Реферати українською » Маркетинг » Торгово-технологічний процес та шляхи його вдосконалення


Реферат Торгово-технологічний процес та шляхи його вдосконалення

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження. 2

1. Зміст торгово-технологічного процесу магазину. 4

2. Техніко-економічна характеристика магазину «Продукти». 7

3. Характеристика операцій із товарами до продажу покупцям. 18

4. Процес безпосередньо обслуговування покупців. 22

5. Шляхи вдосконалення технологічного процесу магазину «Продукти» 24

Укладання. 30

Список використаних джерел. 32


Запровадження

Актуальність дослідження залежить від того, що торгівля є одним із основних галузей народного господарства, бо вона дає звернення товарів, їх рух зі сфери виробництва, у сферу споживання. Її можна як вид підприємницької діяльності, пов'язані з купівлею-продажем товарів хороших і наданням послуг покупцям.

Залежно від України цілі, з якою купуються товари, торгівлю ділять на два виду:

оптову (торгівля товарами із наступним перепродажем чи професійним використанням);

роздрібну (торгівля товарами і надання послуг покупцям для особистого, сімейного, домашнього використання, не що з підприємницької діяльності).

Завершення процесу звернення товарів відбувається у роздрібній торговельній мережі. Це сукупність значної частини підприємств, різняться за низкою ознак (асортименту реалізованих товарів, розміру торговельній площі, величині товарообігу та інших.).

Метою курсової роботи є підставою дослідження торгово-технологічного процесу шляху його вдосконалення у книгарні з прикладу магазину «Продукти».

Задля реалізації даної мети було поставлено і вирішені такі:

1. Розглянути зміст торгово-технологічного процесу магазину;

2. Проаналізуватитехнико-економическую характеристику магазину «Продукти»;

3. Досліджувати характеристику операцій із товарами до продажу покупцям та інформаційний процес безпосередньо обслуговування покупців;

4. Розглянути шляхів удосконалення технологічного процесу магазину «Продукти».

Об'єкт дослідження – магазин «Продукти», 309600, Росія, Білгородська область, р. Бєлгород, вул.Губкина, 21, магазин «Продукти»

Період дослідження – 2004-2006 рр.

Теоретична основа роботи – праці вітчизняних і іноземних авторів.

>Методологической підвалинами написання курсової роботи послужили праці вітчизняних дослідників та економістів, як-от:ПамбухчиянцВ.К.ПанкратовФ.Г.,ПанбухчиянцВ.К., МоргунаА.Ф., >СерегинаТ.К.,Отскочная З.В. та інших.

Структура курсової роботи визначено метою та завданнями дослідження. Курсова робота складається з запровадження, п'яти питань, укладання, списку використаних джерел постачання та докладання.

Робота виконано на 34 стор., містить 5 таблиць і одну малюнок, 18 додатків.


1. Зміст торгово-технологічного процесу магазину

Магазин — спеціально обладнане стаціонарне будинок або його частину, призначене на продаж товарів хороших і надання послуг покупцям. Магазини мають комплексом торгових оборотів і неторговельних приміщень, необхідні здійснення різнихторгово-технологических операцій. Це дозволяє запровадити у них кошти механізації трудомістких операцій, створює сприятливі умови праці торгових працівників, сприяє підвищення якості торгового обслуговування покупців, надання їм додаткових послуг. Тому бажана, щоб у від кількості підприємств роздрібної торгівлі переважали саме магазини.

>Торгово-технологический процес у магазині є комплексом взаємозалежних торгових (комерційних) і технологічних операцій та є завершальній стадією всього торгово-технологічного процесу товароруху. І на цій стадії для реалізації торгово-технологічного процесу товароруху підключаються роздрібні покупці, які, залежно від застосовуваних методів продажу товарів, можуть витрачати час на ньому дуже активну роль.

Структура торгово-технологічного процесу,последовательвость виконання різних операцій залежать від ступеня господарської самостійності торгового підприємства, застосовуваного методу продажу товарів, типу, розміру магазину, і інших чинників.

Велику рольторгово-технологическом процесі грають про операції. Їх своєчасність і якість виконання впливають на широту та глибину асортименту запропонованих товарів, безперебійність торгівлі ними у цілому на якість обслуговування покупців. До таких операцій відносять вивчення попиту покупців, складання заявок на завезення товарів, формування оптимального асортименту, організацію реклами й інформації. Природно, що у самостійних торгових підприємствах характер комерційних операцій складніший, ніж у магазинах, котрі мають господарської самостійністю.

Загалом вигляді схема торгово-технологічного процесу представлена на рис. 1

Отже,торгово-технологический процес у магазині можна розділити втричі основні частини:

1. операції з товарами до пропозиції їх покупцям;

2. операції безпосереднього обслуговування покупців;

3. додаткові операції з обслуговування покупців.

Малюнок 1 Приблизна схема торгово-технологічного процесу у магазині самообслуговування

На якість торгового обслуговування значний вплив надають операції з товарами до пропозиції їх покупцям. До них відносять:

1. розвантаження транспортних засобів;

2. доставку товарів у зону приймання;

3. прийомку товарів за кількістю якості;

4. доставку товарів у зону зберігання, підготовки на продаж чи в торговельну залу (залежно від рівня готовності їх на продаж);

5. зберігання товарів;

6. підготовку товарів на продаж;

7. переміщення товарів у торговельну залу;

8. викладку товарів на торговому устаткуванні.

Щоб забезпечити високий обслуговування покупців, у книгарні повинен постійно вивчатися попит, який є основою складання заявок на завезення товарів. Працівники магазину зобов'язані забезпечити кваліфіковану прийомку які поступили товарів. У магазині має бути створена всі умови для раціонального зберігання товарів хороших і підготовки їх на продаж. Істотно полегшується процес безпосереднього обслуговування покупців, якщо товари належно своїх підготовлені на продаж, раціонально підібрали їх асортимент, і вони правильно розміщені у торгівельному залі. Особливо велике значення мають операції з товарами до пропозиції їх покупцям магазинах самообслуговування.

Найбільш відповідальну частина торгово-технологічного процесу у магазині становлять операції безпосереднього обслуговування покупців, до яких належать:

1. зустріч покупця;

2. пропозицію товарів;

3. відбір товарів покупцями;

4. розрахунок за відібрані товари;

5. надання покупцям додаткових послуг.

І на цій стадії торгово-технологічного процесу між покупцями і персоналом магазину виникають міжособистісні психологічні контакти, що відбивають складніші економічні відносини, пов'язані з купівлею-продажем товарів. Тож у магазині має бути створена всі умови для безперешкодного ознайомлення покупця з запропонованим асортиментом товарів, для зручноюотборки їм товарів тощо.

Третя частина торгово-технологічного процесу включає виконання операцій, що з додатковим обслуговуванням покупців. Вони для подання їм різноманітних послуг, що з придбанням товарів (прийом попередніх замовлень, комплектування подарункових наборів, розплющ тканин та т.д.).

>Торгово-технологический процес у магазині має споруджуватися з урахуванням таких засадничих принципів:

1. забезпечення комплексного підходу до його побудові;

2. створення максимальних зручностей покупцям;

3. досягнення найбільш раціонального використання приміщень та торгово-технологічного устаткування магазину;

4. створення до працівників магазину сприятливих умов праці та відпочинку, які забезпечують високу культури і продуктивності праці;

5. забезпечення необхідної економічну ефективність роботи магазину.

2. Техніко-економічна характеристика магазину «Продукти»

На базі ВАТ «Агропромтехніка» організований й зареєстровано реєстраційної палатою 28 жовтня 1998 року, свідчення № III – НІ № 164513розничное підприємство магазин «Продукти». Юридична адреса підприємства – 309600, Росія, Білгородська область, р. Новий Оскол, вул.Кооперативная, 40, магазин «Продукти».

Діяльність магазину «Продукти» пов'язані з реалізацією продукції через роздрібну мережу.

Режим роботи магазину з 8-19 годин без вихідних безперервно на обід.

Загалом у магазині «Продукти» (разом з його філіями) працює 9 людина.

Загальна площа всіх магазинів – 80 м2, їх 50 % (50 м2) – площа торгового залу.

Співвідношення кількості персоналу за категоріями функціонального поділу праці:

а) управлінський персонал (генерального директора, бухгалтер, ст. продавець) – 3 чол.

б) основний (>торгово-оперативний) персонал (працівники, зайняті обслуговуванням покупців у торгівельному залі – продавці, касири) – 5 чол.

в) допоміжний персонал – прибиральниця (Див. рис. 1).

До обов'язків директора входять: розробка стратегії і тактики фірми, маркетингові дослідження, представницькі функції, взаємодію Космосу з партнерами, отримання необхідних ліцензій, планування рекламної компанії та аналізу віддачі реклами, управлінські функції, формування іміджу фірми, ділова листування.

Старший продавець – працює безпосередньо з колективом магазину, стежить за асортиментом і якістю продукції, становить штатний розклад.

Бухгалтер – веде бухгалтерську документацію, становить звіти (квартальні, річні), виконує функції завгоспа.

Директор

У розділі ст. продавець Бухгалтер
Продавці Касири
Прибиральниця

>Рис. 1. Організаційна структура магазину «Продукти»


Загальний огляд результатів роботи магазину «Продукти» є першою етапом, від якого слід починати аналіз виробничо-фінансову діяльність. Цей етап дозволяє дати загальну оцінку роботи підприємства, і навіть дати можливість безпосередньо ознайомитися особливостям своєї діяльності.

Оцінка економічної боку діяльності досліджуваного об'єкта здійснюється з допомогою економічного аналізу бухгалтерської звітності.

Мета аналізу виявити його фінансове становище, платоспроможність і дохідність.

Динаміка основних показників фінансово-господарську діяльність за досліджуваний період представленій у таблиці 1.

З даних таблиці 1 ми можемо сказати, що протягом всього досліджуваного періоду одна з головних показників діяльності, а саме оборот роздрібної торгівлі має тенденцію до зростання. Так було в 2005 року у порівнянні з 2004 роком оборот діючих цінах зріс на 38,6% чи 13565 тис. крб., а 2006 року у порівнянні з 2005 роком він також зріс на 17,6% чи 8581 тис. крб.

Таблиця 1

Динаміка основних показників фінансово-господарську діяльність магазину «Продукти» за 2004-2006 рр. (тис. крб.)

Показники 2004 рік 2005 рік 2006 рік Відхилення (+, -) Темп зростання, %
01/00 02/01 01/00 02/01
Оборот роздрібної торгівлі
- у чинних цінах 35118 48683 57264 13565 8581 138,6 117,6
- порівняних цінах 35118 41050 49751 7052 7465 120,1 117,7
Валовий дохід, тис. крб. 10050 13180 18050 3130 4870 131,1 136,9
Рівень валового доходу, % 28,62 27,07 31,52 1,55 4,45 94,6 116,4
Недоліки звернення 8650 10266 14075 1616 3809 118,7 137,1
Недоліки звернення до % до обороту 24,63 21,09 2458 -3,54 3,49 85,6 116,5
Прибуток (+), збиток (-) 1400 2914 3975 1514 1061 2,08 136
Рівень рентабельності. % 16,2 28,4 28,2 12,2 -0,2 175 99

Оборот в порівняних цінах 2005 року стосовно 2004 року зріс на 7052 тис. крб., а 2006 року у порівнянні з 2005 роком цей показник збільшився на 17,7%, що сумарно становило 7465 тис. крб.

Валовий дохід у 2005 року у порівнянні з 2004 роком, зріс на 31,1%, що сумарно становило 3130 тис. крб., у своїй рівень валового доходу знизився на 1,55 відсоткових пункти. Дане скорочення зумовлено збільшенням покупною вартості товарів. На 2006 року порівняно з 2005 роком цей показник зріс на 36,9% чи 4870 тис. крб., яке рівень збільшився на 4,45 відсоткових пункти.

Недоліки звернення до протягом всього досліджуваного періоду зростали, спочатку, 2005 року стосовно 2004 року на 18,7%, а в процентному відношенні до обороту вони скоротилися на 3,54 відсоткових пункти. На 2006 року за відношення до 2005 року - на 37,1%, а відсотках обороту збільшилися на 3,49 відсоткових пункти.

У 2005 року за відношення до 2004 року збільшилася на 1514 тис. крб. або ж більш, ніж у двічі, а 2006 року у порівнянні з 2005 роком, збільшилася всього на 1061 тис. крб. або ж на 36%.

У зв'язку з цим, рівень рентабельності 2005 року стосовно 2004 року збільшився на 12,2 відсоткових пункти, а 2006 року у порівнянні з 2005 роком цей показник зменшився на 0,2 відсоткових пункти.

Динаміка цін надає найбезпосередніший впливом геть основний об'ємний показник торгової діяльності - оборот роздрібної торгівлі.

Це вплив так можна трактувати у двох аспектах.

По-перше, будь-який приріст ціни автоматично збільшує вартісної обсяг продажу. У той самий час, підвищення тягне у себе скорочення, що викликано основою темпи зростання доходів населення від темпи зростання інфляції. Коли попит на товари щодо еластичний, підвищення цін тягне у себе скорочення обсягу обороту.

Це тому, що якийсь відсоткове підвищення ціни товару не призводить до такому підвищенню розмірів доходу, що дозволить покрити втрати від зменшення фізичного обсягу обороту. Якщо попит нееластичний, то підвищення цін призведе до підвищення доходу реалізації, оскільки зростання цін цьому випадку надасть порівняно невеличке впливом геть кількісний обсяг продажу.

Насправді вплив цінового чинника й фізичного обсягу продажу на роздрібний оборот оцінюється так:

а) зміна обсягу продажу з допомогою зміни:

>Tp =p1q1 –p0q1, (1)

деТр,—изменение обсягу продажу з допомогою цін,

>p1q1 - обсяг продажу діючих цінах звітний період, крб.,p0q1 - обсяг продажу порівняних цінах, крб.;

б) приріст обороту з допомогою зміни фізичного обсягу продажу:

>Tq =p0q1-p0q0, (2)

деTq - зміна обсягу продажу з допомогою фізичного обсягу, крб.,poqo - обсяг продажу діючих цінах базисного періоду, крб. в) обсяг діяльність у порівняних цінах, розраховується як:

>p1q0=        >p1q1

IP (3)

деIp - індекс цін

У таблиці 2 наведемо розрахунок впливу зміни й фізичного обсягу зміну обороту.


Таблиця 2

Динаміка обороту торгівлі магазину «Продукти» з допомогою зміни й фізичного обсягу за 2004-2006 рр.

Показники Обстежуваний період
2004 рік 2005 рік 2006 рік
Оборот торгівлі у чинних цінах, тис. крб. 35118 48683 57264
Індекс цін -
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація