, провідний функції маркетингу у створенні, поєднує виконання рекламної і маркетингової діяльності, що, з одного боку, є свого роду недоглядом,т.к. реклама і маркетинг – суміжні, але різні ділянки, але з іншого, має своє перевагу, що полягає у цьому, що наші фахівці за рекламою впритул обізнаний із діяльністю маркетологів компанії та її продуктами.

У цілому дійти невтішного висновку, що рекламна стратегія організації задовольняє вимоги організації та сприяє успішному просуванню послуг ринку. Організація широко застосовуєBTL-технологии у реалізації рекламної стратегії.

>Исключительной особливістю просування послуг ринку з допомогоюBTL-технологий є постійні проведення конференцій, семінарів і уявлень з потенційними споживачами послуг організації, що ефективної тактикою в рекламної стратегії організації та сприяє розвитку послуг ринку безпосередньо до замовника безпосередньо.


Схожі реферати:

Навігація