Реферати українською » Маркетинг » Маркетинг послуг. Функції реклами. SWOT-аналіз регіону


Реферат Маркетинг послуг. Функції реклами. SWOT-аналіз регіону

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Завдання:проиллюстрируйте особливості маркетингу послуг з прикладу конкретного підприємства

Завдання: поясніть особливості різних стратегічних моделей оцінки розвитку компаній

Завдання: дайте характеристику рекламі, перерахуєте функції і рекламні мети. Уявіть приклади ефективною і неефективною реклами

Завдання: розгляньте веб-сайт органів влади Вашого регіону та дайте коротку характеристику за параметрами: насиченість, оновлюваність,информационность, актуальність

Завдання: перерахуєте конкретні показники, індикатори,диагностирующие стан товарних ринків.

Завдання: перерахуєте і змістовно наповните детермінанти конкурентної переваги кожної країни світу й Росії

Завдання: проведіть SWOT-аналіз регіону на якому Ви мешкаєте з урахуванням конкретних економічних показників по промисловому іприродоресурсному блоку

Завдання: опишіть сформований імідж Вашого територіального освіти і напишіть завдання зміни чи зміцненню сформованого іміджу

Список літератури


Завдання:проиллюстрируйте особливості маркетингу послуг з прикладу конкретного підприємства

Нині однією з слабко розроблених напрямів маркетингу є маркетинг послуг. Особливо що це стосується маркетингу виробничих послуг підприємств агропромислового сервісу. Розглянемо особливості і основні напрямки розвитку маркетингу у системі виробничого обслуговування сільськогосподарського підприємства МТС "Агрегат".

МТС "Агрегат" як назвати нове і провідне ланка агропромислового виробництва є підприємство з пріоритетному надання широкого спектра послуг виробникам і переробникам сільськогосподарської своєї продукції договірних умовах.

Ведучи мову про специфіці маркетингової діяльність у системіагропромсервиса, треба врахувати і такий економічний процес: принаймні розгортання нової МТС і через посилення конкуренції між сервісними підприємствами договірні ціни на всі основні види виробничих послуг ростуть замість очікуваного їх зниження, як за умов посилення конкуренції при реалізації товарів у відповідно до вимог закону попиту й пропозиції. Причиною цього є перевищення платоспроможного попиту виробничі послуги за їхньою пропозицією, викликане надмірним подорожчанням нової сільськогосподарської техніки.

Отже, у разі має місце перехресна еластичність попиту засоби виробництва для сіла і виробничі послуги з підтримці техніки в належному робочому стані понад її нормативного амортизаційного терміну служби й навіть по фізичного зносу. Це не економічно виправдано, позаяк у остаточному підсумку вартість повторного капітального ремонту трактори чи комбайна разом із витратами з їхньої експлуатацію до вищевказаного ремонту нерідко перевищує ціну на аналогічну нову техніку.

У умовах з організацією маркетингової діяльність у системіагропромсервиса треба враховувати такі обставини:

1.Cервисное підприємствоРТП "Агрегат" має мати такі виробничими потужностями, які відповідають можливостям отримання найвищих урожаїв сільгосппродукції.

2.Специфику й особливі умови які надають виробничих послуг. Маю на увазі виконання польових робіт.

3. Географічне розташування споживачів послуг і характеру місцевих природно-кліматичні умови, надають значний вплив на результати спільної господарську діяльність.

4. Особливістю виробничої діяльності підприємства є стала і оперативна затребуваність його послуг у період виконання термінових посівних, збиральних та інших польових робіт. На підвищення оперативності виконуваних сервісних робіт можна реалізувати такі маркетингові підходи із управління попитом на виробничі послуги:

а) сезонне зміна профілю і ниви діяльності окремих підрозділів сервісного підприємства.

б) застосування диференційованих і гнучких ціни виробничі послуги, що дозволяє змістити певну частину зростання попиту них з середини періоду польових робіт з його початок чи кінець.

в) активне проведення заходів, вкладених у підвищення попиту виробничі послуги. Це розробка і впровадження нових видів тварин і форм послуг, системи пільг і знижок для постійних замовників, нових високоефективних технологій виконання сільськогосподарських та інших видів робіт

5. Формування нормальної конкурентного середовища. [1]

 

Завдання: поясніть особливості різних стратегічних моделей оцінки розвитку компаній

Існують чотири основних підходи до планування стратегії маркетингу:

Матриця можливостейпродукции/ринкам.

Матриця зростання ринкової частки.

Матриця спрямованої політики.

Загальна стратегічна модель Портера.

Використання цих підходів дає можливість підприємству оцінити всі можливості на основі цих оцінок розробити відповідні стратегії. Розглянемо їх докладніше.

Матриця можливостейпродукции/ринкам. Вона передбачає використання альтернативних стратегій задля збереження і збільшення збуту:

проникнення ринку (ефективно для стратегічних господарських одиниць (>СХЕ), коли ринок зростає чи не насичений);

стратегія розвитку ринку (ефективно у разі, коли час зміни стилю життю або демографічних чинників з'являються нові сегменти ринку;

стратегія розробки продукції (ефективна дляСХЕ, мають ряд успішних торгових марок й послуговується відданістю Споживачів);

Матриця зростання ринкової частки (матриця Бостонській групи). Ця матриця, запропонована Бостонській консультативної групою (>БКГ) і є для порівняння різних стратегічних господарських одиниць (>СХЕ) підприємства. Такий підхід дозволяє підприємству класифікувати кожнуСХЕ по її частці над ринком щодо основних конкурентів. У підставі цього підходу лежить обгрунтоване припущення, чим більше часткаСХЕ над ринком, тим нижче відносні витрати й вище прибуток.

Матриця спрямованої політики. Ця матриця було розроблено вибору потрібної стратегії на початку 1970-х років. Вона використовує критеріїконкурентосопобностиСХЕ і перспективи розвитку галузі. Основні два параметра моделі розбиваються деякі чинники, кожен із яких оцінюється кожноїСХЕ.

Загальна стратегічна модель Портера. Ця модель розглядає дві основні концепції маркетингу:

вибір цільового ринку;

стратегічну перевагу з урахуванням унікальності характеристик продукції або її ціни.

Відповідно до матриці Портера невеличке підприємство може мати прибуток, концентруючись на якоюсь однією конкурентної “ніші", навіть якщо її загальна частка над ринком невелика. Підприємство необов'язково має бути великим, щоб мати хороші показники. Вибір конкретної стратегії роблять після аналізу шансів і не ризиків і має містити ретельному обліку наявних потребує матеріальних та фінансових ресурсів підприємства. [2]

Завдання: дайте характеристику рекламі, перерахуєте функції і рекламні мети. Уявіть приклади ефективною і неефективною реклами

Реклама є механізм комунікації виробника і споживача.

Характеристика реклами: платна форма комунікації, громадський характер, односпрямованість, знеособленість. Для донесення рекламного звернення до цільової аудиторії використовуються посередники - канали поширення інформації (засоби інформації, реклама на пошті, реклама на виставках тощо.). Здатність до утвердження. Реклама намагається спричинити поведінка споживача. Здатність реклами привертати пильну увагу.

Функції реклами й мети.

Інформування: розповідь ринку про новинці або про нових цілях існуючого товару; інформування ринку про зміну ціни; пояснення принципів дії товару; опис надання послуг; формування образу фірми.

Переконання і спонукання: формування переваги до марки; заохочення до переключенню на вашу марку; переконання споживача зробити купівлю одразу ж.

Нагадування підкріплення: нагадування споживачам у тому, де можна товар; утримання товару у пам'яті споживачів на періоди міжсезоння; підтримку поінформованості про товарі на рівні. [3]

Приклади ефективної реклами: Реклама у сфері транспорту.Задействуя самі широкі верстви населення Криму і будучи тому істинно народної, надзвичайно вигідна й у рекламодавця. Реклама у сфері транспорту є розміщення постерів на спеціальних щитах. На цей час середній пасажиропотік одного автобуса у Новосибірську - 15 000 чоловік у місяць, у своїй собівартість рекламного контакту не перевищує однієї копійки [4]

>Интернет-реклама може значно розширити аудиторію ресурсу і різко підняти рівень продажу онлайні і оффлайні.Интернет-реклама приваблива і те, що дозволяє їм отримати точну статистику за результатами акції. Досить ефективні з погляду привернути увагуrich-media-материали - створені з урахуваннямflash-технологий рухомі елементи (картинки), які переміщаються по сторінці і є посиланням на рекламований сайт.

Приклади неефективною реклами:

Однією з найменш ефективних, тому порівняно рідко використовуваних сьогодні рекламних носіїв єpop-up'и іpop-under'и. У першому випадку рекламований сайт чи баннер, розміщений в окремому вікні, завантажується поверх потрібної користувачеві сторінки, у другому - знизу. Практично весь трафік справді передаєтьсяpop-up'у, проте, зорієнтувавшись, користувач швидко йде з нецікавого йому сайту. Це з самих дратуючих видів реклами.

Надлишок рекламної преси сформував негативне думку у споживачів, а й в рекламодавців. Причина неефективності реклами прояснилася - нерозповсюджений тираж знищується кур'єрської службою.

Завдання: розгляньте веб-сайт органів влади Вашого регіону та дайте коротку характеристику за параметрами: насиченість, оновлюваність,информационность, актуальність

Розглянемо сайт Мерії міста Новосибірськаnovo-sibirsk.

Насиченість сайту: містить різні розділи, що стосуються міста, міськради, мерії, мера. Інформація завжди актуальна, цікава. Існує також розсилання новин

>Обновляемость: щоденне відновлення новин різні теми, що стосуються міста, суспільства, країни, як-от благоустрій, промисловість та інших. На сайті мерії публікується щоденний огляд новосибірської преси. Також проводиться огляд нових документів, постанов, законів.

>Информационность: Існує карта сайту, із якої можна знайти будь-яку потрібну інформацію про політичну, економічного життя міста.

Актуальність: Сайт щодня оновлюється інформацією, існує гарячу лінію запитання-відповідь. [5]

 

Завдання: перерахуєте конкретні показники, індикатори,диагностирующие стан товарних ринків.

Групи показників, що характеризують Перелік конкретних показників
Інвестиційну привабливість Показник норми чистий прибуток на вкладений капітал, стадія розвитку ринку, асортимент продукції, зарплатню населення, рівень цін
Рівень конкуренції, та відкритість ринку

Показник конкурентоспроможності,

>Платежеспособность покупця,

Рівень життя і Соціальні процеси Відсоток працездатного населення, індекс доходів населення, інформованість споживача, рівень потреб населення благах.
Привабливість території Тип назви населеного пункту, вартість землі (оренда), низький рівень економічної злочинності
Стан споживчого ринку Рівень товарної насиченості, якість товару

 

Завдання: перерахуєте і змістовно наповніть детермінанти конкурентної переваги кожної країни світу й Росії

Виокремлюючи чотири основних детермінанта конкурентних переваг: параметри виробничих чинників (природні ресурси, робоча сила, технологія й т.д.), внутрішній попит, рівень міжгалузевий кооперації, стратегію банків та фірм, Портер вводить поняття "національного ромбу", який графічно висловлює взаємозв'язок імультипликаторное взаємодія детермінантів, їхнім виокремленнямсаморазвивающуюся систему.

>Детерминанти конкурентної переваги Росії.

Серед численні рейтингів ділової привабливості країни, особливу увагу стоїть приділити рейтингам, які у конкретних регіонах світу. Росія - євразійська країна та, безперечно, може бути байдужа до сприйняття їх у азіатському регіоні.

Щоб Росія змогла прогнозувати розширення технічного співробітництва з зарубіжними країнами і залучення іноземних інвестицій необхідно зосередитися наступних чинниках: запровадження простий та прозорої схеми оподаткування; вдосконалення законодавства про іноземних інвестицій, розділі продукції і на ін.; дотримання контрактної дисципліни; встановлення пріоритетів політики, яку проводять у промисловості; розмежування ролі центрального уряду та регіонів; стимулювання повернення коштом російського капіталу, вивезеного до інших держав

Головними об'єктами конкуренції над ринком міжнародних гуманітарних акцій виступають: міжнародний престиж країни, багатомільйонні суми замовлень, додаткові робочі місця, можливості наступного комерційного просування товарів, укладання нових контрактів, часом з'являтимуться нові ринків збуту, додаткове оснащення національних рятувальних служб, підвищення його кваліфікації.

Наприклад, МНС Росії активно нарощує свою присутність міжнародних ринках гуманітарних акцій, співробітництво з цілу низку відділу міжнародних організацій. Тим самим було міністерство сприяє відродженню міжнародного престижу Росії новому, гуманітарної основі, поверненню вітчизняної промисловості на втрачені нам ринки, просуванню товарів (і з ними - і рівнем послуг фахівців),невостребуемих в розвинених, але дуже конкурентоспроможних в бідних країнах. З іншого боку, МНС заробляє є певні кошти й звільняє рятувальників великих витрат на сучасну екіпірування.

Також однією з провідних чинників привабливості Росії є стабільність та розвитку (зокрема - будівництво), і навіть перетворення великих міст із промислових в наукові центри країни. Разом про те Росія гідна поваги у зв'язку з своїми на природні ресурси: Україна - одна з основних у виробників і продавців вуглеводневої сировини планети. Базові родовища, особливо у Західного Сибіру характеризуються великий виробленням ресурсів. З іншого боку, інтенсивно заповнюється і нарощується ресурсна базу з допомогою розвідки маловивчених вузлівнефтегазонакопления,поднадвигових зон, фундаментуплатформенних і т.д. Військова міць, включаючи наявність створення ядерної зброї, є також привабливим параметром. Велика територія є транспортером інформації та продукції, наприклад, нафтової потік не з Казахстану. Росія є найбільшим постачальником інтелекту.

>Детерминанти конкурентної переваги Казахстану

Основні чинники привабливості республіки:

1. Політична стабільність,

2. Дружні відносини з новими сусідами,

3. Ступінь розвитку ринкової економіки.

Унікальність Казахстану надають його реальне економічні досягнення, що підкріплюються високими світовими цінами не на нафту. Сьогоднішній Казахстан являє собою одне із найбільш позитивних прикладів розвитку ринкової економіки, зокрема доступу Заходу для її нафтовим та газовим ресурсів, чого в усі більшою мірою відмовляється Росія. Казахстан щодня експортує близько 1 мільйона барелей сирої нафти, а до 2012 року цей показник може збільшитися до 3 мільйонів. Країна є стратегічно важливим активом країн. [6]

Завдання: проведіть SWOT-аналіз регіону на якому Ви мешкаєте з урахуванням конкретних економічних показників по промисловому іприродоресурсному блоку

SWOT-аналіз конкурентоспроможності міста Новосибірська

Сильні боки: (P.S)

статус центруСФО і розвинена інституціональна структура федеральних і регіональних державні органи

близькість до держав азіатського континенту, до суб'єктів РФ, видобувним вуглеводневу сировину й який виконує електроенергію

Центральне становище міста, у великої сільськогосподарської зоні

Наявність достатньої кількості водних ресурсів високої якості

Наявність підприємств, які виробляють унікальну продукцію у Росії (котрий іноді у світі)

рівні) медичних технологій, підприємств розробки і виробництва лікарських засобів

наявність сибірських відділень державних академій наук

розвитку освітня база, постійнообогащаемая інтелектуальної середовищем

Слабкі боку: (W)

глухе положення щодо важливих центрів РФ, Європи та світу

неконкурентоспроможність окремих галузей виробництва, як у зовнішньому, і на ринку

висока ступеня відкритості міста для ввезення наркотиків

велика майнова диференціація населення

високий рівень захворюваності, особливо органів дихання, систем кровообігу і травлення

високий рівень забруднення атмосфери автомобільними вихлопами і виробничими викидами

сильна забрудненість малих річок міста

висока радіаційна навантаження населення від радону

відсутність потужностей із переробки твердих відходів

Можливості: (>O)

ефективне використання геополітичного і географічне розташування міста, у Азії

використання статусу Новосибірська як центруСФО щодо залучення інвесторів

значне поширення інноваційного менеджменту

розширення ринку продукції місцевих виробників, настановленим виробничо-технічних потреб (особливо інвестиційного призначення)

висновок економіки з тіньового сектора

розвиток туристичного ікультурно-досугового бізнесу

формування біля міста ефективної екологічної інфраструктури

Погрози: (T)

відсутність ідеологічних установок і патріотичного ставлення до Новосибірську в багатьох жителів міста

недостатнє управління процесами духовному розвитку

зростання частки імпортної продукції структурі продажу та згортання відповідних вітчизняних виробництв

відплив із міста здатної творчої молоді

зниження народжуваності і старіння населення

скорочення зеленого фонду міста.


Завдання: опишіть сформований імідж Вашого територіального освіти і напишіть завдання зміни чи зміцненню сформованого іміджу

Розглянемо

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація