Реферати українською » Маркетинг » Основи маркетингу


Реферат Основи маркетингу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1. ФОРМЫ І ПЛАНИ МАРКЕТИНГУ

Форма маркетингу - це сукупність основних видів тварин і темпів маркетингу властивою конкретної області соціально-економічних процесів які відбуваються що суспільстві. Форми: комерційний, некомерційний, національний, міжнародний, споживчий, промисловий, інвестиційний, послуги, організацій, особистості, соціальний, маркетинг ідей, маркетинг місць, макро-маркетинг. Види маркетингу – це маркетинг конкретної форми що відрізняється рівнем охоплення груп потенційних споживачів і використаних у своїй інструментарієм з вивчення і на них. Три виду маркетингу: масовий – застосовується при загальним охопленні потенційних споживачів одному й тому ж групою родинних товарів. Диференційований – характеризується тим, що з різних груп споживачів пропонується різні за своїми споживчим властивостями товари. Цільовий (концентрований) – для конкретної вузької групи потенційних споживачів на процесі пропозиції їм товару має специфічні особливості які роблять цей товар привабливого і бажаного для цієї групи споживача.

2. СУТНІСТЬ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДІНКИ

Поведения покупця – це безпосередня діяльність покупця зумовлено придбанням товарів та послуг і включає процес обгрунтування, і ухвалення рішення про купівлю саму купівлю та після покупочную оцінку придбати товари. Завдання маркетингу у тому, що зрозуміти й передбачити можливі дії покупця, обгрунтувати причинно слідчі зв'язку у процесі купівлі й споживання товарів та послуг.


3. ЁМКОСТЬ РИНКУ

Ємність ринку окреслюється обсяг товару (в вартісному вираженні чи фізичних одиницях), що може бути реалізований цьому ринку зазвичай протягом року.

При визначенні ємності ринку товарів народного споживання аналізуються рівень поточних доходів населення, наявність заощаджень, рівень поточних цін, і інші чинники, що визначають купівельний попит населення. Встановлюючи ємність ринку товарів промислового призначення, враховують передусім основні тенденції розвитку галузей народного господарства й можливості реалізації у яких відповідних інвестиційних проектів. Ємність ринку виробництва і тенденції його зміни важливі чинниками, які мають враховувати виробники при на відповідного ринку. Немає сенсу виходити на досліджуваний ринок, якщо ємність його невелика або він стане він у недалекому майбутньому. Поруч із ємністю ринку часто розглядають так званий ринковий потенціал, і навіть позиції окремих фірм над ринком.

4. ПОНЯТИЕ І СВОЙСТВА МАРКЕТИНГОВОЙ ІНФОРМАЦІЇ

Під маркетинговими дослідженнями прийнято вважати систематичний збір, обробку та аналіз даних із різним аспектам маркетингової діяльності. Тому маркетингові дослідження можна як функції юридичної особи, який зв'язує через певну інформацію маркетологів з ринком споживачів, конкурентами, з усіма елементами довкілля маркетингу. Метою маркетингових досліджень є створення інформаційно-аналітичної бази щодо прийняття прийняття рішень та зниження рівня невизначеності, пов'язаних з нею. Зазвичай, завданнями маркетингових досліджень є: збір, обробка, зберігання інформації; аналіз впливу макросередовища маркетингу на діяльність фірми; оцінка та аналіз кон'юнктури ринку, розрахунок ємності ринку, прогнозування попиту, аналіз цінової еластичності; оцінка власних можливостей фірми, її потенціалу конкурентоспроможності; оцінка можливостей та поведінки конкурентів; аналіз ринку збуту, оцінка його, займаній фірмою.

5. МАРКЕТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ ТОВАРУ

У маркетинґу використовується трьох уровневая модель: 1. товар за задумом характеризує основне призначення товару т. е це те мета для досягнення якої споживачі роблять покупки.2. товар у реальному виконанні характеризує фізичні характеристики товару, те, що робить товар на місце потребителя.3. товар з підкріпленням характеризує розширені характеристики товару т. е додаткові послуги і пільги представлені споживачеві.

6. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервіс – це система обслуговування покупців, що дозволяє вибрати найкращий товар й забезпечити його оптимальне споживання на протягом періоду часу прийнятного для споживача. Розрізняють види сервісу:

1. предпродажный (інструкція).

2. сервіс при продажу (доставка, демонстрування).

3. після продажний сервіс. Форми здійснення сервісу.

1. сервіс винятково власним персоналом виробника.

2. сервіс здійснюється виробниками через власні сервісні центри.

3. сервіс здійснюється незалежними організаціями, із якими виробник укладає договору на надання сервісних послуг.

4. забезпечується тим ланкою розподілу, які перебувають найближче споживачеві, а виробник поставляє лише запчастини.

7. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРУ

Життєвий цикл товару – це процес розвитку продажу та одержання прибутку у часі. Якщо товар розглядати у поступовій динаміці можна отримати роботу граф. зображення традиційного життєвого циклу із чітким виділенням п'яти етапів, визначальних дві важливих проблем: 1. як эфиктивно працювати з товарами що є над ринком, аби продовжити строк їх жизни.2. коли починати відновлення продукції для заміни застарілих товарів.

Нульова стадія – розробка товару, перетворення задуму товару на реальну виріб. І тому етапу характерні великі матеріальні й фізичні затрати, прибуток відсутня. Завдання маркетологів застосувати розвиваючий маркетинг.

1. етап – впровадження чи виведення ринку (позиціонування товарів над ринком, проникнення ринку, активна система формування попиту). Великі видатки просування товару до споживача. Прибуток відсутня. Завдання маркетологів застосувати розвиваючий і стимулюючий маркетинг.

2. етап. Зростання товару визнаний споживачем, попит нею різко виростає і випереджає пропозиції.

Ринок регулюється політикою ціноутворення. З'являються конкуренти. Прибуток зростає але ще не окупаються витрати попередніх етапів. Завдання маркетологів застосувати стимулюючий маркетинг іноді демаркетинг.

3. етап зрілості. Інтерес до товар стає масовим, проте темпи зростання збуту аспірину починають сповільнюватися. Прибуток висока, і окупає витрати попередніх етапів. Загострюється конкуренція. Завдання маракетологов застосувати підтримуючий маркетинг іноді синхромаркетинг.

4 етап спад попит. Товар залишається популярним, але попит нею починає знижуватися, відповідно падають обсяги продажу. На ринку з'являється товари новинки. Завдання маркетолога застосувати ремаркетинг за відгуками друзів.

8. ПОНЯТИЕ І ФУНКЦИЯ ЦІНИ

Ціна – на цю кількість грошей, яку може здобути продавець від покупця за певних влаштовують обидві сторони умов. Функції ціни:

1. інформаційна.

2. розподільна.

3. котра стимулює.

4. збалансованості попиту й пропозиції.

5. облікова.

9. ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ЧИННИКИ

Чинники, які надають на ціну, поділяються:

1. чинники макро середовища.

1.1состояние економіки.

1.2политическая середовище.

1.3. фінансова, податкова і кредитно-грошова політику держави.

1.4. політика державних регулювань цін.

1.5внешнеэкономическая політику держави.

2. чинники внутрішнього середовища.

2.1факторы споживчого вибору – це визначає конкурентоспроможність. Корисність для споживача; споживчі властивості товару; порівнянність товарів; взаємозамінність товарів; звички покупця; престижність товару.

2.2факторы пропозиції товару визначають ціну пропозиції товару. Виробництво; стадія виробництва; очікуваного обсягу випуску; точка окупності; інтеграція з іншого продукцією; запаси товару складі; частка ринку нафтопродуктів та становище конкурентів; ціни на всі матеріали, раб. силу.

2.3факторы що характеризують ринок. Використовувані канали розподілу; структура розподілу; географічне розподіл; можливості просування товару; наявність сервісного обслуговування.

10. ТИПЫ ПОСЕРЕДНИКІВ І ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МІЖ НИМИ

Посередників можна розділити на наскільки типів за ознакою самостійності: розподільні органи виробництва; торгові посередники; партнери на збуті

Посередники входять у конкурентні відносини між собою симпатію виробника і споживача: Горизонтальна конкуренція – відбиває суперництво між посередниками одного типу, які перебувають одному рівні збутового каналу. Вертикальна конкуренція – між посередниками які перебувають на різних рівнях збутового каналу. між збутовими каналами. Конкурентна боротьби друг з одним забирає в посередників значні ресурси. З метою ефективнішою діяльності формуються координовані збутові структури, де спостерігається співробітництво у відношенні учасників розподільній системи. Координирующая збутова структура – це сукупність кількох рівнів каналу розподілу що діє як одна система, де з учасників або володіє іншими, або надає їм торгові привілеї, або має силою забезпечувати їх повну співробітництво.

Типи координуючі збутові структури: корпоративна, керовані, договірні.

11. ОПТОВАЯ ТОРГІВЛЯ І ЇЇ ФУНКЦІЇ

Оптова торгівля – діяльності з продажу товару тим суб'єктам ринку, які мають його з єдиною метою перепродажу чи професійного чи професійного використання.

Функції оптової торгівлі: надання інформації про ринок; закупівля товарів у обсязі більш як зручному для діяльності; розбивка великих партій товару більш дрібні; формування товарного асортименту; здійснення заходів зі стимулювання; зберігання запасів товару; транспортування і експедирування; прийняття ризику; фінансування; послуги з управлінню; рекламні послуги; консультаційні послуги;


12. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПТОВЫХ ПОСЕРЕДНИКІВ

1. За рівнем самостійності:

1.1. розподільні органи виробництва (пряма опт продаж).

1.2. незалежні оптовики.

2. За характером прав переходу власності товару:

2.1. підприємства оптової торгівлі.

2.2. партнери на збуті.

3. За обсягом надання послуг:

3.1. оптовики які з циклом обслуговування.

3.2. оптовики з обмеженою циклом обслуговування.

4. По специфіці асортименту:

4.1. оптовики змішаного асортименту.

4.2. вузькоспеціалізовані оптовики.

Види оптовиків: відділ збуту. комівояжер – співробітник підприємства, якому доручають пошук клієнтів - і роботу з ними. збутової філія. агент – незалежний оптовиком який знаходить ринки збуту. Агент незалежний від виробника. брокер – йому доручають обмежені за обсягом угоди. Дистрибьютер – одержує вигоду від виробника декларація про продаж. дилер – великий гуртівня. комісіонер.

13. РОЗНИЧНАЯ ТОРГІВЛЯ І ЇЇ ФУНКЦИЯ

Роздрібна торгівля – це будь-яка діяльність із продажу товару, безпосередньо кінцевого споживача їхнього особистого некомерційного використання. Функції роздрібної торгівлі: надання інформації про ринок; закупівля товарів у обсягах більш "зручних для виробничої діяльності; розбивка великих і середніх партій товарів більш дрібні поодинокі екземпляри; формування товарного асортименти; здійснення заходів зі стимулювання збуту; прийняття ризику; фінансування; маркірування товару, проставление ними ціни; зберігання запасів на яких складах; транспортування і експедирування; рекламні послуги; консультаційні послуги.

14. Мета і принципи маркетингу

З погляду суспільства значимості можна сформулювати чотири альтернативних мети маркетингу:

1. досягнення максимально-возможного рівня споживання;

2. досягнення максимальної задоволеності споживача;

3. надання щонайширшого вибору товарів;

4. максимальне підвищення якості життя.

Принципи маркетингу: "Потребитель-король" - орієнтація діяльності підприємства кінцевий комерційний результат через облік вимог споживачів. "Виробляти об'єкт продажу, а чи не продавати те, що виробляється" - напрям діяльності підприємства на довгостроковий результат маркетингової роботи, яка передбачає дослідження й розробка з їхньої основі товарів ринкової новизни що забезпечать високоефективну діяльність підприємства. "створюючи товар, створювати й споживача" - використання у єдності та взаємозв'язку стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом ними. Гнучкість і оперативність системи за умов гострої конкуренції.

15. Класифікація роздрібних посередників

1. Залежно від рівня прив'язки до стаціонарному приміщенню:

1.1. торгівля через роздрібні магазини.

1.2. внемагазинная торгівля.

2. Залежно від широти і між глибини запропонованого асортименту:

2.1. спеціалізовані магазини – здійснюють торгівля відповідної асортиментної групою товарів певної глибини.

2.2. універмаг – велике підприємство, з пропозицією різноманітний асортимент різних груп товарів.

2.3. універсам – велике підприємство, інтерв'ю, розраховане першочергове задоволення потреб покупця в продовольчих товарах і товарах домашнього побуту.

2.4. супермаркети – підприємство які мають велику торгову площу і кількість з пропозицією разом з повний набір продовольчих товарів які потребують уваги до покупцю із боку торгового персоналу.

2.5. магазини товарів повсякденного попиту – не великі за розміром та торгують товарами обмеженого споживання.

3. Залежно від політики цін:

3.1. які торгують за цінами.

3.2. які торгують за цінами.

3.3. які торгують по зниженим цінами.

3.4. які торгують по "непридатним" цінами.

4. Залежно від рівня обслуговування:

4.1. магазини самообслуговування.

4.2. магазини з обмеженою обслуговуванням.

4.3. магазини які з обслуговуванням.

5. залежно від рівня концентрації:

5.1 перебувають у центральному районі.

5.2. перебувають у "спальних" районах.


16. Поняття просування і маркетингових комунікацій

Просування – це будь-яка форма поширення повідомлення, до створення лояльності споживачів і до фірмі, які інформують, переконуючих чи нагадують про її діяльність чи товарах. Маркетингові комунікації – це процес обміну інформацією між фірмою та інші суб'єктами маркетингової діяльності, зі метою надання й постійного вдосконалювання діяльності фірми і його товарів.

Цілі маркетингових комунікацій:

інформування потенційних споживачів про продукті, умови і т.ін.; переконати покупця віддавати перевагу даним товарам, маркам, магазинах; "змусити" покупця діяти. Кошти маркетингових комунікацій: Основні: Реклама, Зв'язки з громадськість, Стимулювання збуту.

Синтетичні:

Брендинг,

Спонсорство,

Участь виставках і ярмарках,

Інтегрування маркетингових комунікацій у місцях продажів,

Неформальні, вербальні маркетингові комунікації (чутки).

17. Поняття і різноманітні види реклами

Реклама – будь-яка платна форма не особистого уявлення та просування товару, послуг, ідей від імені відомого спонсора.

Характерні риси реклами: громадський характер; спроможність до переконання; експресивність; знеособленість; односпрямованість; опосредованность. Види реклами:

1. Информативная – переважає на етапі впровадження товару ринку. Завдання – інформувати про товаре-новинке чи нового застосування існуючого товару:

Інформування про зміні ціни;

Пояснення принципів дії товару;

Опис надання послуг; Рассеянье побоювань покупця; Формування образу фірми.

2. Увещивательная – на етапі зростання. Завдання: Формування переваги до марки; Заохочення до переключенню цю марку; Переконання зробити купівлю одразу ж.

3. Напоминающая – переважає на етапі зрілості. Завдання: Нагадати споживачеві де можна товар; Утримання товару у пам'яті споживача під час міжсезоння; Підтримка поінформованості про товарі високому рівні.

18. Кошти і канали поширення реклами

Засіб реклами – це прийом втілення ідеї рекламним зверненням зв'язки Польщі з використанням певного типу подразників для кодування інформацією який або сприймають формі. Види рекламних коштів: акустичні, графічні, вплив на нюх, візуальні, декоративні, предметні. Канали поширення реклами – спосіб тиражування рекламних звернень, і доставки його широкого загалу, поширені під часу й просторі. Типи каналів поширення:

1. пряму рекламу: друкована (буклети); Телефонна; з допомогою комп'ютерних мереж.

2. реклама у ЗМІ: реклама у пресі; на радіо; по телебаченню; у кіно.

3. реклама на конкретному місці: на мрії продажу; на транспорті; зовнішня реклама.


19. Зв'язки з американською громадськістю

Зв'язки з американською громадськістю – це особисті та не оплачувані спонсором стимулятори попиту товар, послугу чи організацію у вигляді поширення про неї в друковані засоби інформації, або

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація