Реферати українською » Маркетинг » Конкурентоспроможність товару, її оцінка


Реферат Конкурентоспроможність товару, її оцінка

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Конкуренція і її види

1.1 Поняття конкуренції

1.2 Види конкуренції

Глава 2 Конкурентоспроможність товару

2.1 Поняття конкурентоспроможності товару

2.2 Параметри, що визначають конкурентоспроможність

2.3 Методи оцінка конкурентоспроможності товару

Глава 3 Оцінка конкурентоспроможності стільникових телефонів споживачами Камчатки

3.1 Методи оцінки конкурентоспроможності стільникових телефонів


Запровадження

Тема курсової "Конкурентоспроможність товару, її оцінка". Цю тему дуже актуальна, оскільки 21 століття - століття ринкових відносин. У зв'язку з розвитком ринку виробництва і ринкових відносин загострюється конкуренція. Адже всі більше виробників готові запропонувати свій товар ринку, тому збільшується асортимент товарів та послуг. Разом про те підвищуються доходи населення, відповідно зростає попит. У цьому покупці хочуть придбати якісного товару, задовольняє їхні потреби. А, щоб витримувати конкуренцію, протистояти конкуренції, та у своїй задовольнити потреби товар може бути конкурентоспроможним.

Метою роботи була проаналізувати поняття "конкурентоспроможність" і оцінити конкурентоспроможність стільникових телефонів.

З мети випливають такі:

дати поняття "конкуренція" і "конкурентоспроможність товару";

виявити параметри і нові методи оцінки конкурентоспроможності товару;

оцінити конкурентоспроможність товару;

Розібратися у темі допомогли такі методи: описовий аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. З допомогою цих методів пощастило виявити і проаналізувати основні параметри й фізичні методи оцінки конкурентоспроможності товару.

Робота складається з запровадження, трьох глав, ув'язнення й списку літератури. Перша глава розкриває поняття "конкуренція", і навіть види конкуренції.

Другий розділ розповідає поняття, параметрах і методи оцінки конкурентоспроможності товару. У третій, практичної главі розповідається про методи оцінювання конкурентоспроможності стільникових телефонів на Камчатці з допомогою анкетування, і навіть аналізуються результати оцінки.

Тема курсової досить освітлена у навчальній і з наукового літературі. Найширше поняття "конкурентоспроможність товару" освітлене в підручнику під редакцією А. М, Романова "Маркетинг". Параметри й фізичні методи оцінки досить докладно описані у навчальному посібнику під редакцієюО.Т. Лебедєва "Основи маркетингу".


Глава 1. Конкуренція і її види

1.1 Поняття конкуренції

 

Конкуренція - це суперництво, змагання між товаровиробниками над ринком за вигідніші умови виробництва та збуту товарів щоб одержати цій основі максимально можливої прибутку.

Під конкуренцією (відпозднелат.concиrrentia - зіштовхуватися) розуміється суперництво на якомусь терені між окремими юридичними чи фізичними особами (конкурентами), зацікавлені у досягненні одному й тому самі цілі. З погляду господарської організації такої метою є максимізація прибутку на результаті легальних дій зі завоюванню переваг споживачів.

Недарма кажуть, що конкуренція - це найбільш ефективного механізму автоматичного регулювання пропорцій громадського виробництва, оскільки систематично змушує знижувати індивідуальні витрати виробництва виробника, заощаджувати ресурси, домагатися найбільш раціонального поєднання використовуваних факторів виробництва. (6)

Процес продажу може відбутися, якщо вироблені товари відповідають умовам реалізації і користуються попитом. Отже, конкуренція характеризується:

а) наявністю кількох суперників;

б) одному й тому ж сферою діяльності;

в) збігається метою. (7)


1.2 Види конкуренції

Причини (чинники), що зумовлюють перевага однієї організації над інший, можуть бути дуже різноманітними.

З позицій маркетингу конкуренція буває трьох видів:

Функціональна конкуренція. Вона з тим, що потреба то, можливо задоволена різноманітними способами. Усі товари, щоб забезпечити задоволення певної потреби, є функціональними конкурентами. Типовим прикладом є наші товари, які задовольняють потреби проведення часу дорогою (шахи, доміно, книжки, газети, портативні магнітофони та інших.). Функціональна конкуренція характерною і для вибору концертних заходів, відвідин музеїв, театрів, і т.п.

>Видовая конкуренція. вона є наслідком те, що існують товари, призначені одній й тією самою мети, але різні друг від друга із якихось істотним параметрами і, мають різні види (наприклад, велосипеди різних марок, мотоцикли, автомобілі). (7)

2. За методами конкуренція підрозділяється так:

Цінова конкуренція - це те форма конкуренції, засновану більш низькій ціні (собівартості) запропонованого товару (послуги). Розрізняють пряму цінову конкуренцію, коли широко проводиться відкрита реклама зниження ціни випускаються та наявні над ринком товари (послуги); і навіть приховану цінову конкуренцію, коли він ринку виводиться новий товар (послуга) з істотно поліпшеними споживчими властивостями, ціна у своїй підвищується незначно.

>Неценовая конкуренція - це форма конкуренції, засновану на чинниках, побічно пов'язаних чи взагалі які залежать від ціни; на вирішальній ролі у своїй грає якість продукції, її новизна, дизайн, упаковка, фірмовий стиль, наступний сервіс,внериночние методи на споживача. (6)

3. На галузевому рівні розрізняють міжгалузеву і внутрішньогалузеву конкуренцію.

>Межотраслевая конкуренція - боротьба між організаціями різних сфер за обмежений обсяг платоспроможного попиту. Виникає між організаціями, що роблятьмежродовиетовари-конкуренти. Наприклад, міжгалузева конкуренція між підприємствами харчової в промисловості й сферою послуг комунального харчування, легкої промисловістю (швейної, взуттєвої і) і сферою побутового обслуговування.

Але це значить, що це підприємства конкуруючих галузей входять у конкурентну боротьбу. Наприклад, окремі підприємства різних сфер можуть пов'язувати партнерські відносини. Так, деякі підгалузі харчової промисловості постачають сировинуфирмам-конкурентам (борошно, крупу, макарони, цукор тощо.), необхідне виробництватоваров-конкурентов (наприклад, харчових концентратів). (8)

>Внутриотраслевая конкуренція - боротьба між організаціями галузі за обмежений обсяг платоспроможного попиту. Виникає між організаціями, що роблятьмежгрупповие івнутригрупповиетовари-конкуренти. Наприклад, між підприємствами круп'яний, макаронної іпищеконцентратной промисловості (галузь - харчова промисловість) виникає внутрішньогалузева конкуренція, оскільки крупи, макаронні вироби і харчові концентрати з їхньої основі є міжгруповимитоварами-конкурентами. Підприємства борошномельної промисловості, що виробляють манну крупу, конкурують із круп'яними заводами, оскільки й інші виробляють різновиди круп і сягають довнутригрупповимтоварам-конкурентам.

При ринкових відносин, коли відомча підпорядкованість підприємств передбачає жорсткого регулювання їхньої господарської діяльності з боку держави, внутрішньогалузева конкуренція стає потужним стимулом підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. (8)

4. На рівні підприємстві (організацій) розрізняютьмежфирменную івнутрифирменную конкуренцію.

>Межфирменная конкуренція - боротьба між передприятиями однієї або різних сфер за обмежений обсяг платоспроможного попиту. Виникає між підприємствами, що роблять товари чи які надають послуги, які належать домежродовим,межгрупповим,внутригрупповим імежфирменнимтоварам-конкурентам. Прикладом можуть бути підприємства швейної промисловості, що виробляють одяг, і навіть ательє із пошиття одягу, Між підприємствами першої групи виникає внутрішньогалузева конкуренція, а першої та другої груп - міжгалузева.

>Внутрифирменная конкуренція - конкуренція, що виникає між різними видами, підвидами і торговими марками товарів, що випускаються одним підприємством. Такі товари ставляться довнутривидовим конкурентам.

Як приклад можна навести цукерки різних найменувань (більш 200), вироблених кондитерської фабрикою ТОВ ">Бабаевская". (8)


Глава 2 Конкурентоспроможність товару

2.1 Поняття конкурентоспроможності товару

Конкурентоспроможність можна розуміти, як здатність витримувати конкуренцію, протистояти конкуренції.

Конкурентоспроможність товару - вирішальний чинник його комерційного успіху розвиненому конкурентному ринку. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів як за своїми якісними, технічним, економічним, естетичним характеристикам, а й у комерційним й іншим умовам його реалізації (ціна, терміни поставки, канали збуту, сервіс, реклама).

Конкурентоспроможність будь-якого товару може бути оцінена тільки внаслідок його перевірки іншим товаром і, отже, є відносним показником. Вона відбиває відмінність цього товару від товару-конкурента за рівнем задоволення конкретної потреби. Щоб з'ясувати конкурентоспроможність будь-якого товару, необхідно непросто порівняти його коїться з іншими товарами за рівнем їхньої відповідності конкретної потреби, а й врахувати у своїй витрати споживача для придбання і подальше використання задоволення своєї потреби.

Звідси - під конкурентоспроможністю розуміється комплекс споживчих і вартісних характеристик товару, які його перевагу для споживача проти аналогічними товарами інших вітчизняних і зарубіжних підприємств. (7)

Будь-який товар, які перебувають над ринком, фактично проходить там перевірку на ступінь задоволення суспільних потреб: кожен ви купуєте той товар, який максимально задовольняє його власні потреби, а вся сукупність покупців - той товар, який найповніше відповідає громадським потребам, ніж що із ним товари.

Тому конкурентоспроможність (тобто. можливість комерційно вигідного збуту на конкурентному ринку) товару можна визначити лише порівнюючи товари конкурентів між собою. Інакше кажучи, конкурентоспроможність - поняття відносне, чітко прив'язана конкретному ринку і часу продажу. І позаяк кожен покупця є також індивідуальний критерій оцінки задоволення потреб, конкурентоспроможність набуває що й індивідуальний відтінок.

Щоб задовольнити свою потреба, покупцю недостатньо придбати товар. Якщо це технічно досить складна виріб, то покупцю доведеться йти на витрати по експлуатації (передплачувати паливо, мастильне олію, запчастини, ремонт), оплачувати (якщо це товар виробничого призначення) працю обслуговуючого персоналу, витрачати грошей його навчання, страхування тощо. Отже, витрати покупця складаються із двох галузей: витрат для придбання (ціна товару) і витрат, що з споживанням, званих ціною споживання.

Ціна споживання зазвичай значно вища продажною ціни (у загальних експлуатаційних витратах за всі терміни служби транспорту продажна ціна займає трохи більше 20%, вантажного автомобіля - 15%, магістрального літака 10 - 12%, побутового холодильника - приблизно 10%), тому найбільш конкурентоспроможний інший товар, який пропонують по мінімальної ціні над ринком, а той, яка має мінімальна ціна споживання за всі терміни його служби у споживача.

Однак це економічний показник за всієї важливості не вичерпує повністю поняття конкурентоспроможності. Кількість параметрів конкурентоспроможності залежить від виду та складності вироби в технічному і експлуатаційному відносинах, і навіть від необхідної точності оцінки, мети дослідження та інших зовнішніх чинників.

Нарешті, конкурентоспроможність визначається лише з тими властивостями, які мають помітний інтерес для покупця (і, природно, гарантують задоволення даної потреби). Усі характеристики вироби, котрі виступають поза цих інтересів, розглядаються в оцінці конкурентоспроможності як і мають до неї ставлення у цих умовах.

Перевищення норм, стандартів, і правил (якщо воно не викликано майбутнім підвищенням державних підприємств і інших вимог) як не покращує конкурентоспроможність вироби, але, навпаки, нерідко знижує її, оскільки веде до зростання ціни, не збільшуючи з погляду покупцяпотребительной цінності, через що видається їй непотрібним. (9)

Для оцінки конкурентоспроможності важливо пам'ятати, що у ринку фірми намагаються продавати непоодинокі товари, а сув'язь що з товаром послуг, важливих для покупця, тож він оцінює конкурентоспроможність із цілком нових, більш прийнятних нього і більш важких для виробника позицій.

Конкурентоспроможність товару мусить бути ключовим моментом ухвалення рішення про розширенні та створення нових виробничих потужностей. Витрати проектування нового товару, як демонструвалося, у кілька разів нижча вартості устаткування, налагоджування технології, організації збутової сіті й т.п.

Тому випуск неконкурентоспроможного товару, який дозволить розгорнути його масову продаж, здатний принести багатомільйонні збитки (що, до речі, нерідко бував практиці нашої промисловості, яка намагалася виходити зовнішній ринок із тими чи інші виробами).

Вивчення конкурентоспроможності товару має вестися безупинно і систематично, у тісному прив'язці до фазам його життєвого циклу, щоби вчасно вловлювати початок зниження показника конкурентоспроможності та прийняти відповідні випереджаючі рішення (наприклад, зняти виріб із виробництва, модернізувати його, перекласти інший сектор ринку). У цьому розмірковує так, що випуск підприємством нового продукту як старий вичерпав можливості підтримки своєї конкурентоспроможності, зазвичай економічно недоцільний.

Разом про те будь-який товар після виходу ринок починає поступово витрачати свій потенціал конкурентоспроможності. Такий процес можна уповільнити і навіть тимчасово затримати, але зупинити - неможливо. Тому нове виріб проектується за графіком, що забезпечує йому вихід ринку на момент значної втрати конкурентоспроможності колишнім виробом. Інакше висловлюючись, конкурентоспроможність нових товарів мусить бути випереджальної і досить довгострокової.

У цьому особливу увагу варто приділяти й не так поліпшенню технічних параметрів вироби, хоча які й важливі, скільки зниження ціни споживання.

Світова практика знає чимало прикладів, оскільки цей параметр ставав вирішальним, хоча новий товар продавався за суттєво вищої початковій ціні.

Та ж сама фірмою продавала за 4 тис. дол. ЕОМ, експлуатаційні видатки яку становили 3,25 тис. доларів. Нова машина було запроваджено ринку з продажною ціною 5 тисяч доларів, проте вартість експлуатації було зменшено до 1,25 тис. доларів. У результаті економія для споживача становила 14% (для суму продажною ціни, і ціни споживання), а збут фірми зріс вчетверо!

Аналогічно телевізор за ціною 450 доларів - і вартості експлуатації 125 доларів швидко витіснив з ринку конкуруючу модель з ціною 400 доларів - і вартістю експлуатації 326 доларів. (9)

Дуже ефективно використовують параметр конкурентоспроможності для реклами своїх товарів авіабудівні фірми. Чимало їх ми пропонують потенційного покупця спеціальний аналіз, що враховує всю наявну в авіакомпанії техніку, маршрути, завантаження літаків і розвитку авіасполучень, демонструючи, наскільки вигідніше міняти стару техніку нової (з погляду зростання доходів).

У практичній роботи і в теоретичних пошуках нерідко ставиться знак рівності між якістю й конкурентоспроможністю або взагалі робиться різниці між ними. Трапляються також суперечки про те, який із двох понять ширше. Постараємося вирішити опікується цими питаннями.

Якість, як і його розуміння, минуло багатовікової шлях розвитку. Якість розвивалося тоді, як розвивалися, різноманітилися і множилися суспільні потреби і зростали можливості провадження у їх задоволенню. Особливо динамічно процес розвитку та зміни сутності якості, його параметрів відбувався останні десятиліття, коли швидко змінювалися саме поняття якості, вимоги, і підходи щодо нього. Найінтенсивніше той процес протікав, зокрема, у Японії, що стала у 70-80-х роках фактично світовим лідером у визначенні рівня якості за багатьма видам товарів.

Перший рівень - "відповідність стандарту". Якість оцінюється як відповідне або ні вимогам стандарту (чи іншим документом на виготовлення продукту - технічні умови, договір тощо.).

Другий рівень - "відповідність використанню". Продукт повинен відповідати як обов'язковим вимогам стандартів, а й експлуатаційним вимогам, аби скористатися попитом над ринком.

Третій рівень - "відповідність фактичним вимогам ринку". У ідеальному варіанті це виконання вимог покупців про високий рівень і низької ціні товару.

Четвертий рівень - "відповідність латентними (прихованим, неочевидним) потребам". Перевагу у покупців отримують товари, які мають на додаток до іншим споживчими властивостями, задовольняючими потреби, які

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація