Реферати українською » Маркетинг » Маркетингове дослідження на прикладі гіпермаркетів "О'КЕЙ"


Реферат Маркетингове дослідження на прикладі гіпермаркетів "О'КЕЙ"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Балтійський державний технічний університет

«>Военмех»


Факультет міжнародного промислового менеджменту


Курсова робота

 

Тема: маркетингове дослідження з прикладу гіпермаркетівО'КЕЙ

                                                                                    виконав:

                                                                               студент

                                                                                         групиР-142

                                                                                           >Мелконян О.С.

                                                                                    перевірила:

                                                                                           >Терлецкая Г.П.                                                

                                                                                                           

Санкт-Петербург

2006


Зміст

Запровадження ………………………………………………………................................стр.4

§ І Теоретична частина ……………………………………………………………. стор

     1. Поняття маркетингового дослідження ……………………………………. стор.5

     2. Етапи маркетингового дослідження ………………………........................ стор

     3. Методи збору інформації ………………………………………………… стор.

        3.1 Спостереження ……………………………………………………………… р.

        3.2 Опитування …………

        …………………

….

§ II Практична частина:

    Маркетинговое дослідження гіпермаркетівО'КЕЙ…………… стор.

1.Товарное пропозицію фірми (асортиментна група)

1.1 Загальне опис товарного пропозиції

1.2 Позиціонування товарного пропозиції

1.3 Опис товарного пропозиції

1.4 Основні конкуренти

2. Основні споживачі товару.

2.1 Опис основних споживачів товару із розподілом асортименту по сегментам ринку

2.2 Оцінка відносини споживачів до товару    

3. Основні ринки збуту товару

3.1 Територія пропозиції товару

3.2 Загальне опис товарного ринку. Прогноз розвитку

4.Ёмкость ринку нафтопродуктів та окремих сегментів

4.1 Оцінкаемкости ринку та його сегментів

5. Характеристика товару

5.1Продажний вид товару

5.2 Набір характеристик товару які його конкурентоспроможним

5.3 Характеристики, які збільшують конкурентоспроможність

5.4 Характеристики, які впливають на конкурентоспроможність

5.5 Основні недоліки товару

6. Життєвий цикл товару

6.1 Тривалість, період, динаміка розвитку

6.2 Місце на кривою товару фірми, товару конкурентів

6.3 Термін фізичного й моральної старіння товару

7. Цінова стратегія

7.1 Еластичність попиту товар зміну ціни

7.2 Принцип ціноутворення

7.3 Формування діапазону цін

8. Збутова стратегія фірми

8.1Сбитовие канали, поассортиментним групам

8.2Сбитовие витрати

8.3 Стимулювання збуту

9. Рекламна стратегія фірми

9.1 Стратегія реклами. Цілі реклами поассортиментним ринків

9.2 Цільові аудиторії реклами

9.3 Оцінка стану цільових аудиторії

9.4 Доступні канали поширення інформації, які їх використовують конкуренти? Як?

9.5 Визначення бюджету рекламної компанії роком

9.6 Визначення каналів поширення інформації

9.7 Творча концепція розміщення. Зміст рекламних повідомлень

9.8 Рівень планової ефективності реклами

Укладання


Запровадження

 

Усі відомо, що бізнесовий успіх, вимагає як самовіддачі керівника, а й постійних фінансових вливань, які, зазвичай, можна запозичити у фінансово-кредитних інститутів. Один із складових отримання фінансових вливань в Ваш бізнес - це грамотно проведене маркетингове дослідження. Більшість невдач у бізнесі (втратою частка ринку до банкрутства) викликано тим, що важливі стратегічні рішення приймає або у умовах нестачі інформації, або з урахуванням хибних чи застарілих даних. Маркетингові дослідження дозволять отримати необхідну інформації і знизити ризик після ухвалення важливих рішень. Навіщо організаціям припадати вдаватися до маркетинговим дослідженням? Практично, кожна організація, як приватного, і державного сектора потребує ширшим інформації про своє ринку.


§ І Теоретична частина

 

1. Поняття маркетингового дослідження

Маркетингові дослідження - це процес, який би зв'язок організації з споживачами і громадськістю через інформацію. У результаті маркетингового дослідження отримують інформацію, необхідну рішення наявних проблем, розробляють методи збору інформації, проводять її аналіз стану та формулюють рекомендації, які доводять до зацікавлених осіб¹. Об'єкти досліджень, це, зазвичай, підприємства, які є основними конкурентами на конкретному сегменті ринку. Безумовно, є певні загальні критерії, які "мовою цифр" багато що свідчать, критерії, загальні для практично всіх суб'єктів господарювання. Тож у першу чергу, необхідно знайти або вибрати “об'єкт (об'єкти) порівнювати”. Як-от, хто ж Вашем ринку (чи ринку, у якому Ви плануєте працювати) є вашим основним реальним, або ймовірним конкурентом?                                                             

     Дослідження дозволяють підвищити якість прийнятих управлінські рішення, надаючирелевантную, точну і вчасну інформацію. Кожне конкретне рішення передбачає пред'явлення унікальної потреби у інформації. Інформація, яка може бути отримана внаслідок проведення маркетингового дослідження, сприяє розробці адекватних стратегій. Маркетингові дослідження є критично важливою частиною цьогорічного системи, які забезпечують отримання інформації про потреби споживачів, і навіть відомості, які допоможуть визначити, як ці потреби можна задовольнити найефективніше. Розуміння споживачів - вони, як поводяться, чому поводяться то який методично їх ймовірна реакція у майбутньому - центральний момент маркетингових досліджень.

Маркетингові дослідження допомагають знайти відповіді три ключові питання, що згодом організація може застосувати розробки стратегії:

1) У якій бізнесі нам слід може бути? Як-от які товари або ж послуги нам слід пропонувати? Які технології ми будемо використовувати? За які сегменти ринку нам слід звернути основну увагу? Які канали ми будемо використовувати для охоплення ринку?

2) Як ми конкурувати?

3) Які мети діяльності компанії?

Результат дослідження необхідний виявлення сильних і слабких сторін продукту конкурентів порівнювати його з характеристиками продукту вашій компанії. Мета дослідження: визначення конкурентоспроможності продукту Вашої компанії задля її подальшого грамотного позиціонування над ринком.>


2. Етапи маркетингового дослідження

>Маркетинговое дослідження є процес, що з кількох етапів:

Етап 1. Визначення проблеми

Аналізуючи цей етап формується чітке уявлення про мету дослідження. З'ясовується, яка інформація має бути отримана як і її основі прийматимуться управлінські рішення. Зазвичай, спілкування замовника з дослідником починається з заповнення заявки для проведення маркетингового дослідження. Дуже важливим джерелом інформації, яка потрібна на правильної постановки завдання, є розмову з особами, котрі ухвалюють рішення вкомпании-заказчике. За підсумками результату зустрічі дослідник формулює маркетингові дослідницькі проблеми.> 

 

Етап 2. Розробка підходу до розв'язання проблеми.

Аналізуючи цей етап будується теоретичний каркас дослідження, підбираються теоретичні моделі, ставляться дослідницькі питання, висуваються гіпотези. Перед виконавцем замовлення поставлено завдання розробити план збору інформації з допомогою первинних і вторинних даних. Що стосується первинними даними вона має право вибирати метод дослідження (спостереження, експеримент, опитування), й вибирати нам спосіб зв'язки й зопрашиваемой аудиторією (телефон, пошта, особисте інтерв'ю).

 Етап 3. Інформація

Найчастіше цьому етапі застосовуютьсянекабинетние методи збору інформації.

Від якості виконання цих дій великою мірою залежать розміри похибок, неминуче супроводжуючих будь-яку, зокрема і маркетингову, інформацію. 

3. Методи збору інформації

 

 Зазвичай виділяють два виду інформації:

1) первинні дані - це, зібрана вперше для певною конкретною мети.

2) вторинні дані – це, що вже десь існує, будучи зібраної раніше іншого.

Методи збирання цих під час проведення маркетингових досліджень можна класифікувати на дві групи: кількісні і якісні. Кількісні дослідження зазвичай ототожнюють одночасно з проведенням різних опитувань, заснованих на виключно використанні структурованих питань закритого типу, куди відповідає велика кількість респондентів.

Характерними рисами таких досліджень є: чітко певний формат зібраних даних, і джерела їх отримання, обробка зібраних даних здійснюється з допомогою упорядкованих процедур переважно кількісних за своєю природою.

      Якісні дослідження включають збір, аналіз стану і інтерпретацію даних шляхом контролю над тим, що роблять кажуть. Спостереження і деякі висновки носять якісний характері і здійснюються у нестандартній формі. Якісні дані може бути переведені у кількісну форму, але цьому передують спеціальні процедури. Існують два способу збору первинних даних:

1) спостереження

2) опитування

3.1 Спостереження

Спостереження в маркетингових дослідженнях є метод збору первинної маркетингової інформацію про досліджуваному об'єкті шляхом контролю над обраними групами людей, діями і ситуаціями. У цьому дослідник безпосередньо сприймає і реєструє все чинники, що стосуються досліджуваного об'єкту і значимі з погляду цілей дослідження. Спостереження в маркетинговому дослідженні може бути спрямована для досягнення різних цілей. Вона може бути використано як джерело інформації для побудови гіпотез, для перевірки даних, отриманих іншими методами, з її допомогою можна отримати роботу додаткові відомостей про досліджуваному об'єкті.

Розмаїття способів проведення спостережень визначається чотирма підходами до здійснення: пряме чи непряме спостереження, відкрите чи приховане,структуризованное чинеструктуризованное, здійснюване за допомогою людини чи механічних коштів.

        Пряме спостереження передбачає безпосереднє стеження над поведінкою, скажімо, покупців у книгарні.

Відкрите спостереження передбачає, що знає, що з ними спостерігають, наприклад, під час проведення спеціальних експериментів. Проте присутність спостерігачів впливає поведінка можна побачити, тому треба прагнути звести його до мінімуму.

>Структуризированное спостереження використовується для перевірки результатів, отриманих іншими методами, уточнення їх.

Коли здійснюєтьсянеструктуризированное спостереження, спостерігач фіксує в досліджуваному епізоді всі види поведінки. Такий тип поведінки часто використовується під час проведення розвідувальних досліджень.

Інодічеловека-наблюдателя усунути спеціальним механічним пристроєм. Ця заміна обумовлюється більшої точністю, меншою вартістю чи функціональними причинами.

 

 

 

3.2 Методи опитування

Під час проведення опитування група опитуваних може зазнавати чи однократному, чи багаторазовим обстеженням. Методам опитування притаманні такі гідності:

1) Високий рівень стандартизації, обумовлений тим, що всім респондентам задаються одні й ті запитання з варіантами відповіді них.

2) Легкість реалізації у тому, що респондентів відвідувати необов'язково, передаючи їм запитальники поштою чи телефоном; непотрібно використовувати технічні засоби і залучати висококваліфікованих професіоналів, як у використання методу фокус-групи, глибинного інтерв'ю, і т.п.

3) Можливість проведення глибокого аналізу залежить від постановці послідовних що уточнюють питань.

3.3 Експеримент

 

Експеримент є метод збору інформації щодо поведінки досліджуваних об'єктів, який передбачає встановлення дослідниками контролю над усіма чинниками, впливають на функціонування цих об'єктів.

Мета подібного дослідження - розкритипричинно- слідчі відносини шляхом відсіву суперечливих пояснень результатів спостереження.

4. Використання результатів маркетингового дослідження

Попри те що, що маркетингові дослідження для одержання інформації, менеджери який завжди використовують цю інформацію. Серед основних факторів, які впливають рішення менеджера про використання результатів дослідження, може бути такі:  

1) якість дослідження;

2) підтвердження які були очікувань;

>3)ясность щодо репрезентативності результатів дослідження;

4) прийнятність з погляду внутрішньої політики фірми;

5) виклик існуючого стану.

6) Як дослідники, і менеджери погодяться, і що якість проведення дослідження одна із основних чинників його застосовності. З іншого боку, менеджери меншою мірою схильні скористатися результатами досліджень, які підтверджують їхніх сподівань або прийнятні з політичною погляду.

7) Деякі дослідники стверджують, що реальний використання отриманої інформації є функцією прямого непрямого впливу чинників довкілля, організаційних, інформаційних і особистісних чинників.

8) Проте, дослідник ні підганяти результати під очікування менеджера.

   Слід зазначити, що менеджери організацій, працівників споживчих ринках, менш схильні використати результати досліджень, ніж їхні колеги в компаніях, обслуговуючих виробничий сектор.

Це тим, що у цьому разі проблема вивчення що складається ситуації та виявлення труднощів і можливостей актуальніша, структура організації більш формалізовано, а дослідження рідше підносять сюрпризи

 

>Котлер. Ф. Маркетинг від ДоЯ.-М.:«ЭКМОС», 2001


§ IIМаркетинговое дослідження гіпермаркетів Окей

 

1.Товарное пропозицію фірми

1.1 Загальне опис товарного пропозиції

Починаючи з 2001 року частка мережевих торговців російському роздрібному ринку неухильно зростає. За прогнозами, у майбутньому становитиме до приблизно 40-50% ринку на Петербурзі і великих регіональних центрах. На роздрібному ринку панує зустріч товару з кінцевим споживачем. І вже нині роздріб починає диктувати умови: асортимент, ціни, якість товару, певних вимог до упаковування, і навіть до тих або іншим суб'єктам видам поставок.

Спеціальні виміри і дослідження свідчать - торгівля краще, ніж виробник чи як постачальник, відстежує реальні потреби і переваги покупців. Саме торгові мережі знають, як швидше можна задовольнити споживачів. Ця усе зростаюча роль роздрібу останні десять років є ключовою тенденцією в усьому світі.

Уже етапі створенні мережі гіпермаркетів «>ОКей» з'ясувалося, що їй доведеться за умов жорсткій конкуренції із боку вже існуючих російських роздрібні мережі, і прагнуть з Росією великих західних рітейлерів. На сьогодні у місті склалася ситуація, що чимало покупці воліють купувати товари саме у гіпермаркетах, тому що в нього є ряд переваг, як-от: величезний асортимент, прийнятна ціна на всі види товару, велика економія часу, можливість старанно ознайомитися з товаром, а тих чи інших випадках скористатися послугами консультантів.

Основне завдання їм є задоволеність покупця якістю й кількістю наданих нами послуг. Їхньою метою і те, що хочуть, аби в них самі задоволені покупці. Політика у тому, щоб запропонувати покупцю швидке і гідний обслуговування, надійний вибір якісних товарів із найбільш прийнятною ціною, смачну продукцію власної кулінарії; створити приємну атмосферу для покупок, заощадити час і сили клієнта наданням можливо повного спектра товарів та послуг під одним дахом.

 

1.2 Позиціонування товарного пропозиції

>Гипермаркети ПроКЕЙ використовує традиційні більшість продуктів стратегії позиціонування.Гипермаркети Про '>КЕЙ віддають пріоритет стратегії «ціна-якість». За досить низькій ціні вони пропонують майже всі види товару. за рахунок великих закупівель, можуть дозволити собі знизити ціни практично до можливого мінімуму.

Хотілося б відзначити, що гіпермаркет ">О‘КЕЙ" вміщує середній клас споживачів - людей, прагнуть нової культурі споживання, швидкості і якістю обслуговування, і навіть свободу вибору товарів та послуг.

Вони тільки з найбільшимикомпаниями-поставщиками. Продукти харчування поставляються безпосередньо самими виробниками, що спрощує процедуру приймання, забезпечує постійну свіжість товару і уможливлює випускати товар на продаж по мінімальні ціни.Гипермаркети також намагаються позиціонуватися як представники торгової культури європейських гіпермаркетів. Їх мета - стати популярною місцем купівель і престижним роботодавцем. Позиціонування товарного пропозиції компанії виходить з постійно проведених маркетингових дослідженнях

і опитуваннях покупців, що дозволяє динамічно реагувати на найменші зміни у споживчому попиті і робити покупцям гідні товарні пропозиції (максимально задовольняти потреби покупця у справі товарів та послуг, необхідні повсякденні).

1.3 Опис товарного пропозиції

 

У гіпермаркетах представлено до 30 000 найменувань товарів - всі продукти харчування, одяг, взуття, косметика, товари на відпочинок і спорту, іграшки,

побутової техніки, посуд, господарські товари та т. буд. Є можливість багатого вибору якісних продуктів, і навіть всіх промислові товари, необхідних у повсякденному житті.

Він може обслуговувати щодня більше 7 тис. людина, пропонуючи їм дуже багато найменувань товарів – від продуктів до побутової електроніки. Комплекс має власним виробництвом салатів, напівфабрикатів,гриль-продуктов, копченостей і випічки.Викладка товару переважають у всіх гіпермаркетах мережі проводиться у разі єдиної схемою. Торгові зали добре освітлені, просторі, обладнані системами вентиляції і

кондиціонування, для збереження і викладки товарів використовується новітнє устаткування провідних європейських фірм-виробників. Покупець вільний і комфортно пересуватися залом й вибирати нам купівлі.Кассовая лінія, яка налічує від 30 до 60

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація