Реферати українською » Маркетинг » Застосування ІНКОТЕРМС 2000


Реферат Застосування ІНКОТЕРМС 2000

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство освіти і наук Російської Федерації

>НОВОСИБИРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

>КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Контрольна робота

 

По курсу: «Зовнішньоекономічна діяльність»

Варіант №4


Факультет:ЗаочнийИДО

Група:ОТЗ-604, шифр 130460824

Студент: Шевцов О.Ю.

Викладач: Андрєєва І. М.

Новосибірськ 2009 р.


ЧАСТИНА I

 

1.1Базисние умови поставки товарів у міжнародну торгівлю: характеристика і Порядок використання (>ИНКОТЕРМС 2000)

>Базисние умови поставки (далі -БУП), поруч із Умовами платежу, є з двох найбільш обов'язкових з які входять у групу обов'язкових контрактних умов. Найчастіше за окремий розділ не виділяються (виняток становлять лише типові контракти), оскільки посилання базис поставки традиційно міститься як мінімум двох розділах: "Предмет контракту" і "Ціна і загальна сума контракту".

>Базисними умови поставки називаються, по-перше, оскільки є базою (основою), яка визначає зміст зовнішньоторговельної ціни на залежність від розподілу транспортних витрат за доставці товару між Продавцем і Покупцем (оскільки витрати Продавця входить у ціну товару), і, по-друге, оскільки регулюють ряд найважливіших, принципових, базових питань, що з організацією доставки товару до місця призначення.

У зв'язку з своєю другою функцією будь-який базис поставки регулює три ключових "транспортних" питання, без яких доставка товару до місця призначення може бути здійснена. Це:

1. Розподіл між Продавцем і Покупцем транспортних витрат за доставці товару (тобто визначення, які витрати і по яких пір несе Продавець, і які, починаючи від якого моменту, - Покупець).

2. Момент переходу з Продавця на Покупця:

а) ризиків ушкодження, втрати чи випадкової загибелі вантажу;

б) права власності товару.

3. Дату поставок товарів (тобто визначення моменту фактичної передачі Продавцем товару у розпорядження Покупця або його представника - наприклад, транспортної організації - і, отже, виконання (чи невиконання першим своїх зобов'язань за термінами поставки).

Основним міжнародним документом, широко що застосовуються у сучасної комерційної практиці, де міститься тлумачення базисних умов поставки, є ">ИНКОТЕРМС" - видання Міжнародній торговій палати (>МТП), остання редакція якої розвинулася 2000 р. У ">ИНКОТЕРМС-2000" міститься трактування 13 базисних умов поставки, розташованих послідовно одне одним за принципом зростання витрат та виховання відповідальності Продавця з доставки товару, тобто не від його найменших витрат і управлінських обов'язків (умова поставки ">ЕхWorks" - "із заводу") до витрат і управлінських обов'язків найбільших, максимальних (умова '>DDР" - "постачання зі сплатою мита", тобто "постачання повністю оплачена").

У Інкотермс 2000 умови для полегшення розуміння згруповані вчетверо категорії, відмінні між собою сутнісно: починаючи з терміна, за яким продавець лише надає товар покупцю під час власної території продавця ("E" - термін -EXWORKS); далі йде друга, відповідно до якої продавець зобов'язаний поставити товар перевізникові, призначеному покупцем ("F" - терміни -FCA,FAS і FOB); далі "З" - терміни, відповідно до якими продавець повинен укласти контракт на перевезення, але з приймаючи він ризик втрати чи пошкодження товару чи додаткові витрати внаслідок подій, що мають місце після відвантаження та відправлення (>CFR, CIF, CPT іCIP); і, нарешті, "D" - терміни, у яких продавець мусиш заподіювати всі витрати й ризики, необхідних доставки товару у країну призначення (DAF,DES,DEQ, DDU іDDP).

">ИНКОТЕРМС" мають рекомендаційний (факультативний) характер, тобто набуває для конкретного гендля обов'язкову набирає сили тільки у разі, тоді як контракті нею робиться відповідна посилання (наприклад: "Що стосується базисних умов поставки застосовується ">ИНКОТЕРМС-2000").

Варто також пам'ятати, що з розбіжності тлумачення (трактування) базису постачання тексті контракту проти документом, який дається посилання (у разі з "Інкотермс" чи ОУП), пріоритет мають умови контракту [11,C.28].

УИНКОТЕРМС 2000 значних змін були внесені у дві області:

- митну очищення і здійснення митних платежів з термінамFAS іDEQ;

- обов'язки по навантаження і розвантаженні щодо термінуFCA.

Група Є Відхід

>EXW

Франко завод (... назву пункту)

Група F Основна перевезення не оплачена

>FCA

Франко перевізник (... назву пункту призначення)

>FAS

Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)

FOB

Франко борт (... назва порту відвантаження)

Група З Основна перевезення оплачена

>CFR

Вартість і фрахт (... назва порту призначення)

>СIF

Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)

CPT

>Фрахт/перевозка оплачені до (... назву пункту призначення)

>CIP

>Фрахт/перевозка страхування оплачені до (... назву пункту призначення)

Група D Прибуття

DAF

Постачання до кордону (... назву пункту доставки)

>DES

Постачання з судна (... назва порту призначення)

>DEQ

Постачання з пристані (... назва порту призначення)

DDU

Постачання безоплатно мита (... назву пункту призначення)

>DDP

Постачання зі сплатою мита (... назву пункту призначення)

>Exworks франко-завод

Умова поставки, коли продавець здійснює поставку товару покупцю своєму підприємстві, складі, у своїй продавець не здійснює вантаження й митну очищення вивезення, якщо інше не передбачено договором.

Цей термін застосовується під час перевезення будь-яким транспортом

>Freecarrierфранко-перевозчик

Продавець вважається виконав свої зобов'язання в передачі товару з його перевізникові, зазначеному покупцем. Відтоді всі ризики переходять на покупця.

Цей термін можна використовувати при перевезення будь-яким транспортом, включаючи змішані перевезення.

>Freealongsideship вільно вздовж борту судна, порт відвантаження

Продавець вважається виконав свій обов'язок по передачі товару покупцю, коли товар розміщений вздовж борту судна на причалі чи пристані. Цей термін включає зобов'язання продавця виконати все митні формальності, необхідних вивезення товару, тобто він має мати експортну ліцензію на вивезення товару.

Цей термін використовується лише у морської чи внутрішньої морської перевезенні.

>Free onboard вільно на борту, порт відвантаження

Продавець вважається виконав свій обов'язок по передачі товару покупцю з переходу товару через поручні судна в порту відвантаження.

Цей термін використовується лише у морської чи внутрішньої морської перевезенні.

>Cost andfreight вартість будівництва і фрахт, порт призначення

Продавець зобов'язаний оплатити всі витрати з доставці товару до порту призначення, він має оплатити фрахт судна, і навіть здійснити все митні формальності для вивезення товару.

Продавець вважається виконав свій обов'язок по передачі товару з переходу товару через поручні судна в порту призначення.

Цей термін використовується лише у морської чи внутрішньої морської перевезенні.

>Costinsurancefreight вартість, страхування і фрахт, порт призначення

Продавець зобов'язаний укласти договір страхування вантажу, у своїй виплатити мінімальну премію страховику. Продавець також зобов'язаний оплатити всі витрати з доставці товару до порту призначення, він має оплатити фрахт судна, і навіть здійснити все митні формальності для вивезення товару.

Продавець вважається виконав свій обов'язок по передачі товару з переходу товару через поручні судна в порту призначення.

Цей термін використовується лише у морської чи внутрішньої морської перевезенні.

>Carriedpaid to перевезення оплачена до, пункт призначення

Продавець оплачує перевезення і доставку товару до пункту призначення. Продавець вважається виконав свій обов'язок з передачі товару перевізникові. Якщо доставка здійснюється кількома транспортами, те з моменту передачі першому перевізникові. Продавець зобов'язаний виконати все митні формальності для вивезення товару.

Цей термін можна використовувати при перевезення будь-яким транспортом, включаючи змішані перевезення.

>Carriedinsurancepaid to перевезення страхування оплачені до, пункт призначення

Майже аналогічний CPT, лише необхідна здійснити транспортне страхування вантажу.Таможенную ліцензію повинен мати продавець.

Цей термін можна використовувати при перевезення будь-яким транспортом, включаючи змішані перевезення.

>Deliveryatfrontier постачання за українсько-словацьким кордоном (із зазначенням обумовленого пункту)

Цей термін означає, що продавець вважається виконав свій обов'язок з прибуття товару в узгоджене з покупцем пункт (місце за українсько-словацьким кордоном, зокрема. кордонстрани-експортера).Таможенное ліцензування має здійснювати продавець.

Цей термін можна використовувати при перевезення будь-яким транспортом, включаючи змішані перевезення.

>Delivery exship постачання з судна, порт призначення

Продавець вважається виконав свій обов'язок з надання товару, не очищеного від мит під час ввезення, у розпорядження покупця на судні в порту призначення. Ліцензію імпорту повинен мати покупець, проте витрати оплачує продавець.

Цей термін використовується лише у морської чи внутрішньої морської перевезенні.

>Delivered exQuay постачання з причалу, порт призначення

Продавець вважається виконав свій обов'язок по передачі товару з надання товару у розпорядження покупця на причалі чи пристані. Покупець зобов'язаний виконати все митні формальності, необхідних ввезення товару.

Цей термін використовується лише у морської чи внутрішньої морської перевезенні.

>Delivereddutyunpaid постачання безоплатно мит, пункт призначення

Продавець вважається виконав свій обов'язок по передачі товару з надання товару, не очищеного від мит іразгруженного з перевізного кошти.

Цей термін можна використовувати при перевезення будь-яким транспортом, включаючи змішані перевезення.

>Delivereddutypaid постачання зі сплатою мит, пункт призначення

Продавець вважається виконав свій обов'язок по передачі товару з надання товару у розпорядження покупця, очищеного від мит, але зразгруженного з перевізного кошти.

Цей термін можна використовувати при перевезення будь-яким транспортом, включаючи змішані перевезення.

 

Висновок

На всіх історичних етапах Росії зовнішньоекономічна діяльність надавала впливом геть вирішення економічних проблем різних рівнях: народного господарства за цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств. Як частину загальної структури народного господарства зовнішньоекономічні зв'язку надають вплив на внутрішньогосподарські пропорції, розміщення та розвиток продуктивних сил. Оскільки економіка країни з суті на усіх напрямах була незбалансованої, то імпорт розглядався як латання дір, а експорт – ніж вимушена Плата імпорт. А загалом систему управління, планування і стимулювання зовнішньоекономічної міжнародної діяльності не сприяла зростанню ефективності експорту. Складалося відчуження між виробниками експортної продукції і на результатами експорту. Реформування міжнародної діяльності покликане допомогти подолатисоздавшееся становище. Важливе місце серед питань організації та техніки проведення зовнішньоекономічних операцій займає висновок зовнішньоторговельного контракту. Від, наскільки професійно складено контракт, залежить успіх комерційної угоди цілому. Надзвичайно актуальне нині вивчення форм міжнародної промислову кооперацію, зокрема страхування, митного справи. Ділове спілкування і ділової протокол, підготовка і перепідготовка кваліфікованих кадрів – важливі складові роботи у сфері міжнародних зв'язків.


ЧАСТИНА II

 

2.1 Обов'язки продавця та покупця за умов поставки >CIP

(Інкотермс 2000:CIP (>Carriage andInsurancePaidТo (...namedplace ofdestination))Фрахт/перевозка страхування оплачені до (...назву пункту призначення))

Термін ">Фрахт/перевозка страхування оплачені до"CIP означає, що продавець доставить товар названому їм перевізникові. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані в перевезенні товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець перебирає всі ризики й будь-які додаткові видатки до доставки в такий спосіб товару. Проте, в умовахCIP на продавця також покладається обов'язок щодо забезпечення страхування від ризиків втрата часу та ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування і оплачує страхові внески. Покупець має брати до уваги, що до умовам термінаCIP від продавця потрібно забезпечення страхування з мінімальним покриттям.

Що стосується, якщо покупець хоче мати страхування з великим покриттям, він має або спеціально домовитися звідси із продавцем, або сам вжити заходів із висновку страхування.

Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, яке сприймається основі договору перевезення перебирає зобов'язання забезпечити самотужки чи організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським та внутрішньою водним транспортом чи комбінацією цих видів транспорту.

Що стосується здійснення перевезення до пункту призначення кількома перевізниками, перехід ризику відбудеться революції у момент передачі товару в піклування першого перевізника.

Згідно з умовами термінаСIР на продавця покладається обов'язок по митної очищенні товару для експорту. Цей термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким виглядом транспорту, включаючисмешенние перевезення.ОБЯЗАННОСТИПРОДАВЦА поОБЯЗАННОСТИПОКУПАТЕЛЯ поCIP

>А.1. Постачання товару відповідно до договором

>В.1. Оплата ціни

Продавець зобов'язаний відповідність до договором купівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентну йому електронне повідомлення, і навіть будь-які інші докази відповідності, що потенційно можуть знадобитися в умовах договору продажу-купівлі. Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару.

>А.2. Ліцензії, свідчення рідних та формальності

>В.2. Ліцензії, свідчення рідних та формальності.

Продавець зобов'язаний власним коштом і свій ризик дістати будь-яку експортну ліцензію, або інше офіційне свідчення, і навіть виконати, якщо це потрібно (див. Запровадження пп.14), все митні формальності для експорту товару. Покупець зобов'язаний власним коштом і свій ризик дістати будь-яку імпортну ліцензію, або інше офіційне свідчення, і навіть виконати, якщо це потрібно (див. Запровадження пп.14), все митні формальності для імпорту товару і його транзитної перевезення через треті країни

>А.3. Договір перевезення і страхування

>В.3 Договір перевезення і страхування

a) Договір перевезення.

Продавець зобов'язаний укласти власним коштом на умовах договір перевезення товару до узгодженого пункту з названий місці призначення звичайним маршруту і звичайно прийнятим способом. Якщо такий пункт неузгоджений або визначено практикою такого роду поставок, продавець може вибрати найпридатніший йому пункт в названий місці призначення.

б) Договір страхування.

Продавець зобов'язаний забезпечити власним коштом - як і узгоджено у договорі купівлі-продажу - страхування вантажу за умов дозволяють покупцю чи іншій юридичній особі, котрий володіє страховим інтересом, звернутися безпосередньо до страховику, і навіть надати покупцю страхового поліса чи інше доказ страхового покриття. Страхування має вироблятися у страховика чи страхової компанії, користується хорошою репутацією, і, якщо ні спеціальних угод про протилежне, то страхування має вироблятися відповідно до мінімальним покриттям відповідно до Умовам Інституту для розробки вантажних термінів />InstitutCargoClauses/ (Об'єднання лондонських страховиків /Institute of LondonUnderwriters/) або домогтися будь-якого подібного збірника договірних статей. Тривалість страхового покриття має відповідати статтямБ.4. іБ.5. За вимогою покупця над його рахунок продавець зобов'язаний зробити страхування військових ризиків, страйків, заколотів та інших цивільних заворушень, якщо може бути. Страхування має покривати, принаймні, передбачену у договорі купівлі-продажу ціну плюс 10% (тобто. 110%) і бути укладено у валюті договору продажу-купівлі.

а) Договір перевезення.

Ні зобов'язань (див. Запровадженняп.10).

б) Договір страхування.

Ні зобов'язань (див. Запровадженняп.10).

>А.4.Поставка

>В.4 Прийняття поставки

Продавець зобов'язаний надати товар перевізникові, з яким укладено договори перевезення відповідно до статтеюА.3., а за наявності кількох перевізників долю першому з них транспортуванню в узгоджений пункт в названий місці призначення до встановлену

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація