Реферати українською » Маркетинг » Сутність і завдання закупівельної логістики


Реферат Сутність і завдання закупівельної логістики

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Сутність і завдання закупівельної логістики

 

Завдання «зробити чи купити»

>Цeльзaкyпoчнoйлoгиcтики –нaдeжнoe ікaчecтвeннoeoбecпeчeниeпpoизвoдcтвeнниxпoдpaздeлeнийфиpмимaтepиaльнимиpecypcaми,нeoбxoдимими длявипoлнeниязaдaннoгoпpoизвoдcтвeннoгopacпиcaния.

Улoгиcтикeoтнoшeния зпocтaвщикaмидoлжниcтpoитьcянacлeдyющиxпpинципax:

·oбpaщaтьcя зпocтaвщикaмитaкжe,кaк і зклиeнтaмифиpми;

·нeзaбивaть,нaдeлeдeмoнcтpиpoвaтьoбщнocтьинтepecoв;

·знaкoмитьпocтaвщикa зcвoимизaдaчaми і бутикypceeгoдeлoвиxoпepaций;

·пpoявлятьгoтoвнocтьпoмoчь вcлyчaeвoзникнoвeнияпpoблeм yпocтaвщикa;

·coблюдaтьпpинятиeнaceбяoбязaтeльcтвa;

·yчитивaть вдeлoвoйпpaктикeинтepecипocтaвщикa.

>Зaдaчи,oтнocящиecя дозaкyпoчнoйлoгиcтикe:

·oпpeдeлeниeпoтpeбнocти вмaтepиaльниxpecypcax;

·иccлeдoвaниepинкaзaкyпoк;

·вибopпocтaвщикoв;

·ocyщecтвлeниeзaкyпoк;

·кoнтpoльпocтaвoк;

·пoдгoтoвкaбюджeтaзaкyпoк;

·кoopдинaция іcиcтeмнaявзaимocвязьзaкyпoк зпpoизвoдcтвoм,cбитoм,cклaдиpoвaниeм і

·тpaнcпopтиpoвaниeм, aтaкжe зпocтaвщикaми.

Концепція логістики виражається через сукупність певних дій, мають специфічну спрямованість під управлінням виробничо-господарської діяльністю. Ця сукупність дій реалізується шляхом формування, функціонування та подальшого самовдосконалення конкретних логістичних систем.

Як і кожна економічна система, логістична система має власну структуру і змістом, що особливо яскраво виявляються лише на рівнімикрологистики. Попри комплексність і єдину цілеспрямованість безлічі різнорідних складових, логістична система, тим щонайменше, залежно від визначення мети й функціональної спрямованості її елементів, то, можливо умовно розділена на традиційні сфери управління: матеріально-технічне забезпечення, виробництво, збут, складське господарство, транспорт, інформаційне забезпечення тощо.

Найважливішою комплексної функцією закупівельної логістики є планування, організація та контроль забезпечення основного виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами у встановленому часовому режимі з мінімальними сукупними витратами. Уже цьому етапі управління матеріальними потоками виникла потреба приймати рішення, які у у максимальному ступені повинні задовольняти суперечливі інтереси підприємств-постачальників, транспортних, складських наукових і виробничих підрозділів підприємств-споживачів.

Головним об'єктом уваги закупівельної логістики є матеріальні потоки, котрі виступають найважливішим чинником якого виробництва та мають загальним властивістю,заключающимся у високій потенційної можливості їхньої участі у виробничому процесі.

Матеріальні ресурси, що утворюють матеріальні потоки, обмежені, тому велика значення має тут їх оптимальне придбання, доставка і розподіл у процесі виробництва.

Для використання концепції логістики назаготовительном етапі бути готовими йти зміну самої філософії організації виробництва кінцевої продукції, яка мусить відповідати всім характеристикам чинного чи потенційного попиту.

Центральне місце у закупівельної логістиці займає проблема ефективної координації процесів просування матеріальних потоків. Її вирішення передбачає створення гнучкою системи централізованого оперативного керівництва, регулювання і функцію контролю процесу забезпечення виробництва необхідними матеріальних ресурсів для.

Координація процесів просування матеріальних потоків полягає в:

· контролю над планами закупівель і прийняття необхідних заходів у разі їх порушення;

· контролю над безпосереднім просуванням матеріальних потоків і навантажувально-розвантажувальних робіт;

· оперативному контролю над прийманням продукції і на напрямі матеріальних потоків на робочі місця.

Координація (регулювання) по суті є лише частиною комплексної системи управління матеріальними потоками на етапі матеріально-технічного забезпечення процесу виробництва. Залежно від обсягу й характеру виробничо-господарської діяльності перелічені функції можуть виконуватися окремими особами, бюро, групами,оперативно-диспетчерскими відділами чи іншими підрозділами підприємства.

Процес управління матеріальними потоками в закупівельної логістиці і двох основних частин:

· управління диспозицією матеріально-технічних ресурсів (запасів);

· регулярний аналіз, вибір, і організація поставок матеріально-технічних ресурсів на підприємство, тобто. управління поставками.

Управління поставками виходить з оптимізації таких засадничих варіантів поставок: власне виробництво необхідних ресурсів немає і поставки наявних постачальників.

Широке поширення процесі управління поставками отримав метод, який базується на рішення у заготівельної логістиці так званої «завданняМОВ» – завдання «зробити чи купити». Суть завдання залежить від обгрунтованому вирішенні питання самостійному виробництві потрібних підприємству деталей, комплектуючих виробів тощо. чи закупівлі їх в іншого виробника. Залежно від цілей формалізація даного завдання може бути розширена, наприклад знайти вирішення питання про використання власних транспортних засобів або залучення транспорту загального користування, використанні власних складів чи складів загального користування тощо. За позитивного рішення завданняМОВ у кожному даному випадку необхідно враховувати низка чинників позитивного дії (наприклад, потреба укомплектующем виробі є та досить великий, комплектувальне виріб то, можливо виготовлено на наявному обладнанні й ін.) і негативного дії (наприклад, потреба укомплектующем виробі замала його виробництва немає необхідних потужностей, відсутні кадри потрібної кваліфікації, і ін.).

У виконанні завданняМОВ повинні брати участь різні підрозділи підприємства, зокрема відділи постачання, закупівель, конструкторський, технологічний, бухгалтерія та інших. Зазвичай, основним критерієм оптимальності є максимум прибутку. У той самий час практичні розрахунки під час вирішення такого типу завдань ускладнюються тим, що можна враховувати вплив великої кількості чинників, значення що у заданому інтервалі часу може істотно коливатися (зміна попиту, тарифів, цін, поява нових технологій тощо.). Через війну неповного чи неправильного обліку які впливають чинників остаточне рішення то, можливо неправильним, наслідком чого стане у себе відповідні наслідки. З цільових установок і збереження одержаних у процесі виконання завдання результатів, рекомендації із формування системи матеріально-технічного забезпечення може бути діаметрально протилежними. Наприклад, з одного боку можуть виражатися в вертикальної інтеграції, тобто. у всіх комплектуючих виробів самотужки. І тут залежно від рівня вертикальної інтеграції знижується залежність підприємства від коливань ринкової кон'юнктури, і інших зовнішніх чинників. Однак цьому може відбутися невиправданий зростання собівартості продукції і на зниження якості.

З іншого боку, рекомендації можуть зводитися до розширення закупівель комплектуючих виробів та інших матеріальних ресурсів за. І тут може відбутися перехід до так званої «викруткового технології», який рано чи пізно поставить фірму надмірну залежність від коливань кон'юнктури, і впливу інших зовнішніх чинників.

Визначальним параметром у створенні заготівельної системи є потреба у продукції виробничо-технічного призначення, що дає конкретний обсяг продукції певного асортименту і забезпечення якості, необхідний безперебійного виробничого процесу. Тут і далі в виробничо-господарської діяльності великій ролі грає ефективна підсистема нормування й фізичні методи розрахунку потреби у матеріальних ресурсах.

Пошук оптимального компромісу є свого роду мистецтвом. Особливо гостро це помітно на великих фірмах, що випускають складну продукцію. Приміром, якби фахівці з логістиці відомої фірми MercedesBenz не мали умінням здійснювати комплексні розрахунки з потреби, постачання релігійної та масі інших напрямів, то, на початок виробництва автомобілів вони мали хотів би мати у наявності все 240 000 різновидів деталей. Коли ж врахувати, плюс до всього, астрономічні обсяги необхідних запасів, можна наперед стверджувати, що вони ще могли фірму до руйнування.

У разі функціонування логістичній системи для підприємства слід дотримуватись правила, що полягає у тому, що розрахунки всіх параметрів виробничо-господарської діяльності потрібно вести як у напрямку. Термін споживання кінцевої продукції визначає час її монтажу (якщо воно має місце). Монтаж продукції обумовлює параметри її виробництва у виготовлювача. Процес виробництва, своєю чергою, визначає систему розрахунків з поставкам матеріальних ресурсів, які у основі організації матеріально-технічного забезпечення і характеризують особливості формування та руху матеріальних потоків.

По суті заготівельна (закупівельна) логістика є похідною від моделі виробничої логістики. Систему керування і оптимальний тимчасової режим поставок залежить від особливостей організації основного виробництва. Приміром, тоді як основному виробництві прийнята система «>КАНБАН», отож у заготівельної логістиці використовується система поставок, детермінованих щогодини і діб. І тут головний критерій оцінки функціонування системи поставок є ритмічність, тобто. чітке дотримання графіку. Якщо взяти іншу ситуацію, коли він основне виробництво орієнтоване на індивідуальні замовлення, на системі «острова виробництва», то заготівельної логістиці придадуться моделі, основу яких лежить не забезпечення ритмічних поставок, а реалізація можливостей отримувати різноманітні ресурси до виконання вступників замовлень в мінімальні терміни.

Коли дивитися на оптимізацію тимчасового режиму поставок, слід пам'ятати, що може бути визначено в тому разі, якщо буде надано, по-перше, непідвладна інфляції вартісна оцінка одиниці часу, який буде необхідний здійснювати постачання ресурсів у виробництво; по-друге, непідвладна інфляції вартісна оцінка точності дотримання графіка поставок. У разі зіставлення загальних витрат, утворювані що за різних поєднаннях швидкості постачання і стабільності, визначають компромісний варіант забезпечення цього підприємства щодо кожного конкретного виду матеріальних ресурсів.

 

Економічна ефективність прийняття матеріально-технічного забезпечення

Ефективність закупівельної логістики насамперед залежить від ефективності матеріально-технічного забезпечення. Остання є комплексну економічну категорію, який означає якість функціонування діючої для підприємства заготівельної системи та її складових. Ефективність логістики на етапі матеріально-технічного забезпечення характеризується поруч взаємозалежних показників, які чисельно висловлюють результати діяльності всіх підрозділів заготівельної системи з відношення до затратам чи ресурсів їх виробничого потенціалу.

Найпоширенішими показниками,рассчитиваемими під час проведення аналізу ефективності матеріально-технічного забезпечення, є:

· узагальнюючий показник ефективність використання витрат (ресурсів) живої і упредметненого праці, що з процесом звернення коштів виробництва;

· продуктивності праці;

· фондовіддача;

· матеріаломісткість;

· швидкість звернення товарів хороших і оборотних засобів;

· рентабельність.

Усі ці показники, зазвичай, розглядаються у поступовій динаміці по порівнюваний періодам.

Найпоширенішими критеріями оцінки ефективності логістики на етапі матеріально-технічного забезпечення є:

· ступінь забезпечення підприємства продукцією виробничо-технічного призначення;

· оборотність запасів коштів виробництва;

· ефективність матеріальних ресурсів.

Найважливішимстоимостним показником заготівельної логістики, який відбиває результати живого праці в етапі забезпечення процесу виробництва та господарську діяльність підприємства, є чисту продукцію матеріально-технічного забезпечення. Вона немаєнатурально-вещественной форми. Цей показник розраховується виключення з валової продукції матеріальних витрат (канцелярських, друкарських, поштових витрат, амортизації основних фондів, недоамортизованої вартості основних фондів, витрат за тарі). До нього включається вести всіх зайнятих у системі заготівельної логістики без будь-яких утримань плюс прибавочний продукт, що може бути походить з етапі підготовки матеріальних ресурсів до виробничому процесу.

Закупівельна логістика з урахуванням підприємства ТОВ «>Ластик»

Організація «>Ластик» є товариством з обмеженою відповідальністю, які входять у склад великого холдингу. Ця організація створює та розвитком Інтернет – проектів.

Служба закупівель у компанії побудована централізовано.Закупочной логістикою займається відділ логістики, що з 3-х людина. Обов'язки з-поміж них делегуються так:

· Старший фахівець займається закупівлею всього, що пов'язане з комп'ютерами;

· Другий фахівець займається закупівлею канцтоварів;

· Молодший фахівець займається закупівлею води до офісу.

У виду те, що організація динамічно розвивається і кількість працівників у ній збільшується, загалом, 5 чоловік щомісяця, те з цього випливає стала потреба у комп'ютерах і оргтехніку, соціальній та канцтоварах і воді з тенденцією до підвищення. Начинка у закуповуваних комп'ютерів різна, це з посади співробітника. Той самий чинник визначальний при замовленні для створення нового співробітника додаткової оргтехніки (телефон, принтер, сканер, факс, ноутбук чи зміну конфігурації комп'ютера). Закупівля канцтоварів має чіткий набір товар, закуповуваних щомісяця з тенденцією до підвищення через зростаючого штату співробітників. Кількість що закуповується води збільшується зі зростанням чисельності працівників. У організації ведеться каталог найчастіше яку купує продукції.

Вибір постачальника

Важливість вибору постачальника пояснюється як функціонуванням на ринку великої кількості постачальників однакових матеріальних ресурсів, а й тим, що повинен бути, передусім, надійним партнером товаровиробника у реалізації його стратегії організації виробництва. Вибір постачальника здійснюється колегіальним способом, тобто. ведеться обговорення можливостей та потреб у поставках. Начальники відділів наприкінці кожного місяці становлять список який буде необхідний них устаткування, узгоджують його з дирекцією і передають свою заявку до відділу логістики. Далі фахівці цього відділу вивчають ринок постачальників, щоб вибрати з загальної маси виробників того, який продає свій товар з більш вигідним нам умовам. Після вивчення ринку складається таблиця ще наочного відображення ситуації що складається над ринком. Таблиця містить: критерії якими вибирається постачальник і саме постачальник. У цьому таблиці застосовується бальна оцінка постачальника з кожного з критеріїв. Коли все критерії враховані підраховується загальний бал. Постачальник набравшинаибольше у балів стає єдиним постачальником з яким організація укладе договір. Ставиться від 0 до 5 балів, що відбивають як існування даної опції у постачальника, і навіть наскільки добре дана опція працює. У виду те, що організація минули всі терміни договорів із усіма постачальниками. Маємо знайти нових постачальників чи залишатися зі старими.

Отже, складемо таблицю на січень 2008 р.

Комп'ютери

постачальники

>OLDI

КомпаніяКИТ

>ULTRA

>ALMER

критерії

Якість продукції

5 4 5 5

Ціна

4 3 5 3

Гарантія продукції

5 5 5 5

Сервісне обслуговування

5 4 5 5

Доставка

5 4 5 5

Асортимент

5 4 5 5

Можливість купівлі кредит

5 5 5 4

Можливість оплати й замовлення через Інтернет

0; 5 3; 5 2; 5 0; 5

Репутація

5 4 5 5

Знижки для оптовиків

5 4 5 4

Результат

49 45 52 46

>Канцтовари

постачальники

>Комус

Зеніт

>KANS

Об'єднання канцтовари

критерії

Якість продукції

5 5 5 5

Ціна

5 4 4 5

Доставка

5 4 5 5

Асортимент

5 4 5
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація