Реферати українською » Маркетинг » Можливості Інтернету як рекламоносія


Реферат Можливості Інтернету як рекламоносія

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Запровадження

Інтернет як нова технологія мас-медіа, комунікаційної і рекламної середовища складався протягом 90-х, реклама до Інтернету ставала і розвивалася паралельно з недостатнім розвитком мережі. Інтернет є засобом подання, значно відрізняється від традиційних засобів інтерактивною природою, високої гнучкістю і масштабністю.

Також Інтернет – це глобальний віртуальний електронний ринок, яка має будь-яких територіальних або часових обмежень, дозволяє виробляти інтерактивну купівлю товарів хороших і значно змінює можливості фірм у просуванні товару і важливе місце дистриб'юторів у цьому.

Використання Інтернет у ролі однієї з елементів системи маркетингу може надати значний вплив позитивного імідж фірми і поінформованість споживача товари і послугах. Однією з головних особливостей системи маркетингу до Інтернету є можливість інтерактивною оплати товарів, що дозволяє організовувати інтерактивні магазини у Інтернет, і є основою розвитку Інтернету як глобального інтерактивного електронного ринку.

Мережа Інтернет надає фірмам низку можливостей: створення сприятливого іміджу фірми чи продукції; підвищення доступності інформації фірму чи продукції сотням мільйонів користувачів Інтернету, зокрема географічно віддалених; скорочення витрат реклами,т.к. реклама до Інтернету – одне із найбільш дешевих способів просування продукції; забезпечення підтримки своїм рекламним агентам; реалізація всіх можливостей подання про товарі: графіки, звуку, анімації, відеозображення і багато іншого; оперативне внесення змін - упрайс-лист, в інформацію фірму чи товарах, анонсування нову продукцію, оперативна реакція на ринкову ситуацію; продаж продукцію через мережу Інтернет без відкриття нових торгових точок.

Сьогодні обсяг світового фінансового ринкуИнтернет-реклами налічує сотні милийлионов доларів. Не менші гроші фігурують й у суміжних зИнтернет-рекламой галузях: над ринком віртуальнихpromotion-акций, у створенні web-сайтів тощо. буд.Интернет-реклама продовжує залишатися самим бстрорастущим сегментом рекламного ринку. Вочевидь, зростання ринкуИнтернет-реклами продовжуватиме ся як через постійне зростанняИнтернет-аудитории, а й тому, що мережа дедалі глибше проникає у життя людей, стає звичним та доступним засобом отримання (зокрема товари і послугах), спілкування, покупок.

Тому вважаю, що вивчення питань, пов'язаних рекламою у мережі Інтернет, є актуальним як у сьогодні, і ще довгий час не втратить соєю актуальності.

Мета мого дослідження – вивчити можливості Інтернету якрекламоносителя. Завдання дослідження: виявити переваги та недоліки Інтернет якрекламоносителя, визначити основних характеристики аудиторії мережі, вивчити види рекламних носіїв до Інтернету, розглянувши докладніше баннер як основний рекламний носій у мережі, і навіть проаналізувати окремі Інтернет-сайти щодо розміщення ними баннерів. Об'єктом мого дослідження є мережу Інтернет якрекламоноситель, предмет дослідження –Интернет-баннер як найпоширеніший рекламний носій у мережі Інтернет.

У запровадження до курсової роботі обгрунтована актуальність теми, сформульовані цілі й завдання дослідження, і навіть відбито загальну структуру роботи.

У першій главі визначено роль Інтернету в маркетингових комунікаціях компаній, переваги та недоліки мережі, деякі характеристики аудиторії Інтернету. До того ж розглянуті основні види рекламних носіїв з Інтернету: баннер, текстовий блок,байрик і рекламна вставка,мини-сайт і колаж – і вибору рекламодавцем.

Другий розділ присвячена розгляду баннера як основного рекламного носія з Інтернету. Тут розглянуті основні банерні стандарти, способи розміщення баннерів у мережі, методи оцінки ефективності баннера, і навіть проведено аналіз кількох Інтернет-сайтів щодо розміщення ними баннерної реклами.

Наприкінці підбили підсумки роботи, зроблено висновки.

Список використаної літератури містить матеріали, переглянуті автором у виконання курсової роботи, і включає як друкарські видання, іинтернет-источники.


Глава 1. ІНТЕРНЕТ ЯКРЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

 

>1.1.Интернет в маркетингових комунікаціях компаній

Останнім часом відбувається бурхливий розвиток систем телекомунікацій, однією з ключових елементів якого є глобальна комп'ютерна мережу Інтернет, і головний сервіс WWW (WorldWide Web). Використання Інтернет у ролі однієї з елементів системи маркетингу може надати значний вплив позитивного імідж фірми і поінформованість споживача товари і послугах. Фірма може задіяти ресурси Інтернет у наступних елементах комплексу маркетингу:

· Реклама.

Набір можливостей прямий реклами товарів та послуг засобами Інтернет включає у собі розміщення інформації про товарі у власномуWeb-сервере, розміщення реклами інших серверах, розсилання електронних листів, що у телеконференціях. Особливістю реклами до Інтернету є проведення додаткових дій зі проведенню реклами власногоWeb-сервера. Можна виділити три основних способи влучення відвідувачів наWeb-сервер:

- сервер то, можливо виявлено з допомогою пошукових машин;

- на сервер потрапиш по посилань;

- про сервері можна з інших джерел інформації, зокрема традиційних (газети, журнали, радіо та т.д.).

· Зв'язки з американською громадськістю.

У Інтернет можуть опублікувати прес-релізи чи представлена поточна інформація акціонерам. Інтернет то, можливо ефективно використаний у кризових ситуаціях, коли фірма потребує термінової реакцію ринкову ситуацію, у своїй перевагою Інтернет є можливість відновлення інформацією часі.

· Підтримка споживачів.

Підтримка споживачів може істотно розширено з допомогою розміщення додаткової публічну інформацію (статистичної і/або динамічної) з Інтернету і/або реалізації механізму додаткової зворотний зв'язок.

· Розширення інфраструктури підприємства шляхом застосування Інтернет. Це може виражатися як і використанні технології Інтернет у внутрішній інфраструктурі підприємства, і вихід її межі.

· Просування торговельну марку компанії.

· Стимулювання збуту.

· Проведення маркетингових досліджень, основними методами і інструментами проведення яких є:

- використання пошукових машин, каталогів, тематичних серверів Інтернет;

- проведення опитувань, анкетування відвідувачів власногоWeb-сервера;

- дослідження конференцій;

- використання даних опитувань, проведених інших серверах.

Поруч із переліченими елементами маркетингу одним із головних особливостей системи маркетингу до Інтернету є можливість інтерактивною оплати товарів, що дозволяє організовувати інтерактивні магазини у Інтернет, і є основою розвитку Інтернету, як глобального інтерактивного електронного ринку.

Щоб домогтися максимальної віддачі, маркетингова програмадолж на включати комплекс заходів із будівництва та сталого розвитку у мережі з так званого комунікаційного поля компанії –сукупностіинструментов інформаційного на цільові аудиторії, куди можуть входити:

>1.Сайт / система сайтів: корпоративний, продуктові, локальні,промо-сайти, власні інформаційні ресурси (>контент-проекти) тощо. буд.

>2.Используемие доменні імена: корпоративні, продуктові, контекст проласти діяльності.

>3.Присутствие і видимість в пошукових системах, рейтингах і каталогах.

>4.Присутствие на зовнішніх сайтах (в форматах платній реклами, спонсорства, бартеру, взаємовигідних домовленостей, PR тощо. буд.), що полягає в:

- галузевих і спеціалізованих ресурсах;

- торговихсистемах/площадкахbusiness-to-business;

- професійних співтовариствах у мережі;

- непрофільних сайтах, відвідуваних представниками цільової аудітории;

- тематичних форумах, конференціях;

- e-mail маркетингу (зокрема в тематичнихрассилках);

- галузевихбаннерних мережах.

5. Інтернет уоффлайн-коммуникациях компанії, що передбачає:

- постійна присутність інформацію про Інтернет-проектах компанії, у «>оффлайн-публикациях» і маркетингових матеріалах;

- заклик до відвідування сайту компанії, у рекламних комунікаціях як із які рекомендуються сценаріїв детального знайомства з компанією;

- оповіщення клієнтської і партнерській бази проИнтернет-инициативах компанії, про її нові можливості і перевагах.

>Продуманное використання елементів комунікаційного поля дозволяє оптимізувати видатки рух з Інтернету і прагнучи домогтися стійкого ефекту з погляду присутності компанії, у мережі, її іміджу, і репутації.

Отже, Інтернет є унікальну комунікаційну систему, ресурси якої можна використовувати у різних елементах комплексу маркетингу: реклама, ПІАР, стимулювання збуту тощо. Її привабливість полягає у різноманітті можливостей та у цьому новому, що вона несе щодо різноманітних видів діяльності.

 

>1.2.Преимущества й недоліки Інтернету якрекламоносителя

Основні переваги просування товарів та послуг у мережі Інтернет (й участности,Интернет-реклами) очевидні. По-перше, це конкретний склад аудиторії. У Інтернеті не складно фокусувати рекламне вплив на цільову аудиторію: за географією, типу користувача, часу використання, частоті показа реклами, показ баннерів у певному послідовності, – іосуществлять персоналізовані контакти з різними типами користувачів.

>Фокусировки, читаргетинг, — унікальна особливістьИнтернет-реклами, що дозволяє робити з її особливо ефективної. Якщооффлайн-рекламе чітко сфокусувати рекламне вплив на цільову аудиторію це часто буває до вільно складно, то Інтернеті цього є спеціальні технічнівозможности:

- опціягеографическоготаргетинга – у разі, якщо рекламодавцю необхідно охопити конкретний регіон;

- обмеження часу показу баннера;

- показ реклами певному типу користувачів, навіщо використовуються спеціальні бази даних (наприклад, лишедомашние користувачі (dial-up з'єднання), банки,учебние заклади й т.п.);

- контекстний показ реклами під ключовіслова в пошукових системах;

- послідовний показ баннерів, що дає кампанії якийсь сюжет;

- обмеження числа показів одного баннера кожному користувачеві, завдяки чому істотно економитьсябюджет рекламодавця, підвищується ефективність кампанії уряду й охоплення цільової аудітории, і навіть знімається можливе роздратування користувача від занадто частого контакту з рекламою, де він незацікавлений. Якпра вило, сфокусована реклама вартий більше від звичайній.

Особливо добре працюєонлайн-продвижение для компаній із досить вузькими цільовими аудиторіями, і навіть для продуктів й нових послуг, основні споживачі яких —образо ванні люди активного віку, із високий рівень доходу. З іншого боку, з Інтернету можна успішно проводити різноманітні промо-акції на підтримку виведення ринок товарів повсякденного попиту.

Друге перевагуИнтернет-реклами – висока цитованість інформацієюоффлайн-среде. Багато журналістів користуються Інтернетом – в такий спосіб, назване вголос вИнтерне ті інформація має шанси на публікацію в ЗМІ.

По-третє, Інтернет – середовище ефективного і сповненого уявлення об'єкта реклами: час комунікації необмежена, у розпорядженні маркетологів перебувають текст, графіка, анімація, аудіо й відео, інтерактивні модулі (двостороння інтерактивна комунікація з цільової аудиторією дає змогу отримуватиинформацию безпосередньо відпользователей-потребителей), які полегшують роботи з інформацією, й багато іншого.

По-четверте, лише у Інтернеті можлива висока оперативність управління рекламної кампанією, зокрема динамічна адаптація рекламногосообщения, сценарію комунікації тощо., і навіть надання і журналістам зміну інформації, мінімальне час реакцію неї. Інтернет дозволяє гнучко вибудовувати сценарії взаємодії з цільовими аудиторіямикомпании-рекламодателя.

По-п'яте, з Інтернету можливо проведення оперативного, чіткого і "глибоко го аналізу рекламних заходів та інших форм комунікації зпользователем, тобто. ефект від участі реклами можна виміряти. У "тенета можна практично вреальном режимі часу оцінити, яка форма комунікації і який креатив працюють найкраще, завдяки чому отримані дані можна проектувати протягом усього маркетингову комунікацію, зокрема і "поза мережі.

Нарешті, має значення і більше низька вартість контакту, проти іншими ЗМІ, невисокий бар'єр входу – масштабна рекламна кампанія Інтернете міг відбутися кілька десятків тисяч доларів, інші ж ж вкладення, наприклад, в телевізійну рекламу будуть практично непомітні і неефективні.

Інтернет, як будь-який інший канал маркетинговихкоммуникаций, не позбавлений певних хиб. До них, насамперед, належить поки що щодо невисокий охоплення аудиторії. Ще одна мінус Інтернету – низький кредит довіри, цесвя заале про те, що у Інтернеті їх максимально легко розмістити будь-якими інформацію, навіть явно недостовірну чинаносящую збитки тому чи іншої людини чи організації. У зв'язку з цим до інформацією Інтернеті іноді ставляться зменьшим довірою, ніж до що у інших ЗМІ.

Отже, Інтернет якрекламоноситель має низку переваг, як-от: конкретний склад аудиторії; висока цитованість інформації з Інтернету; можливість ефективного і сповненого уявлення об'єкта реклами; висока оперативність управління рекламної кампанією; можливість виміру ефекту від реклами; нижча вартість контакту, проти іншими ЗМІ. До вад Інтернет можна віднести невисокий охоплення аудиторії, і навіть низький кредит довіри до інформацією мережі. Проте, обидві ці проблеми успішно вирішуються з допомогою правильної постановки завданьонлайн-продвижения й до що циркулювала у мережі галузевої інформації, і навіть грамотного вибудовування власних з повідомлень з Інтернету.


>1.3.Аудитория Інтернету

 

>1.3.1.Международная аудиторія Інтернету

Будь-якому потенційному рекламодавцю важливо знати, що являє собою сьогоднішня аудиторія Інтернету, динаміку його розвитку, тенденції у зміні демографічного складу, і - якою мірою у мережі присутній що його цільова аудиторія.

Міжнародна аудиторія Інтернету являє собою найдинамічніше розвивається середу мовлення історії людства.Зародившись ще 60-х, Інтернет став доступний звичайному користувачеві лише у 1992 року. Саме відтоді почався стрімкий приплив у мережу дедалі більшого кола користувачів. Останніми роками кількість користувачів мережі виросло вдесятеро і сьогодні перевищує 300 мільйонів. Якщо розбити що цієї цифри у регіонах, то картина матиме такий вигляд (дані відNua InternetSurvey, березень 2000 року):

навіть Канада - 136,86 млн. чол.

Європа - 83,35 млн. чол.

Азія - 68,9 млн. чол.

Південна Америка - 10,74 млн. чол.

Африка - 2,58 млн. чол.

Середній Схід - 1,9 млн. чол.

Кількість користувачів Інтернету продовжує стрімко зростати, але у таких країнах, як США, де користувачі мережі становлять вже 45% дорослого населення, у зв'язку з наступаючим насиченням темпи припливу зменшуються.

Демографічна склад світового інтернет-співтовариства виглядає так (дані з десятого дослідженняGVU травня 1999 року):

· Жінки становлять 33,6% аудиторії мережі. Всі останні роки спостерігалася чітка тенденція збільшення частки жінок на мережі. У 1994 їх було лише 5,1%. Нині частка жінок початку стабілізуватися, а, по порівнянню з дослідженням навіть трохи знизилася. У країнах, де Інтернет отримав визнання порівняно недавно, частка жінок значно менше;

· Середній вік користувачів мережі 37,6 років (простежується тенденція для її збільшення);

· 47,6% одружені чи заміжня, 31,4% самотні;

· Користувачі мережі відзначаються високою освітнім рівнем: 87,8% мають освіту лише на рівні коледжу, 59,3% - вищу освіту;

· Середній рівень доходів у користувачів мережі становить 57 300 доларів на рік домогосподарство, що значно вище, ніж середній рівень доходів навіть США;

· Найбільшою є категорія користувачів, зайнятих у сфері освіти - 11,6%, потім іде категорія, діяльність якої пов'язані з інформаційними послугами - 6,8%, з сучасним програмним забезпеченням - 6%, професіонали за іншими областях - 7,7%;

· 37,1% вже користувалися Інтернетом у тому або іншій формі протягом
4-6 років, раніше найбільшу категорію становили користуються мережею від 1 до 3 років.Произошедшее зміна підтверджує інші дані, що відбивають уповільнення темпи зростання аудиторії Інтернет.

>1.3.2.Российская аудиторія Інтернету

Вперше результати досліджень аудиторії російської мережі 1998 року опублікували професійні дослідницькі агентства –Комкон-2 і Gallup Media. Дослідження агентства Gallup

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація