Реферати українською » Маркетинг » Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері туризму з метою відкриття філії турфірми "Сміт"


Реферат Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері туризму з метою відкриття філії турфірми "Сміт"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра економіки та маркетингу

>КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему: «>Маркетинговое дослідження споживчих переваг у сфері туризму із метою відкриття філії турфірми «Сміт»

 

>Виполнил:

студентка групи

економічного факультету

спеціальність:

>Харьков-2007


Зміст

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1ОПРЕДЕЛЕНИЕПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ     

2ФОРМУЛИРОВКАГИПОТЕЗ ІОПРЕДЕЛЕНИЕСОСТАВАСОБИРАЕМОЙ ІНФОРМАЦІЇ

3 РОЗРОБКАПЛАНА ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Визначення складу можна побачити змінних

3.2. Джерела отримання       

3.3. Вибір методу збору інформації

3.4. Вибір методу запису і зберігання даних

4ОРГАНИЗАЦИЯСБОРА ІНФОРМАЦІЇ

5ЗАПИСЬ, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННАОБРАБОТКА ІНФОРМАЦІЇ

6 АНАЛІЗ ІИНТЕРПРЕТАЦИЯ ІНФОРМАЦІЇ

7 ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

СПИСОКИСТОЧНИКОВ ІНФОРМАЦІЇ

>ПРИЛОЖЕНИЕ А.АНКЕТА


запровадження

Під маркетинговими дослідженнями розуміється систематичний збір, відображення і аналіз даних із різним аспектам маркетингової діяльності. Маркетингові дослідження — це функція, яка через інформацію пов'язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами довкілля маркетингу. Маркетингові дослідження пов'язані з прийняттям рішень щодо з усіх аспектів маркетингової діяльності. Вони знижують рівень невизначеності та стосуються всіх елементів комплексу маркетингу та її довкілля за тими се компонентами, які мають впливом геть маркетинг певного продукту на конкретному ринку.

З погляду об'єкта вивчення маркетингові дослідження є комплексне дослідження. Так, дуже складно відокремити друг від друга такі напрями досліджень як ринок, споживач, конкурент. Ринок немислимий без конкурентної боротьби, споживачі формують свою поведінку у певному для ринкового середовища.

Усі маркетингові дослідження здійснюються у двох розрізах: оцінка тих чи інших маркетингових параметрів для на даний момент часу й отримання їх прогнозних значень. Зазвичай, прогнозні оцінки використовуються розробки як цілей і стратегію розвитку організацій цілому, і її маркетингової діяльності.


1          Визначення предмета дослідження

Нині індустрія туризму є одним із ринках форм у торгівлі послугами. Останні 20 років середньорічні темпи зростання кількості прибуттів іноземних туристів сягають 5,1%, валютних надходжень-14%.Так, тоді як 1950 р. число туристів в усьому світі становила 25 млн., кожне 16-те робоче місце, а оборот туріндустрії- 2,1 млрд. доларів , відповідно до даним ВсесвітньоїТуристской Організації (СОТ) в 1995 р. у світі було зареєстровано 576 млн. прибуттів туристів, надходжень від міжнародного туризму досягли 372 млрд. доларів). У цілому нині обсяги валютних надходжень лише від туризму із 1950 по 1995 минулий рік зросли в 144 разу.

Міжнародний туризм входить у трьох найбільших експортних галузей, поступаючись нафтовидобувної в промисловості й автомобілебудуванню, питома вага у світовій експорті 11% і 8,6% відповідно. У 1991 року сумарний дохід країн світу від міжнародного туризму становив 7% від загального обсягу світового експорту і трьох% від світового експорту послуг.

Міжнародний туризм у світі вкрай нерівномірний, що насамперед різними рівнями соціально-економічного розвитку країн і. Найбільше розвиток міжнародний туризм одержав у західноєвропейських країнах. Перед цього регіону припадає понад 70% світового туристичного ринку України і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20% посідає Америку, менш 10% - на Азію, Африки й Австралію разом узяті.

Отже, відкриття нової філії туристичної фірми умови цілком сприятливі. Але треба як і враховувати переваги й можливості споживачів того регіону та міста, де така організація відкривається.

Предмет дослідження – туристичні послуги та його просування над ринком Харкова.

Проблема цього дослідження – відкриття філії туристичної фірми «Сміт» у Харкові.

Мета проведення дослідження – визначити переваги споживачів на галузі туризму, виявити нішу фірми над ринком Харкова.


2          >ФОРМУЛИРОВКАГИПОТЕЗ ІОПРЕДЕЛЕНИЕСОСТАВАСОБИРАЕМОЙ ІНФОРМАЦІЇ

 

Для успішного проведення дослідження визначимо, яка інформація необхідна на розкриття проблеми освіти й досягнення цієї мети дослідження. І тому спочатку складаються пошукові питання (див. табл.1)

Таблиця 1 – Пошукові питання і їх параметри

Пошукові питання Параметри
Яке ставлення споживачів до мандрів?

Схильність

Частота поїздок

Які необхідних клієнтів параметри поїздки?

Транспорт

Потреба зручність

Які основних напрямів поїздок?

Відпочинок України чи кордоном

Країни, у яких побували

Країни, які планують відвідати

Як туристів воліють здійснювати поїздки? З допомогою турфірм чи самостійно
Які основні характеристики споживачів

Вік

Доход


3          РОЗРОБКАПЛАНА ДОСЛІДЖЕННЯ

 

3.1. Визначення складу можна побачити змінних

 

Після визначення питань, які потребують вирішення з дослідження, необхідно визначити, якими будуть основні перемінні, що визначають склад анкетних питань, шкали їх вимірювання, і характер самих питань. І тому складається таблиця 2.

Таблиця 2 – Склад змінних

>Переменная Тип перемінної Шкала виміру
Схильність до мандрів Зовні не проявляється Номінальна шкала, закритийдихотомический питання
Частота поїздок Зовні не проявляється >Порядковая шкала, закритий альтернативний питання
>Предпочитаемий вид транспорту Зовні не проявляється Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Потреба зручність Зовні не проявляється Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Місце відпочинку Зовні не проявляється Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Країни,посещенние торік Зовні не проявляється Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Країни, які планують відвідати найближчим часом Зовні не проявляється Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Використання послуг турфірм Зовні не проявляється Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Вік Безпосередньо спостерігається Номінальна шкала, закритий альтернативний питання
Доход Безпосередньо спостерігається Пропорційна шкала, альтернативний питання

3.2. Джерела отримання

Наступним етапом слід вибір цільової аудиторії споживачів, які можуть опинитися надати цікаву для фірму інформацію. Це потрібно, щоб краще визначитися з кількістю опитуваних. Для цього дослідження генеральної сукупністю будуть туристи, здійснили поїздки на будь-які курорти протягом останніх двох років.

Кількість опитуваних визначається з розмірів генеральної сукупності, і навіть рівня довірливості (у разі – 95%); рівня варіації р (приймається рівним 50%); та межі припустимої помилки (тут використано значення 10%). Отже, розрахунок обсягу вибірки матиме такий вигляд:

п =

1,962 * 50 * 50

= 96 чол.

102

Тому необхідно опитати 96 людина, але у навчальних цілях буде опитано всього 40.

3.3. Вибір методу збору інформації

Здійснення вибору методу збору інформацією користь однієї з них залежить від інформації, яку треба зібрати, від характеру анкетних питань, від можливого обсягу витрат за проведення збору інформації. У зв'язку з цим, для цього дослідження найпридатнішою методом збору інформації буде опитування- інтерв'ю, яке у усній формі.

3.4. Вибір методу запису і зберігання даних

Анкета, із якої проводиться опитування – найпоширеніше знаряддя дослідження під час збирання первинних даних. У широкому значенні, анкета – це низка запитань, куди опитуваний має дати відповіді. Анкета вимагає ретельної розробки, випробування, і усунення помилок на початок її використання. Під час розробки анкети особливу увагу слід звернути на форму питань, їх послідовність і формулювання. Відповідно до цим, пропонується такий ряд анкетних питань, не вибудованих у тому порядку, де вони будуть задано:

1. Любіть ви подорож?

ні

2. З якою частотою ви подорожуєте?

Щороку Разів у 2 року Разів у 2—5 років

3. У якому транспорті віддаєте перевагу подорожувати?

Наземний Водний Повітряний

4. Утурпоездке вам має значення

Готель які з набором послуг

Живописна місцевість

І те й інше

5. Що вам більше подобається?

відпочивати на своїх батьківщині           

відпочивати по закордонах

5. У якій країні побували 2007 року? (відзначити галочкою одну)

Фінляндія Іспанія

Німеччина Франція

Швеція Єгипет

Болгарія Таїланд

Туреччина ОАЕ

Італія Японія

6. Яку країну ви плануєте відвідати до найближчоговремя?(отметить галочкою одну)

Фінляндія Іспанія

Німеччина Франція

Швеція Єгипет

Болгарія Таїланд

Туреччина ОАЕ

Італія Японія

7. Ви користуєтеся послугами турфірм чи воліли б відпочивати «>дикарем»

віддаю перевагу послуги турфірм

віддаю перевагу відпочивати «>дикарем»

9. Ваш вік

18-25

26-40

41-60

61 і більше

10. Ваш рівень доходів

Менш 2000 грн.

2001 – 5000 грн.

5001 і більше

Повний вид анкети приведено у додатку А.

Питання повинні «перетинатися» з тими гіпотезами, які прагнуть перевірки у ході дослідження. Для перевірки цього корисно використовувати таблицю візуального контролю відповідності питаньпроверяемим гіпотезам, де також вказується метод обробки отриманої даний питання інформації.

Таблиця 3 – Перевірка відповідності питаньпроверяемим гіпотезам

>Анкетние питання Пошукові питання
Яке ставлення споживачів до мандрів? Які необхідних клієнтів параметри поїздки? Які основних напрямів поїздок? Як туристів воліють здійснювати поїздки?

Які

основні характеристики споживачів

>1.Любите ви подорож? Просте табулювання

>2.Как часто ви подорожуєте?

>Перекрестное табулювання2х10
>3.На якому транспорті віддаєте перевагу подорожувати? Просте табулювання
4.Утурпоездке вам має значення >Перекрестное табулювання4х9
>5.Что вам більше подобається? >Перекрестное табулювання5х8
>6.В яких країнах побували 2006 року? Просте табулювання
>7Какие країни ви плануєте відвідати найближчим часом? Просте табулювання
>8.Ви користуєтеся послугами турфірм чи воліли б відпочивати «>дикарем»? >Перекрестное табулювання5х8
>9.Ваш вік >Перекрестное табулювання4х9 Просте табулювання
>10.Ваш рівень доходів >Перекрестное табулювання2х10 Просте табулювання

4          >ОРГАНИЗАЦИЯСБОРА ІНФОРМАЦІЇ

Інформація, як у розділі 3.3. проводиться у вигляді простого усного інтерв'ю. Інтерв'юер запитує відвідувачів великих торгових центрів, попередньо інструктуючи кожного форму надання відповіді щоб уникнути зайвих помилок, заносячи їхні відповіді в анкети.

Збір даних проводиться або у відділеннях туристичних фірм і агентств, або у великих торгових центрах, аеропортах і відділах видачі віз.


5          >ЗАПИСЬ, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННАОБРАБОТКА ІНФОРМАЦІЇ

Перевірка анкети то, можливо проведенні, як починати опитування, коли це треба перевірити анкету у невеликому числі осіб, щоб остаточно доопрацювати її методом поступового наближення; у такий спосіб можна запобігти багатьох помилок. Якщо ж анкета готова повністю, то після проведення опитування також потрібен перевірити правильність її заповнення, точність і достовірність відповідей, наявність відповіді всі питання, наявність всіх частин анкети.

Для обробки даних анкетування спочатку створюється книга кодів, через яку потім кодується отримана інформація.

Таблиця 4 – Книжка кодів

Найменування перемінної Коди значень
Номер анкети (>V1)
1 Схильність допутешествиям(V2) 1 – так; 2 – немає
2 Частотапоездок(V3) 1 – Щороку; 2 – Разів у 2 року; 3 – Разів у 2—5 років
3 >Предпочитаемий видтранспорта(V4) 1 – Наземний; 2 – Водний;3–Воздушний
4 Потребаудобстве(V5)

1 – Готель які з набором послуг

2 – Живописна місцевість

3 – І те й інше

5 Місцеотдиха(V6) 1 – відпочивати на своїх батьківщині; 2 – відпочивати по закордонах
6 Країни,посещенние у минуломугоду(V7) 1 – Фінляндія; 2 – Іспанія; 3 – Німеччина; 4 – Франція; 5 – Швеція; 6 – Єгипет; 7 – Болгарія; 8 – Таїланд; 9 – Туреччина; 10 – ОАЕ; 11 – Італія; 12 – Японія
7 Країни, які планують відвідати до найближчоговремя(V8)
8 Використання послугтурфирм(V9) 1 – віддаю перевагу послуги турфірм; 2 – віддаю перевагу відпочивати «>дикарем»
9 Вік (>V10) 1 – 18-25; 2 – 26-40; 3 – 41-60; 4 – 61 і більше
10 Доход (>V11)

1 – Менш 2000 грн.

2 – 2001 – 5000 грн.

3 – 5001 і більше

Таблиця 5 –Кодировка даних анкетування

>V1 >V2 >V3 >V4 >V5 >V6 >V7 V8 >V9 >V10 >V11
1 1 1 2 2 2 1 7 1 2 3
2 1 2 3 1 2 9 8 1 4 2
3 1 1 3 2 2 9 4 2 2 3
4 1 2 3 1 1 4 10 1 2 3
5 1 2 1 3 2 2 2 1 3 2
6 1 2 3 1 2 8 9 1 1 3
7 1 2 1 3 2 6 2 1 3 2
8 1 1 3 1 2 4 1 2 2 2
9 1 3 2 2 2 8 4 1 1 2
10 1 2 3 2 2 6
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація