Реферати українською » Маркетинг » Конкурентоспроможність товару та механізми її забезпечення


Реферат Конкурентоспроможність товару та механізми її забезпечення

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

1. Конкурентоспроможність продукції.

1.1 Конкурентоспроможність: поняття, сутність

1.2 Показники і оцінки конкурентоспроможності товару

1.3 Еволюція підходів забезпечувати конкурентоспроможності

2. Цінові механізми забезпечення конкурентоспроможності продукції.

2.1 Ціна: поняття, види, умови формування

2.2 Проблеми ціноутворення у умовах еластичного попиту

2.3 Аналіз політики у сфері ціноутворення над ринком корпусних меблів

3.Неценовие механізми забезпечення конкурентоспроможності продукції.

3.1 Конкуренція якості як сучасне явище

3.2 Імідж, репутація, бренд як головний чинник конкурентоспроможності

3.3 Вивчення нецінових аспектів конкурентоспроможності меблів

Укладання

Список літератури

 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Створення хорошого товару, який захочуть придбати покупці, - завдання непроста. Покупець стане купувати просто товар – він шукати товар, у якого перевагами, і часто погодиться заплатити побільше за товар, котрий за справжньому вирішить його проблеми.

Сукупність якісних і вартісних характеристик товару, що відбивають відмінності його відтовара-аналога і забезпечують цьому товару переваги на конкретному ринку поставлене проміжок часу визначають конкурентоспроможність певного товару.

Чинник конкуренції носить примусовий характер, примушуючи виробників під загрозою витіснення з ринку безперестану займатися системою якості, прийняттям прийняття рішень щодо створення товарної марки і упаковки, забезпечення покупцю необхідного асортименту товару, надання зпослепродажной підтримці товару, а ринок котрі об'єктивно й суворо оцінює результати цієї бурхливої діяльності. Наведене також свідчить, що набору споживчих властивостей відповідає їхньому ціна. Ціна і споживчі властивості євзаимозависящими елементами товару. І це залежність має складний характер.

Отже, забезпечення конкурентоспроможності товару, через створення комплексу його переважних характеристик, та був підтримку конкурентоспроможності товару в ринкових умов, у вигляді додатку цінності своєму товару, - проблеми, які треба долати маркетологам одразу на порозі 21 століття.

Метою згаданої курсової роботи вивчення факторів конкурентоздатності товарів, проблем її.

Завдання курсової роботи:

1) розкрити сутності таких понять, як конкурентоспроможність товару і конкурентоспроможність фірми;

2) встановити фактори конкурентоспроможності товарів (цінові і нецінові), рахунок чого можна забезпечити товару перевагу над товарами-аналогами і адаптувати його для потреб покупця;

3) розглянути методику ціноутворення з оцінкою конкурентоспроможності товару.

Актуальність обраної теми курсової роботи.

Ринок не на місці. Щоб хотіли потрафити вічно мінливих вимог покупців, компанії змушені чи пристосовувати до них свій спектр нині запропонованих товарів, чи створювати нові товари, або використати бодай переваги нових технологічних і маркетингових можливостей. Щоб якось забезпечити товару успіхом ринку, потрібно працювати над питаннями його відповідності умовам ринку, конкретним вимогам споживачів як за своїми якісними, технічним, естетичним характеристикам, а й у комерційним й іншим умовам його реалізації ( ціна, сервіс, реклама). Конкурентоспроможність товару - вирішальний чинник його комерційного успіху розвиненому конкурентному ринку, вивчення проблем, пов'язані з її забезпеченням, є актуальним нині.

Для написання курсової роботи було використані наукова література, нормативні акти і такі Internet.

 


1.    КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК МЕТАУПРАВЛЕИЯРЕДПРИЯТИЕМ

 

1.1  Конкурентоспроможність: поняття, сутність

Відомо, тобто майже будь-який товар має субститут (замінник) ітовари-конкуренти. Цегла усунути на пиломатеріали, пшеницю на жито, що цукрова тростина на цукровусвеклу, кінотеатр на відеокасету, одна частка транспорту в інший. Споживачі ж зазвичай вибирають ті товари та, які мають їм найбільшу цінність. Тому, у тому, щоб завоювати і втримати споживачів, компанії потрібно понад глибоке розуміння потреб споживачів, і навіть самих процесів скоєння купівлі й надання споживачам товарів та послуг, які мають їм великою цінністю, ніж аналогічні товари та конкурентів.

[1]Конкуренція, по-перше, є стрижень сучасного ринкового механізму, і невід'ємну його частину. По-друге, це механізм автоматичного регулювання пропорцій громадського виробництва та, свого роду, суперництво, змагання між виступаючими над ринком товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва та збуту товарів щоб одержати цій основі максимально можливої прибутку. Конкуренція має місце між підприємцями, підприємствами, фірмами, а, по великомусчету – навіть між галузями, територіями, державами.

Конкуренція будується з досить складної формулі. Є кілька типів господарських одиниць, і з них має свої особливості: у провідних монополій – це сила, у дрібних фірм – гнучкість, у спеціалізованих компаній – пристосованість до особливим сегментам ринку, уфирм-новаторов – переваги першовідкривачів. У конкретних ринкових ситуаціях вирішальне перевагу отримує те лише те іншу якість. У умовах однією з найважливіших завдань менеджменту є надання ринку конкурентоспроможного товару, тобто виробник має забезпечити його необхідним комплексом споживчих і вартісних характеристик, створюють перевагу саме цього товару з інших за умов широкого пропозиції конкуруючихтоваров-аналогов. Виходячи із цього можна зрозуміти, що конкурентоспроможність товарів – вирішальний чинник їх комерційного успіху ринку. Наприклад, над ринком йогуртів 2005 року найбільш конкурентоспроможним і найкращим товаром визнали йогурт «>Активиа», про що він нагороджено премією «Товар року-2005», а такий неконкурентоспроможний товар, як йогурт «>Фруежик» через низької якості та інших показників після виходу ринок за рік було із продажу.

Слід сказати, що конкурентоспроможність є відносної величиною. Товар, конкурентоспроможний однією ринку, може і не таким іншою. Понад те, запропонований однією й тому самому ринку товар має конкурентоспроможністю на певну дату і немає їх у інший час. Все залежить від конкретних умов, у яких реалізується товар над ринком, зокрема від характеру поведінки конкурентів.

Поняття конкурентоспроможності фірми набагато ширше, ніж поняття конкурентоспроможності товару. Воно включає, по-перше, здатність випускатиме конкурентоспроможні товари, тобто. ті товари, які задовольняють потреби споживачів незгірш від, ніж найкраща аналогічна продукція, присутня цьому ринку, а по-друге - ефективність фінансової складової діяльності. Ці дві напрями конкурентоспроможності фірми характеризують відповідно тактичну і стратегічну складову цього поняття.

[>2]Профессор Гарвардського університету Майкл Портер, відомий фахівець із проблем конкурентоспроможності, виділяє усього дві типу конкурентних переваг: нижчі витрати й спеціалізацію.

Під нижчими витратами розуміється непросто меншу суму витрат за виробництво, ніж в конкурентів, а здатність фірми розробляти, виготовляти і навіть збувати товар ефективніше, ніж конкуренти. Інакше кажучи, аби цього типу конкурентної переваги потрібно організувати з меншими витратами й більш стислі терміни весь цикл операцій із товаром – з його конструкторської проробки до продажу кінцевому покупцю.

Справді, якщо продумати цікаву новинку, яка знайшла великий попит, але погано організувати виробництво, то витрати, отже, і товару виявляться як зависокі та покупці відмовляться його купувати. І якщо розташовувати хорошими конструкторськими розробками нового товару й успішно налагодити його виробництво, але з зуміти знайти умілих продавців, які його продавати, велика можливість невдачі.

Не таке однозначне, як могла б здатися здавалося б, й розуміння суті того конкурентної переваги, яке позначається словом «спеціалізація». Це не зосередження зусиль і коштів у випуску лише одну кола товарів, як можна подумати, а здатність задовольняти особливі потреби покупців і реально отримувати при цьому «преміальну» ціну, тобто. ціну середньому понад високу, ніж в конкурентів. Інакше кажучи, задля забезпечення подібного типу конкурентних переваг потрібно навчитися мистецтву виділятися у натовпі конкурентів, пропонуючи покупцям товар, помітно що б або високий рівень якості за стандартного на наборі параметрів, які його якість, або нестандартним набором властивостей, реально цікавлять покупця. Та заодно у будь-якій цей час часу можна будувати своєї стратегії конкурентоспроможності, спираючись однією з видів конкурентних переваг.

Стан підприємства з його конкурентоспроможністю і якістю менеджменту має низку ключових характеристик. Їх взаємозв'язок показано на мал.1

Мал.1 Ключові характеристики стану підприємства.

Інше важливе чинник конкурентоспроможності – належне якість товарів. До того ж у системі керування якістю значення ринкового чинника має бути визначальним.Непроданная продукція неспроможна вважатися якісною незалежно від її достоїнств.

Стратегічний ресурс конкурентоспроможності – кваліфікація і налаштованість ділових людей. У підприємництво ділова честь – дорогий і дуже тендітний «невловимий актив», її втрата означає для відповідного підприємця потрапити до ситуацію, з якої важко знайти вихід і зберегти реноме в ділових колах. Інакше висловлюючись, чесна конкуренція – це вірний барометр професіоналізму й прекрасний вихователь звичаїв у ділової середовищі.

У зв'язку з проблемою виховання кадрів, їх матеріальним стимулюванням за умов конкуренції повчальний приклад дає практика оплати праці зарубіжних корпораціях. Вони, зазвичай, уважно опікуються динамікою оплати по основним категоріям персоналу своїх головних від конкурентів і з урахуванням цього визначають «базові ставки» оплати для відповідних груп своїх службовців та скорочення робочих. Саме з тими конкурентами ведеться боротьба за «цінні» і «найцінніші» кадри. У взаємопоборюванні перемагає та корпорація, що найбільш гнучко і послідовно використовує матеріальні та інші стимули, створює умови для цікавою й творчої праці представникам ключових ланок свого персоналу на всіх щаблях.

1.2  Показники і оцінки конкурентоспроможності товару

Підвищення ефективності діяльності фірми є одним із найважливіших причин оцінки конкурентоспроможності.

Найбільш поширене напрям аналізу конкурентоспроможності – це порівняльна оцінка конкурентоспроможності продукту даної фірми. Таку оцінку практично провести полімер,т.к. інформацію про споживчих властивості і експлуатаційними характеристиками продуктів є доступною. Проводячи дослідження споживачів, торгових організацій, можна отримати роботу інформацію про престижності торгових марок, перевагах споживачів, ринкової частці тощо.

Оцінка конкурентоспроможності фірми – значно складніше завдання. Проблематичність такий оцінки погіршується неможливістю у часто законним способом отримати достовірну інформацію про різноманітні аспектах виробничо-господарської діяльності конкурентів.

Безумовно, створення універсальної методики оцінки конкурентоспроможності, застосовувану для будь-яких фірм, мабуть, є нездійсненне завдання. Фірми характеризуються різними сферами діяльності, відмінностями у виробництві та збуті, різними продуктами, мають незрівнянні параметри. Йдеться, скоріш, може бути про таких собі загальних методичних підходах, які у різних випадках можуть втілюватися у безліч конкретних методик оцінки конкурентоспроможності.

Про одну такий конкретної сферу застосування методики оцінки конкурентоспроможності для фірми «Каскад» і піде нижче.

Фірма «Каскад» Є суспільством із обмеженою відповідальністю, веде своєї діяльності у сфері оренди нерухомості. Оцінка ефективності діяльності проводилася у поступовій динаміці протягом трьох років: 2002, 2003, 2004 рр.Продуктами фірми стають різні види приміщень, складені у найм.

Підсумковий показник оцінки конкурентоспроможності фірми (До) розраховується як середній розмір трьох складових поформуле:[3]

 , (1)

де M - маркетингова складова;

 - фінансова складова;

 - втрати від ризикуj-го виду;

П – прибуток заотчетний період;

>m – число ризикових видів діяльності. У разіm = 3.


Сумарні втрати від ризиків становлять:

=++, (2)

де - сумарні втрати від ризиків;

- гадані втрати від ділового ризику;

 - гадані втрати від інфляційного ризику;

 - гадані втрати від комерційного ризику.

Бо у діяльності фірми «Каскад» виробництво і НДДКР відсутні, оцінка конкурентоспроможності лише фінансової складової. Кадрова складова наявна опосередковано в маркетингової і втрати фінансової складових,т.к. ефективність цих видів діяльності прямим чином від кваліфікації відповідного персоналу. Оцінка ефективності продажів здійснюється за розрахунку маркетингової складової. Ефективність постачання опосередковано береться до розрахунку ризику від комерційної діяльності.

Як бачимо, головною особливістю даної методики розрахунку є облік чинників ризику ділову активність фірми.

Оцінка маркетингової складової .

Підсумковий показник конкурентоспроможності фірми по маркетингової складової (), вираховується за формулою:

=, (3)

де - продуктова конкурентоспроможність;

 - конкурентоспроможність збуту;

 - конкурентоспроможність просування продукту ринку, зокрема, рекламну діяльність.

Для розрахунку конкурентоспроможності фірми, має кілька продуктів, потрібно розрахувати показник так:

=, (4)

де - коефіцієнт конкурентоспроможності;

 - кількість продуктів фірми.

Слід зазначити, що висловлює середню величину конкурентоспроможності фірми за сукупністю продуктів.

Оскільки всі наведені нижче формули розрахунки годяться з метою оцінки всіх продуктів фірми «Каскад», то далі для простоти індексј опускається, а сприймається як показник конкурентоспроможності жодного продукту.

>Расчет проходить за такої формули:

, (5)

де - коефіцієнт значимостіj-го продукту фірми над ринком;

 - показник якостіj-го продукту.

Показник розраховується за такої формули:

, (6)

де - ринкова частка,

 - ефективність витрат за передпродажну підготовку,

 - коефіцієнт зміни обсягів продажів.

>Расчет даних коефіцієнтів здійснюватися так:

, (7)

де - обсяг продажів продукту фірмою,

 - загальний обсяг продажів продукту над ринком усіма конкурентами.

Коефіцієнт ефективності витрат з передпродажної підготовці:

, (8)

де - вартість передпродажну підготовку,

 - вартість експлуатацію й організацію продажів.

Для фірми «Каскад» - видатки помешкання і обробку приміщень, виділені на оренди. - видатки збирання і обслуговування приміщень.

Коефіцієнт характеризує економію сумарних витрат за передпродажну підготовку, експлуатацію й організацію продажів рахунок якіснішим передпродажної підготовки. За рахунок економії витрат ціна оренди знижується. показує зростання зниження конкурентоспроможності фірми рахунок зміни обсягу продажів. При збільшенні обсягу продажів конкурентоспроможність фірми також має тенденцію до підвищення.

Коефіцієнт ефективності каналів збуту , що характеризує зусилля фірми з доведення продукту до споживача, вираховується за формулою:


, (9)

де V – сумарний обсяг продажів,

З – створення і функціонування каналів продажів.

>Дл фірми «Каскад» характерні власні продаж і продажу через канал збуту –привлеченную фірму «Сахалінська нерухомість» з продажу (оренді) об'єктів нерухомості.

 - коефіцієнт рекламну діяльність:

, (10)

де - кількість телефонних дзвінків, факсів, електронних повідомлень, переговорів, візитів тощо. заотчетний період,

 - теж за аналогічний період минулого року її.

 - обсяг продажів заотчетний період,

 - обсяг продажів початку звітного періоду.

>Расчет фінансової складової .

Коефіцієнт фінансової складової конкурентоспроможності фірми вираховується за формулою:

, (11)

де - коефіцієнт переуступки прав вимоги,

 - рентабельність фірми, характеризує рівень віддачі витрат і рівень використання коштів фірми,

 - показник ліквідності, характеризує здатність фірми до швидкої реалізації активів,

 - показник фінансової стійкості,

 - показник ділову активність,

 - показник, що характеризує кошти,

 - коефіцієнт податкових пільг.

, (12)

де - дебіторська заборгованість, платежі через яку очікуються через більш як 12 місяців післяотчетной дати,

 - дебіторська заборгованість, платежі через яку очікують протягом 12 місяців післяотчетной дати,

 - кредиторської заборгованості.

, (13)

де - загальна рентабельність,

 - рентабельність власного капіталу.

, (14)

де - коефіцієнт поточної ліквідності,

 - коефіцієнт абсолютної ліквідності.

, (15)


де - коефіцієнт забезпеченості власними засобами,

 - коефіцієнт

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація