Реферат Конкуренція

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Під ринком в маркетингу розуміється сукупність потенційних споживачів товарів та послуг. Наприклад, російський ринок телевізорів з погляду маркетингу є безліччю всіх можливих покупців телевізійних приймачів біля країни. Зазвичай ринок має певні географічні і часові кордони.

         У маркетинґу розрізняють промисловий і споживчий ринки.

Споживчий ринок представлений різноманітними групами населення, приобретающими товари для власного користування.

         Промисловий ринок складається з кількох типів споживачів:

   - підприємств, що купують різні товари для власної продукції;

   - посередників (підприємств оптової і роздрібної торгівлі), які одержують продукцію подальшої перепродажу;

   - різних громадських організацій корисною і інститутів (лікарні, дитячі дошкільні закладу, навчальними закладами)

   - державними структурами (державний ринок) Держава - це найбільший покупець багатьох товарів та послуг – продовольства, військову техніку, будівельних послуг та інших.

Поняття конкуренції.

Головною особливістю ринкової економіки є свободу вибору: виробник вільний у виборі готової продукції, споживач – у придбанні товару, працівник – у виборі місця праці та т.д. Але свободу вибору не забезпечує економічного успіху автоматично. Він завоевывается в конкурентної боротьби.

  Конкуренція  (від латів. CONCURRERE – зіштовхуватися) – це суперництво між учасниками ринкової економіки за кращі економічні умови виробництва, купівлі й наступного продажу товарів.

Конкуренція – ключова категорія ринкових відносин. Вона виступає у різних форми і здійснюється у різний спосіб.

Види конкуренції.

Конкуренція то, можливо:

- внутрішньогалузевої (між аналогічними товарами і послугами);

- міжгалузевий (між товарами різних галузей)

Ціновий і нецінової.

Цінова передбачає продаж товарів та послуг за цінами, що від, ніж в конкурента. Зниження ціни можливе з допомогою зниження витрат, або рахунок зменшення прибутку, що може дозволити собі тільки потужні фірми.

Неценовая конкуренція полягає в продажу товарів високої якості та надійності, достигаемых завдяки технічному вищості.

Залежно від цього, як конкурують між собою учасники ринкових відносин, розрізняють досконалу (вільну) і недосконалу конкуренцію - й відповідні ринки:

 - ринок вільної конкуренції;

 - ринок недосконалої конкуренції.

Чим менший вплив окремих фірм на ціну продукції, тим паче конкурентним вважається ринок.

СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦІЯ (ринок вільної конкуренції) є ідеальний образ конкуренції, коли він над ринком діють незалежно друг від друга численні продавці та покупці із рівними можливостями і що правами.

Головна риса досконалої конкуренції: жодна фірмою впливає на роздрібну ціну, т.к. частка кожної їх у загальному випуску продукції незначна.

Укладена конкуренція повному обсязі недосяжна.

До неї можна тільки наближатися. З відомою натяжкою вільної вважатимуться конкуренцію, існуючу приблизно незалежності до середини в XIX ст.

З 2-ой половини ХІХ століття під впливом НТП йде бурхливий процес концентрації виробництва, що зумовлює освіті великих й надвеликих підприємств, тобто. монополій

Монополія (грецьк.: monos – один, poleo –продаю) виникає тоді, коли окрема виробник займає домінують і контролює ринок цього товару.

Мета монополії – отримання якомога більшої доходу посредствам контролю за ціною чи обсягом виробництва над ринком. Засобом досягнення цієї мети є монопольна ціна, що забезпечує прибуток понад нормальної.

Монополії утворюються шляхом злиття кількох компаній, і мають такі організаційні форми: картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат.

Виникнення монополій робить конкуренцію недосконалої (ринок недосконалої конкуренції).

         Під НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ розуміється ринок у якому не виконується хоча одне умова вільної конкуренції.

         Несовершенную конкуренцію поділяють втричі типу:

- монополістична конкуренція;

- олігополія;

- чиста монополія.

Трапляється, що у ринку є лише одне покупець, таке явище називають монопсонией (один купую).

Конкурентне ціноутворення.

            У цьому підході в основі ціни власну продукцію приймаються сформовані над ринком чи прогнозовані ціни основних конкурентів.

         Підприємство може використовуватиме реалізації своїх товарів середні ціни ринку, ціну лідера ринку, або слідувати певному відстані від вибраних як базових цін. Так, новий гравець ринку, продукція якого маловідома, може вибрати стратегію знижених визначений відсоток цін від середній рівень. Изготовитель найбільш якісних товарів, навпаки, скоріш встановить ціну, перевищує ціни конкурентів.

         З використанням даного подъхода часто використовуються зворотні розрахунки: спочатку доцільна ціна з урахуванням цін конкурентів, та був розраховується прибуток, яка може бути отримана при сформованих для підприємства витратах.

         Для підприємств деякі товари за умов ринкової економіки визначаються з урахуванням торгів. Наприклад, часто проводяться тендери під час виборів підрядчика для будівництва або за визначенні постачальників виконання великих замовлень держави.

Схожі реферати:

Навігація