Реферати українською » Маркетинг » Маркетингове дослідження на прикладі торгового підприємства "Торгсвязь"


Реферат Маркетингове дослідження на прикладі торгового підприємства "Торгсвязь"

1. Загальна характеристика організації

ТОВ «>Торгсвязь» було зареєстровано 15.12.2000 р. державної реєстраційної палатою при міністерстві юстиції республікиМарий-Эл за адресою: р.Йошкар-Ола, вул. Будівників 100. Засновником суспільства єЗагайнов Сергій Юрійович, він також нині і очолює підприємство.

ТОВ «>Торгсвязь» створювалося з метою реалізації інтелектуального потенціалу населення і ще одержання прибутку у сфері учасників. Предметом діяльності суспільства є:

– виробництво товарів народного споживання, випускати продукцію виробничо-технічного призначення;

– оптова і роздрібна торгівля товарами виробничу краще й невиробничій групи;

– надання маркетингових, інформаційних рекламних і дизайнерських послуг;

– транспортні послуги, перевезення покупців, безліч вантажів, технічне обслуговування автотранспорту;

– виробництво переробка промислової продукції, будівельних матеріалів;

– операції з нерухомим майном;

– будівельно-монтажні роботи.

Не дивлячись попри всі перелічені вище товари та, основним профілем фірми є виробництво наступній продукції: побутове газове устаткування (>счетчики, казани, витяжки, колонки), устаткування систем опалення й водопостачання,електрокотли, нагрівачі і запірна арматура.


>Технико-економические показники діяльності ТОВ «>Торгсвязь»

№п/п Показники Одиниця виміру Базовий рік >Отчетний рік Відхилення
Абсолют. (+/–) >Относит. (%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Виручка від

Чисельність

Вироблення

Основні кошти

>Фондоотдача

Собівартість

Валова прибуток

>Прибить на 1 працівника

Витрати на 1 крб.продук.

Рентабельність продажів

Рентабельність майна

Рентабельність

загальна

крб.

чол.

крб.

крб.

крб.

крб.

крб.

крб.

крб.

%

%

%

100997

158

639

5118

19,7

77475

23522

148,9

0,76

23,8

256

84,6

101084

144

702

5681

17,8

70862

30222

209,8

0,7

29,9

296

97,9

87

-14

63

561

-1,9

-6613

6700

60,9

-0,06

6,1

40

13,3

100

91

109

111

90,4

91

128

140,9

92

125,6

115,6

115,7

Висновок: нині діяльність фірми є прибутковою, оскільки виручка і загальна рентабельність виробництва зросли проти минулим.


2. Управління маркетингу

ТОВ «>Торгсвязь» має складнуразветвленную систему управління.

Кожен орган управління спеціалізується на виконанні окремих видів управлінської діяльності. Виконання указівок, у межах її відання обов'язково для виробничих підрозділів.

Переваги структури управління ТОВ «>Торгсвязь»:

· Висока компетентність фахівців, які визначають реалізацію конкретних функцій;

· Розширення можливостей лінійних керівників по оперативному управлінню;

· Структура заглиблена у реалізацію постійно виконуваних завдань.

Проте, не дивлячись на гідності, в неї існує низка недоліків:

· Складнощі підтримки стабільних взаємозв'язків між службами;

· Тривала процедури прийняття рішень;

· Ієрархія у структурі взаємовідносин;

· Зниження відповідальності виконавців;

· Порушення принципів єдиноначальності;

· Вагався реалізація нововведень.

3. Аналіз макросередовища підприємства

>Макросреда – це зовнішні прямі й опосередковані на підприємство, такі як держава, економічна його складова тощо. Від макросередовища залежить діяльність підприємства міста і вона характеризує необхідність тій чи іншій діяльності підприємства.

 


Характеристики чинників макросередовища для ТОВ «>Торгсвязь»

№п/п Сфера макросередовища Характеристика Оцінка
1. Державна і політичний Регулювання ціни продукцію шляхом встановлення цін держ. підприємств на аналогічну продукцію +4
2. Економічна Регулювання цін шляхом зміни податкових ставок, пряма залежність від курсу долара. +4
3. Технологічна Розробка нових видів приладів (колонки, нагрівачі) із меншим споживанням енергії та очі великою ККД +5
4. Екологічна Основним відходами є залишки металу після виробництва основним видів товарів; залишки роблять переплавляння й подальше використання у виготовленні продукції, отже відходи мінімальні +4
5. >Социально-демографическая та культурна Впливає чисельність населення і побудову основний вид отримання тепла (природного газу, електрику) для випуску певного виду продукції +4

1- державна і політичний сфера

2- економічна сфера

3- технологічна сфера

4- екологічна сфера

5- соціально-демографічна та культурна сфера

Висновок: всі сфери макросередовища впливають на ТОВ «>Торгсвязь» позитивно і це створює основу подальшого розвитку цього підприємства.


4. Аналізмикросреди підприємства

>Микросреда характеризує внутрішні взаємовідносини для підприємства, саме взаємодії з основними контактними аудиторіями, такі як, наприклад, постачальники і споживачів. Чинники макросередовища надають безпосередній вплив діяльність організації.

Характеристика чинників макросередовища для ТОВ «>Торгсвязь»

№п/п Сферамикросреди Суб'єкт Опис Балл
1. Постачальники Підприємства, які постачають матеріали виготовлення основного виду продукції; постачання металопрокату, пластмасових деталей і приладів (комп'ютерні плати, мікропроцесорні системи контролю та управління приладами) Постачання продукції для подальшої переробки нафти і продажу 9
2. Посередники Магазини оптової і роздрібної торгівлі Здійснюють оптову і роздрібну торгівлю продукцією ТОВ «>Торгсвязь» 7
3. Замовники та покупці Населення Поволжя Купують газові прилади й прилади опалення 10
4. Конкуренти Державні й потужні приватні підприємства, займаються випуском аналогічної продукції (приклад: фірма «>Нева-Люкс»,С-Петербург, займається випуском газових колонок і газового устаткування) Становлять конкуренцію ТОВ «>Торгсвязь» в аналогічних сферах діяльності 7

Висновок: з усіх царинмикросреди найбільшу значимість представляють замовники та покупці. Конкурентів цього підприємства небагато, й мало їх складають велику загрозу.

 

5. Характеристика ринку

Для кожної організації характерний свій ринок, який вона поставляє свої товари та. Характеристика ринку ТОВ «>Торгсвязь» представленій у таблиці нижче.

№п/п >Классификационний ознака Тип ринку ТОВ «>Торгсвязь»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Територіальний охоплення

Ринковий механізм впливу держави

Тип конкуренції

>Соотношения попиту й пропозиції

Ступінь зрілості

Законність

Термін використання

Матеріальна специфіка

Тип споживання

Ступіньагрегирования

>Ценностная значимість

Зовнішній світовий ринок

Участь д-ви: пряме вплив на попит

Ринок монопольної конкуренції

Ринок покупця: пропозицію значно вищий попиту

>Развивающийся ринок надання послуг

>Легальное надання послуг

Ринок товарів тривалого користування

Ринок продуктів, мають матеріальне втілення

Споживчий ринок

Ринок побутового устаткування газове устаткування;

Ринок побутового устаткування обладнання опалення.

Ринок товарів та послуг (газове устаткування)

Висновок: ТОВ «>Торгсвязь» має сильно розвинений ринок та інфраструктуру у здійсненні реалізації своєї продукції і надання вторинних послуг (не які стосуються основним видам діяльності).

6.Сегментация ринку

Вибираємо ознаки сегментації ринку ТОВ «>Торгсвязь»:

1) Демографічні: район проживання, рівень доходів.

2)Психографические: соціальна верства, район проживання.

Вік

Рівень

доходів

р.Йошкар-Ола сел. Медвєдєво сел.Руем

сел.

>Оршанка

Низький

(2300–3000 крб.)

** ** *** ***

Середній

(3000–10000 крб.)

**** **** **** ****

Високий

(10000++ крб.)

**** *** *** ***

Соціальний

шар

Регіон

проживання

Робітники

Управлінці

(начальство)

Вище керівництво Культурна та політичної еліти
р.Йошкар-Ола **** **** **** ***
сел. Медвєдєво *** *** *** *
сел.Руем *** **** **** *

сел.

>Оршанка

*** *** *** *

**** – високе вплив

*** – посередньо вплив

** – низька вплив

* – вплив дуже слабке чи практично немає

Висновок: Як очевидно з таблиць 1 і 2, основними сегментами ринку ТОВ «>Торгсвязь» є люди всіх розмірів статку, всіх соціальних шарів. Основним сегментом є жителі р.Йошкар-Ола середнього та високого рівня статку.

7. Аналіз життєвого циклу продукту

Діяльність ТОВ «>Торгсвязь» включає у собі такі види послуг:

1) виробництво товарів народного споживання, випускати продукцію виробничо-технічного призначення;

2) оптова і роздрібна торгівля товарами виробничу краще й невиробничій групи;

3) надання маркетингових, інформаційних рекламних і дизайнерських послуг;

4) транспортні послуги, перевезення покупців, безліч вантажів, технічне обслуговування автотранспорту;

5) виробництво переробка промислової продукції, будівельних матеріалів;

6) операції з нерухомим майном;

7) будівельно-монтажні роботи;

8) виробництво побутового газового устаткування, устаткування систем опалення й водопостачання,електрокотли, нагрівачі і запірна арматура.


Характеристика товарного асортименту організації

№п/п ФазиЖЦТ Товар або послуга
1. Впровадження Пункти 3), 6), 7)
2. Зростання Пункти 2), 3), 5), 6), 6)
3. Зрілість Всі перелічені пункти 1) – 8)
4. Спад Продукція з перелічених вище, яку буде найбільший попит у певний період

Висновок: Нині ТОВ «>Торгсвязь» перебуває в кордоні стадії розвитку і зрілості, але у асортименті наявні всі види товарів та послуг, перелічені вище (>п/п 1) – 8)). Підприємство має перспективи виходу ширший ринок (>общероссийский) й надалі світової, у країни, де буде необхідна основна продукція підприємства (країни знайомилися з помірним кліматом).

8. Канали збуту

ТОВ «>Торгсвязь» здійснює туристські і екскурсійні послуги без посередників, отже складемо схему продажу газованою води, що є складнішою.

Висновок: Реалізацію продукції ТОВ «>Торгсвязь» здійснює з допомогою посередників, саме оптових складів і пунктів роздрібного продажу, які перебувають в власності підприємства, і приватні виробники. Це знімає вини з підприємства Витрати транспортування, збереження і реалізацію товару (приватні підприємці).

 

9. Визначення стратегії маркетингу

Нині ТОВ «>Торгсвязь» перебуває в кордоні стадій розвитку і зрілості. Продукція є яка у протягом великого проміжку часу (наприклад газові колонки). Тому є місце зниження попиту продукцію по тому, як її набудуть більшість покупців і необхідна стратегія стимулюючого маркетингу, тобто слід оживлятиснижающийся попит шляхом вдосконалення побутових приладів та виходу їх у новий технічний рівень. Також необхідна стратегія підтримує маркетингу підтримки оптимального попиту шляхом реклами продукції і на виявлення її позитивного.

Загальний висновок: Нині організація ТОВ «>Торгсвязь» є квітучою, попит на продукцію суттєвий, бо дуже більшість населення, у будинки та квартири яких проведений природного газу, потребує заміні газових колонок. Також є великий попит на обігрівачі, особливо у зимовий період. На інші види продукції та послуг попит непостійний і вони є основними видами діяльності підприємства. Необхідно постійне вдосконалення побутових газових приладів до створення максимального попиту неї і цим отримання максимального прибутку.


Схожі реферати:

Навігація