Реферати українською » Маркетинг » Сучасні концепції маркетингової діяльності


Реферат Сучасні концепції маркетингової діяльності

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Санкт-Петербурзький Державний Технічний Університет

Курсовой проект курсу “Маркетинг” на задану тему:

“Сучасні концепції маркетингової діяльності”

 

 

Выполнил: студент III курсу

Група: 3115/2

Прийняла: Коньковская Г.Р.

Санкт-Петербург

2000 рік

 

 

Зміст

 

Запровадження

 

Глава I. Теоритические аспекти маркетингу. 

1.  Сутність та принципи маркетингу.

2.  Мета і функції маркетингу.

3.  Роль маркетингу у діяльності промислового підприємства.

 

Глава II. Еволюція концепцій маркетингу.

1.  Концепції вдосконалення товару і виробництва.

2.  Концепція інтенсифікації комерційних зусиль.

3.  Концепція чистого маркетингу.

4.  Социально-этичный маркетинг.

5.  Концепції міжнародного маркетингу.

 

Глава III. Аналіз маркетингової діяльності ВАТ “Аерофлот – Російські Міжнародні Авіалінії”.

 

Укладання.

 

Список літератури.

Запровадження

У сьогоднішньому складний світ ми всі повинні бути обізнаними в маркетингу. Продаючи машину, підшукуючи роботу, збираючи вартість потреби чи пропагуючи ідею, ми займаємося маркетингом. Ми повинні знати, чим є ринок, хто нею діє, як і функціонує, які її запити. Ми повинні розумітися на маркетингу і єдність нашої ролі споживачів, й у нашій ролі громадян. Знання маркетингу дозволяє нам поводитися розумно як споживачів, чи це купівля зубної пасти чи нового автомобіля.

Якщо ж ідеться про виробничої діяльності то тут маркетинг виступає системою організації всієї діяльності фірми для розробки, провадження й збуту товарів з урахуванням комплексного вивчення ринку України і реальних запитів покупців для одержання високого прибутку. Інакше кажучи сучасну систему маркетингу ставить виробництво товарів у залежність від запитів споживачів.

Запропонований матеріал містить розгляд найзагальніших проблем маркетингу, і навіть основних концепцій маркетингу. Є кілька основних концепцій, керуючись якими компанії ведуть маркетингову діяльність: концепції вдосконалення товару і виробництва, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція чистого маркетингу, социально-этичный маркетинг, і навіть концепції міжнародного маркетингу.  


Глава I. Теоретичні аспекти маркетингу.

 

1. Сутність та організаційні принципи маркетингу.

 

МАРКЕТИНГ (від англійського market - ринок) - комплексна система організації виробництва та збуту, орієнтована задоволення потреб конкретних споживачів й одержання прибутку з урахуванням дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішньої і до зовнішньої середовища підприємства-експортера, розробки стратегії і тактики поведінки ринку з допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладено заходи щодо поліпшенню товару та її асортименту, вивченню покупців, від конкурентів і конкуренції, щодо забезпечення цінової газової політики, формуванню попиту, стимулюванню збуту і комерційній рекламі, оптимізації каналів товароруху та молодіжні організації збуту, організації технічного сервісу і асортименту експонованих сервісних послуг. Маркетинг як породження ринкової економіки в певному сенсі філософією виробництва, повністю (від проведення науково-дослідницьких і проект но-конструкторских робіт до збуту і сервісу) що була умовам та санітарним вимогам ринку, які у постійному динамічному розвитку під впливом широкого спектра економічних, політичних, науково-технічних і соціальних, чинників. Підприємства-виробники і експортери розглядають маркетинг як задля досягнення цілей, фіксованих даний період щодо кожного конкретного ринку та її сегментам, з найвищої економічної ефективністю. Але це стає реальним тоді, коли виробник має можливістю систематично корректиро вать свої науково-технічні, виробничі і збутові плани в соот ветствии зі змінами ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними і інтелектуальними ресурсами, щоб забезпечити необходи мую гнучкість у вирішенні стратегічних партнерів і тактичних завдань, з ре зультатов маркетингових досліджень. За цих умов маркетинг стає фундаментом для довгострокового та оперативної планування виробничо-комерційної діяльності підприємства, складання експортних програм виробництва, організації науково-технічної, технологічної, інвестиційної і виробничо-збутовий роботи колективу підприємства, а управління маркетингом - найважливішим елементом системи управління підприємством.

Маркетингова діяльність має забезпечити:

* надійну, достовірну і вчасну інформацію про ринок, структуру і динаміку конкретного попиту, смаки та вподобання покупців, тобто інформацію про зовнішніх умов функціонування фірми;

* створення такого товару, набору товарів (асортименту), котрий понад повно відповідає вимогам ринку, ніж товари конкурентів;

* необхідне вплив на споживача, на попит, ринку, що забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації.

У чому полягають основні засади маркетингу?

У основі діяльності виробників, працівників основі засад маркетингу, лежить девіз: робити тільки те, що вимагають ринок, покупець. Вихідним моментом, лежачим основу маркетингу, виступає ідея людських потреб, потреб, запитів. Звідси сутність маркетингу гранично коротко ось у чому: слід тільки те, що безперечно знайде збут, а чи не намагатися нав'язати покупцю “неузгоджену” попередньо з ринком продукцію.

З сутності маркетингу випливають основні засади, куди входять:

      Націленість для досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутовий діяльності. Ефективна реалізація товару над ринком в намічених кількостях означає, власне, оволодіння його певною часткою відповідно до довгострокової метою, наміченої підприємством.

     Концентрацию дослідницьких, виробничих та збутових зусиль на вирішальних напрямах маркетингової діяльності.

     Спрямованість підприємства не так на сюхвилинний, але в довгостроковий результат маркетингової роботи. Це уваги до прогнозним дослідженням, розробки з урахуванням їх результатів товарів ринкової новизни, які забезпечують высокоприбыльную господарську діяльність.

Застосування у єдності і взаємозв'язку стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом ними.

Методи маркетингової діяльності (див. рис. 1) полягають у тому, що проводяться:

* аналіз зовнішньої (стосовно підприємству) середовища, куди входить як ринок, а й політичних, соціальні, культурні й інші умови. Аналіз дає змоги виявити чинники, сприяють комерційному успіху чи що перешкоджають йому. У результаті аналізу формується банк даних з метою оцінки довкілля та її можливостей;

* аналіз споживачів, як реальних, і потенційних. Цей аналіз залежить від дослідженні демографічних, економічних, соціальних, географічних та інших характеристик людей, котрі приймають рішення про купівлю, і навіть їх потреб у широкому значенні цього поняття і процесів набуття ними як нашого, і конкуруючих товарів;

* вивчення існують і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів і/або модернізації старих, включаючи їх чи асортимент і параметричні ряди, упаковку тощо. буд. Застарілі, які дають розрахункового прибутку товари знімаються із виробництва і ринку.

* планування товароруху і збуту, включаючи створення, за необхідності, відповідних власних збутових мереж зі складами і магазинами і/або агентських мереж;

* забезпечення формування від попиту й стимулювання збуту (ФОССТИС) шляхом комбінації реклами, особистої продажу, некомерційних престижних заходів (“паблік рілейшнз”) різного роду матеріальних стимулів, вкладених у покупців, агентів і конкретні продавців;

* забезпечення цінової газової політики, що полягає у плануванні систем і рівнів ціни що їх товари, визначенні “технології” використання цін, кредитів, знижок тощо. п.

* задоволення технічних і соціальних норм регіону, у якому збувається продукція, що означає обов'язок забезпечити належну безпеку використання товару та питаннями захисту оточуючої Среды, відповідність морально-етичним правилам, належний рівень споживчої цінності товару;

* управління маркетингової діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання контроль маркетингової програми розвитку й індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень.2. Мета і функції маркетингу.

Маркетинг зачіпає безліч людей такими різноманітними способами, неминучими породжує протиріччя. Деякі активно недолюблюють діяльність із сучасному маркетингу, звинувачуючи їх у руйнуванні довкілля, бомбардуванню публіки дурної рекламою, створенні непотрібних потреб, зараження молоді почуттям ненажерливості та цілий ряд інших гріхів. Інші затято захищають маркетинг.

Імовірне вже те що регулювання маркетингу у світовому масштабі викликає найсуттєвіший питання: яка ж істинний намір системи маркетингу? Пропонується чотири альтернативних варіанти відповіді: Досягнення якомога більшої високого споживання; досягнення максимальної споживчої задоволеності; уявлення щонайширшого вибору; максимальне підвищення якості життя.

Досягнення якомога більшої високого споживання

Багато керівників ділового світу вважають, що мета маркетингу - полегшувати і стимулюватиме максимально високе споживання, що у своє чергу створює умови для максимального зростання виробництва, зайнятості і багатства. Ця думка знаходить свій відбиток у типових заголовках: "Оптики вводять моду на окуляри, щоб стимулювати попит", "Сталелитейная промисловість намічає стратегію зростання", "Автомобілебудівники намагаються роздути збут". [1, з. 56].

За всього цього криється твердження, що, що більше люди купують і споживають, тим щасливішим вони стають. "Чим більший - краще" - так звучить цей бойової клич. Утім, деякі сумніваються у цьому, що вища маса матеріальних благ несе з собою і злочини більше щастя. Їх кредо: "Чим менший - то більше вписувалося" і "трохи - це добре".

Досягнення максимальної споживчої задоволеності

Відповідно до цієї точки зору, мета системи маркетингу - досягнення максимальної споживчої задоволеності, а чи не якомога більшої рівня споживання.. Споживання великої кількості жувальної гумки чи володіння було більшим гардеробом щось означає лише у разі, якщо веде до остаточному підсумку до повнішої споживчої задоволеності.

На жаль, ступінь споживчої задоволеності важко виміряти. Отже, оцінку системі маркетингу з урахуванням показників задоволеності, що вона приносить громадськості, важко.

Надання щонайширшого вибору

Деякі діячі ринку вважають, що основна мета системи маркетингу - забезпечити максимально можливе розмаїтість товарів хороших і надати споживачеві якнайширший вибір. Система має дати споживачеві можливість знайти товари, які найповніше відповідають його смаку. Споживачі винні матимуть можливість максимально поліпшити спосіб життя, отже, й одержати найбільше задоволення.

На жаль, максимальне розширення споживчого вибору вимагає витрат. По-перше, товари та стануть дорожче, оскільки велика різноманітність спричинить зростання витрат з виробництва та підтриманню запасів. Підвищені ціни змусять зниження реальних доходів споживачів і масштабів споживання. По-друге, збільшення розмаїття товарів вимагає від споживача більше часу й зусиль на ознайомлення з різними товарами та його оцінку. По-третє, збільшити кількість товарів зовсім не від означає для споживача розширення можливості реального вибору. У є безліч марок пива і із них має однаковий смак. Коли рамках товарної категорії налічується безліч марочних товарів за небагатьма відзнаками друг від друга, ситуація ця називається марочним достатком і споживачеві надається вдаваний вибір. І, насамкінець, самі споживачі який завжди вітають велика різноманітність товарів. Деякі, зустрічаючи у певних товарних категоріях надлишок товару , відчувають почуття розгубленості й тривоги.

Максимальне підвищення якості життя

Багато хто вважає, що основна мета системи маркетингу має полягати у поліпшенні "якості життя". Це складається з:

1) якості, кількості, асортименту, доступності й вартості товарів

2) якості фізичної середовища 

3) якості культурної середовища. Прибічники цього погляду схильні оцінювати систему маркетингу як за рівнем наданої нею безпосередньої споживчої задоволеності, а й у впливу, яке діяльність у сфері маркетингу надає на якість фізичним і культурної середовища. Більшість погоджується про те, що з системи маркетингу підвищення якості життя - мета шляхетна, але визнає, і що якість це виміряти нелегко, а тлумачення його іноді суперечать одна одній.

Основними функціями маркетингу є: аналіз довкілля ринкові дослідження, аналіз споживачів, планування товару (послуги) ,планування збуту, планування просування товарів, планування ціни, забезпечення соціальної відповідальності держави і управління маркетингом. Попри те що, що чимало операції вимагають виконання однотипних функцій, як-от аналіз споживачів, просування продукції і на встановлення ціни, можуть виконуватися в різний спосіб.

     

Суб'єкти маркетингу включають у виробників і організації обслуговування, оптові та роздрібні торгові організації, фахівців із маркетингові та різних споживачів. Як зазначено малюнку 2, у них своя роль. Важливо, хоча відповідальність у виконанні маркетингових функцій може делегуватися і розподілятися у різний спосіб, зовсім ними на вона найчастіше знехтувати не можна, вони мають обов'язково кимось виконуватися.

Із багатьох причин один суб'єкт звичайно перебирає виконання всіх маркетингових функцій:

багато виробників мають достатніми фінансових ресурсів для прямого маркетингу (навіть фірма "Дженерал Моторс", одну з найбільших корпорацій у світі неспроможний дозволити виконувати все маркетингові функції.);

прямий маркетинг часто жадає від виробників випуску відповідної продукції або продажу відповідних товарів інших фірм;

організація може могти або хотіти виконувати певні функції і шукає при цьому фахівців із маркетингу (так багато компаній вдаються до послуг спе5циализированных рекламних агентів; використовують дослідницькі організації і розробити анкет, збирання й аналізу даних.);

багато занадто організації малі для ефективного виконання зазначених функцій;

багатьом товарів та послуг вже є відпрацьовані методи реалізації, і обминути їх важко;

багато споживачі з метою економії коштів можуть купувати багато, самостійно забирати товар, користуватися самообслуговуванням тощо. буд.


3. Роль маркетингу у діяльності промислового підприємства

У ринковій економіці, за логікою економічних законів, підприємство має забезпечити певний рівень доходів. Отже, він може існувати лише у тому випадку, якщо постійно розвивається, іде у ногу з прогресом. Виходячи з цього, він повинен забезпечувати акумулювання коштів, дозволяють утримувати себе, здійснювати оновлення й вдосконалення свого виробничого апарату, і вести розширене відтворення. Таке акумулювання підприємство може забезпечити лише за забезпечення успіху свого продукту над ринком. Сучасний ринок, тим часом, дуже мінливий. Пасивний підхід для розгляду означав би, що довести своє становище підприємство вручало б волі ринку пускала б, усе "напризволяще", чого допускати не можна. Щоб свідомо проводити хід продажу свого продукту над ринком, а й викликав цим забезпечення доходу, що дозволив б "оновлювати кров", необхідно зайняти стосовно ринку активної позиції. Маркетинг це і є, насправді, уособлення такий активну позицію.

Прибуток підприємства є відмінність між його загальним доходом (брутто-доходом) і загальними видатками господарювання.

БД=Оа*Са+Ов*Св+Ос*Сс+…Оn*Сn,

де

БД - брутто-доход;

Оа, Ов, Ос,…, Оn - обсяг продукції;

Са, Св, …, Сn - ціни, якими вона реалізована.

Уявімо, що у виробничому асортименті фабрики "N" поряд з іншими продуктами є і жіноча взуття (продукт У, наприклад). З урахуванням наявного виробничого устаткування, і навіть структури та динаміки витрат фабрика "N" міг би забезпечити бажаний рівень доходів (прибутку), якби було реалізоване умова, що реалізація цього продукту повинен мати обсяг 300 000 пар на рік, а ціна реалізації однієї пари

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація