Реферати українською » Маркетинг » Формування і управління торговим асортиментом підприємства


Реферат Формування і управління торговим асортиментом підприємства

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Формування й управління торговим асортиментом в споживчому суспільстві, підприємстві

1.1 Поняття й поліпшуючи властивості торгового асортименту

1.2 Асортиментна політика

1.3 Процес формування асортименту, його принципи і психологічні чинники

2. Забезпечення якості та безпеки товарів у торговому підприємстві

2.1 Поняття якості та безпеки товарів

2.2 Вивчення якості та безпеки товарів на торговому підприємстві

Укладання

Список літератури


Запровадження

За сучасних умов початку ринку країни викликала популярність ринкова концепція управління виробництвом і які збутом названа маркетингом. Одне з найважливіших напрямів маркетингових досліджень є визначення асортиментної політики для торгового підприємства.

З погляду маркетингу, першорядне увагу магазинах має бути звернуто формування товарного асортименту, як що розвивається у часі процесу встановлення такий номенклатури товару, яка задовольнила бпотоварную структуру попиту населення.

Процес збуту товарів характеризується наявністю жорсткій конкуренції. Насамперед, це конкуренція в плануванні асортименту і нових зразків, також слід назвати конкуренцію цін, якими товари пропонують над ринком. Щоб краще зрозуміти проблеми, у процесі вибору асортиментної політики торгового підприємства слід зупинитися на основних чинниках визначальних формування асортименту торгового підприємства.

Роль керівництва у тому, щоб вміло поєднувати фінанси підприємства з асортиментної політикою підприємства які забезпечують зростання і перерозподілу прибутку. Старанно розроблена асортиментна політика підприємства служить керівництву покажчиком, курсом, яким має йти підприємство, що у своє чергу дозволяє співробітникам підприємства орієнтувати працювати напрямах, що обіцяють великий віддачу.

Правильний вибір асортиментної політики підприємства служить свого роду гарантією, що вигідні можливості ні втрачені. Асортимент підприємства мусив бути наскільки можна широким. Розширення номенклатури реалізованої продукції може бути цінним підмогою у справі налагодження дрібної роздрібу і тенденції зниження витрат збуту.Устойчивости асортименту сприяє твердження кожному за магазину асортиментного переліку, який складають з урахуванням даних із вивченню попиту, профілю магазину, обсягу товарообігу, розміру торгових площ. Документ стверджується однією рік і під постійним контролем керівником підприємства.

З вищевикладеного видно, що актуальність теми очевидна, бо за правильному виборі асортиментної політиці торгового підприємства, буде задовольнятися попит споживача, отже, станеться отримання прибутку торгової організацією, й у остаточному підсумку магазин буде рентабельним. Вибір цієї теми для написання курсової роботи випадковий, оскільки цю тему недостатньо вивчена і вплив правильного вибору асортиментної політики підприємства дуже велике задоволення попиту споживача, і рентабельності підприємства. Представлена робота присвячена питанням формування товарного асортименту у процесі здійснення комерційної діяльності торговим підприємством.

У першій частині роботи розглянуті теоретичні основи формування та реалізації асортиментної політики торгового підприємства: поняття, види й властивості товарного асортименту, принципи і психологічні чинники її формування за умов реалізації асортиментної політики торгового підприємства.

В другій частині роботи проводиться вивчення засобів і методів перевірки якості та безпеки товарів, вступників на торгове підприємство, розглядаються основи сертифікації товарів.

>Методологической основою праці та логічного зв'язку у ній аналізованих питань послужили розробки вітчизняних і зарубіжних провідних вчених у сфері організації комерційної діяльності, економічної теорії, маркетингу, логістики і теорії управління. Під час написання роботи використовувалися навчальні посібники та підручники з менеджменту, монографії і науковими статтями в періодичних виданнях.


1. Формування й управління торговим асортиментом в споживчому суспільстві, підприємстві

 

1.1 Поняття й властивості торгового асортименту

 

Безліч товарів, представлених над ринком і класифікованих за ознакою виробничого походження чи споживчого призначення називають асортиментом. Асортимент відбиває принципові розбіжності між товарами і становить логічне розподіл будь-якого безлічі, освіченого по найбільш загальним ознаками, деякі категорії чи ланки різного рівня.

Асортимент товарів - сукупність їх видів тварин і різновидів, об'єднаних за одним або декільком ознаками (наприклад, по сировинному чи споживчому призначенню).

У основу класифікації товарів по сировинному призначенню покладено ознака однорідності сировини, із якого виготовлено продукти. Приміром, по сировинному ознакою можна класифікувати такі товарні групи, як:

1) хлібобулочні вироби;

2) макарони;

3) молоко і молочних продуктів;

4) риба і рибні продукти;

5) бавовняні тканини;

6) вовняні тканини тощо.

По ознакою споживчого призначення можна класифікувати такі вироби, як, наприклад, будівельні матеріали, дитячі товари та т.д. Асортимент будівельних матеріалів комплектується з товарів, вироблюваних багатьма галузями промисловості (лісової, цементної, скляної, хімічної, металообробній та інших.). Це ж можна згадати і дитячих товарах (легкої, взуттєвої, пластмас, скляної тощо. буд.).

Утовароведении найчастіше класифікація товарів будується потоварно-сирьевому ознакою. Наприклад:

1) товарна галузь (швейні вироби,зерномучние, овочі, плоди, гриби, смакові товари, кондитерські товари, м'ясні, рибні товари та т.д.);

2) товарна група (чоловіча одяг, хліб, і хлібобулочні вироби, дитячий одяг та інших.);

3) товарна підгрупа (>сухарние вироби, пряники, печиво тощо.);

4) окремі різновиду товарів (сухе кави, розчинне кави, пряники м'які, снеки із родзинками тощо.).

У комерційної роботі товари народного споживання поділяють на виробничий та торговий асортимент.

Виробничий асортимент - це номенклатура товарів, випущених промисловим чи сільгосппідприємством.

Торговий асортимент - номенклатура товарів, що реалізуються магазинах. У торгових підприємствах може бути зосереджений різноманітний асортимент товарів, являє собою поєднання продукції, вироблюваної різними промисловими і сільгосппідприємствами.

Для цього він відбувається перетворення виробничого асортименту в торговий (>подсортировка товарів). Перетворення виробничого асортименту в торговий ввозяться основному оптовими торговими підприємствами насамперед із товарам складного асортименту. За деякими продовольчих товарах (особливоскоропортящимся), і навіть непродовольчих товарах простого асортименту процес перетворення виробничого асортименту в торговий може здійснюватися у роздрібних торгових підприємствах. Отже, торговий асортимент - це перелік товарів, підібраних для реалізації у роздрібній торговельній мережі.

Технічний прогрес і зростання потреб людей викликає до житті усе більше нових товарів, призводить до безперервному розширенню і оновленню їх асортименту. У торгівлі звертається понад 1 млн. різновидів товарів, асортимент яких розширюється й оновлюється. За оцінками експертів, асортимент непродовольчих товарів через 5 років наполовину оновлюється, по технічно складним товарам відновлення відбувається швидше - через 7-10 років, відновлення становить 80-100%. Наприклад, розширення асортименту протягом останніх 10 років дуже помітно повидеотехнике, комп'ютерів і пов'язаних із цим устаткуванням. З'явився ринок відеокасет, комп'ютерного устаткування. Сталося велике відновлення асортименту у сфері благоустрою житла та проведення домашнього господарства, устаткування, що з електрифікацією побуту, механізацією і автоматизацією домашніх робіт (кондиціонери, спеціальніелектрочастотние печі приготування їжі, автоматичні пральні машини,електромоечние машини,микрокалькулятори тощо.).

Всі ці колосальні зміни асортименту, його відновлення, розширення має враховувати комерсант у своїй торгової роботі, передбачити, прогнозувати і відповідно готуватися до них - своєчасно регулювати асортимент в українських магазинах, торгових складах, оптових підприємствах.

Слід також сказати розрізняти асортимент товарів, торговий асортимент і товарну номенклатуру. Товарна номенклатура - це перелік усіх товарів, запропонованихфирмой-изготовителем на продаж. На відміну від асортименту товарів товарна номенклатура піднімає метою класифікувати товари по якомусь ознакою; вона обмежується простим перерахуванням однорідних чи різнорідних товарів загального чи аналогічного призначення. Торговий асортимент - це набір товарів, сформований за ознаками, покликаний задовольнити попит у певний час і підлягає реалізації в українських магазинах. У межах товарного асортименту товари діляться на групи (табл. 1).

Усередині товарного асортименту виділяють класи, групи, види й різновиду.

Таблиця 1. Групи товарного асортименту

1. За призначенням товару продовольчі і непродовольчі товари
2. За призначенням господарські, спортивні товари, одяг, меблі тощо.
3. По обмеженості термінів зберігання швидкопсувні інескоропортящиеся товари.
4. По ознакою складності асортименту:

товари простого асортименту - товари, мають мало видів чи сортів, наприклад, хліб, господарське мило та інших.; класифікуються лише за трьома ознаками;

товари складного асортименту - товари, мають внутрішню класифікацію великим кількості критеріїв, наприклад, одяг характеризується кольором, розмірів, фасоном, виглядом тканини.

5. По частоті пред'явлення попиту:

товари частого попиту (товари, що розвиваються на щоденної чи щотижневої основі);

товари періодичного попиту (купуються разів у чи кілька місяців);

товари рідкісного попиту (купуються разів у чи кілька років).

З іншого боку, є група сезонних товарів, реалізація яких ввозяться певні періоди (сезони) року.

6. За характером попиту:

товари твердо сформульованого попиту - товари, попит куди визначився до відвідин магазину, і пред'являється на конкретний товар або його різновид;

товари імпульсного (імпульсивного) попиту - товари, попит куди виник під час відвідання магазину під впливом різних стимулів: реклама, викладка товарів, інтерес інших покупців;

товари альтернативного попиту - товари, попит куди виник до посивіння магазину, але остаточно формується (вибір моделі, марки тощо.) у брешемо ознайомлення з асортиментом і вибору товару.

7. За значенням товарів покупцям:

основний асортимент - орієнтовано звичайні потреби споживачів і уражає даної торгової організації (наприклад, взуття магазинах взуття);

супутній асортимент - набір товарів, які виконують допоміжні функції і ставляться до основним для цієї організації (наприклад, предмети для догляду по взувачку в взуттєвому магазині).


Клас - сукупність товарів, мають аналогічне функціональне призначення (одяг, меблі, культтовари). Група товарів - сукупність товарів одного товарного класу, які мають подібним складом споживчих властивостей і показників (верхній одяг, м'яка меблі тощо.). У межах груп іноді виділяють підгрупи, до складу яких входять однорідні за ознакою єдності виробничого походження товари. Наприклад, товарна група взуття ділиться на підгрупи шкіряної, текстильної,валяной і гумової взуття, група посуду складається з підгруп металевої, скляній іфарфоро-фаянсовой посуду.

Вигляд товарів - однакові товари різноманітного призначення (чоботи - жіночі, чоловічі і дитячі; меблі - для кухні, житловий кімнати тощо.). Усередині кожного виду товари можуть бути різні друг від друга за особливими ознаками (артикулам, сортам тощо.), тобто. підрозділятися на різновиду. Різновид товарів - сукупність товарів, виділених за низкою приватних ознак, представляється у конкретних марок, артикулів, моделей.

Вирізняють укрупнений і розгорнутий асортимент.Укрупненним вважається асортимент, деталізований рівня класів, груп чи підгруп товарів.Развернутим є асортимент, деталізований рівня різновидів. Структура асортименту індивідуальна у кожному даному випадку. Асортимент універмагу чи супермаркету може охоплювати кілька товарних груп; асортимент спеціалізованого магазину - одну групу товарів, але подану великою кількістю видів, різновидів і найменувань. Особливості товарної структури підприємства називають властивостями асортименту. Властивість асортименту - відмінна риса конкретного набору товарів. Існує сім специфічних властивостей асортименту: широта, глибина, структура, оновлюваність, гармонійність і стійкість. (рис. 1)Малюнок 1 Властивості торгового асортименту

Широта асортименту - кількість запропонованих груп (підгруп) товарів.

Глибина визначається чисельністю асортиментних позицій групи чи підгрупі товарів. Глибоким асортимент вважається у тому випадку, якщо фірма пропонує багато різновидів товару. Зазвичай глибокий асортимент пропонують великі чи спеціалізовані магазини.

Повнота означає відповідність фактичного наявності товарів у торговому залі асортиментному переліку. Коефіцієнт повноти асортименту розраховують за такою формулою:

де ДоП - коефіцієнт повноти асортименту;

Рф - фактичне кількість різновидів товарів на даний момент перевірки;

Рзв - кількість різновидів товарів, передбаченихассортиментним переліком.

Структура асортименту визначається кількісним співвідношенням різних груп, підгруп чи різновидів товарів, і навіть питому вагу товарів, подібним по якомусь ознакою. Для характеристики структури можна розгледіти, наприклад, співвідношення продовольчих чи непродовольчих товарів, товарів простого і найскладнішого асортименту, товарів різних асортиментних груп.

Гармонійність (узгодженість) асортименту - відбиває ступінь сумісності різних товарних ліній з погляду їх використання, виробництва, каналів і розподілу і інших показників. Асортимент є гармонійним, якщо підприємство пропонує близькі за призначенням,удовлетворяемой потреби або ще якомусь критерію товари, наприклад, вважатимуться гармонійним асортимент магазину дитячих товарів, тоді як продажу представлені такі групи товарів, як дитячий одяг, іграшки, дитяче харчування, коляски, дитяча меблі тощо.

>Обновляемость асортименту характеризується кількістю нових товарних позицій в асортименті. Коефіцієнт відновлення вираховується за формулою:

де ПМ - кількість нових асортиментних позицій, що з'явилися протягом року;

П>Общ. - загальна кількість асортиментних позицій,випускающееся на рік.

Стійкість визначається постійним наявністю товарів певного виду (споживач має бути впевненим, що у продажу виявиться даний товар). Коефіцієнт стійкості асортименту визначається за такою формулою:


де Доу - коефіцієнт стійкості асортименту;

Р>ф1, Р>ф2, ..., Рфn - фактичне кількість різновидів товарів на даний момент окремих обстежень;

РМ - кількість різновидів відповідно доассортиментним переліком;

n - кількість обстежень.

Чим ближче до значення коефіцієнтів до одиниці, тим повнішим і сталіший асортимент. Оптимальний значення коефіцієнта стійкості асортименту товарів у магазині протягом кварталу має не нижче:

- для універсамів і гастрономів - 0,90;

- для універмагів - 0,80;

- для магазинів взуття та одягу - 0,75;

- для магазинів з продажу культтоварів, спортивних, господарських, галантерейних товарів - 0,85.

1.2 Асортиментна політика

Формування асортименту - це процес добору груп, видів тварин і різновидів товарів. Формування асортименту магазину має узгоджуватися зі стратегічними цілями підприємства його асортиментної політикою. Асортиментна політика - загальні принципи, яких торгова фірма збирається дотримуватися у сфері формування асортименту. Завдання асортиментної політики:

- встановлення реальних і гаданих потреб у певних товарах;

- визначення основних показників асортименту (широти, глибини, насиченості, гармонійності);

- прийняття прийняття рішень щодо включення до асортимент нових товарів хороших і виключення їхнього нього збиткових або було попиту товарів;

- оптимізація структури асортименту.

Рішення, прийняті фірмою у межах асортиментної політики, можуть включати:

1. Скорочення (звуження) асортименту - це зміни у асортименті, пов'язані із зменшенням його широти. Причинами скорочення асортименту може бути зниження попиту, недостатність пропозицій з боку постачальників, збитковість чи низька прибутковість при окремих груп товарів.

2. Розширення асортименту - це й зміна в асортименті, пов'язані зі збільшенням його широти. Причинами розширення асортименту є зміни у стратегії підприємства, до розширення її матеріально-технічної бази, зміни попиту, поява над ринком нових видів товарів хороших і ін.

3.

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація