Реферати українською » Маркетинг » Формування плану заходів щодо збільшення обсягу продажів на ТОВ "СЕМ-ОПТ"


Реферат Формування плану заходів щодо збільшення обсягу продажів на ТОВ "СЕМ-ОПТ"

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

 

на задану тему:

 

«Формування плану заходів із збільшення обсягу продажу на ТОВ «>Сем-опт»

 

Керівник _______________________________


Зміст:

Запровадження

1. СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «>СЭМ –ОПТ»

1.1. Стислі історичні відомості.

1.2. Особливості організації господарську діяльність підприємства

1.3. Аналіз довкілля

1.4. Аналіз ресурсів підприємства

1.5 Основні фінансові показники діяльності підприємства

>1.6.Проблеми і розвитку підприємства.

2. теоретичні аспекти збільшення обсягів продажів

2.1. Поняття продажів

2.2. Вплив поведінки споживачів на організацію продажів

2.3 Характеристика основних напрямів збільшення обсягів продажів

3. план заходів із збільшення обсягу продажу
ТОВ «>Сем-опт»

3.1 Сутність проекту.

3.2 Аналіз ринку сантехніки

3.3 Оцінка витрат ресурсів на заходи.

3.4 Оцінка збільшення прибутку підприємства

4. Організація впровадження проекту

4.1 Регламент процесу впровадження плану створення нової торгового відділу

4.2 План впровадження «Відкриття нового торгового відділу»

4.3 Оцінка управлінських можливостей реалізації проекту.

Укладання

Список літератури


Запровадження

Перед кожним підприємством поставлено завдання: найбільш раціонально побудувати власну діяльність і отримати щось від неї максимальний економічний ефект. Основною проблемою підприємствам останнім часом стала жорстка конкуренція.

Значення правильно розробленого рішення, що дозволяє фірмі виживати в конкурентної боротьби в в довгостроковій перспективі, різко зросла у останнє десятиліття. Усі компанії, у умовах жорсткої конкурентної боротьби, і у ситуації повинні як концентруватимуть свою увагу на внутрішньому стан справ у ній, а й розробляти довгострокову стратегію, яка б встигати за змінами, що відбуваються у тому оточенні. Якщо минулого багато фірм могли успішно функціонувати, зважаючи здебільшого щоденну роботу, на внутрішніх проблем, пов'язані на підвищення ефективність використання ресурсів у поточної діяльності, той зараз ж дуже важливо стає здійснення такого управління, що забезпечить адаптацію фірми до у навколишньому середовищі, який визначає актуальність теми дослідження даної роботи.

Об'єктом дослідження проекту є ТОВ «>СЭМ-ОПТ». Мета роботи - оцінити перспективи її подальшого розвитку підприємства, етапи реалізації проекту й обгрунтувати доцільність чи недоцільність цього рішення. У межах поставленої мети основне завдання праці є:

- загальну характеристику об'єкта дослідження;

- аналіз зовнішньою і внутрішньою середовища підприємства;

- оцінка конкурентоспроможності підприємства;

- вивчення теоретичних основ бізнес- планування;

- оцінка економічну ефективність запропонованого рішення;

- розробка основних етапів впровадження рішення.

Головна мета, яка переносити перед комерційної діяльністю, - сприяти збільшення прибутків фірми. Вивчення ринків збуту, визначення асортименту послуг, встановлення цін, і інші питання маркетингових досліджень мають за мету перебування оптимальних (з погляду отримання максимального прибутку) умов реалізації послуг, які надають підприємством.

Прибуток є кінцевий фінансовий результат, що характеризує виробничо-господарську діяльність всього підприємства, тобто лежить в основі економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснюючи розширене відтворення. за рахунок неї виконується частина зобов'язань до бюджету, банками та інші підприємствами. Отже, прибуток набирає величезної ваги з оцінки виробничу краще й фінансової складової діяльності підприємства. Вона характеризує кошторису його ділову активність і фінансове благополуччя.

Це дослідження виходить з теоретичних положеннях, наукових принципах у сфері аналізу фінансових процесів. Аби вирішити завдань, які розглядають у роботі, використані класифікації, статистичні угруповання, логічний, з порівняльного аналізу та інші методи.


1. СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ «>СЭМ –ОПТ»

1.1. Стислі історичні відомості.

Суспільство з обмеженою відповідальністю «>Сем-опт» народилося травні 2005 року. Учасником суспільства є громадянин Росії Мамаїв Ігоре Івановичу. Місце перебування суспільства:Удмуртская Республіка, р.Ижевск, вул. Баранова,33А.

Підприємство займає адміністративне приміщення загальною площею140м2. Штатний розклад становить 13 людина.

Засновники вносять майно статутний капітал суспільства. Зберігають конфіденційність з питань діяльності суспільства, дають завдання з обсягу продажу та виконання встановлених фінансових результатів.

ТОВ «Сем – опт» відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Держава несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Суспільство несе відповідальність за зобов'язаннями держави й акціонерів.

Суспільство своєї діяльності керується законами Російської Федерації,Удмуртской Республіки, і навіть Статутом.

Суспільство має круглу печатку зі своїми найменуванням, штампи, бланки, товарні знаки, знаки обслуговування і той символіку.

Основні завдання, які стоять перед ТОВ «>Сем-опт»:

- адміністративне і фінансовий управління торгової діяльності;

- організація різної форми торгівлі у сфері промислові товари;

- створити мережу роздрібної торгівлі, яка передбачає наявність стійких зв'язку з виробниками, постачальниками і споживачами товарів.

1.2. Особливості організації господарську діяльність

підприємства.

ТОВ «>Сем-опт» своєї діяльності керується правовими і нормативними актами, визначальними лад і проведення торгових операцій, рішенням зборів засновників, наказами і розпорядженнями директора ТОВ. Орієнтація даний тип побудови організації викликаний наявністю кола реалізованих товарів, можливої подальшої диверсифікацією діяльності. Така структура легко дозволяє приєднувати нові елементи без втрати керованості і гнучкості. Усередині відділів взаємозв'язок працівників лінійна: начальник – заступник – старший менеджер – менеджер. Організація бухгалтерії побудована по матричному принципу: бухгалтера підрозділів підпорядковуються як головному бухгалтеру ТОВ, і керівникам своїх підрозділів. На виконання підприємством своєї мети у власність ТОВ «>Сем-опт», як і у будь-якому підприємстві створено щоб забезпечити штатні відділи: кадри, до юридичного відділу, економічний відділ, транспортний відділ, служба головного інженера та інших. Керівники відділів підпорядковуються безпосередньо директору ТОВ.

Отже, у власність ТОВ «>Сем-опт» знайшли собі втілення багато типи організаційних структур. Дане побудова організації у цілому відповідає вирішуваним завданням і реаліям сьогодні. Діяльність працівників регламентується посадовими інструкціями, де обкреслені завдання, права, обов'язки, і повноваження конкретних працівників.

Організаційна структура підприємства – це сукупність відділів, служб, котрі займаються побудовою і координацією функціонування системи управління, із розробкою та реалізацією управлінські рішення

Організаційна структура ТОВ «>Сем-опт» єлинейно-функциональную систему управління. Організаційна структура суспільства не проектувалась заздалегідь, а деформувалася і доповнювалася структурними підрозділами (а точніше, окремими посадами) у міру появи необхідності. Спочатку, всю діяльність здійснювали лише самі засновники і бухгалтер. Згодом, зростання обсягів торгівлі порушили питання про додаткових співробітників, і навіть дали кошти на оплати їх праці.

Магазин «>Сем-опт» перебуває під подвійним управлінням, підпорядковується і директору ТОВ «>Сем-опт», та завідувача магазином.

Магазин «>Сем-опт» спеціалізується щодо реалізації сантехніки різних виробників. Магазин «>Сем-опт» реалізовує сантехніки і керамічної плитки у різноманітному асортименті, що дозволяє вмістити товар у своїй торговельній площі. У магазині «>Сем-опт» спостерігається лінійний тип організаційної структури управління (рис. 1), це коли керівник, тобто. директор підприємства виконує сам все спільні смаки й специфічні функції, і навіть безпосередньо спілкується з підлеглими. Результати його впливу виявляються відразу. Контроль безпосередній.


Директор ТОВ «>Сем-опт»

 


Малюнок 1- Організаційна структура ТОВ «Сем - опт"

Магазин «>Сем-опт» реалізовує сантехніки. З метою утримання купівельної прихильності основного контингенту споживача і завоювання нових переваг над ринком продовольчих товарів у магазині необхідно підтримувати широкий, досить різноманітний асортимент товарів. У напрямі відбувається постійна робота колективу магазину.

Магазин «>Сем-опт» здійснює продаж основних наступних товарних груп непродовольчого асортименту.

Таблиця 1 Товарний асортимент ТОВ «Сем –опт»в 2007 р.

Найменування товарного асортименту Постачальники
Найменування Частка поставки, %
Керамічна плитка ЗАТ «>Кеrama Marazzi» 100
>Раковини і унітази

«>Schell»

«>Santek»

«>[email protected]»

75

15

10

Душові кабіни

«>Teuco»

«>Glassindromassagio»

«>Huppe»

15

60

25

>Смесители «>Grohe» 100
Меблі для ванних кімнат

«>Opadiris»

«>Jemelli»

35

65

Інші товари

«>Kaldewei»

«>Ucosan»

20

80

Як з наведених даних, у ТОВ «>Сем-опт» досить широке асортимент надійних постачальників різноманітних товарів, що реалізуються магазині.

1.3. Аналіз довкілля.

>Преимущественную частина російського ринку сантехнічних виробів становить продукція іноземних виробників, їхня частка нині близько 80% від обсягу ринку з відношення до 20%, займаним продукцією вітчизняних виробників (див. малюнок 7). Проте, за прогнозами експертів, у майбутньому вітчизняна сантехніка зможе кілька потіснити імпорт і нездатність досягти 25-30% ринку.

Співвідношення часткою вітчизняній та імпортноїсантехнической своєї продукції російському ринку ілюструють результати аудиту роздрібної торгівлі Москви, проведеного на початку цього року компанією SymbolMarketing. За результатами дослідження, частка вітчизняних виробників сантехніки на московському ринку становить близько 20%, закордонним виробникам належать 77% ринку, решта 3% викликають продукцію спільного виробництва країн, наприклад, же Росії та Італії, Росії та Німеччині.

Серед найбільших вітчизняних підприємств, які виробляють сантехнічні вироби, слід зазначити такі:

- ВАТ «>Стройполимеркерамика» (>Калужская область). Заводсанитарно-керамических виробів, входить до складу ВАТ «>Стройполимеркерамика», є одне з найбільш хлопців і великих вітчизняних підприємств із виробництвасанстройфарфора. Будівництво заводу велося що з італійськими партнерами.

- ЗАТ «Кіровськийстройфарфор» (>Калужская область) – один із найдавніших підприємств нашої галузі. Нині для підприємства ведеться реконструкція з іноземних інвесторів.

- ЗАТ «>Сантек» (РеспублікаЧувашия, р. Чебоксар). Підприємство представляє сучасний виробничий комплекс з випускусанфарфора, у виробництві використовується устаткування німецької фірмиNetzschThueringia.

- ТОВ «СамарськийСтройфарфор» (Самарська область) – одна з найбільших і найстаріших у Росії виробників сантехнічного устаткування. Продукція підприємства поставляється ринку країн СНД, соціальній та країни далекого зарубіжжя.

- ЗАТ «ЗаводСтройфарфор» (р. Санкт-Петербург). Підприємство вже зібрано понад 50-ти років здійснює випусксанитарно-керамических виробів. У 1990 року вона ввійшло до складу СП «ДженералКерамикс» як орендне підприємство, а 1993 року було акціоновано.

Вітчизняні виробничі підприємства переважно орієнтовані випуск сантехнічних виробів економ-класу, тоді за європейськими виробниками залишається верхній і значної частини середнього цінових сегментів російського ринку. З іншого боку, сантехніка іноземних виробників – переважно Китаю, і навіть Чехії, Польщі – становить конкуренцію вітчизняним виробникам в нижньому та нижньої частини середнього цінових сегментів.

Назвемо у деяких ведучих виробників, чиї сантехнічні вироби представлені російському ринку.Сантехника верхнього цінового сегмента представлена моделями, виробленими міжнародної компанієюIdeal Standard, і навіть виробниками в Німеччині (>Villeroy & Bosch), Франції (>JacobDelafon), Іспанії (>Roca, Gala), Італії (>CeramicaDolomite) і деякими іншими. Продукція середнього цінового сегмента надходить же з Фінляндії (>IDO,Oras), Швеції (>Gustavsberg,IFO), Франції (>Porcher), Чехії (>Jika). Імпорт сантехніки нижнього цінового сегмента представлено основному китайської продукцією.

На ринку сантехнічних виробів виділяють кілька сегментів по функціональному призначенню. За матеріалами дослідження, проведеного компанією SymbolMarketing, найбільша частка російському ринку сантехніки належитьсанфаянсу (раковини, унітази, біде) - 35% в натуральному вираженні (див. малюнок 8). Далі йдуть змішувачі і ванни з приблизно рівними частками ринку (25 і 24% відповідно). Душові кабіни становлять 19% ринку.

Малюнок 2 - Структура російського ринку сантехніки по основним
товарних груп, % в натуральному вираженні (за матеріалами досліджень компанії SymbolMarketing)

Основні конкуренти ТОВ «>Сем-опт», які діють іжевському ринку, представлені утабл.30.

Таблиця 2 Основні конкуренти ТОВ «>Сем-опт»

Назва: Вигляд діяльності: Адреси:

 

1

2 3

 

>Аквамарин >Запорная арматура, фітинги, лічильники води, внутрішня і зовнішня каналізація, казани газові, електричні, радіатори, насоси, змішувачі,санфаянс, ванни, душові кабіни, гідромасажні бокси.

р.Ижевск, вул. Травнева, 28,
тіл.: (3412) 901-044

 

>Акватехника, магазин Труби (поліпропілен,металлопластик), запірна арматура, фітинги, регулююча арматура,водосчетчики, змішувачі, насоси, казани. р.Ижевск, вул. Пушкінська, 286, вул. М. Горького, 164, п.Старки, вул. Спортивна, 44, тіл.: (3412) 401-399, 420-766, 672-967; 403-080, 403-110, 403-033 (>доб. 137)

 

Акваторія >Водоснабжение і водовідведення - труби, запірна арматура, фітинги, регулююча арматура, лічильники, змішувачі та інших. комплектуючі. Системи зрошення.

р.Ижевск, вул. Пушкінська, 171,
тіл.: (3412) 52-88-54

 

>Водолей-Сервис Матеріали й технічне оснащення для систем водопостачання, каналізації, опалення, труб із поліпропілену; монтаж систем опалення, водопостачання, каналізації, водоочищення.

р.Ижевск, вул. 30 років Перемоги, 4 б,
вул. Молодіжна, 34, тіл.: (3412)
590-595, 59-36-01, 59-12-97, 306-306,
36-02-88, 30-64-11

 

>Ванн-Ванич | Будівельний світ >Санфаянс: компактні унітази, біде, раковини, змішувачі, ванни акрилові, чавунні, сталеві; душові кабіни, мийки, радіатори, тепла підлога, кахельна плитка, дзеркала, меблі і аксесуари для ванній кімнати й багато іншого.

р.Ижевск, вул.Пойма, 7,
оф. 222, 226, тіл.: (3412) 528-000,
528-110, 658-778

>КОРД Опалення, водопостачання, каналізація, всі види сантехнічних робіт: заміна труб на пластикові і металопластикові, заміна стояків.

р.Ижевск, вул.Лихвинцева, 19
тіл.: (3412) 56-00-09, 8-922-691-72-39

Магазин дляСантехника >Сантехника оптом і продажі вроздріб,санфаянс, змішувачі, мийки, унітази, душові кабіни, душові приналежності, та інших. супутня продукція.

р.Ижевск, вул. Зимова, 23,
вул. Молодіжна, 80, Воровського, 130,
вул.Пойма, 7, вул. Ворошилова, 27,
тіл.: (3412) 506-302, 36-27-24,
65-86-25, 65-87-82 , 46-69-90

>СантехБазис >Санфаянс, умивальники, унітази, змішувачі, душові кабіни, радіатори, труби, фасонні частини, фітинги, фланці, прокладки, відводи, переходи, запірна арматура.

р.Ижевск, вул.Удмуртская, 304,
вул.Новоажимова, 13,корп. 4,
тіл.: (3412) 912-825, 912-826,
609-664, 609-665,santeh.izhnet

>ЭнергоСтройСервис >Трубопроводная арматура: засувки, вентилі, відводи, клапани, лічильники, крани, фланці, фітинги, шпильки, манометри.

р.Ижевск, вул. Маяковського, 4,
р.Сарапул, вул.Путейская, 62 а,
р. Перм, вул. Мініна, 21, оф. 314,
тіл.: (342) 507-507, 507-005, 49-066,
49-077, 210-56-25, 210-56-26

>Полимертрейд >Трубопроводная арматура, зварювальне устаткування, котельне і насосне устаткування, запірна арматура.

р.Ижевск, вул.Воткинское шосе,
>204а, тіл.: (3412) 55-30-30,polymertrade.biz

>Техарматура >Трубопроводная і регулювальна арматура, елементи трубопроводу, фітинги,КИПиА.

р.Ижевск, вул. 8 Березня, 16, оф. 402,
тіл.: (3412) 500-540, 761-554,
762-789

Як бачимо з наведених даних, ринок р. Іжевська досить насичений підприємствами, здійснюють реалізацію та встановлення сантехнічного устаткування. Проте через великого попиту ринку усі вони займають свою певну нішу.

1.4. Аналіз ресурсів підприємства.

Організація зарплати для підприємства здійснюється з допомогою нормативів, тарифної системи, форм і систем зарплати, районних коефіцієнтів тощо. На підприємстві оплати праці займається відділОТиЗ (відділ організації праці

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація