Реферати українською » Маркетинг » Сутність, необхідність і структура бізнес-плану


Реферат Сутність, необхідність і структура бізнес-плану

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат

Сутність, необхідність, і структура бізнес-плану.

Москва 2003
Зміст

>Введение……………………………………………………………….3

1. Поняттябизнес-плана………………………………………………5

2. Мета і функціїбизнес-планирования……………………………8

3. Створення бізнес-плану задля власногопредприятия…………11

3.1. Методики розробкибизнес-плана…………………………….11

3.2. Загальна характеристика змісту бізнес-плану…………13

3.3. Структурабизнес-плана………………………………………….13

4. Бізнес-план щодо різноманітних напрямівбизнеса……………….16

>Заключение…………………………………………………………….17

Списоклитератури……………………………………………………18


Запровадження

За всього розмаїття форм бізнесу існують основи, обов'язкові практично всім областей комерційної діяльності, опора куди необхідна для своєчасної підготовки до потенційним труднощам і тенденції зниження ризику підприємництва.

Для ефективного функціонування власного підприємства необхідно точно знати свої потреби з перспективи переважають у всіх ресурсах: матеріальних, трудових, інтелектуальних, фінансових. Важливо передбачити джерела їх отримання, вміти виявляти ефективність використання ресурсів у процесі функціонування підприємства. Великий досвід зарубіжних і російських підприємств доводить, що недооцінка планування підприємницькоїдеятельности або його некомпетентне здійснення призводять до величезним економічних втрат.

Планування бізнесу забезпечує чимало вигод. Воно, зокрема:

- спонукає старанно вивчити перспективи розвитку бізнесу;

- змушує точно визначити цілі бізнесу і шляхи їх досягнення;

- дозволяє забезпечити чітку координацію всіх зусиль з досягненню поставленої мети;

- визначає ключові показники бізнесу, необхідних наступної оцінки й контролю результатів;

- робить підприємство набагато більше підготовленою позазапним змін ринкової ситуації.

Планування діяльності сприяє рішенню головного завдання бізнесу – досягнення максимуму прибутку мінімуму витрат – визначаючи найвигідніші джерела фінансирования і раціональні напрями витрати коштів, забезпечуючи стійке становище підприємства над ринком. Планомірна розробка стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності підприємства є важливим завданням нічого для будь-якого бізнесу.

Види планування можна кваліфікувати за низкою ознак:

- тимчасової обрій (розрізняють короткострокове планування (менш 1 року), середньострокове (від 1 до 5 років) і довготривале планування (понад п'ять років)); наведені терміни планування неоднозначні і залежить від якості прогнозів, від об'єкта планування, від який планує підприємства міста і галузі;

- функціональна спрямованість: планування збуту, планування виробництва, планування зберігання, планування постачання, планування грошових потоків, інвестиційне планування;

- ієрархія планування (мети, куди спрямоване планування); у ній виділяють рівні:

- стратегічне планування;

- тактична, чи бізнес-планування;

- оперативне планування (бюджетування, поточне планування).

Як кажуть, однією з основних видів планування бізнесу є складання бізнес-плану.


1. Поняття бізнес-плану.

Бізнес-план це документ, у якому дається опис основних розділів розвитку організації на конкурентному ринку з урахуванням власних і позикових фінансових джерел, матеріальних й кадрових можливостей та гаданих ризиків, що виникають у процесі реалізації підприємницьких проектів.

У плані характеризуються основні аспектикоммерческого підприємства, аналізуються проблеми, із якими воно зіштовхується, і визначаються шляху й методи їхньої організації рішення. Тому бізнес-план виступає одночасно у ролі пошукової, науково-дослідницькою та проектної роботи.

Бізнес-план допомагає вирішувати такі проблеми, які під час створення власного справи:                        

- визначити конкретні напрями діяльності перед прийняття, його цільові ринки і важливе місце цих ринках;

- сформулювати довгострокові і короткострокових цілей бізнесу, стратегію і тактику її досягнення, і навіть визначити коло осіб, відповідальних за реалізацію наміченого;

- зафіксувати склад парламенту й показники товарів та послуг,которие запропонують споживачам, оцінити відповідні виробничі й торгові витрати;

- виявити відповідність наявного персоналу підприємства міста і умов у мотивації його які висуваються вимогам;

- визначити систему маркетингових заходів ізисследованию ринку, рекламі, стимулюванню продажів,ценообразованию, каналам збуту та інших.;

- оптимізувати організуючу структури управління;

- оцінити фінансове становище підприємства міста і відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів, можливості досягнення поставленої мети;

- виявити ті труднощі, які можуть завадитивиполнению бізнес-плану, і визначити заходи для їх усунення.

Отже, бізнес-план — це економічно обгрунтований аналітичний документ, що складає реальність планованого справи . У цьому масштаби планування можуть бути різні: розвиток підприємства, напрями діяльності, нового виду продукції, нової виборчої системи оплати праці та т.д.

Бізнес-план є і багатовимірним управлінським інструментом. Він передбачає рішення стратегічних партнерів і тактичних завдань, завдань, які підприємством, незалежно з йогофункциональ іншої орієнтації, зокрема: організаційно-управлінська і фінансово-економическая оцінка стану підприємства; виявлення потенциальних можливостей бізнесу, аналіз сильних і слабких його сторін; формування інвестиційних цілей на запланованийпери од.

У бізнес-плані обгрунтовуються загальні та специфічніелемен ти функціонування підприємства у умовах ринку, вибір стратігии і тактики конкуренції, проводиться оцінка фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, необхідні досягнення мети підприємства.

Бізнес-план забезпечує об'єктивне уявлення про можливості розвитку, засобах просування товару ринку, цінах, можливої прибутку, основних фінансово-економічних результатах діяльності підприємства, виявляє зони небезпек, пропонує шляху їхнього обмеження. Такий план використовується независимо від сфери діяльності, масштабів, виду власності,организационно-правовой форми компанії. У ньому знаходять своє рішення як внутрішні завдання, пов'язані з міським управлінням підприємством, і зовнішні, зумовлені, зокрема, взаємовідносинами коїться з іншими фірмами і міжнародними організаціями.

Завдяки бізнес-плану з'являється візможность подивитись підприємства як ми з боку. Сам процес розробки бізнес-плану, до складу якого докладний аналізекономических і організаційних питань, постійно спонукаємобилизоваться.

У ринковій економіці бізнес-план є лише ефективним робочим інструментом як новостворених, так діючих компаній в усіх галузях підприємництва. Бізнес-план спонукає старанно вивчити кожен елемент гаданого ризикового ринковогомероприятия. Практично у цьому виявиться чималослабих місць і прогалин, усунення які неможливо не приділити уваги.

>Бизнес-планирование займає дедалі більше істотну частку у віданні підприємництва на рівні. У постійнопреобразующемся діловому світі бізнесуоткривается зараз купу нових можливостей.Бизнес-планирование допомагає не прогаяти їх і використовуватимепреобразования і підвищення ефективності діяльності над ринком.


2. Мета і функції бізнес-планування.

Бізнес-план став принципово новою як на російської економики документом. Основною метою його розробки виступає планування господарську діяльність підприємства наближайший віддалені періоди відповідно до потребами ринку виробництва і наявністю необхідних ресурсів. До іншим цілям ставляться:

- визначення бізнес-планом ступеня життєздатності й майбутньої стійкості підприємства, зниження ризику підприємницької діяльності;

- конкретизація перспектив бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників;

- забезпечення зовнішніх інвестицій.

Бізнес-план враховує як внутрішні цілі заходу, а й зовнішні мети осіб, зацікавленість у участі яких був у підприємця. Переважно це інвестори. Бізнес-план є документом, що дозволяє оцінити доцільність вкладення коштів (капітал) в розроблюваний проект. Науково обгрунтований бізнес-план є кількісним і якісним орієнтиром як самого підприємця, так його і кредиторів. Багато банків що мовчать щодо умовкредитования без наявності бізнес-плану. Дедалі більше поширеним стає вимогаино дивних інвесторів представляти розрахункифинансового плану з допомогою ліцензованих UNIDO пакетів -COMFAR іPROPSPIN. Крім інвесторів, зацікавленими особами можуть бути потенційні споживачі і постачальники фірми.

У сучасному практиці бізнес-план виконує такі функції:

- є підставою і розробитистратегии і тактики бізнесу;

- дає змогу провадити формування та реалізація планових програм з метою оцінки потенціалу розвитку нового на правління діяльності, контролювати процеси, які у рамках бізнесу;

- приваблює ззовні коштів у розвиток чиреинжиниринга бізнесу;

- привертає до реалізації планів бізнесу партнерів, які шппсобни вкласти у нього власний капітал чи наявну в них технологію.

Бізнес-план, будучи невід'ємною частиною системи планування для підприємства, є його окремим ланкою і обмежується будь-яким одним виглядом планування. Проте, їй усе ж притаманні в достатній мірі стійкі ознаки відповідно до що стоять проти нього завданнями:

- бізнес-план неспроможна включати сув'язь наших спільних цілей підприємства, а із них, ту, що з інвестиційним процесом (внутрішнім чи зовнішнім). Бізнес-план – це інвестиції (розвиток). Ні інвестицій – може бути і бізнес-плану (на відміну інших напрямів планування, наприклад стратегічного);

- на відміну стратегічного і тактичного плану, бізнес-план має чітко окреслені час проведення, після чого певні планом цілі й завдання потрібно виконати;

- в бізнес-плані функціональні складові (план маркетингу, план виробництва та т.п.) на відміну від інших видів планів, є повноправними,равновесними частинами структури.

Оскільки бізнес-план не що інше, як план розвитку з властивими тільки йому цілями, жодного з інших напрямів планів не заміняє бізнес-планування. У той самий час бізнес-план підпорядкований загальному стрижню системи планів підприємства міста і відповідає загальним принципам планування.

Старанно підготовлений і складений план бізнесу відкриває перспективу його розвитку, тобто відповідає найважливіший питання: варто вкладати сили й засоби у цю справу, чи принесе воно таку прибуток, яка окупить всі витрати на.

Залежно від України цілі складання бізнес-плану (як плану обгрунтування інвестицій, фінансових партнерів, залучення партнерів, контрактів, із персоналом) розділи які можна розробляти з тим чи іншого ступенем конкретизації. Коли плані потрібно менш об'ємна проробка, частинаразде вилов може взагалі відсутні. Коли ж план доведетьсяразрабативать повному обсязі, при цьому проводяться об'ємні маркетингові дослідження, а сам план охоплюють усі документи, використані за його розробці.


3. Створення бізнес-плану задля власного підприємства.

3.1. Методики розробки бізнес-плану.

У підприємницької практиці, і наукову літературу немає однозначного методичного підходи до змісту і структурі бізнес-плану. Це різноманіттям можливих цілей, влади на рішення яких спрямований розроблюваний бізнес-план, предметів обраній сфері діяльності, стратегією розвитку організації та іншими чинниками.

У цілому нині структура бізнес-плану визначається специфікою виду, розміром фірми, метою розробки бізнес-плану, яку повинні дотримуватися (заповнювати), наприклад суб'єкти малого підприємництва, бажаючі отримати в лізинг устаткування. Федеральної службою по неспроможності і фінансового оздоровлення підприємств розроблена типова структура бізнес-плану, що мати такі відомості: загальну характеристику підприємства, стислі дані за планом оздоровлення, аналіз фінансового стану підприємства, заходи щодо відновленню платоспроможності й підтримки ефективної господарську діяльність, ринок конкуренції, діяльність у сфері маркетингу, виробництва, фінансового плану.

Вочевидь, що замість крупніша організація, складніше її фінансову діяльність, тим повнішим і більш виправдано мусить бути розробка розділів плану, відповідно бізнес-план невеликого підприємства з складу, структурі та обсягу то, можливо значно простіше.

Склад і структура бізнес-плану залежать також від розмірів гаданого ринку збуту, наявності від конкурентів і перспектив зростання створюваного підприємства, оскільки що більший ринок збуту, тим більше його сегментів необхідно враховувати, а при велику кількість конкурентів потрібно вивчення найбільших їх, їх товарів та послуг, отже, і ускладнення структури бізнес-плану. Особливо важливі підприємства сегменти ринку чи найважливіші конкуренти ще докладного вивчення можуть бути в особливий розділ плану.

Нині над ринком Росії із західних методикнаиболее відома розробка UNIDO (Організація об'єднаних націй по промисловому розвитку) для розвивають ся країн з підготовки промислових техніко-економічних обгрунтувань і її електронная версіяСОМFАR. З іншого боку, популярністю користуються розробки TACIS – програми Європейського союзу, розробленої для країн СНД (плюс Монголія) з субсидування придбань сучасних технологій; і навіть деяких інших. Уряд Російської Федерації затвердив своєю постановою Положення про оцінці ефективності інвестиційних проектів під час розміщення на основі централізованих інвестиційних ресурсів Бюджету розвитку Російської Федерації. Як додатку до даному становищу Уряд пропонує макет бізнес-плану, подається претендентом у складі заявки

Можна виділити основу всіхвишеперечисленних методик складання бізнес-планів. Таким підґрунтям є такі розділи:

- фінансовий план;

- маркетинг-план;

- система виробництва.

Зазначені розділи пов'язані між собою організаційнимпланом (конкретної схемою реалізації проекту), з зіответствующим прорахунком ризиків і виділенням компенсаційних заходів. Саме це основні ключові розділи і заклалифунда мент російських стандартів формування бізнес-планів.

Останнім часом з урахуванням зазначених методик з'явилисятекст-шаблони для написання бізнес-плану. Такий шаблон у процесі розробки бізнес-плану обростаєоткорректированной інформацією, розрахунками, таблицями і графіками. Отже, досягаєтьсямаксимальное спрощення роботи над текстовій частиноюбизнес-плана.

3.2. Загальна характеристика змісту бізнес-плану

Бізнес-план постає як засіб дієвою реклами палестинцям не припиняти інвесторів, партнерів. Тому вона має бути написано діловим мовою, зрозумілим фінансистам, банкірам, партнерам у бізнесі.Количественная інформація, характеризує розділи бізнес-плану, мусить бути чіткої, ємної, але водночас щодо короткої. Обсяг бізнес-плану залежить від України цілі (проекту), головне — він має конкретно характеризувати і кінцевої мети, і всі напрями діяльності, у результаті яких забезпечене досягнення мети. Зазвичай, бізнес-план розробляється сталася на кілька (3—5) років, але перший рік тривають він дол дружин бути конкретним плановим документом.

Ключовим розділом, з головної мети бізнес-плану, завжди є фінансовий план. Акумулюючи інформацію інших розділів, фінансовий план відповідає найважливіший питання – що потрібно вкласти та яка віддача, оскільки підприємницька діяльність не що інше, як діяльність свій острах і зростає ризик з метою добування вигоди.

3.3. Структура бізнес-плану.

Бізнес-план як документ наділений специфічними, тільки йому властивими рисами, та заодно про неї не можна говорити як "про документі із суворо заданими параметрами. Чіткої регламентації структури бізнес-плану немає. Але є ряд пунктів, що є основними й яких бізнес-план неспроможна грати поставленої проти нього ролі: це розділи, які висвітлюють ідеї, мети бізнесу, специфіку продукту підприємства, що визначають структуру майбутнього підприємства, його загальний фінансовий проект і розвитку, які пропонують конкретну стратегію поведінки фірми у реальних ринкових умов.

Отже, під час створення власного справи підприємець має становити бізнес-план з бажаним розглядом наступних пунктів:

1) загальну характеристику організації (резюме);

2) характеристика товарів (послуг);

3) ринок збуту товарів (послуг);

4) конкуренція на ринки збуту;

5) план маркетингу;

6) план виробництва;

7) організаційний план;

8) ризики у діяльності;

9) фінансовий план;

10) докладання.

Відповідно доМетодическими рекомендаціями Мінекономрозвитку РФ з реформи підприємств від 1 жовтня 1997 р. № 118 бізнес-план проекту, реалізованого у межах інвестиційної політики підприємства, має включати такі розділи:

- вступна частина;

- огляд становища галузі (виробництва), до якої належить підприємство;

- виробничий план реалізації проекту;

- план маркетингу і збуту підприємства;

- організаційний план реалізації проекту;

- фінансовий план реалізації проекту;

- оцінка економічну ефективність витрат, здійснених у реалізації проекту.

З позицій популярних у Росії пакетів розробки бізнес-планівCOMFAR (UNIDO) і ProjectExpert (UNIDO, TACIS) основними розділами бізнес-плану є такі:

1. Короткий опис.

2. Бізнес та її стратегія

3. Ринок і маркетингова стратегія

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація