Реферати українською » Маркетинг » Дослідження розвитку франчайзингу в сфері послуг (на матеріалах міста Алмати і компанії "Росінтер Ресторантс Холдинг")


Реферат Дослідження розвитку франчайзингу в сфері послуг (на матеріалах міста Алмати і компанії "Росінтер Ресторантс Холдинг")

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>КАЗАХСКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЇМ. Т.РЫСКУЛОВА

Факультет «Управління»

Кафедра «Маркетинг і комерція»

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «Маркетингові дослідження»

на задану тему «Дослідження розвитку франчайзингу сфері послуг (на матеріалах міста Алмати та самої компанії «>РосинтерРесторантс Холдинг»)»

 

Виконала: студентка 3 курсу, грн. 318

>Лупинина М. З.

Перевірила: >к.е.н., доцент

>ДюсембековаЖ.М.


Алмати, 2010

 


 

Зміст

Запровадження

1. Теоретичні аспекти дослідження франчайзингу сфері послуг

1.1 Сутність і структура франчайзингу сфері послуг

1.2 Особливості організації маркетингових досліджень франчайзингу сфері послуг

2. Дослідження франчайзингу сфері послуг, з прикладу «>РосинтерРесторантс Холдинг»

2.1 Сучасне стан франчайзингу галузі громадської харчування, з прикладу «>РосинтерРесторантс Холдинг»

2.2 Маркетингові дослідження ступеня задоволеності споживачів «>РосинтерРесторантс Холдинг»

3. Перспективи розвитку франчайзингу сфері послуг у місті Алмати

3.1 основні напрями зростання франчайзингу місті Алмати

3.2 Удосконалення маркетингової діяльності франчайзингової компанії «>РосинтерРесторантс Холдинг»

Укладання

Список використаної літератури

Додаток


Запровадження

 

Актуальність. Нині вивчення франчайзингу одна із актуальних питань казахстанської економіки. Дуже багато сучасних бізнесмени присвятили себе темі вивчення і грунтовного аналізу функціонування бізнесу у формі франчайзингу і шляхом створення найкращих умов дальшого поступу франчайзингової системи.

Сьогодні у Алмати, але у невеликі і зовсім малих казахстанських містах можна частенько зустріти магазини, кафе, аптеки відомих брендів. А акими із задоволенням наголошують, мовляв, і як наше місто розвивається, вже й мережевий бізнес до нас. А городяни, чимало з яких слова такого бути не знають – франчайзинг – із задоволенням користуються послугами закладів відомих марок.

Багато заповзятливі люди прийшли на місцях і хотіли б стати власниками власного бізнесу, але більшості це під силу. Почати свою справу, «розкрутитися» - завдання непроста по нинішніх часів. Саме тому такою привабливою і поступово стає франчайзинг – спосіб розвитку бізнесу, що дозволяє з мінімальним, загалом, ризиком успішно займатися підприємницької діяльності, домагатися фінансову спроможність.

Предмет дослідження - специфіка франчайзингу сфері послуг.

Мета дослідження - досліджувати поведінка споживачів розробити і пропозиції з удосконалення його маркетингової роботи і виробити практичні рекомендації для франчайзингової сфери послуг, з прикладу ресторануIL-Патио.

З мети, в курсової роботі ставляться і вирішуються такі:

– вивчити теоретичні аспекти дослідження розвитку франчайзингу сфері послуг;

– проаналізувати тенденції розвитку франчайзингу сфери послуг у Алмати;

– дати загальну характеристику «>РосинтерРесторантс Холдинг» і зокрема ресторанIL–Патио, проаналізувати його основні економічні показники;

– провести маркетингові дослідження ресторануIL–Патио та чесно викласти його результати;

– розробити пропозиції з поліпшення якості послуг, наданих Алмати.

Об'єкт дослідження –франчайзинговая компанія «>РосинтерРесторантс Холдинг» і зокрема ресторанIL–Патио.

Наукова новизна курсової роботи ось у чому:

– запропонована авторське трактування поняття франчайзинг;

– виявлено особливості організації маркетингових досліджень франчайзингу сфері послуг;

– розроблено методику проводити дослідження ступеня задоволеності відвідувачів ресторану;

– розроблено рекомендації для вдосконалення якості послуг, наданих місті Алмати;

– побудована карта позиціонування.

Метод дослідження: аналіз вторинної інформації, анкетне опитування.

Практична значимість курсової роботи, полягає у виробленні практичних рекомендацій для поліпшення роботи франчайзингової компанії, у місті Алмати, що дозволить збільшити ефективність її маркетингової діяльності.


1. Теоретичні аспекти дослідження франчайзингу сфері послуг

 

1.1      Сутність і структура франчайзингу

 

Зараз споживчий ринок Казахстану проникає нова модель ведення бізнесу, своєрідна форма інтеграції великого і бізнесу - франчайзинг.

Слово «франчайзинг» походить від французького «>franchise», що означає «пільга, привілей, звільнення від податку, внеску». Згодом це слово закріпилося в англомовних державах.

Залежно від фонетичних особливостей мов похідні слова від «>franchise» мають різне звучання, що у деяких випадках виводить на оману вітчизняних підприємців та викликає недовіру як до самого терміну, і до системи загалом.

Поява франчайзингу належить до початку1800-х років, до так званій системі «пов'язаних будинків», використовуваної британськими броварниками. У 1860 р. По схемою, дуже близька до франчайзингу, працювала фабрика «>Singer», що спеціалізується з виробництва швейних машинок. Для прориву ринку з 1898 р. У своїй практиці стала активно використовувати систему франчайзингу компанія «General Motors», що налічує нині порядку 11 тис. членів [>1,с. 8].

Розроблена 1886 р. Формула «Coca-Cola» і його продаж в 1900 р. Привела до потужному поштовху у розвитку франчайзингу; система почала стрімко поширюватися під відомої всім до нашого часу маркою «Coca-Cola».

Найбільший успіх у розвитку системи вдалося досягти в 50-і роки ХХ століття, братамМакДональдам. Ниніфранчайзинговая система «McDonalds» налічує понад 14 тис. підприємств у різних країн світу.

Сьогодні франчайзинг розвивався більш ніж 70 галузях господарства. Франчайзинг визнаний у світі як найпрогресивніша форма ведення бізнесу і дуже поширений у зарубіжної практиці. Договір франчайзингу, є самостійним об'єктом правовим регулюванням більш ніж 80 країн світу.

По сутності франчайзинг є систему взаємовідносин яка полягає ввозмездной передачі однією стороною (фірмою, має, зазвичай, яскраво виражений іміджі високу репутацію над ринком товарів та послуг) боці (фірмі чи індивідуальному приватного підприємця) свої кошти індивідуалізації вироблених товарів, виконуваних робіт чи надання послуг (товарний знак чи знака обслуговування, фірмового стилю), технології ведення бізнесу і той комерційної інформації, використання якої іншим боком сприятиме ростові, і надійному закріплення над ринком товарів та послуг. У цьому передає сторона зобов'язується сприяти становлення бізнесу, забезпечувати технічну і консультативну допомогу [1, з. 10].

>Франчайзингу властиві такі основні риси й особливо:

– франчайзинг передбачає собою наявність обох сторін угоди (договору) – «франчайзера» і «франчайзі»;

–франчайзер є власником виняткових прав: товарний знак, фірмового стилю, патенту, ідеї, авторського правничий та аналогічних прав.

–франчайзер, будучиправообладателем, передає своїх прав франчайзі на певних умов. Франчайзі здійснює своєї діяльності з приводу товарних знаком франчайзера, використовує репутацію над ринком товарів (послуг, робіт) і по-своєму фірмовим стилю ідентифікується з франчайзером;

–франчайзер виступає в однині; франчайзі, які працюють у договору зправообладателем, може бути кілька, тобто. це свого роду мережу, працююча за єдиною методології. Відносини за договором франчайзингу припускають собою високу етику ділових відносин, що виключатимуть спроби перетворення на пірамідні форми, тобто. розширення й продаж дистриб'юторських мереж. Суть франчайзингу – ведення своїх бізнесів, суть мереж – продаж частин сіті й залучення якнайбільше учасників;

– для успішного ведення бізнесуфранчайзер забезпечує франчайзі різними формами підтримки й послуговується правом регулювання діяльності франчайзі із метою збереження репутації над ринком, не порушуючи у своїй його юридичної й економічної самостійності;

– користування правами франчайзера і яку вони надають підтримку франчайзі виробляє певні платежі;

– договір франчайзингу має індивідуальний характері і залежний та умовами діяльності, політики, проведеної франчайзером, не може бути тиражувати інші системи.

Франчайзинг залежно від напрямку буває чотирьох видів:

– франчайзинг товару,

– виробничий франчайзинг,

– сервісний франчайзинг,

– франчайзинг бізнес - формату.

Франчайзинг товару є продаж товарів, вироблених франчайзером і якимось чином маркованих його товарним знаком. Франчайзі, зазвичай, здійснює післяпродажне їх обслуговування [2, з. 15].

Схема відносин у своїй проста (рис. 1).Малюнок 1 - Схема відносин прифранчайзинге товару

>Правообладателем (франчайзером) при даному виді франчайзингу виступає виробник. Основним переданих правом є декларація про використання товарний знак франчайзера. У варіанті III (див. рис.1)предполагается безперервна зв'язок виробника з оптової і роздрібної торгівлею, т. е. оптового підприємству надається право поступки прав правовласника на певних умов.

Виробничий франчайзинг - це найефективніша організація виробництва певного виду продукції. Фірма, що має секретом виробництва сировини й запатентованою технології виготовлення готового продукту, здійснює забезпечення кінцевого виробника сировиною і передає права використання цій технології (рис. 2).


Малюнок 2 - Схема відносин при виробничомуфранчайзинге


Виробничий франчайзинг полягає в загальних для сторін цілях:

– поділ праці і спеціалізація виробництва;

– підвищення обсягу виробництва та розширення виробничої програми;

– забезпечення економічності виробництва;

– збільшення гнучкості виробництва та збуту відповідно до вимогами ринку;

– освоєння виробництва нових виробів на залежність від змін ринку.

Схема виробничого франчайзингу працездатна практично в усіх галузях виробництва з наявності прав на об'єкти інтелектуальної власності, підтверджених охоронними документами, зокрема на товарний знак [2, з. 25].

Сервісний франчайзинг є щось середнє між двома зазначеними вище видами. Сфера його застосування – послуги. Сутність у тому, що франчайзі надає право займатися певним виглядом діяльності під торгової маркою франчайзера.Франчайзер має низку запатентованих прав, котрі з основі договору передаються франчайзі (рис. 3)


Малюнок 3 - Схема відносин при сервісномуфранчайзинге

Знайома всімфранчайзинговая система «McDonalds» поруч із товарним знаком, технологією приготування бутербродів має свої стандарти внутрішнього і зовнішнього дизайну приміщення, фірмового стилю переважають у всіх елементах організації приготування страв і обслуговування клієнтів.

Сервісний франчайзинг набув широкого поширення та є перспективної технологією ведення бізнесу. Основна спрямованість сервісного франчайзингу – високий обслуговування споживачів. Завдяки спільній політиці, проведеної франчайзером і франчайзі, споживачеві швидко стає відомо, скільки і якість послуг йому то, можливо гарантовано у визначений проміжок часу на підприємствах певною торговою марки. Поінформованість заощаджує час споживачів до пошуку і задоволення власних потреб, а очікуване якість обслуговування надає крім іншого позитивне емоційний вплив, що підвищить ймовірність повторних інтерпретацій франчайзі. Споживач ідентифікує правовласника і користувача товарної марки, що дозволяє додаткові імпульси розвитку франчайзингової системи.

Франчайзинг бізнес – формату є найбільш комплексним. Поруч із усіма переліченими правамифранчайзер передає франчайзі розроблену їм технологію організації та ведення бізнесу. Франчайзі повністю ідентифікується з франчайзером і ГЗК стає частиною загальної корпоративної системи.Франчайзер в такомуфранчайзинге то, можливо підприємством, видобувним сировину, виробником, оптовим чи роздрібним торговцем, підприємством сфери послуг, і може бути лише власником прав, котрі за договору передаються франчайзі на певних умов. Та заодно всіх підприємств, працюють у системі, мають працювати за єдиною методології, на єдиній стилі часу та дотримуватися внутрісистемні інтереси. Система франчайзингу бізнес - формату дає можливість як розширити бізнес у внутрігалузевому масштабі і суміжних галузях, а й включити до системи різні напрями бізнесу. Висока репутація фірми лише у середовищі діяльності під час використання системи франчайзингу бізнес – формату практично дає колосальну нагоду належала для розширення діяльності як самоїфирме(в цьому вона природно буде франчайзером), і підприємствам, що використовуватимуть цю репутацію в організацію та розвитку своїх бізнесів [2, з. 27].

Сфера послуг – сукупність галузей, підприємств, організацій, безпосередньо пов'язаних і визначають образ і життя людей, їхній добробут і споживання.

Сфера надання послуг і організація її приваблює дедалі більше уваги. З кінця 1970-х років у США почалися дослідження провідних теоретиків і практиків у сфері вивчення специфіки товарів та послуг і створення умов на формування самостійного ринку послуг.

Невдовзі дослідження розділилися у окремих напрямах: вивчення якості надання послуг, побудова довгострокових відносин із клієнтами, вивчення потреб замовника. У результаті вироблені принципи організації управління та організації продажу споживчих послуг, куди входять питання основних вимог до ринків послуг, створення попиту послуги і умов організації такого ринку. При перехід до розвинутої економіки майбутнє ринку споживчих послуг є складовою діяльності компаній будь-яких типів [3, з. 21].

Послуга – це дії чи виконання роботи. Вона невловима,несохраняема. Послуга створюється і споживається одночасно (або "майже одночасно). Тоді як товар – це відчутний об'єкт, що може бути створено, і використаний пізніше.

Отже, традиційно вважалося, що товари та – абсолютно різні категорії. Нині ця кордон стала умовної. Насправді ж майже завжди придбання товарів супроводжується супутніми послугами і майже кожен придбання послуг супроводжується супутніми товарами.

Щоб розуміти яка різниця між товарами і послугами необхідно усвідомити, що ці поняття є антиподами, а скоріш є дві області одного континууму.

>Запрашиваемое продовольство можна вважати наполовину товаром і наполовину послугою. Інші предмети, мабуть, будуть класифіковані як «послуги», хоча заодно може бути є такі деякі фізичні складові.

Наприклад, ресторани пропонують клієнту як продукти як фізичну їжу, а й послуги кухарів, які готують їжу, офіціантів, що її подають, і навіть столик, на яких яку можна є договір затишне приміщення [4, з. 36].

Франчайзинг у сфері послуг

Послуга на відміну товару завжди персоніфікована, тобто. завжди виявляється конкретної людини. З іншого боку, реально послугу можна оцінити тільки тоді, як вона буде надано, й у кожної людини цінність одному й тому ж послуги різна. Саме ці моменти, і створюють хорошу змога отримання додаткового доходу на сфері послуг.

Якщо порівняти вартість товарів та послуг у Казахстані з показниками США, можна помітити, що ціни на всі товари та то й там приблизно збігаються, тоді як ціни на всі послуг у США значно вищий казахстанських. Відомо, що у економіці сектор послуг плавно витісняє сектор виробництва. Якщо говорити зрозумілою мовою, то "народ вже хлібом наївся, нині він хоче видовищ". І що кращою економіка розвивається, тим активніше розвивається сектор послуг [5, з. 36].

Франчайзинг у сфері послуг потрібен у тому, щоб підприємець відразу міг отримати готовий бренд, технологію спілкування з клієнтами, і технологію надання послуг.

Франчайзинг дає чудові результати у сфері послуг оскільки цей вид діяльності не потребує великих інвестицій. Щоб розпочати цей бізнес вам знадобиться кілька десятків тисяч, а не сотень тисяч доларів. Невеликі вкладення у франшизу підприємства сфери послуг дають можливість людям відкрити свій бізнес.

Окремою і дуже специфічною різновидом франчайзингу сфері послуг є франчайзинг у природничо-технічній освіті.

1.2      Особливості

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація