Реферати українською » Маркетинг » Аналіз факторів конкурентоспроможності підприємства


Реферат Аналіз факторів конкурентоспроможності підприємства

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст

Запровадження. 2

1 Аналіз факторів конкурентоздатності підприємства ТОВ ">Деликатес-Бира" 5

1.1 Техніко-економічна характеристика ТОВ ">Деликатес-Бира". 5

1.2Организационно-управленческий аналіз ТОВ ">Деликатес-Бира". 9

1.3 Аналіз маркетингової середовища підприємства ТОВ ">Деликатес-Бира". 18

1.4 Розрахунок інтегрального індексу конкурентоспроможності підприємства ТОВ ">Деликатес-Бира". 24

2. Практичні рекомендації підвищення конкурентоспроможності підприємства ТОВ ">Деликатес-Бира". 28

2.1 Розробка заходів із підвищення конкурентоспроможності ТОВ ">Деликатес-Бира". 28

2.2 Показники економічну ефективність розроблених рекомендацій 39

Укладання. 42

Список літератури.. 44

Додаток. 47


Запровадження

У середовищі сучасних ринкових умов необхідно приділяти особливу увагу конкурентоспроможності фірми. Конкуренція - одне з головних чорт ринкового господарства, забезпечує творчу свободу особистості, створює умови на її самореалізації у сфері економіки шляхом розробки і створення нових конкурентоспроможних товарів та послуг.

З моменту створення і під час функціонування кожен товаровиробник, промислова компанія, комерційна фірма поставлені перед потребою розв'язання проблеми забезпечення конкурентоспроможності. Є різноманітні підходи до поняття й оцінки конкурентоспроможності фірми.

До важливим конкурентним переваг ставляться: рентабельність виробництва, характер інноваційної діяльності, рівень продуктивність праці, ефективність стратегічного планування та управління фірмою, адаптивність (здатність швидкого реагування на мінливі вимоги, і умови ринку) та інших. Вочевидь, що замість ширше в компанії набір конкурентних переваг і їхня якісні характеристики, тим паче сприятливі передумови вона не має на шляху успішної діяльності над ринком, тим паче стійкі позиції вони можуть зайняти на окремих сегментах цього ринку.

У ринковій економіці конкурентоспроможність є вирішальний чинник комерційного успіху підприємства. Це багатоаспектне поняття, що означає та відповідність товару умовам ринку, та санітарним вимогам споживачів, й різним умовам його реалізації, і підвищення рівня витрат споживача у період експлуатації.

Актуальність обраної теми у тому. що кінцевою метою будь-якого підприємства - перемога в конкурентної боротьби. Перемога не разова, не випадкова, бо як закономірний підсумок постійних і грамотних зусиль підприємства. Досягається вона чи ні - залежить від конкурентоспроможності підприємства, тобто. від цього, наскільки вона краще проти аналогами - продукцією і послугами інших підприємстві.

Тема даного курсового проекту є неабияк актуальною перебувають у ринку товарів та послуг фігурують різні фірми-виробники, борються за увагу споживача до свого товару, яке, власне, є основою успішності, розвитку і процвітання. Як взаємозалежне явище, що розвиваються, сильні компанії стають постачальниками кращих, дешевших товарів та послуг, при що різнить їх роботу рівні сервісу й до бажанням і потреб клієнтів.

Об'єктом дослідження є підприємство ТОВ ">Деликатес-Бира", що займається випуском і реалізацією ковбасних і м'ясних виробів над ринком Далекого Сходу.

Предметом дослідження - процеси, механізми й фізичні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства ТОВ ">Деликатес-Бира" та шляхи підвищення її рівня.

Метою цього дослідження є оцінка рівня конкурентоспроможності ТОВ ">Деликатес-Бира" й розробка практичних рекомендацій з конкурентоспроможності фірми.

Основними завданнями дослідження є:

проаналізувати чинники, що впливають конкурентоспроможність підприємства ТОВ ">Деликатес-Бира";

розрахувати інтегральним показником конкурентоспроможності підприємства ТОВ ">Деликатес-Бира";

запропонувати практичні рекомендації з конкурентоспроможності підприємства ТОВ ">Деликатес-Бира".

У цьому дослідженні використовуються статистичні методи аналізу, метод аналізу та синтезу, індексні методи. Основний метод, які у процесі роботи, є методику оцінки конкурентоспроможності організації В.Л. Бєлоусова.

Слід зазначити, що розгляду проблем забезпечення конкурентоспроможності підприємства присвячено досить багато досліджень, і літературних публікацій. У цьому дослідженні буде використано методи аналізу та управління конкурентоспроможністю підприємства, викладені у джерелах, вказаних у ролі бібліографічного списку літератури.

>Курсовой проект обсягом 50 сторінки складається з запровадження, двох глав, висновків і пропозицій, списку літератури з 55 газозабезпечувальних джерел, 4 докладання.


1 Аналіз факторів конкурентоздатності підприємства ТОВ ">Деликатес-Бира"

1.1 Техніко-економічна характеристика ТОВ ">Деликатес-Бира"

Торговельна марка ">Бридер" була створена 2003 року просуваннямясоколбасних виробів ринку Єврейській автономної області. Компанія створювала своє виробництво практично від початку: закуповувала устаткування, підбирала кваліфікований персонал, створювала власну унікальну рецептуру, налагоджувала партнерство із зарубіжними колегами.

>Основателей компанії, представниками різних професій і різноманітних поглядів життя й бізнес, 2003-го - 68,2 об'єднала спільна мета - домогтися високої якості продукції. ТОВ ">Деликатес-Бира" є сучасне підприємство з виробництва та її реалізації м'ясних продуктів. За період на підприємстві створено комплекс сучасних виробництв, орієнтованих, передусім, задоволення потреб населення м'ясних продуктах харчування.

Повне фірмову найменування - Суспільство з обмеженою відповідальністю ">Деликатес-Бира".

Місце перебування: Росія,ЕАО, р.Биробиджан, вул.Карьерная,2.

Єдиним засновником суспільства є МамедовДжамалАлигейдар огли, зі статутним капіталом 10 000 (Десять тисяч) рублів.

>Видами діяльності суспільства є:

організація та ведення оптової, дрібнооптової роздрібної і бартерної торгівлі, торгово-закупівельна діяльність, торгово-посередницька, інша комерційну діяльність, створення спільних виробництв, торгових точок, фірмових магазинів, зокрема комерційних і комісійних;

виробництво і реалізація продуктів, товарів народного споживання;

надання побутових та інших послуг громадянам і організаціям:

закуп, виробництво, переробка й реалізація сільськогосподарської продукції;

організація точок громадського писання (кафе, барів, закусочних і ресторанів);

інші види діяльності, не заборонені законом.

Майно суспільства становлять матеріальні і фінансові ресурси, що перебувають у балансі і що є власністю суспільства. Суспільство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

Поступово, вирішуючи завдання підвищення якості і асортименту, ">Бридер" почав зростати. Після збільшенням обсягів продажу зростали і обсяги виробництва. Зараз ТОВ ">Деликатес-Бира" - це підприємство із сучасним обладнанням і висококваліфікованим персоналом. Попри те що, що "загальний стаж технологів підприємства становить 40 років, фахівці проходять навчання кращих підприємствах, у центрі же Росії та Європи. Керівництво підприємства вважає: вчитися потрібно тільки в кращих!

Основні техніко-економічні показники роботи ТОВ ">Деликатес-Бира" за 2005-2007 роки представлені у таблиці 1.1

Стійкість фінансового становища підприємства характеризується постійним зростанням. Коефіцієнт фінансової залежності досить низький. Що свідчить про мінімальності вимог зовнішніх кредиторів. Коефіцієнт автономії власні кошти характеризує досить високий рівень власного капіталу активах і свідчить про досить високої незалежності він кредиторів.

У 2005-2006 рр. коефіцієнт забезпеченості запасів власними обіговими коштами високий (це приватне від розподілу власних оборотних засобів на величину матеріальних запасів - якщо величина матеріальних запасів значно вища обгрунтованою потреби, то власні його оборотні кошти можуть покрити лише деякі з матеріальних запасів - тобто показник буде набагато меншою одиниці).

Таблиця 1.1 - Основні техніко-економічні показники роботи

ТОВ ">Деликатес-Бира" за 2005-2007 рр.

Найменування показника 2005 рік 2006 рік 2007 рік П
Виручка, тис. крб. 1 274 4 130 6 156
Валова прибуток, тис, крб. 1 372 4 452 6 346
Торішній чистий прибуток (нерозподілена прибуток, непокритий збиток), тис. крб. 1 156 1231 5 947
Продуктивність праці, тис. крб. /чол. 50,23 55,33 85,2
>Фондоотдача,% 20,34 23,11 55,56
Рентабельність активів,% - 0,268 - 0,451%
Рентабельність власного капіталу,% - 0,282 - 0,466%
Рентабельність продукції (продажів),% - - 393,98 - 123,02%J
Власні його оборотні кошти, тис. крб. 254 316 11 692 058 31 363 000
Коефіцієнт автономії власні кошти ~ 0,964 0,966
Індекс постійного активу - 0,417 0,263
Поточний коефіцієнт ліквідності 2,12 2,35 2,46
Швидкий коефіцієнт ліквідності - 100,731 200,71

Індекс постійного активу - коефіцієнт, який відбиває ставленнявнеоборотних активів і коштів, абстрактних на довгострокову дебіторської заборгованості до власним засобам. У 2005-2006 рр. цей показник вбирається у рекомендованого значення, (рекомендований значення - менше, або одно 0,9).

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість короткостроковій заборгованості підприємства обіговими коштами для ведення господарської діяльності й своєчасного погашення термінових зобов'язань. Поточний коефіцієнт ліквідності за весь аналізований період значно вища 1. (Нормальне обмеження - більше 1, означає, що кошти й майбутні надходжень від поточної діяльності повинні покривати поточні борги, якщо коефіцієнт текучої ліквідності нижче 2 фінансове становище підприємства вважається частково які відповідають ознаками банкрутства).

Щоб задовольняти запити споживача. Який стає вагу більш вимогливим, й те водночас, отримувати з виробництва прибуток, всім м'ясопереробних підприємств стає необхідним переглядати і розширювати асортимент своєї продукції.

">Деликатес-Бира" Завдяки сталого розвитку і технологічної модернізації технологічних процесів і устаткування підприємство міцно тримає свої позиції ряду аналогічних підприємств харчової промисловості.

Якість продукції підприємства визнано як авторитетними фахівцями у регіоні, а й у сусідніх Росії. Завдяки цьому істотна частка послуг та продукції підприємства з виробництва м'ясних продуктів надається в сусідні регіони.

>Колбаси і м'ясні делікатеси ">Бридер" успішно продаються у Єврейській Автономної області. Сьогодні ">Бридер" має п'ять оптових баз і близько трьохсот оптових магазинів торгуючих продукцією ">Бридер" у місті Хабаровську. Впевнено виходить ">Бридер" і ринок Амурської області.

Завдяки спільним зусиллям менеджерів з продажу й тісною працювати з оптовими покупцями вдалося домогтися чудового якості ковбасних виробів. Вже п'ять місяців працює "гарячу лінію".

Такий підйом відбувається в що свідчить завдяки вдало обраним принципам роботи: виробництву лише високоякісної продукції, оснащенню устаткуванням від провідних виробників з Німеччини та Австрії, грамотному вибору партнерів і постачальників, орієнтації на масового споживача звісно ж, доступними цінами. Характеристики діяльності ТОВ ">Деликатес-Бира" представлені у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Характеристики діяльності ТОВ ">Деликатес-Бира"

Форма власності Суспільство з обмеженою відповідальністю
>Географическое розташування

Єврейська Автономна область, р.Биробиджан:

Цех із виробництвамясоколбасних виробів - Бір. шосе, 10 км

Мережа магазинів: вул. Димитрова 19.

вул. Комсомольська 18. вул. Ювілейна 3, вул. Піонерській 88, Радянська 68 тощо.

Основне напрям діяльності Виробництво і реалізація продуктів
>Экон ом ічес киє зв'язку Хабаровськ, Владивосток, Благовєщенськ й інші
Чисельність персоналу >1Дех - 70 чол.
Мережа магазинів - 178 чол.
Експорт продукції Ні

Основними завданнями ТОВ ">Деликатес-Бира" є:

виготовлення м'ясних продуктів (ковбас і м'ясних делікатесів);

реалізація продуктів;

організація роздрібної торгівлі продуктами харчування.

ТОВ ">Деликатес-Бира" не перестає розвиватися, збільшивши обсяги виробництва протягом року на 300%. У найближчі плани підприємства входить збільшення обсягів реалізації, розширення асортиментної групи і дистриб'юторської мережі, і навіть відкриття нових фірмових магазинів.

1.2Организационно-управленческий аналіз ТОВ ">Деликатес-Бира"

Організаційна структура - сукупність управлінських ланок, розміщених у сувороїсоподчиненности і забезпечувальних взаємозв'язок між керуючої і керованої системами. Оскільки ТОВ ">Деликатес-Бира" є приватною підприємством, то форма управління передбачає жорстку вертикаль влади.

ТОВ ">Деликатес-Бира" очолює директор, що здійснює загальне керівництво підприємством. Директор у роботі керується чинним законодавством, і навіть правилами, положеннями, інструкціями і той нормативно-технічної і організаційно-розпорядчою документацією, діючої для підприємства.

Взаємодія структурних підрозділів торгової компанії ">Бридер" будуються відповідно до функціональними обов'язками відділів,определяемими їх положеннями. Організаційна структура ТОВ ">Деликатес-Бира", є ефективною, відповідної цілям і завдань підприємства, забезпечуючи взаємодія всіх структурних підрозділів.

Менеджер експедитор

Генеральний директор

заступник. генеральний директор

начальник виробництва

технологи із виробництва

Робітники та

обслуговуючий

персонал

Бухгалтер

Менеджер з кадрів

Комірник

сировинне відділення

>посолочное відділення

>формовочное відділення

цех копчення

Організаційна структура ТОВ ">Деликатес-Бира" характеризується яклинейно-функциональная структура управління, особливостями якої є чіткий поділ праці,иерархичность управління (вертикальна підпорядкованість), наявність формальних правив і норм управління. За такої структури управління всю повноту влади перебирає лінійний керівник, очолює певний колектив. У разі функціональні структури підрозділи розміщуються у підпорядкуванні головного лінійного керівника генеральний директор Мамедова ХікметаАлигейдарОгли. Свої рішення вони відчувають у життя через головного керівника чи (у своїх повноважень) безпосередньо через відповідних керівниківслужб-исполнителей. Більше розгорнуто організаційну структуру ТОВ ">Деликатес-Бира" представлена малюнкуБ.1 в Додатку Б.

Якість трудових ресурсів впливає на конкурентні можливості організації та є одним із найважливіших сфер створення конкурентних переваг. Стратегічне управління покликане забезпечувати як ефективну взаємодію організації із зовнішнього середовищем, і обопільнокорисна взаємодія людини улаштуванням. Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників із категоріям і професій з періодами. Вихідні дані для аналізу за 2006 і 2007 рік наведені у таблиці 1.3

Таблиця 1.3 - Структура персоналу ТОВ ">Деликатес-Бира" за категоріями

Показники 2006 рік 2007 рік Вакансії на 01.01. 2008 р.
Усього за підприємству, чол. 250 248 13
- службовці j 2 1
- фахівці 44 45 2
- робочі: 204 201 10
- основні, 117 116 6
>повременщики 4 4 ->
>сдельщики 113 112 4
- допоміжні 87 85 4
>повременщики 62 61
>сдельщики 25 24 2

Як бачимо з таблиці 1.3, для підприємства спостерігається зниження за чисельністю всіх категорій, крім фахівців і основнихрабочих-повременщиков. У порівняні з 2006 роком, у 2007 року кількість персоналу скоротилася па 0,8%. Абсолютна економія чисельності всіх працюючих становила 2 людини.

Далі проаналізуємо стан чисельності за категоріями.

На 100 робочих проходилося 2006 року:

службовців 0,98% чол. (2 чол. x 100 чол. / 204 чол):

фахівців 21,57% чол. (44

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація