Реферат Маркетинг фірми

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки України

Відкритий міжнароднийкниверситет розвитку людини “Україна”

Горлівський філія

Кафедра права

Завідувач кафедри:

>РЕФЕРАТ

з дисципліни:

Маркетинг

тема:

Маркетинг фірми

Виконала:

студентка 1-го курсу групиПВ-051

денного відділення

факультету “>Правоведения”

Ганна Євгенівна

Викладач:

2005


1. МАРКЕТИНГФИРМЫ

1.1. Поняття маркетингу

З початку 1990-х років маркетинг набуває активного поширення України. Сьогодні кожен бізнесмен прагне застосовувати маркетингову теорію управління своєму підприємстві. Підтвердженням значимості маркетингу є й те що, що у факультетах вузів, які готують спеціалістів у цій області, конкурс постійно високий.

Проте мати загального уявлення у тому, що таке маркетинг, недостатньо, аби домогтися успіху ринку. Заходи з маркетингу необхідно планувати й реалізовувати у своїй повсякденній діяльності.

Щоб свідомо приймати рішення про напрямах, і формах діяльність у галузі маркетингу, слід передусім знати основи маркетингу.

Додамо, що сама термін «маркетинг» походить від слова >market (анг. «ринок»). Тому «маркетинг» окреслюється сукупність дій, метою якого є оптимальне пристосування діяльності підприємства потребам ринку.

 

1.2. Орієнтація на маркетинг

 

Ринок

Ринок – у сенсі – цю пропозицію, попит ціна. У разі вільної ринкової економіки пріоритетне значення має тут попит.

Саме індивідуальні бажання і переваги клієнтів мають вирішальне значення в існуванні і успішній діяльності виробничих та торгових фірм і фірм з надання послуг.

Приклад

Один і хоча б продукт може по-різному оцінюватися виробниками споживачами. Подумайте, як Ви підготуєте свою пропозицію! Зберіть необхідну інформацію!

Одне з добре зарекомендували себе виробників домашніх побутових приладів виготовив прототип мийки для скляній посуду. Покупцями цього продукту мають стати малі і середніх підприємств комунального харчування, і навіть сім'ї, які з 2-4 людина. Після завершення досліджень виявилося, що розроблена модель мийки відповідає запитам потенційних клієнтів. Фірма змушені була відмовитися з виробництва і впровадження нового продукту ринку.

 

1.3. «Початок» маркетингу

 

Потреба маркетингу з'являється, зазвичай, тоді, коли фірма помічає, що клієнта (споживача) не цікавлять ні видатки виробництво, ні досконала технологію виготовлення. Насправді його цікавлять лише вигоди та власне задоволення від купівлі продукту. На жаль, на ринках можна зустріти фірми, котрі зрозуміли основний принцип маркетингу: «Клієнт купує не продукти, а способи задоволення якихось своїх потреб».

1.4. Сутність маркетингу

Маркетинг – це спосіб мислення та дій, що на дві передумови: максимізація задоволення потреб споживача за одночасного отриманні прибутків, які гарантують довгострокове розвиток фірми. Тож підприємця найважливішим є запропонувати якісну продукцію, відповідну потребам і перевагам покупців. Це по-перше умова успіху. А друге – спосіб мислення та аналізують інформацію про ринок, планування, координація та контроль діяльності, які забезпечують підприємству досягнення відповідно високих прибутків. Фірма, працююча принципами маркетингу, уважно стежить за своїм мікро імакроокружением, аналізує своє становище над ринком і «не спускає очей» з конкурентів. Наведені нижче роздуми приклади буде присвячено саме цих проблем.

1.5. Оточення фірми

Попри вдалі польоти особи на одне Місяць, і висадку на Марс, важко було б – у разі, поки – заснувати там фірму. Існування та розвитку кожного підприємства залежить від, у її функціонує (наприклад, від кількості потенційних покупців, смаків та звичок споживачів, сировинних ресурсів, правових актів, рівня розвитку науку й техніки).

1.6. Конкуренція

 

Конкуренція – це слово, яка може залишить байдужим жодного підприємця. Найчастіше воно асоціюється з фірмою (виробничої, торгової, сервісною), пропонує ті ж самі чи подібну продукцію, але з нижчій ціні. Безперечно, це найбільш явно виражена, але з єдина форма конкуренції.

Типи конкуренції

Безпосередній конкуренція – фірми пропонують одні й самі продукти або ж послуги (наприклад, взуттєві магазини, перукарні).

Конкуренціясубститутов (>взаимозаменяемой продукції) – фірми пропонують продукти, задовольняють одні й самі чи схожі потреби (наприклад: підприємство, що надає транспортні послуги – залізничні і автобусні перевезення, авіалінії, морське судноплавство).

>Потенциальное – фірми пропонують виготовлені з допомогою принципово нових технологій продукти або ж послуги, які можуть опинитися замінити вже відомі (наприклад: пошта, телеграф; електронна пошта, Інтернет).

Як встояти перед конкурентами?

>Фирми-однодневки, перебування яких ринку носить тимчасовість і зводиться тільки в виживання, обмежуються застосуванням стратегії страуса (дія з відношення до конкурентам спираються на відчуття й інтуїцію). Якщо ж самою метою підприємства є довгострокове розвиток, те, як показує практика, потрібно систематичне спостереження і аналіз конкурентного оточення.

Як ми вже сказали, не можна планувати перспективний розвиток фірми, без урахування чинник конкуренції. Аналіз них для Вас означати практично отримання відповіді такі питання:

Що предметом конкуренції?

Що нашим конкурентом?

Яку стратегію проводять конкуренти?

У чому полягає сила, а що ж слабкість конкурентів?

Як поводяться конкуренти та від них наміри?

Немає універсального рецепта здатного бути конкурентоспроможним та успіху фірми. Методи боротьби за клієнта можуть бути дуже різноманітними.

Найкращий – турбота про задоволення потреб і запитів споживачів.

У маркетинґу часто використовується афоризм: «Любіть клієнтів, а чи не товари», тобто., концентруйте увагу до клієнтів, і тоді Вам, можливо, вийде атакувати конкурента.

 

1.7. Інформації про ринку

 

Ще до недавнього часу вважалося аксіомою, що «час – гроші». Однак у останні роки дедалі частіше можна почути: «Інформація - гроші». З одного боку, володіння відповідними даними може дати великі фінансові переваги, а з іншого – їх пошук і освоєння отримання може бути пов'язані із необхідністю витрати чималих коштів. Результати досліджень потреб, смаків та запитів споживачів, ефективні рішення на сфері управління персоналом фірми – це також продукти, купити які слід заплатити. Достовірна інформація, і дослідження у сфері маркетингу – ось основа, без якому можна розробити ефективну стратегію діяльності фірми. Коли ж шукати інформацію про ринок?

Побічні джерела – внутрішні

Найлегше одержувати інформацію, котрі знаходяться безпосередньо у фірмі. Статистика оборотів, замовлень, рахунки витрат обліку фінансових результатів, картотека клієнтів, даних прорекламациях, звіти комерційних представників, працівників цій території,- ось тільки деякі джерела, містять відомості, які мають цінність для менеджера.

Побічні джерела – зовнішні

Швидко, без значних витрат часу й фінансових коштів можна нагромадити відомості, повсюдно доступні ринку. Це опубліковані статистичні органи щорічники, бюлетені і спеціальні розробки, публікації організацій, спілок і кооперативів, звіти наукових інститутів, каталоги, результати досліджень, проведених спеціалізованимиагенствами, і навіть матеріали періодичних друкованих видань (газети, журнали) за ринковою тематиці.

Первинні джерела

Проте через тез чи інші причини інформації з вторинних джерел може бути або недоступною, або недостатньою. Тоді слід скористатися дорожчим способом її отримання, тобто. організувати маркетингові дослідження (наприклад: анкетування, особисті опитування, опитування за пошті, телефоном, проведення спостережень чи експерименту).

 

1.8. Маркетингові дослідження

 

Види дослідження ринку представлені на нижченаведеної схемою.


спостереження експеримент


Щоб вірно знайти сегменти маркетингової діяльності, необхідно провести відповідні дослідження окремих аспектів ринкового оточення підприємства. Йдеться можливості проведення наступних досліджень:

Важливим вивчення ринку. Це – основа збору найціннішої, з погляду маркетингу, інформації.

Вказані вище відомості мають загальний характері і обмежуються визначенням проблем, що з маркетинговими дослідженнями. Є низка прийомів та способів проведення цих досліджень.

1.9. Стратегія розвитку фірми

Під час розробки розвитку підприємства до уваги передусім приймаються відносини, виникаючі між ринком, і продуктом. Спочатку поставте собі такі питання: 1) хотілося б ми й далі пропонувати самі продукти чи ми хочемо розширити наше ділову пропозицію з допомогою нових продуктів? 2) чи плануєте ми працювати колишніх ринках або ж плануємо виходити нові ринки? Тим самим було можуть визначити 4 ситуації ( див. схему):

Стратегія глибокого проникнення Стратегія розробки продукту
Стратегія розширення ринку Стратегія диверсифікації

Стратегія глибокого проникнення («освоєний ринок – освоєний продукт»)

Фірма постійно пропонує одні й самі продукти й працює наобслуживаемом до цього часу ринку. Розвиток підприємства спирається на інтенсифікацію дій. Планується продажі та споживання шляхом, наприклад, активізації продажів (нові й прийоми продажу: продаж за телефону, збільшення часу роботи магазинів), застосування знижок, сезонного зниження цін, розширення рекламно-пропагандистських заходів.

Стратегія розширення ринку («новий ринок – освоєний продукт»)

Розвиток фірми спирається попри пропозицію тієї ж продуктів, але інших. Прикладом можуть бути підприємства, що відкривали свої філії, відділення і рівень представництва решті регіонів країни чи її межами.

Стратегія розробки продукту («освоєний ринок – новий продукт)

Під час цієї стратегії розвиток підприємства ув'язується зі пропозицією нових, або модифікованих продуктів біля котрий обслуговується до цього часу ринку (наприклад: нові зразки збірної меблів, моделі ляльок Барбі для дітей тощо.).

Стратегія диверсифікації («новий ринок – новий продукт»)

Найважчою заходом, що з високими видатками, є стратегія диверсифікації. У разі фірма цурається свого колишнього пропозиції з обслуговуваних ринків; вона готується вийти з цілком новим продуктом налаштувалася на нові ринки (наприклад: хімічне підприємство, враховуючи токсичність вироблюваних продуктів, ліквідує всю фірму та приймає рішення про відкриття фабрики текстильних виробів).

Стратегія залежно від становища фірми-конкурента

На стратегію діяльності фірми впливає також займане нею становище над ринком. Стратегію лідера ми можемо спостерігати, коли маємо працювати з великої фірмою, має найбільшу частку ринку, яка задає тон в усій галузі. Підприємства, які поки що лише претендують в ролі лідера (виборюють зростання участі у ринку) використовують стратегію прийняття виклику.

Наступна стратегія – стратегія наслідування – полягає в уважному вивченні найсильніших від конкурентів і застосуванні так само чи схожих

(безперечно, у своїх можливостей) способів дії. З іншого боку, є фірми, які хочуть мірятися силами з конкурентами. Підприємства цього реалізують стратегію пошуку ринкової ніші. Вони спеціалізуються, наприклад, у якійсь дуже вузької області, обслуговуючи лише віддзеркалює певні групи покупців. Суттєвими їм є спокій безпеку. Це найбільш поширений, проте повний перелік можливих стратегій фірм.


2.MARKETING -MIX

Ми вже знаємо, що інструментами маркетингу є: продукт, ціна, розподіл і ринку (рекламна діяльність). Який продукт пропонувати, як і упаковці, за яку ціну, де його продавати як і просувати його за ринок – цим питанням буде присвячено чергові приклади.

>Marketing-Mix (анг.: «маркетингова суміш») – сукупність 4-х елементів, звана «концепцією4Р») :

Згодом – враховуючи пріоритет споживача і отримувала важливу роль персоналу, і навіть збільшення значення упаковки – до концепції4Р додалися ще2Р.


3. >ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГУ

 

3.1. Продукт

 

По маркетингової термінології продуктом є, що запропонувати покупцям для споживання, використання чи подальшої переробки (наприклад: фізичні предмети, послуги, діяльність, місця, ідея). У цьому важливо наголосити, що виробник і продавець потрібно на продукт очима клієнта. Продукт – це звана «кошик вигод», пропонована нами клієнтам.

Ведучи мову про продукті в термінах маркетингу, маємо у вигляді:

властивості продукту,

торгову марку,

упаковку,

сервіс,

гарантію

Щоб фірма могла краще пізнати потреби клієнта, необхідно скористатися трьома способами оцінки продукту, і його пропонує. Це правда звані рівні продукту.

Розробка ефективної маркетингової стратегії продукту потребує врахування цілого набору вигод, пов'язані з його придбанням. До значимим ми можемо віднести марку, товарний знак, якість, упаковку, умови гарантії, і супроводжують послуги.

3.2. Марка

 

Кожен продукт може бути оснастили товарним знаком. Серед елементів, дозволяють відрізняти товари різних фірм, дедалі більше значення набуває марка. Марка – цю назву, поняття, знак, символ, малюнок чи поєднання цих елементів, розроблене з єдиною метою позначення продуктів, і навіть його відмінності між пропозиції конкурентів. Ось приклади кількох марок: «Соні», «Адідас», «>Ролекс».

Марка є одна з найважливіших елементів, визначальних сприйняття продукту.

При конструюванні та розробки марки до уваги береться те, що вона повинна переважно:

- підкреслювати переваги продукту, їхню якість, функції;

- бути легкозапоминаемой і впізнаваною;

- бути зручною просування ринку і реклами;

- бути приємною для слуху, кратної та простий;

- відрізнятиметься від марок конкурентів;

- викликати позитивні асоціації;

Розробляючи назва марки, можна використовувати :

- ініціали чи абревіатуру (>1ВМ, ЗАЗ);

- цифри («>ТУ-234», «Волга -3110»);

-ім'я чи прізвище («Довгань»)

- назва фірми-виробника («Верес»)

- географічне назва («Чернігівське», «Оболонь», «Рогань»)

- іншомовні назви («Дебют», «Альфа»);

- вигадані назви («>Тортекс»);

- міфологічні й історичні назви («Клеопатра», «Діана»);

- назва,наталкивающее на думка про ролі («Новий вибір», «Чиста лінія») ;

- поєднання слів (“>Head andShoulders”, « Вечірній Київ»).

 

3.3. Товарний знак

 

Марка чи частину марки, яка захищена правовому плані і як виняткову власність одного продавця, називається товарним (торговим, охоронним) знаком. Усі товарні знаки є марками, але не марки є товарними знаками.

3.4. Якість

 

З маркою безпосередньо пов'язане проблема якості продукту. Вже сама постановка марка певною мірою гарантує високий рівень якості (наприклад: взуття фірми «Adidas»). Якість продукту є ступінь, де він здатний відповідати вимогам споживача. Відповідне якість є умовою успіху підприємства над ринком. Якість має власну об'єктивну бік (наприклад: довговічність, міцність, надійність, безпеку експлуатації, аспекти санітарії і стан здоров'я) і суб'єктивну бік (відповідність сучасної моді, особистих інтересах).

3.5. Упаковка

Їжа по красивою, зовнішньо й функціональної упаковці продаються краще. Слід додати, що упаковка як охороняє продукт причини чи ушкоджень, а й інформує про вмісті, способі вживання продукту, створює йому рекламу, і навіть надає стимулююча дія на покупця завдяки їхній естетиці, формі, кольору чи тексту. Це основні маркетингові функції упаковки.

Покупець знайомиться на початку ні з самим продуктом, і з його упаковкою, що у більшою мірою впливає уявлення про продукті, ніж самі його властивості. Особливо це належить до упаковках духів чи коробках цукерок.

Приклад

Близько 80% рішень покупки певного продукту приймаються у книгарні, коли споживач сидить над полицею з товарами. Отже, слід за гідності оцінити інформаційну і рекламно-пропагандистську функції упаковки. Зверніть увагу, що протягом 30 хвилин споживач може впритул

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація