Реферати українською » Маркетинг » Маркетингове дослідження організації


Реферат Маркетингове дослідження організації

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження.................................................................................................................................... 3

1.     Опис організації................................................................................................... 4

2.     Аналіз товару.................................................................................................................. 5

2.1. Товар.......................................................................................................................... 5

2.1.1. Сутність товару............................................................................................... 5

2.1.2. Фактичний товар........................................................................................... 5

2.1.3. Додатковий товар.................................................................................... 5

2.1.4. Унікальні гідності товару.................................................................... 6

2.2. Життєвий цикл товару.......................................................................................... 6

2.3. Портфель товарів організації.............................................................................. 6

3.     Аналіз ринку.................................................................................................................. 6

3.1. Споживачі.............................................................................................................. 7

3.2.Сегментирование ринку.......................................................................................... 7

3.3.Маркетинговое дослідження................................................................................. 7

3.3.1. Визначення проблеми................................................................................... 7

3.3.2. Збір і аналіз зовнішньої вторинної інформації......................................... 7

4.     Ціноутворення............................................................................................................. 8

4.1.Маркетинговое ціноутворення........................................................................... 8

4.1.1. Ціноутворення методом «Середні витрати плюс прибуток»............. 8

4.1.2. Аналіз цін конкурентів................................................................................. 9

4.1.3. Встановлення остаточної ціни............................................................... 9

4.2. Стратегія визначення ціни для існуючого товару................................... 9

4.3. Тактика визначення ціни...................................................................................... 9

5.     Канали і розподілу і просування товару........................................................ 9

5.1. Вибір каналів розподілу товару.................................................................... 9

5.2. Канали просування товару................................................................................... 9

6.     Зовнішнє оточення...................................................................................................... 10

6.1. Опис чинників зовнішнього оточення (>STEEPVанализ)............................ 10

6.1.1. P.S) Соціальні................................................................................................ 10

6.1.2. T) Технологічні........................................................................................ 10

6.1.3. E) Економічні.......................................................................................... 10

6.1.4. E) Екологічні........................................................................................... 10

6.1.5.P) Політичні............................................................................................. 10

6.1.6. V) Вплив ключових постатей........................................................................ 10

6.2. Опис конкурентного середовища............................................................................ 11

6.2.1. Ступінь залежність від покупців.......................................................... 11

6.2.2. Ступінь залежність від постачальників......................................................... 11

6.2.3. Інтенсивність конкуренції........................................................................ 11

6.2.4. Прогноз змін довкілля............................................................. 11

7.     Аналіз сильних і слабких сторін організації (матриця P.S>WО>Tанализа)...... 12

8.     Розробка плану маркетингу.................................................................................... 13

8.1. Маркетинговий план............................................................................................. 13

8.2. Визначення маркетингових цілей..................................................................... 13

8.3. Визначення стратегій для реалізації маркетингових цілей....................... 13

8.4.Укрупненний план дій зі досягненню маркетингових цілей............. 14

9.     Укладання..................................................................................................................... 14

10.  Список використаної літератури......................................................................... 15

>

УРФЯЦ-ВНИИЭФ з грудня 1993 року, з урахуваннямНаучно-технического комплексу 5300 (>НТК-53), йде реалізацію пілотного проекту «>Алмазно-бриллиантовое виробництво» (>АБП). Нині потрібно визначити стан і характеру попиту споживачів продукціїАБП, і виходячи з того підтвердити (спростувати) необхідність збільшення обсягу виробництва діамантів іАБП в у середньостроковому періоді (до 2005 року).

Ця курсова робота присвячена розгляду стану ринку продукціїалмазно-бриллиантового виробництваНТК-53, де з погляду маркетингового підходу, робиться спроба сформулювати маркетингові метиАБП розробити стратегію збільшення обсягів продажу та розширенняАБП і запропонувати план дій зі досягненню поставлених маркетингових цілей.


1.

Науково-технічний комплекс 5300 (>НТК-53) заснований грудні 1993 року й є конверсійним підрозділом РФЯЦ-ВНДІЕФ, що забезпечує своєї діяльності з урахуванням самоокупності.НТК-53 має власний рахунок, власну виробничу та науково-технічну базу і навіть навчально-методичну базу на підготовку і навчання необхідних, для свого профілю діяльності, фахівців. Основних напрямів діяльності є – огранювання алмазів, виготовлення ювелірні вироби і ухвалили спільне, з ДНТП «>ЭФКОН», виробництво штучних кришталиків очі «>ЛИОЛ» і медичних інструментів, і проведення НДДКР у сферіалмазообработки.

>o Взаємини із споживачами будуються на комерційних і договірній основі.

>oНТК-53 лежить у будинку 52/0 «Основний» майданчики РФЯЦ-ВНДІЕФ.

>o Має необхідні виробничі приміщення і склади які працюють у будинках 52/0 і9/ОБ (за будинкомНКБС).

>oОснащен сучасні технології необхідним технологічним устаткуванням в обробці алмазної сировини й у випуску ювелірні вироби.

>o У виробництві зайнятий кваліфікований технічний і непрацевлаштований працівник персонал у якого необхідним рівнем знань і високої фаховою підготовкою.

>oВипускаемая продукція: – діаманти, ювелірні вироби,ЛИОЛ, НДДКР.

>o Рівень рентабельності випущених діамантів ~ 4%.

>o Ринок збуту: - 30% Росія;70%-експорт.

>o Конкуренти: на ринку ПО «Кристал», р. Смоленськ; ПО «Кристал», р. Москва; СП «РуїзДаймондс», р. Москва. Вихід зовнішній ринок відбувається лише через іноземного партнера, який бере він збут всієїпроизведеннойоп контракту продукції.

>o У порівняні з конкурентами (які працюють експорту) попит на ринку незначний, характеризується відносної сталістю і тенденціями до повільному зростанню. Є напрацьований коло оптових споживачів із числа ювелірних фірм і заводів.

>o Сформовано такі напрями каналів збуту готової продукції:

1) - реалізація діамантів на ринку;

2) - реалізація готових ювелірні вироби з діамантами власного виробництва на ринку;

3) - експорт діамантів.

З грудня 1993 року уНТК-53 йде реалізацію пілотного проекту «>Алмазно-бриллиантового виробництва» (>АБП) на 250ограночних місць (8 ділянок «замкнутого» типу).

Керівником проекту є начальникНТК-53, який проти неї підписи фінансових та інших документів, що з діяльністюНТК-53.

На цей час (1998 року) введено в експлуатацію чотири ділянки «замкнутого» циклу на 130ограночних місць. Технологічний процес виробництва діамантів грунтується на технології ручний огранки (ПО «Кристал», р. Смоленськ), що дозволяє одержувати продукцію високої якості, конкурентоспроможну на світові ринки.

З кінця 1998 рокуалмазно-бриллиантовое виробництво (разом із ювелірним ділянкою) стало рентабельним.

2.

2.1. Товар

Товаром (>продуктом)АБПНТК-53 -є діаманти класичною та фантазійній форм огранки, випущені згідно з діючими російськими технічними умовам на діаманти (ТУ 25.07.1319-77) і з спеціальним вимогам, і який відповідають міжнародних стандартів якості. Якість вироблених діамантів житлом становить кращих зразків провідних російських і світових виробників.

ВиготовленіАБПНТК-53 діаманти, мають світові аналоги, але з якості обробки перевершують продукцію аналогічних зарубіжних фірм.

Крім діамантів товаромНТК-53 є також ювелірні вироби з діамантами (випущених ювелірним ділянкою), виробництво штучних кришталиків очі злейкосапфира і навіть проведення НДДКР у сферіалмазообработки.

2.1.1. Сутність товару

Роман людини з коштовним камінням вічний, як саме людство. Це щось не піддається логіці, над цієї пристрастю не владно ні час, ні війни, ні економічні кризи... З часів фараонів і по нашого часу коштовності були й залишаються п'янкої мрією захоплюючої уяву. Діамант – це істинний король серед коштовного каміння, ні із чим не можна порівняти і ким непревзойденний. Його необхідність, для покупця, настільки само важливий наскільки необхідна мрія. Визначальним чинником під час купівлі можуть служить лише величезне бажання придбати безцінний дар природи й можливості споживача (бо для цієї каміння коштує від 100 за кілька мільйонів дол. США за камінь).

2.1.2. Фактичний товар

Реальне виконання діаманта, як товар, можна оцінити з : рівня її якості, набору властивостей, оформлення, торговельну марку.

v рівень якості діаманта визначається відповідністю технічних умов і спеціальним вимогам покупця. У разі, високий рівень;

v набір споживчих властивостей- загальний для цього виду товарів хороших і відповідає сучасному рівню його якості;

v оформлення й упаковки, залежно від цього як продаються діаманти (оптом чи вроздріб), є спільними всім конкурентів;

v торгову марку, РФЯЦ-ВНДІЕФ як виробника, поки ще маловідома російському споживачеві не може служити додатковим конкурентним перевагою у боротьбі покупця. Швидше, можна твердити, щоСаровские діаманти - широковідомі у вузькому колу спеціалістів, і, зазвичай, якнайкраще. На експорт, вироблених в РФЯЦ-ВНДІЕФ, діамантів поширюється торгову марку «made in Russia», якаобщепризнанна у світі, як продукція високої якості, що саме собі є додатковим конкурентним перевагою.

2.1.3.

Під час продажу діамантів і виробів з діамантами, через мережу власних магазинів і ювелірних салонів, і в середині міста і поза ним, використовується практика консультування, виготовлення замовлення та організації продажу в кредит клієнтам коштовностей. Такі заходи підвищують привабливість товару у власних очах споживача і служать додатковим перевагою в конкурентної боротьби за покупця.

2.1.4.

При торгівлі діамантами успіх їх продажів безпосередньо залежить від доброго імені виробника й довіри покупців.

Унікальність, випущенихАБПНТК-53, діамантів залежить від високий рівень їх огранки, заснованому на вмілому використанні поєднання автоматизованої і ручний обробки із поєднаним сполученням досягнень технологій валмазообработке, зокрема використання результатів власних НДДКР.

Купівля діаманта наштовхується на труднощі у недосвідченого покупця,т.к. він не бачить знань тонких відмінностей якості кольору, чистоти і порядку якості огранки і навіть їхнього впливу на ціну діаманта. Цьому покликані допомогти точна інформація, і довірчий рада фахівця. Аби виправдатися за довіру клієнта для придбання виробів з діамантами вНТК-53 налагоджений механізм видачі відповідним камінню експертних висновків, сертифікатів, паспортів, описів якості. Ці документи є письмовій гарантією високої якості та містять точні даних про кольорі, чистоті, огранюванню і вазі продаваного діаманта. Надання для придбання покупцю такої інформації свідчить пронадежности продавця та про наявність в виробника високого професійного досвіду. Причому у ролі експерта, видавало сертифікат якості, виступає визнаний вітчизняний і світова пріоритет у огранюванню алмазів -Смоленськеограночное ПО «Кристал».

2.2. Життєвий цикл товару

Під життєвим циклом товару розуміється весь цикл перебування (життя) товару над ринком - з його появи до звільнення з ринку. Мета маркетингових досліджень полягає у максимальному продовженні час перебування товару над ринком протягом усіх тих етапів, коли товар приносить прибуток в організацію.

Загалом вигляді, життєвий цикл товару над ринком, включає у собі послідовно чотири етапу свого розвитку: 1)Внедрения (входження товару ринку); 2) Роста продажів; 3)Насищения ринку; 4)Спада (те що товару з ринку). Кожен із етапів характеризується своїмиобъемами продажів.

Що стосуєтьсяАБПНТК-53, можна дійти невтішного висновку, що судячи з збільшення обсягів продажів діамантів й отримання прибутку, зараз товар перебуває в стадії 2-го етапу свого життєвого циклу саме на етапі зростання.

2.3. Портфель товарів організації

Для стійкого становища над ринкомНТК-53 необхідно мати портфель товарів збалансований в такий спосіб, що у ньому перебували товари з різними етапами свого життєвого циклу. Справжнє стан портфеля товарівНТК-53, відповідно до матриціБКГ, виглядає так: НДДКР у сфері діамантооброблювальної промисловості – «проблемний товар», діаманти і ювелірні вироби – початкова стадія «зірки»,ЛИОЛ (виробництволейкосапфирових штучних кришталиків очі) – «дійна корова».

Оскільки сьогодні продаж діамантів приноситьНТК-53 прибуток і має позитивну динаміку зростання, можна сказати що на даний час йде процес завоювання іНТК-53 своєї частка ринку. Відповідно до матриці «>продукция/ринок», процесу розширення ринку відповідає стратегія «розширення ринку». Можливість продажу діамантів на ринках оцінюється з середньої ступенем ризику і тому представляє найбільше зацікавлення для виробника в у середньостроковому періоді. Надалі у ційк/работе розглядатиметься тільки це вид товару.

3.

Справжній аналіз ринку стосується лише продукціїалмазно-бриллиантового виробництваНТК-53, поставлених як у внутрішній (російський) і навнешний(зарубежний) ринки й у виявленні цих ринках найпривабливіших сегментів, вигідних дляНТК-53.

3.1. Споживачі

З споживчих властивостей товару – діаманти є товаром першої потребі - і ставляться до розряду предметів розкоші. Основними споживачами діамантів над ринком є організації: - російські ювелірні заводи й потужні приватні ювелірні фірми і навіть закордонні торговельні і торговельно-промислові фірми. Взаємини ізорганизациями-потребителями на внутрішньому, а зовнішньому ринках будуються на довгостроковоїдоговорной(контрактной) основі, у своїй широко використовується системаскидок-надбавок по укладених договорів купівлі-продажу.

3.2.Сегментирование ринку

Вивчення поведінки споживачів над ринком проводиться з позицій Цільового маркетингу. У цьому підході підсегментированием ринку розуміється процес розбивки сукупності всіх споживачів деякі однорідні групи споживачів однаково реагують на споживчі властивості запропонованого товару.

Оскільки основними споживачами діамантів є окремі організації, які працюють у різних Росії та закордону, то тут для сегментування ринку найзручніше скористатися комбінованим методом, які мають у собі два змінних параметра географічний і поведінковий. Як стратегії сегментування ринку мною обрано стратегія диференційованого маркетингу, що дозволяє працювати відразу на кількох сегментах ринку.

При позиціонуванні товару на внутрішньому, а зовнішньому ринках треба задіяти чесноти вироблених РФЯЦ-ВНДІЕФ діамантів, саме виняткове і їхня огранки, яке досягається завдяки точному поєднання ручний та автоматизованої обробки а як і рахунок впровадження власних нових перспективних технологій з обробки алмазної сировини з урахуванням сучаснихлазерно-компьютерних систем. При експорті діамантів не зайве також ураховувати похідний попит на ювелірні вироби, у якому визначального чинника збуту діамантів є сезонний попит різні форми діамантів.

3.3.Маркетинговое дослідження

Метою проведення цього маркетингового дослідження є дослідження світового і вітчизняного ринків збуту діамантів щоб визначити:

> величину і характер ринку;

> географічне розташування потенційних споживачів;

> питому вагу товарів основних конкурентів загалом обсязі збуту;

> тенденції зміни зовнішнього оточення, що впливають його структуру;

> розбіжності у обсягах збуту в різних сегментах.

3.3.1.

Сьогодні проектна потужністьалмазно-бриллиантового виробництва (>АБП)НТК-53 дозволяє випускати до 25 тис. карат діамантів у рік (у сумі 17,0 млн. дол. США), та його стабільна і ефективна робота поки ще неможлива через відсутність у необхідному обсязі власних оборотних засобів. Основними проблемамиАБП є: – 1) накопичення (залучення), в необхідному обсязі, оборотних засобів, 2) збільшення обсягів продажу та збільшення своєї частка ринку.

3.3.2.

Російської Федерації є найбільшим годувальником ювелірних алмазів у світі. Росії належить майже четверту частину світового видобутку ювелірних алмазів. Поразведанним запасам алмазів Росія займає перше місце світу і друге, після Ботсвані потенціаломдобичи(в вартісному вираженні).

До нашого часу Росія є як рівноправному партнерові на світовому ринку діамантів. Сьогодні Росія займає що п'яте місце із виробництва діамантів. Обсяг річних продажів діамантів становить понад 800 млн. доларів це усього близько 8% від загального обсягу світового фінансового ринку діамантів, із яких лише 143 млн. доларів становлять обсяги продажів, зроблених державними підприємствами, тоді як потенційні можливості вітчизняної гранувальної промисловості дозволяють виробляти понад 20%. Через низького купівельного попиту в Росії, алмазна інвестиціях 97% експортно орієнтована.

До 2005 року прогнозується збільшення вітчизняних діамантів з 800 до 1250 млн. доларів, у своїй частка державних підприємств становитиме 250 замість 143 млн. доларів.

У И У Про Д И:

Що стосуєтьсяАБПНТК-53, щорічне збільшення обсягів продажів діамантів дозволяє зробити висновок, що що випускає товар користується сталий попит і залишається на початковому етапі знають свій зріст. Підвищення до 2005 року обсягу випуску діамантів до 59,0 тис. карат на рік (у сумі ~ 47 млн. дол. США), цілком виправдана. ПродукціяАБПНТК-53 може реально розраховувати до запланованих 4% обсягу виробництва російського ринку діамантів.АБПНТК-53 це єдиний підприємство даного профілю в Нижегородської області й при широкої мережі ювелірних виробництв що створить передумови у розвиток ринку діамантів уНижегородском регіоні.

- розмір ринку: - 800 млн. дол. Сполучених Штатів або 8% від загального обсягу світового фінансового ринку діамантів; характер ринку - зростаючий;

- географічне розташування потенційних споживачів: - західна Європа європейська частина РФ;

- питому вагу товарів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація