Реферати українською » Маркетинг » Оцінка торговельної діяльності магазину ТОВ "5Пятерочка"


Реферат Оцінка торговельної діяльності магазину ТОВ "5Пятерочка"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітоюФГОУСПО «>Златоустовский торгово-економічний технікум»

Челябінський філія


Звіт по технологічної практиці

Перевірив: Розробив:

Керівник: Ібрагімова Г.Р.

Викладач: Підпис:

СмолінаЛ.А.

Челябінськ 2010 р.


Зміст

1 Ознайомлення із торговим підприємством

1.1 Характеристика торгового підприємства

1.2 Аналіз стану технічного оснащення

2 Асортиментна політика магазину ТОВ «>5Пятерочка»

2.1 Вигляд асортименту магазину «>5Пятерочка»

2.2 Широта, повнота, ступінь новизни і стійкості асортименту магазину «>5Пятерочка»

2.3 Оцінка для вдосконалення по асортиментної політики магазину «>5Пятерочка»

2.4 Асортиментний перелік товарів магазину «>5Пятерочка»

3 Оцінка якості товарів у магазині «>5Пятерочка»

3.1 Вивчення сертифікатів відповідності на товари, підлягають обов'язкової сертифікації на харчові продукти

3.2 Вивчення купівельного попиту магазині «>5Пятерочка»

4 Джерела закупівель товарів

4.1Ознокмление з джерелами закупівель товарів

4.2 Порядок упорядкування та узгодження графіків завезення

4.3 Участь приймання товарів

4.4Товаросопроводительние документи

4.5 Умови терміни зберігання товарів

4.6Викладка товарів, оформлення цінників

4.7 Види причини виникнення товарних втрат

5 Стан інформаційного забезпечення товароруху магазину «>5Пятерочка»

Укладання

Список використаних джерел

Додатка

 


1 Ознайомлення із торговим підприємством

 

1.1 Характеристика торгового підприємства

Торговельна мережу «>5Пятерочка» є великої роздрібної мережею р. Челябінська.

>Еге частка на челябінському ринку продуктових торгових мереж нині становить 20 %.

Магазин «>5Пятерочка» лежить уТракторозаводском районі міста Челябінська за адресоюул.Кудрявцева75А. Магазин займає поверх житловий будинок. Будинок міститься у безпосередній близькості до зупиночних пунктів громадського транспорту, що забезпечує високу прохідність. Є паркування для автомобілів. Магазин розпочинає свою роботу в 9:00 і закривається в 23:00, безперервно на обід і вихідних.

>Учредительними документами ТОВ «Торговельна мережу5Пятерочка» є установчого договору, підписаний засновниками, і затверджений ними статут. У статуті відзначений розмір початкового капіталу, вказуються вигляд і розмах мережі, встановлено форма управління торгової мережею, вказуються адреси - й назви магазинів.

За статутом магазин «>5Пятерочка» вказаний у ролі філії ТОВ « Торговельна мережу «>5Пятерочка», отже, здійснює частина функцій нашого суспільства та наділений майном, створив його юридичною особою. Тому магазин «>5Пятерочка» діє виходячи з Статуту, але в основі положень, затверджених ТОВ «Торговельна мережу «>5Пятерочка». Керівник магазину «>5Пятерочка» призначений генеральним директором ТОВ «Торговельна Мережа5Пятерочка», й тому він здійснює своєї діяльності виходячи з його доручення. Повне назва магазину (відповідно до установчими документами): Магазин «>5Пятерочка»

Місце розташування ( відповідно до установчими документами) :454000 р. Челябінськ, Кудрявцева75А

Діяльність магазину «>5Пятерочка» відповідає вимогам СП 2.3.6.1.66-01 «>Санитарно-епидемиалогические вимоги до організаціям торгівлі, і обороту у яких продовольчого сировини й продуктів харчування», що підтверджує видане санітарно-епідеміологічне висновок. Роздрібна продаж алкогольну продукцію складає підставі ліцензії, виданої міністерством сільського господарства Челябінській області.

По виду торгового підприємства магазин «>5Пятерочка» є стаціонарним, оскільки лежить у спеціально обладнаному приміщенні, призначений на продаж товарів хороших і надання послуг покупцям.

>Типизация магазину «>5Пятерочка» включає наявність наступних показників:

-торговаплощадь-400 кв. м;

-товарнийассортимент-13000 найменувань;

-застосування фірмових буклетів і пакувальних матеріалів;

-наявність в обслуговуючого персоналу форменій одягу з емблемою ТОВ. МС «>5Пятерочка»

Магазин здійснює торгівлю формою самообслуговування одне із найбільш зручних покупцям методів продажу товарів.Самообслуживание дозволяє прискорити операцій із продажу товарів, збільшити пропускну спроможність магазину, збільшити реалізацію товарів при мінімальних витратах праці.

Спеціалізація магазину викликана складністю асортименту окремих товарних груп, і навіть необхідністю особливих приміщень та устаткування деяких товарів, тому дане торгове підприємство слід зарахувати до змішаного магазину, призначеному як торгівлі продовольчими, і непродовольчими товарами.

Механізм управління магазину «>5Пятерочка» має ієрархічне побудова. Штатний розклад включає у собі: управляючий магазином, товарознавець закупа,товаровед-приемосдатчик, менеджер торгового залу, оператор і старший оператор ПК, завідуючий відділом гастрономії, продавець-касир,продавец-оператор торгового запасу, співробітник торгового залу, фасувальник,грузчик-оператор, двірник, прибиральниця, кухар.

Принциповий недолік цієї структури у тому, що зв'язок між окремими штатними одиницями нечітко визначено й встановлюються найчастіше ' за випадковим закону. Приміром,грузчик-оператор має виконувати вантажно-розвантажувальні праці під керівництвомтовароведа-приемосдатчика, і бути задіяним у торговому залі на викладки товарів у підпорядкуванні менеджера. У цьому посадові обов'язкипродавца-оператора торгового запасу й мобілки співробітника торгового залу найчастіше збігаються з тією різницею, перші працюють на 3 години довше. Тому керівнику магазину, з погляду, слід переглянути штатний розклад та ще якісь штатні одиниці додати, інші виключити. Це дозволить виділити для підприємства єдину функцію управління і чітко організовувати співробітників. Додатково в штатний розклад слід зарахувати посаду комірника, позаяк у магазині станом складів і поза' відпусткою товарів у торговельну залу також відповідаєтоваровед-приемосдатчик, це не входить у його обов'язки.

Отже, магазин «>5Пятерочка» є структурним підрозділом ТОВ «Торговельна мережу «>5Пятрерочка», а чи не самостійним відособленим юридичною особою.


1.2 Аналіз стану технічного оснащення

Для господарську діяльність магазин «>5Пятерочка» має належної матеріально-технічної базою. До складуматериально-вещественних цінностей входять:

- будинок - об'єкт, який би умови для торгового процесу, підготовки й реалізації товарів;

- склади, необхідних зберігання, підтримки товарних запасів, передпродажної підготовки товарів;

- споруди - інженерно-будівельні устрою, призначені прийому і відвантаження товарів.

Структура матеріально-технічної бази магазину «>5Пятерочка»

Оцінка матеріально-технічної бази показала, що магазин «>5Пятерочка» потребує деякому технічне переоснащення.Универсаму слід забезпечити такі технічні рішення:

- комплексна механізація транспортування і переміщення товарів шляхом застосування підйомно-транспортного устаткування;

- механізація операцій із передпродажної підготовці продукції, розфасовці,подсортировке іпакетированию;

- комп'ютеризація обліку руху товарно-матеріальних цінностей.

такий шлях дозволить магазину комплексно вдосконалититоргово-технологический процес.

Планування магазину «>5Пятерочка» забезпечує технологічну зв'язок між окремими приміщеннями (склад, фасування, холодильні камери), що сприяє переміщенню товарівкратчайшими шляхами, саме:

- розвантажувальні платформи прилягають до приміщення для приймання товарів;

- приміщення приймання перебувають у безпосередній наближеності зі складами магазину;

- приміщення зберігання товарів є прохідними.

Таке планування дозволяє забезпечити раціональну організаціюторгово - технологічного процесу.

Основні групи приміщень магазину «>5Пятерочка» містять у собі: торгові, для приймання, збереження і підготовки товарів на продаж, підсобні і адміністративно-побутові. Торгові приміщення є головними у книгарні. До них належать, передусім, торговельну залу.

Торговий зал має співвідношення сторін 1:3, що забезпечує оптимальні умови в організацію продажу товарів. Не лише сприяє дотримання вимог раціональної організації торгових операцій, а й надає покупцям можливість добре орієнтуватися у розміщення товарних груп, і здійснювати купівлі мінімальні терміни.

Вхід у магазин і вихід із нього розміщений у правого кута фасаду у тому, щоб потік покупців направили проти годинниковий стрілки.

Ставлення торговельній площі до спільної площі магазину становить 44,12%. Це засвідчує тому, що половина площі використовується до виконання функцій складського приміщення, тоді як найприйнятніший є співвідношення 70:30. Показник раціональної розстановки устаткування (коефіцієнт настановної площі) становить 0,32. Отже, 32% торговельній площі зайнято торговим устаткуванням, а 68% торговельній площі - це проходи покупцям, продавців, територія для товаропотоків. Значення цього показника є оптимальним для магазинів самообслуговування.

Коефіцієнт демонстраційної площі магазину становить 0,8, у своїй оптимальне співвідношення між демонстраційної площею і площею магазину вважається коефіцієнт, рівний 0,7. Це засвідчує тому, що магазин додатково збільшивдемонстрационную площа шляхом застосування острівних гірок і стелажів. Але такий рішення вважатимуться нераціональним, оскільки це утрудняє огляд товарів покупцям, і навіть викликає незручності при викладки товарів.

Отже, оцінка матеріально-технічної бази магазину показала, що матеріальні кошти можна використовувати ефективніше, якщо впровадити для підприємства устаткування, що забезпечує повну механізацію і автоматизаціюторгово-технологических процесів. Планування магазину є раціональної.

 


2 Асортиментна політика магазину ТОВ «>5Пятерочка»

 

2.1 Вигляд асортименту магазину «>5Пятерочка»

 

Магазин «>5Пятерочка» пропонує покупцю великий асортимент товарів- близько 14 тисяч найменувань, до складу якого у собі продовольчі і непродовольчі товари. У тому числі 12 %- бакалійні товари та напої,31%-замороженние і молочних продуктів, 13% - овочі й фрукти, 18%- гастрономічні продукти,10%-мясопродукти.

У основу побудови асортименту магазину належить раціональне співвідношення окремих груп товарів, що враховує такі принципи:

-забезпечення у книгарні достатньої повноти товарів частого попиту, простого асортименту,незаменяемих ітрудно-заменяемих в споживанні і попиті;

- забезпечення достатньої широти видів товарів з кожної групі і підгрупі товарів;

-встановлення певної кількості різновидів за кожним видом товарів.

-встановлення певної кількості різновидів за кожним видом товарів.

Чисельність асортиментних позицій у цьому магазині розподіляється між продовольчими і непродовольчими товарами у відсотковому співвідношенні як 66:34. Асортимент продовольчих товарів розширюється переважно з допомогою овочів, фруктів, і навіть заморожених продуктів. основні напрями у сфері формування асортименту магазину «>5Пятерочка» - це скорочення і розширення асортименту, а як і його оновлення й вдосконалення.

         Отже, з вищесказаного, можна дійти невтішного висновку, що у широті охоплення товарів, що реалізуються магазині «5Пятерочка», асортимент є і розгорнутим.

2.2 Широта, повнота, ступінь новизни і стійкості асортименту магазину «>5Пятерочка»

Структуру асортименту розглянемо з прикладу мороженого м'яса птахи:

-Гусаки 15%

->Циплята5%

->Бройлерициплята35%

-Кури 35%

Найбільшу питому вагу в асортименті запропонованої займає м'ясо курчат-бройлерів і курей, що економічними вигодами магазину «>5Пятерочка», оскільки наявність даних видів птахи користуються найбільшим попитом у покупців. Відповідно зростає й показник прибутковості магазину. Найменшу питому вагу має м'ясо качок, яке користується рідкісним попитом. Зауважимо, що у структурі асортименту м'яса птахи відсутні такі види, як каченята, гусенята,индюшата, індички,цесарята і цесарки ( м'ясо молодий птахи). Такий їхній підхід магазину у виборі структури асортименту обумовлений , передусім, падінням попиту зазначені види продукції.

Отже, причиною скорочення асортименту послужила низька прибутковість при реалізації даних видів птахи.

Проведемо аналіз раціональності асортименту м'яса птахи шляхом розрахунку його показників, саме: широта, повнота, ступінь новизни і стійкість. За базові показники приймаємо стандарти ТУ в розділах «Класифікація і асортимент», «Види», і навіть каталоги і прейскуранти фірм-виготовників, є постачальниками магазину «>5Пятерочки». Розрахунок показників приведено у таблиці 1.

Властивості

асортименту

Показники

асортименту

Розрахункова формула Розрахунок показників результат
1 2 3 4 5
Широта

Справжній (>Шд)=5

Базовий (>Шб)=11

 КоефіцієнтШироти:

>Кш=>Шд. 100,%

>Шб

5.100

11

45,0%
Повнота

Справжній (>Пд)=8

Базовий (>Пб)=33

Коефіцієнт

>Полноти:

>Кп=>Пд.100,%

>Пб

8 .100

33

24,0%
Стійкість Показник стійкості (>У)=4

>Коеффиц.Устойчивости

>Ку=У.100

>Шб

4.100

11

36,6%
Новизна (>Н)=1 Коефіцієнт відновлення

1.100

5

20,0%

З таблиці 6, слід, що широта асортименту становить 45%, що свідчить про невисокою інтенсивності насичення магазину інші види товарів. Проте за високої широті асортименту споживачі не можуть вибрати потрібний товар, тому магазину «>5Пятерочка» доцільно довести цей показник до 50% шляхом включення до асортиментний перелік продукцію тієї ж найменувань, але з інших постачальників, можливо імпорту.

Повнота асортименту становить 24%, що свідчить про малої насиченість ринку.

Проте, як зазначалось, це є наслідком малого попиту окремі види м'яса птахи.

Тож цій ситуації показник повноти асортименту вважатимуться раціональним. Коефіцієнт стійкості дорівнює 36%, отже, чотири найменування із можливих одинадцяти користуються сталий попит. Коефіцієнт новизни становить 20% з допомогою запровадження асортиментний перелік такої продукції як м'ясо качок. Цей показник раціональним, оскільки поруч із м'ясом птахи, хто користується постійним попитом, відновлення асортименту дозволяє повніше задовольнити потреби покупців й розширити асортимент, створивши конкурентні переваги магазину.

Отже, під час аналізу структури мороженого м'яса птахи, реалізованого через магазин «>5Пятерочка», виявлено що найбільше питому вагу в асортименті займає м'ясо курей і курчат-бройлерів.

2.3 Оцінка для вдосконалення по асортиментної політики магазину «>5Пятерочка»

Проведемо аналіз стану та оцінку показників асортименту мороженого м'яса птахи, реалізованого через магазин «>5Пятерочка»

Як бачимо, показник широти асортименту дорівнює 45%. Значення показника вважатимуться близькими до оптимальному, оскільки для цієї галузі оптимальним вважається значення, однакову 50%. Розширити асортимент м'яса птахи можливо, якщо укласти контракти з новимиптицефабриками, або оптовими базами, які у своє чергу урізноманітнюють асортиментний ряд своїми найменуваннями продукції. Проте, в оцінці динаміки та її реалізації морозива м'яса птахи, розглянутої в п. 2, домовилися висновку, що найприйнятніший буде укладати договори безпосередньо в підприємств-виготовлювачів, що забезпечує мінімум витрат. Отже, магазин зможе знайти нові джерела розширення асортименту мороженого м'яса птахи, якщо підпише договір поставки зптицефабриками сусідніх областей

Повнота асортименту мороженого м'ясо птахи не перевищує 24%. Настільки низький показник наслідком зниженого і навіть відсутнього попиту молоду птицю виду гусенят, каченятиндюшат,цесарят, і навіть цесарок. Також причиною невисокого показника є виробництво зазначених видів птахи приватному секторі для особистого споживання, а чи не на продаж у роздрібній мережі.

Коефіцієнт стійкості товарного асортименту становить 36%, що свідчить про стабільність попиту чотири найменування продукції із можливих одинадцяти. І тут можна піддати аналізу цінової чинник з метою підвищення коефіцієнта стійкості. Можливий думка щодо узгодження з постачальниками проведення рекламної акції, або дегустації, чи зниження цін з оформленням про «жовтих цінників». Ця тактика дозволить магазину «>5Пятерочка» як підвищити стійкість асортименту, а й за позитивному результаті збільшитиоббьем реалізації м'яса птахи.

Показник новизни асортименту мороженого м'яса птахи є дуже умовним, оскільки до не давнього часу у асортиментному переліку не було м'ясо качок, та був його запровадили знову. Тим самим було показник виріс до 20%. Рішення було винесено, з орієнтації на попит покупців. Обновити асортимент реалізований продукції можна шляхом включення до асортиментний перелік продукцію інших птахофабрик, птицю, вироблену приватному секторі, наприклад,индюшат, і навіть м'ясо птахи, поставлене імпорту.


2.4 Асортиментний перелік Магазину «>5Пятерочка»

 

>АССОРТИМЕНТНЫЙПЕРЕЧЕНЬ

товарів з торгівлі у книгарні № __

продовольчі товари

на 200__ рік

Асортимент товару Кількість найменувань

>1.Колбасние вироби 7

>2.Консерви м'ясні, молочні, рибні 7

>3.Масло рослинне 8

>4.Сахар 1

>5.Кондитерские вироби 6

>6.Консерви фруктові 4

>7.Консерви овочеві 4

>8.Соль, зокрема. йодована 2

>9.Чай 10

>10.Кофе, кавові напої 5

>11.Макаронние вироби 10

>12.Соки, напої в асортименті 5

>13.Прочие продтовари (включаючи

морепродукти) 6

14. М'ясо, птах 2

15. Олія тварина 3

16.Маргарин 2

17. Сир 4

18. Яйце, яєчний порошок 3

19. Риба 3

20. Борошно 2

21.Крупа 4

22. Дитяче харчування 2

23. Овочі, фрукти 10

24. Пиво 20

25. Алкогольна продукція 30


3 Оцінка якості товарів у магазині «>5Пятерочка»

 

3.1 Вивчення сертифікатів відповідності на товари, підлягають обов'язкової сертифікації на харчові продукти

По органолептичними

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація