Реферати українською » Маркетинг » Товарна реклама: види, цілі і зміст


Реферат Товарна реклама: види, цілі і зміст

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження. 3

1 Теоретичні основи вивчення товарної реклами, її види, цілі й зміст 5

1.1 Мета і функції товарної реклами.. 5

1.2 Рекламні кошти і їхній використання у сфері торгівлі. 8

1.3 Основні носії товарної реклами.. 11

2. Товарний знак в якості основи товарної реклами 21

2.1 Місце й ролі рекламного знака у системі комерційної діяльності. 21

2.2 Види рекламних знаків й підвищити вимоги до них. 22

2.3 Розробка рекламного знака компанії – товари поштою «>Prosto» і кошторис витрат розробці. 26

Укладання. 33

Список використаної літератури.. 36


Запровадження

«Реклама – це витрати, а чистий прибуток», каже стара прислів'я. Але це отже, кожен карбованець, вкладений в рекламу, негайно принесе певні проценти прибутку. Однак у в довгостроковій перспективі гроші, спрямовані на рекламу, мусять принести дивіденди у вигляді збільшення обсягів продажу.

Реклама надійно ввійшла наша життя, ми стикаємося з ній скрізь, по телебаченню й радіо, надворі й у метро. Усюди щоб ми не перебували нам нав'язується інформацію про нові товари і послугах.

Що таке реклама? Інформація споживачів товари і послугах? Якоюсь мірою так, але лише це. Поняття реклами значно ширше, глибше за змістом й уміння рекламувати. Рекламу можна як одне із видів передачі у торгівлі та як із чотирьох елементів ринкових операцій чи компонентів маркетингу: товар, ціна, збут, реклама.

Більшості підприємств реклама необхідна, без неї неможливо залучити достатньо нових покупців, і навіть утримати вже наявних. Хороша реклама як поширює інформацію товари, а й створює імідж підприємства. З допомогою реклами покупці швидше знаходять необхідні собі товари, набувають його з найбільшими зручностями і найменшою витратою часу. У цьому пришвидшується реалізація товарів, підвищується ефективність праці торгового персоналу, знижуються витрати.

Тема даної курсової роботи – «Товарна реклама її види цілі й зміст». Актуальність теми дослідження залежить від виборі правильних методів реклами підвищення її ефективності торгових організацій цілях кращого просування товарів над ринком.

Мета курсової праці полягає у тому, щоб вивчити особливості, структуру товарної реклами, її сутність теоретично і розглянути на конкретні приклади, і вивчати роль рекламного знака у виробничому комерційної діяльності.

З мети, виявляються такі:

1. розкрити суть товарної реклами;

2. розглянути види, класифікацію товарної реклами;

3. вивчити роль рекламного знака впроизводственно комерційної діяльності.

 

1 Теоретичні основи вивчення товарної реклами, її види, цілі й зміст

1.1 Мета і функції товарної реклами

Федеральний закон «Про рекламу» визначає ролі мети реклами, по-перше, формування чи підтримку інтересу рекламної аудиторії фізичних (юридичним) особам, товарам, ідеям та починанням і, по-друге, сприяння реалізації. Найчастіше реклама все-таки переслідує мети економічного характеру. Проте й інші (рис. 1).


>Рис. 1. Основні мети реклами

Розглянемо мети відповідні темі курсової роботи:

Реклама продукції (тобто товарів та послуг), як відомо, технічно нескладне собою якесь самостійне, цілком незалежне від усіх і весь явище – вона є дуже важливою інструментом маркетингу. Отже, як невід'ємна складова специфічної ділову активність, реклама, зрештою, спрямовано забезпечення повноцінного обміну продукцією – конкретними найменуваннями товарів та послуг – серед тих, хто наповнює ними ринок (тобто виробниками реалізаторами), і тих, хто зазначену продукцію споживає.

Реклама торговельну марку (марки обслуговування) спрямовано досягнення іншій мети, що у цьому випадку змінюється сам об'єкт докладання рекламних зусиль. І конкретного найменування продукції ми маємо справу тільки з її певної маркою. У цій ситуації реклама заглиблена у залучення уваги, пробудження інтересу потенційних покупців саме до рекламованої марці – про те, щоб сформувати до неї найкраще ставлення, і, зрештою, переконати споживачів вибрати для придбання товар чи послугу, реалізовані саме під його рекламованої маркою.

Отже, мета реклами марки продукції почасти збігаються з метою реклами конкретного найменування товару або ж послуги. У у середньостроковому періоді досягнення зазначеної мети можуть призвести до позитивних змін у реалізації тих видів продукції, що є над ринком під рекламованої маркою.

Функції товарної реклами

Досягнення цілей реклами здійснюється через реалізацію відповідних функцій. Зазвичай виділяють чотири найважливіших функції реклами: економічну, соціальну, маркетингову і комунікаційну. Розглянемо механізм кожної з основних функцій реклами.

Економічна функція. Сутність економічної функції реклами як важливого інструмента маркетингу зводиться, передусім, до стимулюванню збуту і нарощуванню обсягів прибуток від реалізації певної продукції за певну одиницю часу.

Реклама інформує, формує потреба у товарі чи послузі, спонукає особи на одне це. І чим більше людей відгукнулося реклами, тим, зрештою, краще для економіки та економічного добробуту суспільства – оскільки зростання обсягу виробництва тісно пов'язані з такими важливими макроекономічними показниками, як розмір валового національний продукт, зайнятість працездатного населення Криму і обсяг що надійшли до державну скарбницю податків.

Соціальна функція. Є підстави вважати, що сучасний постіндустріальне суспільство багато в чому сформувалося саме під його впливом реклами. Як сказав одне із класиків світової реклами, американець П. Мартіно у своїй книжці «Мотивація реклами»: «Продаж товарів – вторинна завдання реклами. Але її найперше завдання – прилучення людей до нашої американську систему цінностей. Реклама здатна допомогти людям відчути, що вони є частиною суспільства, якому пропонується все найкраще, допомогти їм перейнятися натхненням і найвищої продуктивністю».

Отже, у зазначеній функції реклами можна вичленувати як складових три «ідеологічних»подфункции:

· долучення до національним цінностям;

· пропаганда способу життя та рівень життя «вищий за середній»;

· виховання культури споживання.

Не можна заперечити вагомості та значущості впливу, що надає рекламна інформація (в усій її достатку та різноманітті).

Маркетингова функція. Було хибним ототожнювати маркетингову функцію реклами з функцією економічної, хоча вони у чому й співзвучні одна одній. Проте оскільки більшість авторитетних фахівців із частини реклами воліють говорити про маркетингової функції реклами як цілком самостійної.

Як відомо, реклама – важлива складова маркетингу, чи, вужче, складовапромоушн-механизма, чи механізму просування продукту (іншими складовими якого є: стимулювання збуту,паблик-рилейшнз і персональні продажу). Реклама цілковито підпорядкована завданням маркетингу, переслідує як кінцевих повне задоволення потреб покупця в товарах і послугах.

>Промежуточной завданням цьому шляху є згадане просування продукції. Проте завдання нічого очікувати успішно вирішена без реклами.

>Коммуникационная функція. Реклама також являє собою - і жодну з специфічних форм комунікації. З огляду на зазначеного обставини вона покликана виконувати і – комунікаційну – функцію, пов'язуючи воєдино у вигляді інформаційних каналів рекламодавців і споживчу аудиторію. Безсумнівно, у разі незадовільною реалізації даної функції залишаться незадоволеними й інтереси перелічених сторін – інакше кажучи, рекламодавець і споживач майже напевно зустрінуться друг з одним.

 

1.2 Рекламні кошти і їхній використання у сфері торгівлі

Рекламні кошти – це носій рекламної інформації, з допомогою якої рекламодавець прагне надати ту чи іншу вплив на потенційних споживачів, об'єкта рекламування об'єкту і спонукати їх цим до здійснення певного дії чи вчинку. Інакше кажучи кошти реклами – те, «ніж рекламують».

З допомогою рекламних коштів рекламодавець прагне надати ту чи іншу вплив на потенційних споживачів об'єкта рекламування спонукати їх цим до здійснення певного дії чи вчинку.

Рекламна інформація може доводитися до адресата з допомогою різних засобів: телебачення, радіо, друку, Інтернету й ін.

У цьому використовуються різноманітні засоби реклами, які відрізняються одна від друга своїми складовими елементами, особливостями застосування та влучність поширення, масивністю і ефективністю впливу тощо.

Рекламні кошти містять рекламні повідомлення. Основними елементами, визначальними рекламне повідомлення, є і зображення. З іншого боку, до елементам рекламного кошти відносять колір, світло, шрифт, малюнок, графічні елементи, які дають рекламному повідомленню емоційне забарвлення. У першому рекламному засобі можуть бути присутні окреслені елементи, а іншому – тільки п'яту частину їх.

Текст є невід'ємною є частиною більшості рекламних коштів. Він головне елементом, яке розкриває основний зміст рекламного повідомлення.

Важливе вимога максимум інформації, мінімум слів.

Ефективність реклами залежить від цього, наскільки ясне, чітке уявлення отримає читач про зовнішньому вигляді та змісті рекламованого товару.

Рекламний текст може бути:

1. Конкретним і цілеспрямованим;

2. Логічно збудованим, доказовим і дохідливим;

3. Коротким, лаконічним;

4.Оригинальним і неповторним, цікавим і цікавим, і навіть дотепним;

5. Текст може бути грамотно виконаним, утримувати заголовок, роз'яснення і висновок.

Заголовок повинен привертати пильну увагу до тексту, повідомляти мінімум інформації, допомогти зрозуміти користь рекламованого товару.

Роз'яснення включає деталі, котрі грають роль доведення і переконування.

Мета заключної частини – закріпити головну думку, позбавити сумнівів, переконати покупця.

Форми рекламних текстів можуть становити монолог рекламованого товару чи діалог співрозмовників.

Зображення сприяють посиленню впливу тексту, інколи ж взагалі замінять його.

Важливе місце у змісті рекламних коштів належить кольору. Він істотно впливає на почуття людей, їх настрій, підвищує ефективність сприйняття.

Необхідний ще й світло до самих коштів реклами й товарів.

Мовні звуки посилюють значеннєве зміст реклами, а музичні звуки і шуми підвищують емоційне сприйняття рекламного кошти.

Свою роль реалізації рекламної ідеї виконує шрифт, двоє чи троє виду шрифту не рекомендуються, оскільки це утрудняє швидке його сприйняття знижує рекламну цінність.

Успіх рекламного повідомлення залежить від цього, де й коли він опублікований. Перш ніж вибрати той чи інший вид реклами, необхідно визначити мета рекламного заходи. Цілі можуть бути дуже різними, залежать вони живуть від уявлення самого рекламодавця.

Правильний вибір рекламних коштів у тому, щоб відібрати саме ті, що дозволяють вирішити цю рекламну мета найефективніше.

Щоб раціонально вибрати канал поширення рекламних послань, проводиться спеціальна робота,анализирующая канали масової інформації з наступним критеріям:

· Охоплення (тобто. до якого можливого числа адресатів вдається донести послання при звичайних середніх умовах);

· Доступність (інакше кажучи, зможе підприємство скористатися даними каналами у будь-якій потрібну, і якщо немає, то наскільки виниклі обмеження знизять ефективність реклами);

· Вартість (загальні Витрати одну публікацію (передачу) даного рекламного послання, знижки на багаторазовість, вартість одного рекламного контракти з урахуванням тиражу (числа слухачів, глядачів));

·Управляемость (тобто. чи отримає підприємство можливість передавати цим каналом повідомлення саме того цільової групи впливу, що необхідно);

· Авторитетність (наскільки даний канал поважають із боку потенційних і головних дійових покупців);

·Сервисность (тобто. чи потрібно надавати рекламне послання абсолютно готовому вигляді для друкування (передачі), чи можна годі розраховувати, що вітчизняні професіонали виконувати підготовку тексту, фотозйомку тощо.)

 

1.3 Основні носії товарної реклами

Реклама, передусім, стимулює попит запропоновані товари. Механізм дії реклами дуже проста – потенційний покупець, почувши (побачивши) якесь товарі, якого в нього немає, відразу захоче її, зрозуміло, за наявності грошей. Можлива реклама, яка має відразу 2 мети: по-перше, створити попит товару в його потенційних споживачів, і, по-друге, залучити оптових покупців, які розпродавали товар вроздріб.

Вирізняють такі носії товарної реклами:

>ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА.

До засобам друкованої реклами ставляться: плакати, листівки, проспекти, буклети, спеціальні рекламні видання (листи, листівки, пам'ятки, вкладки); рекламні оголошення, статті у періодичних виданнях – газетах і часописах.

Специфіка реклами у пресі диктує такі особливі підходи до її створенню й розміщення:

· заголовок повинен залучати споживача;

· необхідно використовувати прості, але позитивно які діють всіх слова, наприклад, «безплатно», «новинка» тощо.;

· в ілюстраціях дуже цінна інтрига, спонукає до залучення увагу;

· простий макет з великою ілюстрацією формату журнальної смуги ідеальний варіант рекламного оголошення пресі;

· добре використовуватиподрисуночние написи – їх обов'язково прочитають;

· текст може бути легким до, без хвастощів, представляти факти, а чи не голослів'я;

· годі друкувати текст світлими літерами на темному тлі – її важко читати.

Рекламні листи та надсилати листівки служать однією з найпростіших, але основних засобів прямий реклами.

Буклети, листівки, календарі, книжкові закладання, різні плакати, наліпки призначені для пропаганди однієї чи групи товарів.

У пам'ятці покупцю повідомляються інформацію про користуванні зберіганні, догляді по товар. У тексті вкладишів можуть бути висловлені побажання: «Дякуємо купити».

У проспектах дається розгорнута характеристика технічно складних товарів хороших і рекомендації з їхньої експлуатації. Мета проспектів – повідомити покупцям про своє товарах, конструктивних особливостях, способів їх використання, гарантійному ремонті виробів і догляді по них. Видаються проспекти як невеликих брошур.

Реклама в періодичної преси – в газетах і часописах має широкі можливості інформації населення, роздрібних і оптових організацій та підприємств про вступ новинок, їх перевагах послугах, які надають споживачам.

Реклама в газетах вельми популярний серед власників бізнесу почасти оскільки даний вид реклами дешевше, ніж реклама за іншими засобах масової інформації.

Газети ідеальний засіб рекламування для фірми, що хоче мати широке коло клієнтів. Вони дозволяють передати конкретну інформацію, таку, як ціна, знижки, характеристика товарів та послуг, тощо.

Переваги:

· великий географічний охоплення, вибірковість аудиторії;

· даний вид реклами дешевше;

· висока достовірність;

· одним макетом можна скористатися постійно.

Недоліки:

· стислі терміни існування газети;

· низьку якість друку;

· незначна аудиторія «вторинних» читачів;

· сучасний читач побіжно переглядає статті лише мигцем рекламу;

· Високий рівень конкуренції.

Журнали звернені до кола читачів, проте значну частину журналів адресована дуже суворо певним групам читачів. Такі видання – прекрасне рекламне засіб для фірм, цільові ринки яких чітко обкреслені.

Переваги:

· журнали

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація