Реферати українською » Маркетинг » Формування іміджу підприємства


Реферат Формування іміджу підприємства

Страница 1 из 4 | Следующая страница

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ

>ПЕРМСКИЙФИЛИАЛ

Факультет «>Менеджмента»

Кафедра загального менеджменту

Курсова робота

на задану тему «Формування іміджу підприємства»

Студентки групиМ-07-3

>Трониной А.Д.

Науковий керівник:

старшого викладача

>Латипова О.Н.

Перм 2009


>Оглавление

Запровадження

Глава I Теоретичні аспекти формування іміджу підприємства

1.1 Імідж підприємства. Поняття, види й складові елементи

1.2 Формування іміджу

1.3 Реалізація програми формування іміджу

>ГлаваII Дослідження іміджу кафе «Кет»

2.1 Оцінка поточного іміджу кафе «Кет»

2.2 Рекомендації кафе «>КЭТ» з підтримки і поліпшення поточного іміджу

Укладання

Список літератури

Додаток


Запровадження

У сучасному, постійно не зовсім розвиненому світі, де серед організацій веде боротьбу за уваги кожного окремого споживача, не не так важко вирішити три фундаментальних питання економіки: «Що?», «Як?» і «Для кого?». Умови ринку вимагають чогось більшого, постійного руху. Існує ціла ряд необхідних умов досягнення успіху. У тому числі й організації. Відомий факт, що компанії, які сформулювали собі лише фінансові мети, як правила, не досягають фінансових результатів, яких досягають компанії з ширшим діапазоном ціннісних установок. Конкретніше цей ширший діапазон цінностей можна з'ясувати, як ідеологію компанії, її корпоративний імідж.

Незалежно від бажань самої організації імідж – об'єктивний чинник, грає істотну роль оцінці організації, у цьому, як його сприймають клієнти, співробітники, та й сам керівник. Імідж – це потужний інструмент, оволодівши яким керівник може сягнути неймовірних висот. Старанно продумавши кожну дрібниця, і сформувавши імідж підприємства, можна контролювати сприйняття своєї діяльності суспільством, і покупцями, залучати нових клієнтів - і змушувати їх повертатися. З іншого боку, формування іміджу підприємства діє і як важливий чинник зміцнення конкурентних позицій, сприяє успішну діяльність підприємства у в довгостроковій перспективі, підкреслює компетентність менеджменту, збільшує популярність, що впливає лише на рівні продажу та полегшує розпізнавання продукції підприємства над ринком. Проте неправильне поводження з ним можуть призвести до місця трагедії.

У світовій практиці створення іміджу підприємства сприймається як одне з стратегічних цілей управління, що вважається щонайменше важливою, гострішого за впровадження нових технологій, стабілізація фінансової середовища, найму персоналові та розширення ринківсбита[9, електронний ресурс].

Та самого бажання мати свій імідж виявляється мало. Так багато компаній, вливаючись до лав тих, хто хоче мати свій індивідуальний образ, зіштовхуються із серйозними проблемами, оскільки клопочуться з'ясовуванням сенсу поняття «корпоративний імідж» та сутність стоїть його явища, особливостей її формування, важливості взаємодії всіх складових його елементів, її призначення, а головне, можливість застосування із користю. А, хто усвідомлює усе це, нерідко забуває у тому, що ми живемо в динамічному суспільстві, що потребує постійних модифікацій, додавання чогось нового, цікавого. «Коли хочете перемогти у грі під назвою імідж, годі спочивати на лаврах – адже, поки ви розслаблюєтеся, вас обходять суперники!» -Б.Джи.

Отже, формування та стала оцінка ефективності іміджу є важливим етапом у житті будь-який організації у умовах ринку, що зумовлює актуальність обраної теми.

Мета цієї роботи – розробка рекомендацій із формування та підтриманню позитивного іміджу для кафе «>КЭТ».

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

1. проаналізувати літератури з заданої темі;

2. вивчити сутність поняття корпоративний імідж, особливості її формування кожному кроці й оцінку його ефективності;

3. проаналізувати найпоширеніші помилки;

4. проаналізувати поточний стан іміджу кафе «>КЭТ»;

Об'єктом даної роботи є підставою кафе «>КЭТ».

Предметом - формування іміджу кафе «>КЭТ».

Ця курсова робота складається з запровадження, двох глав, містять теоретичні аспекти й застосування їх їх у практиці, і навіть укладання, списку літератури та докладання.


ГлаваI Теоретичні аспекти формування іміджу

підприємства

 

1.1 Імідж підприємства. Поняття, види й складові елементи

Досвід свідчить, що розуміють важливість іміджу, і принципи його побудови керівники компаній завжди пожинають багатий врожай високого прибутку.

Б. Джі

Перш, ніж розпочати описувати етапи і способу формування іміджу організації, або корпоративного іміджу, необхідно дати раду сутності поняття.

Слово «імідж» походить від латинськогоimago, що з латинським словомimitari, що означає «>имитировать».[5,стр.311] Це можна трактувати як і вузькому, і у широкому значенні. У широкому розумінні імідж – це сукупність природничих і спеціально сконструйованих властивостей об'єкта. у вужчому сенсі – це свідомо сформований образ об'єкта,наделяющий останнього додатковими цінностей і що дозволяє продукувати ті враження об'єкт, ставлення до ньому і її оцінювання, необхідних його творцю [2,стр.293]. Імідж організації - цілісне сприйняття (розуміння й оцінка) організації різноманітними групами громадськості, її з урахуванням що зберігається у їх пам'яті інформації про різноманітні сторони діяльності організації. Тобто, це щось середнє між поданням, яке компанія хоче створити себе в громадськості (активних дій компанії із формування і адекватному сприйняттю свого «особи»), і поданням щодо компанії, що існує в громадськості («відбиток» особи компанії, у пам'яті клієнта). Це емоційно забарвлений образ організації, часто свідомо сформований, у якого цілеспрямовано заданими характеристиками покликаний надавати певний психологічний вплив на конкретні групи соціуму.

Отже, зміст поняття «імідж організації» включає у собі дві складові: 1) описову (чи інформаційну), який означає образ організації; 2) оцінну, що у силу те, що будь-яка інформація про організацію спонукає у суспільстві (суспільній думці) оцінки, емоції, що потенційно можуть мати різної інтенсивністю, можуть прийматися чи відхилятися.

Серед основних видів іміджу можна назвати, як бажаний, традиційний, реальний, сприятливий, позитивний, ідеалізований,новий(обновленний) імідж [2,стр.293]. Проте, під даними назвами слід розуміти скоріш окремі характеристики, якості іміджу, а чи не його різновиду. З іншого боку, у життя організації імідж може переходити з якості до іншого. Так, бажаний імідж може перейти на реальний, якщо докласти певні зусилля, а традиційний імідж – перейти у нову фазу або одержати оновлене «обличчя». В компанії може існувати одночасно кілька іміджів, стаючи актуальними залежно від цілей, переслідуваних нею цей час, і зажадав від запитів цільової аудиторії, з якою компанія працює у певний період.

Імідж це комплексне поняття, яке складається з багатьох показників. Їх можна умовно розділити на дві групи: основні, пов'язані з головної діяльністю компанії, та супутні.

До основним, наприклад, ставляться такі категорії, як загальна відомість і репутація, швидкість реагування зміну потреб споживачів, інноваційний потенціал, престиж вироблених продуктів, рекламна політика, закордонні зв'язки, фінансова стійкість, конкурентні позиції.

Супутні складові є другорядними більш-менш значимими, як може видатися здавалося б. Вони на особистісному, суб'єктивному сприйнятті іміджу компанії. Отже, є суперечливими, а результати формування є непередбачуваними. До таких складових можна віднести характері і стиль відносин із клієнтами, корпоративну культуру, образ персоналукомпании(как його професійних, і особистісних характеристик), уявлення про стилі компанії (ролі та місця над ринком, внутрішньої атмосфері…), зовнішньої атрибутики (елементи іміджевої символіки - місія, герб, прапор, традиції, форма – загалом корпоративний стиль).

Ще однією вагомою складової іміджу є образ керівника. Дуже важливо, щоб і він був позитивним. Формування образу складається з його професійній, соціальної діяльності, його особистісних характеристик, минулого та нинішнього.

З іншого боку, хоч би як було дивно, але спосіб споживача – це теж супутній елемент іміджу. Понад те, думка про що вже стали клієнтами компанії людях для потенційних споживачів є навіть більше значимим, ніж частина з перелічених вище показників. Тому, зазвичай, компанії спочатку знають свого споживача межи очі і працюють саме з нього. Понад те зазвичай різні групи контактної аудиторії неоднозначно, по-різному сприймають організацію, і бажане поведінка цих груп у відношенні організації може відрізнятися. Отже, до переходу до нової аудиторії необхідно перепозиціювання, формування нового іміджу. Але, найчастіше, компанії не ускладнюють себе цим заняттям, оскільки цей захід витратне, як за часом, і за ресурсами, та й немає гарантії, новий образ буде успішніше. Тому, виходить, що, хто намагається «розпорошуватися» терпить чималі збитки, втрачаючи основних клієнтів - і не заробляючи нових.

Наявність всіх таких чинників одночасно перестав бути обов'язковим на формування сприятливого іміджу, але це допомагає і додає яскравих барв на загальне уявлення.

1.2 Формування іміджу

«Якщо нагорода на перемогу такою є, чому виграють лише окремі? Тож, що перемогти важко. Найпростіше віднести гроші у рекламне агентство й уміє чекати перемоги. Найскладнішим таки є визначення стандартів досконалості, розробка всебічного плану створення іміджу, і виконання їх у певний час» - каже Б. Джі у своїй книжці «Імідж фірми: планування, формування, просування». І справді, яка діяльність підприємства може коштувати без чіткого планування? Цей план зараз із формування іміджу ще називають майстер-планом. Він з 4 частин:

> створення фундаменту,

> зовнішнього іміджу,

> внутрішнього іміджу,

> невловимого іміджу.

Всі ці елементи спрямовані, переважно, для досягнення 3 головних завдань:

1. Досягнення високого рівня компетенції й ефективної роботи з покупцем.

2. Підтримка іміджу успішної компанії, що змушує покупця повірити у компанію.

3. Встановлення емоційної зв'язки Польщі з покупцем іобществом.[9, електронний ресурс]

Створення позитивного іміджу — щось більше, ніж просто хороша рекламна кампанія, це — складний і багатогранний план, усі частини якого взаємозв'язані й взаємозалежні. План найефективніший тоді, коли його складові частини працюють разом. Як наслідок з допомогоюМастер-плана можна оцінити ситуацію, сформовану у компанії.

Перша частинаМастер-плана – формування фундаменту. Фундамент – це основа всього. Так, будинок не прослужить довго, якщо його фундамент буде неміцним, а імідж буде неефективний, якщо старанно нічого очікувати виконано перший крок було з його розробці – закладання фундаменту: визначення цінностей, цілей, принципів, і філософії, у яких буде міцно стояти всю будівлю іміджу. Щоб фірма функціонувала ефективно у своїй іміджі, необхідно, щоб усе складові елементи були нерозривно пов'язані Шекспір і погоджувалися з фундаментом. Адже ж без нього решта втрачає сенс, амастер-план приречений на невдачу. Для будівлі фундаменту іміджу яка написала книжку «Імідж фірми: планування, формування, просування» Б. Джі виділяє 5 кроків, які необхідно зробити:

1. Принципи.

2. Положення про мети створення компанії.

3. Корпоративна філософія.

4. Довгострокові мети компанії.

5. Стандарти поведінки й зовнішнього вигляду.

Для побудови позитивного іміджу потрібно чітко усвідомлювати значимість кожного кроку та не пропустити жоден розробки. Тому далі описаний докладніше кожен крок.

1. Принципи. Першим кроком має стати ретельне обмізковування ділових принципів, спираючись куди можна було б розробити положення про цілях бізнесу. Змінюється життя, але принципи залишаються тими самими. Наслідування певним настановам особливо цінується, ще допомагає співробітникам точно визначити модель поведінки, яку хотів би бачити від них кожної конкретної історичної ситуації керівник. Отже, є значним, щоб принципи позначилися на простий та короткою форми і було надано співробітникам ознайомлення.

2. Положення про мети створення компанії. Положення про мети визначає обов'язки, він повинен відбивати ідеали у сфері бізнесу і стандарти високої якості як продукту, і обслуговування. Воно мотивує виконувати обіцяне і дотримуватися закладених стандартів. Мета компанії – це стосується її рушійна сила. Тому слід пам'ятати кілька принципів:

> Не бути схожими інших: мета має складатися з загальних фраз. Становище має відбивати напрям, мету і кінцевий результат.

> Нехай мети надихають: положення про цілі має надихати, мотивувати до ефективної роботи співробітників. Тільки прагнення до досконалості може надихати людей.

> Становище має бути точним і чесним: не можна вмикати у безвихідь то, чого немає змоги надати клієнтам. Лицемірство – найпростіший спосіб скривдити клієнта тож він більше ніколи мати з даної компанією.

> Переказ у ньому концепції компанії: знання співробітниками концепції компанії подає повне уявлення про цілі.

> Зосередження на потреби людей: слід підкреслити вагітною, що у першу чергу компанія працює задоволення певних людських потреб.

3. Корпоративна філософія. Філософія розробляється з у перших двох елементів фундаменту - принципів, і положення про цілях створення компанії. Але це один і той ж. Філософія фірми – це сенс життєдіяльності компанії. А, щоб зробити позитивний імідж, необхідно вирізнятися серед інших і всіляко підкреслювати вона. Розробляючи корпоративну філософію, важливо визначити, що відрізняє компанію від неї конкурентів. Це дозволяє створити імідж компанії абсолютно унікальної у сфері.

4. Довгострокові мети компанії. «Людина без мети, перестає жити, він існує». Аналогічно: «Компанія без довгострокової мети так важко проіснує». Необхідно знати, куди ми йдемо. Знаючи це, можна вибирати вже найприйнятніший маршрут. Ні мети – вже немає шляху. Встановлення чітких цілей, допомагає усвідомити, що ця компанія рухається в правильному напрямку, отже, і поставлені завдання робитиметься швидше.

5. Стандарти поведінки й зовнішнього вигляду. Останній крок для формування фундаменту - письмовий виклад які у компанії стандартів. Вони визначають дії, які відповідають філософії, цілям та принципами. З допомогою стандартів співробітники можуть підтримувати імідж фірми, образ, який складається у очах споживачів. Стандарти включають питання, починаючи з форми одягу співробітників, закінчуючи поведінкою.

Підпорядкування стандартам і правил — метод, який зберегти цілою фундамент іміджу.

Другою половиною у складанніМастер-плана є процес створення зовнішнього іміджу, який, своєю чергою, складається з 6 елементів. Найбільш важливий їх – цю рису продукту. Хороша реклама Київ може привабити увагу покупця, але він не убереже втратою його, якщо споживач розчарується як. До того ж, він більше вірити даної компанії, але це вже більш загрозливо іміджу: може бути зіпсований.

Як то кажуть, зустрічають за одягом. Тому, перше враження, яке складається в споживача, є найважливішим. Це правда званий, відчутний імідж, що створюється з сприйняття компанії покупцем з допомогою

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація