Реферати українською » Маркетинг » Маркетингове дослідження якості продукції ТОВ "Бершка"


Реферат Маркетингове дослідження якості продукції ТОВ "Бершка"

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1.Анкетний аналіз

1.2Ранжирование потреб

2. Аналіз ринку одягу Росії

3. Контингент

4. Персонал

5. Розробка плану орієнтації на споживача

6. Конкуренція

7.Спецзаказ

8. Метод орієнтації на споживача

Укладання

Список використаної літератури

 


Запровадження

 

Якість – поняття багатопланове, забезпечення її вимагатиме об'єднання творчий потенціал і практичний досвід багатьох фахівців. Якість – сукупність характерних властивостей, форми, зовнішнього вигляду і умов застосування, яких мають бути наділені товари (процеси, послуги) для відповідності своєму призначенню Проблема підвищення якості може бути розв'язана лише за спільні зусилля держави, органів структурі державної влади, керівників держави і членів трудових колективів підприємств. Важливу роль розв'язанні цієї проблеми грають споживачі, які диктують свої і запити виробникам товарів та послуг. Розвиток все швидше інформаційних технологій також свій внесок у поняття якості й у проблему підвищення якості.

Актуальність проблеми оцінки й управління продукції (процесу, послуги, роботи) та її підвищення зростає на етапі за низкою причин:

По-перше, підвищилися вимоги НТП, які диктують корінні якісних змін в усіх галузях науково-виробничої діяльності;

По-друге, відбувається подальше поглиблення громадського поділу праці й кооперації праці, що зумовлює ускладнення внутрішньогалузевих, міжгалузевих і міждержавних виробничих зв'язків;

По-третє, принаймні задоволення кількісним вираженні потреби у засобах виробництва та предметах споживання (час, коли кількість відігравало на вирішальній ролі, минуло) першому плані висувається їх якісна характеристика;

По-четверте, розширюються торгово-економічні зв'язки іншими країнами, що визначає постійне підвищення якості продукції / послуг (конкурентна боротьба за ринки збуту);

По-п'яте, підвищення якості продукції (послуг) дозволяє вирішувати як технічні й економічні, а й соціальні завдання.

Об'єктом дослідження, у цій роботі виступає ТОВ «>Бершка», предметом дослідження – систему управління якістю послуг зв'язку, реалізована на ТОВ «>Бершка», і навіть всіляких шляхів для підвищення якості послуг.

Основними завданнями, вирішити у процесі дослідження системи управління послуг і шляхів її вдосконалення (з прикладу ТОВ «>Бершка»), є:

Проведення анкетного аналізу;

>Ранжирование потреб;

Аналіз ринку одягу Росії;

Розгляд контингенту;

Розгляд персоналу;

Розробка плану орієнтації на споживача;

Розгляд конкуренції;

Розгляд спецзамовлення;

Розгляд методу орієнтації на споживача.

Нині, ми живемо у складній обстановці перехідною економіки, треба враховувати важливі чинники що впливають специфіку менеджменту

Перехід до ринків поставив перед підприємствами завдання формування нової політики, створення нових структур і підрозділів визначальних стратегічне управління економіки й плани з просуванню ринку та розвитку.

Стратегічний маркетинг буде гаразд функціонувати тільки тоді ми, якщо буде існувати стійкий і стабільний ринок. Нині це основна умова в нас у Росії відсутня. У найзагальніших рисах це відбувається так: ринок як такої нерозвинений, відсутня розвинута і налагоджена нормативно-правову базу, слабко розвинена зовні економічна діяльність.

Проблема стратегічного маркетингу у цьому, що його нормального

функціонування немає належної бази, а саме – стійка і розвинена ринкова система, наявність достатньої кількості кваліфікованих фахівців у цій галузі, здатних діяти у рамках нової управлінської парадигми.

До цього часу Росія економічно частково є ще під впливом адміністративних методів управління (бюрократичний підхід). Це засвідчує тому, політика щодо управління досі простежуються старі тенденції мислення та поведінки.

Ця проблема не досить вивченій. Проаналізувавши відомості, наведені у періодиці по маркетингові та менеджменту, я доходить висновку, що цієї проблеми приділяється дуже невелика частка уваги.

Можна виділити дві групи причин, не стратегічного поведінки російських підприємств:

1. Суб'єктивні причини, куди входять у собі інертність мислення керівників, які звикли до командним методів управління, відсутність достатньої кількості високо кваліфікованих фахівців у цій галузі, і слабка розвиненість підрозділів стратегічного управління

2. Об'єктивні причини – відсутність маркетингових і стратегічних підходів,зауженость інтересів та світобачення керівників, вони бачать лише ті частини «айсберга», що лежить на поверхні, не намагаючись дістатися початкових причин, нерозвиненість консультаційних робіт.

 


1.Анкетний аналіз

Організації залежить від своїх споживачів і тому ми повинні розуміти їх поточні і залежать майбутні запити, виконувати їхні вимоги й прагнути перевершити очікування.

Організація неспроможна існувати без споживачів. Є багато аспектів її відносин із споживачами, але, можливо, найважливішим є усвідомлення їх поточних і прийнятті майбутніх вимог, і очікувань.

Зрозумівши їх, організація зможе сконцентрувати свої зусилля на виконанні поточних вимог споживачів і планувати своєї діяльності, орієнтуючись з їхньої очікування й вдаючись деяких випадках по допомогу своїхпоставщиков.[1]

Конче важливо, щоб найвище керівництво організації стратегічнопредвидело спільні смаки й ринкові запити нинішніх і майбутніх споживачів упорядкування перспективних планів і укладення міжнародних договорів з задоволення цихзапросов.[2]

Зрозуміло, що з споживачами є ключовим чинником у досягненні добробуту для обох сторін. Ці взаємовідносини перевіряються з метою визначення ступеня задоволеності споживача продукцією організації з урахуванням рівня сервісу у її поставці.

Результати цих перевірок можуть дати корисну інформацію, яку найвище керівництво використовує потім розробки перспективної стратегії організації та планування необхідних ресурсів.

У відносинах із споживачами важливе його місце займає також обміну інформацією, що мати двосторонній характер, щоб споживач ясно уявляв, як може запросити допомогу дітям і кого у своїй слід звернутися.

>Bershka – популярна іспанська одяг серед молоді. Маса модних гламурних футболок, майок, короткихюбочек, капрі і джинсів. >Бершка – товари економ класу : сумки, одяг, біжутерія і аксесуари. У бутіках >Bershka можна знайти сорочки, взуття, парео, купальники, топики,свитерочки і джемпери.

Цей бренд було створено 1998 року, як на запити підліткового ринку, завжди відчуває спрагу налаштувалася на нові тенденції, моду і кольору. Маючи магазини у Парижі, Мілані, Барселоні, Амстердамі та т.д.,Bershka стає міжнародним глашатаєм молодіжної моди. Двічі на рік бувають глобальні розпродажу (влітку, і взимку). У Казані магазин міститься у торговий центр «Мега».

Для найкращою роботи магазину, і визначення часто купованих товарів ТОВ «>Бершка» покупцям запропоновано запитання анкети.

Анкетування споживачів - заповнення споживачем на придбання товару (послуги) або за наявності наміри придбати товар (послугу), спеціально складеної анкети, форми.

Виробляється з вироблення ефективної маркетингової політики, вивчення споживчого попиту, споживчих уподобань і споживчого поведінки. Анкетування споживачів проводиться на добровільних засадах, тобто покупець проти неї відмовитися від заповнення анкети.

Анкета №1

1. Яку ціну готові сплатити жіночу футболку

§ 500 рублів

§ 1000 рублів

§ 1500 рублів

2. Щомісячний дохід однієї членів сім'ї

§ До 3000 рублів

§ Від 3000 до 6000 рублів

§ Більше 6000 рублів

3. Та на якій максимальний готові відкласти купівлю цього товару

§ 3 місяці

§ 6 місяців

§ 1 рік

Далі порівнювати пропонується друга анкета

Анкета №2

1. Яку ціну готові віддати за джинси жіночі

§ 500 рублів

§ 1000 рублів

§ 1500 рублів

2. Щомісячний дохід однієї членів сім'ї

§ До 3000 рублів

§ Від 3000 до 6000 рублів

§ Більше 6000 рублів

3. Та на якій максимальний готові відкласти купівлю цього товару

§ 3 місяці

§ 6 місяців

§ 1 рік

1.2Ранжирование потреб

 

Однією з актуальних завдань менеджменту якості є і прогнозування потреб та потреб великої кількості користувачів товару. Позаяк у ролі товару розглядається об'єкт промислового виробництва, то цьому випадку оцінюються споживчі функції товару, як об'єкта виробництва та споживання. Отже, початковим етапом забезпечення є виявлення й визначення функцій товару.

Вимоги споживачів встановлюються з допомогою методу експертного оцінювання, і підтверджується проведеними маркетинговимиисследованиями.[3]

Тобто оцінка значимості ввозяться результаті спеціально організованих досліджень, зокрема і з допомогою експертні оцінки. Ці оцінки, дозволяють визначити значимість і важливість функцій можна підрозділити ми такі методи:

— метод переваги;

— метод рангів;

— порядковий метод;

— метод по парного порівняння (метод аналізу ієрархій).

У цьому роботі використовуватиметься метод аналізу ієрархій, що включає:

1. структурування проблеми внутрішні шляхом побудови системи критеріїв;

2. аналіз відповідності альтернатив обраним критеріям. Відбір критеріїв за паливною ефективністю;

3. отримання пріоритетності критеріїв;

4. перебування локальних пріоритетів шляхом парних порівнянь;

5. перебування інтегральних пріоритетів за всі критеріям.

Розглядалися такі критерії:

1.Качественность матеріалу.

2. Зручність в носінні.

3.Долговременность використання.

4. Стильність моделі.

Результати парних порівнянь уявімо як квадратної матриці Де А1 - перший критерій. А2 - другий, А3 - третій, А4- четвертий критерій. По експертних оцінок критеріям присвоюються бали з значимості й важливості. Отже, першому привласнюють число 2, другому - 3, третьому - 1, четвертому –4

>Составим квадратну матрицю:


>Занесем дані в квадратну матрицю.

Таблиця 1 Квадратна матриця

Матриця >Вичисление оцінок

Нормалізація щоб одержати оцінок векторних пріоритетів, Хі

Найбільше власне значення матриці А, Lі

А1 А2 А3 А4
А1 1 1,5 3 0,7 a = 1,355

X1 = 0,301

L1 = 0,999

А2 0,67 1 2 0,5 b = 0,88

X2 = 0,195

L2 = 0,975

А3 0,33 0,5 1 0,2 з = 0,45

X3 = 0,1

L3 = 1

А4 1,33 2 4 1 >d = 1,806

X4 = 0,402

L4 = 1,005

>Сумм 3,32 5 10 2,5 ∑=4,491 ∑=1(0,998) ∑=3,979

Вочевидь, що пріоритет надаватимуть четвертому критерію, потім – третьому критерію, третьому місці – перший критерій, і лише у останню розглядатиметься другий критерій.

Коефіцієнтконкордации =1 (0,998);

Найвищою ступенем важливості має показник експертизи – ціна.

Суттєвими характеристиками ринку, крім відзначеного територіального аспекти, є й сегментація споживачів,емкость ринку, ступінь насиченості і - оцінка реальної купівельної спроможності споживачів.

Під час проведення сегментації споживачі поділяються на групи,различаемие під доходом. Одержимо три сегмента:

1) до 3000 рублів

2) від 3000 до 6000 рублів

3) більш 6000 рублів

Для визначення маркетингового і статистичного аналізу провели анкетування, під час якого треба було опитано 50 респондентів, які уособлювали все населення у цілому, було проведено сегментація і розрахунок статистичних показників всім сегментів.

>Определим громадян України з різними доходами, згодних придбати даний товар за запропоновану ціну.

Виділення сегментів.

>Сгруппируем респондентів рівнем доходів і складемо таблицю

Таблиця 2 Угруповання респондентів (покупців) за рівнем прибутків

Доход

Ціна

50 100 150
До 3т.р. 3 3 1
3-6т.р. 6 7 4
Більше 6т.р. 10 10 6

Одержимо 3 сегмента. Розглянемо три таблиці для 3-х сегментів. І тому використовуємо такі позначення:

>P – запропонована ціна

>q – громадян України

>Pq – прибуток організації

Таблиця 3 Розрахунок узагальнюючих показників всім сегментів

Усі населення 160000 100%
До 3 тис. крб. 112480 70,3%
3-6 тис. крб. 37920 23,7%
Більше 6 тис. крб. 9600 6%

>Определим громадян України з різними доходом, згодних придбати товар за запропоновану ціну:

1) ціна дорівнює 500 крб.

>q1=10,5110

2) ціна рівна 1000 крб.

>q2=5,7796

>3)цена рівна 1500 крб.

>q3=2,0112

>Составим таблицю:

Таблиця 4 Таблиця ціни, і попиту

>P 500 1000 1500
>q 10 6 2
>Pq 500 600 300

 

 


 

 

 

 

 

>Рассчитаем вибіркову частку:


Гранична помилка вибірки і довірчий інтервал для частки:

 

 

>Составим пропорцію:

, звідсиq = 80000

Використовуючи генеральну сукупність і частку людей знайти наступний інтервал:

- це інтервал нашого попиту.

Основним результатом маркетингових досліджень є визначення такого поєднання ціни, щоб у протягом певного життєвого циклу товару витягають найбільшу економічнувигоду.[4]

Розглянемо характер збуту протягом життєвого циклу товару.

Таблиця 5 Загальний графік ціни, і попиту

>P 0 50 87,5 100 150 175
>q 14 10 7 6 2 0
>Pq 0 500 612,5 600 300 0

Під час проведення сегментації споживачі поділяються на групи,различаемие під доходом. Одержимо три сегмента:

1. до 3000 рублів

2. від 3000 до 6000 рублів

3. більш 6000 рублів

>Сгруппируем респондентів рівнем доходів і складемо таблицю

Таблиця 6 Угруповання респондентів рівнем доходів

Доход

Ціна

500 1000 1500
До 3т.р. 3 3 1
3-6т.р. 6 6 4
Більше 6т.р. 10 10 6
Розрахунок узагальнюючих показників всім сегментів

Таблиця 7 Узагальнюючі показники

Усі населення 160000 100%
До 3 тис. крб. 112480 70,3%
3-6 тис. крб. 37920 23,7%
Більше 6 тис. крб. 9600 6%

>Определим громадян України з різними доходом, згодних придбати товар за запропоновану ціну:

1) ціна дорівнює500руб.

>q1=10,210

2) ціна рівна1000руб.

>q2= 5,5426

>3)цена рівна 1500 крб.

>q3=2,0112

Таблиця 8 Узагальнюючі показники

>P 500 1000 1500
>q 10 6 2
>Pq 5000 6000 3000

 

 

 

 

 

 

 

>Рассчитаем вибіркову частку:

 

Гранична помилка вибірки і довірчий інтервал для частки:

 

  

>Составим пропорцію:

, звідсиq = 80000

Використовуючи генеральну сукупність і частку людей знайти наступний інтервал:

- це інтервал нашого попиту.

Отже, можна сказати, що покупці воліють ціни на всі товари на 500 гривень і 1000 рублів. А середній дохід жителів уостовном становить 6000 рублів.


2. Аналіз ринку одягу Росії

У

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація