Реферати українською » Маркетинг » Загальні вимоги до реклами, особливості і розвитку російському ринку


Реферат Загальні вимоги до реклами, особливості і розвитку російському ринку

Страница 1 из 5 | Следующая страница

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………………...2

Глава 1. Поняття рекламы………………….…………………………………….4

           1.1 Сутність рекламы……………………………………...………..……4

           1.2 Структура рекламы……………………………………………..……..7

           1.3 Функції рекламы…………..………………………………………...10

Глава 2. Загальні вимоги до рекламе……………………………………...….13

           2.1 Типи рекламы………………………………………………………...13

           2.2 Кошти впливу і їх выбора……………………...16

Глава 3. Особливості і розвитку російському рынке…..…..23

           3.1 Дореволюційна реклама…………………………………………..23

           3.2 Реклама у радянський период…………………………………………28

           3.3 Роль і значення сучасної рекламы……………………………..34

           3.4 Перспективи розвитку реклами у Росії………………………… .38

Заключение……………………………………………………………………….41

Список литературы………………………………………………………………43

                      Реклама, якій судилася доля стати найбільш усюдисущою,

 самим характерним й найбільш дохідним виглядом американської друкованої продукції, домоглася визнання лише у другій половині в XIX ст. Цією новою сублитературе судилося торкнутися потаємні почуття покупців, безліч надати на націю таку величезну вплив, якого не виробляли на історію ні священні, ні світські писання. У Америці середини XX в. сила рекламного слова рекламного образу затьмарила собою міць іншій зацікавленій літератури.

      Історик Даніел Бурстин у книзі

                               «Американці: досвід демократії»

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Лише поодинокі комерційних підприємств можуть нині успішно вести справи без реклами у цьому чи іншій формі. У великих фірмах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламної агенції, різні функції легко розподілити серед підхожих їхнього виконання працівників. Багато загальнонаціональні рекламодавці щорічно витрачають мільйони доларів - і охоче ризикують величезними сумами заради виведення ринку нових марочних товарів чи послуг.

І навпаки, дрібна фірма має забезпечити вилучення максимальної вигоди з кожного центи, виділеного нею для досягнення популярності. До речі, на на початкових етапах розвитку, коли залучення професійних послуг виявляється ще не по кишені, власнику чи комерційному директору доводиться виконувати в мініатюрі всі функції, які у великих фірмах входить у обов'язки експертів і працівників їх рекламних агентств. Він має б бути набагато интервьюэром, і розробником плану використання коштів реклами, і текстовиком, і закупщиком художнього оформлення, і закупщиком місця у засобах друкованої реклами, і контролером над виробництвом вихідних матеріалів для реклами у пресі, і фахівцем щодо прямий поштової рекламі («директ мейла»), і управляючим по оформлювальних роботам, і фахівцем у інших галузях.

Напевно, небагато знайдеться громадських явищ, думка про яких нашій країні було би так суперечливо, як і справу рекламі. З одного боку, є й свідчень, що потребують її, навіть шукають її. Чимало галузей народного господарства відчувають справжню потреба у оперативному оповіщенні споживачів. І це потреба задовольняє ціла мережу різних за структурі та можливостям рекламних організацій. З іншого боку, доволі існує дуже скептичне ставлення до реклами. На жаль, сьогоднішня наша рекламна практика разом із якістю деяких товарів та послуг дають чимало підстав і для гумору, й у скепсису.

Рекламу можна як форму комунікації, яка намагається перевести якості товарів та послуг, а ідеї мовою потреб і запитів споживача. Взаимоотношение це зовсім непроста. Тож з початку важливо пам'ятати, що рекламні оголошення, які ми й чуємо, є кінцевими продуктами цілого ряду досліджень, стратегічних планів, тактичних прийняття рішень та конкретні дії, складових у своїй сукупності процес реклами.


1.   ПОНЯТИЕ РЕКЛАМИ

1.1      Сутність реклами

Слово Реклама походить від французького слова “reclame”. Сама реклама, служить у тому, щоб оповістити різними спосо бами (іноді усіма наявними) то товарах чи послугах та його потреби тельских властивості, і на потенційного споживача, оплачива ется спонсором і є просування його продукції і на ідей.

 Метою реклами є максимально допустима зв'язок між продавцем і покупцем, щоб зв'язати цих дві особи в стислі терміни. Посередник, тобто. рекламопроизводитель, цим повинен стимулювати економічних відносин між двома зацікавленими сторонами.

Завдання реклами що ні є найелементарніші: досягти успіху терені пропозиції товарів та послуг. І забезпечення найвигідніших умов клієнтів, пошуку нових коштів поширення і розширення кола діяльності.

У разі адміністративно-командної системи реклама була потрібна і некорисна споживачеві – асортимент товарів визначався державою, і кількість товарів одного класу тут і однієї «ваговій категорії» рідко перевищувало один – тобто було телевізор «Рубін», і жодних «Sony» і «Panasonic», отже, у покупця був вибору, та й проблема була на тому, аби вибрати товар, суть у тому, щоб дістати хоч якоїсь.

Зайва була реклама і виробникам товарів – держава купувала товар, який саме й замовляло, по фіксованою, незалежно з його популярності над ринком. У разі, якщо товар у не є попит, держава ж дасть грошей переобладнання підприємства. У цьому тлі смішно наприклад, виглядала реклама типу «Літайте літаками Аерофлоту» – але в чим ще міг тоді літати житель СРСР?

Характерною рисою сучасної реклами є придбання її нової роль результаті залучення у процес управління виробничо-збутової діяльності промислових і сервісних фірм. Суть нової реклами у цьому, що вона почала невід'ємною активної частиною комплексної системи маркетингу і ефективність рекламно-інформаційної діяльності виробника і її відповідність б новим вимогам світового фінансового ринку.

Поява нових вимог зумовлено, передусім, структурними змінами світового фінансового ринку, “пік” яких припав на 70е роки, і який тривають досі. Ці зміни вплинули на маркетингову ситуацію. Різке ускладнення збуту і загострення конкуренції призвели до того, що маркетинг став основним чинником конкурентної боротьби, щонайменше важливим, чим, досягнення переваги над ринком шляхом впровадження технічних нововведень чи зниження продукції. Реклама виявилася практично єдиним інструментом на ринок. Це твердження стає зрозуміло, якщо розглянути основні види маркетингової діяльності фірми, куди входять практично всі галузі її активності, крім технічних операцій пов'язаних безпосередньо з виробництвом, транспортуванням, продажем товарів тощо.

Останнім часом конкурентна боротьба ще більше посилилася і в усьому світі підвищилася маркетингова активність, особливо в фірм, орієнтованих експорт. Все великі матеріальні кошти й інтелектуальний потенціал вкладаються у розвиток маркетингової як наслідок рекламну діяльність.

Тому ступінь розробленість проблеми реклами дуже високий, що потребує постійного інвестування із боку значних фінансових об'єднань, і навіть запровадження нових технічних досягнень з сфері науку й техніки. До того ж піклування державних спостерігачів, створення сприятливою обстановки у розвиток реклами у межах держави.

Реклама явля ется частиною комунікаційної діяльності фірми, поруч із паблісіті і стимулюванням збуту. Реклама необов'язково нав'язує товар покупцю. Інколи вона просто примушує згадати останнього конкретну марку чи звання товару (послуги), робить свій вибір. На початку споживач вирішує, із чого вибирати, а потім уже потім – яку марку віддавати перевагу, з урахуванням сво його спектаклі неї, стереотипу чи сформованого образу конкретної марки товару (послуги).

Цей набір уявлень, а точніше реакція нею, обумовлюється у чоло століття наявністю однієї з трьох типів мотивації – раціональної, эмоциональ іншої і моральної чи його комбінацією. Вплив на реакцію потреби теля забезпечується за допомогою реклами.

1.2      Структура реклами

Структура реклами містить наступні п'ять основних моментів:

По-перше, це здатність привернути увагу. Конче важливо, наскільки при влекается увагу заголовком, телеглядачів –відеорядом. Воздейст вует чи реклама саме у ті категорії потенційних споживачів, на кото рые вона розрахована.

По-друге, сила на емоції споживачів реклами. Які почуття народжуються вони при вплив них реклами, наскільки вдалий рекламний аргу мент і він подано.

По-третє, як і сила впливу. Побежит чи, скажімо, глядач після про огляду реклами купувати цей товар чи залишиться сидітиме у кріслі, як і раніше, що сподобалася йому необ-хідно у придбанні цього товару.

По-четверте – це інформативність. Зрозуміло викладено рекламний аргумент? Наскільки ємно показано корисність рекламованого об'єкта.

І останнє. Чи захоче людина прочитати повідомлення або подивитися реклам ный ролик остаточно. Наскільки ефективно приковується увагу людей.

Процес розробки реклами включає у собі, зазвичай, два етапу. На початку приймають рішення про структуру рекламного повідомлення, розробляється цін тральный теза (рекламний аргумент), информирующий про найважливіших властивості і відмітних особливостях товару, і форма його викладу. Потім присту пают до розробки безпосередньо рекламного матеріалу: розробляється і стиль, підбираються потрібних слів, колірне оформлення і дизай нерское рішення. Треба враховувати що, зазвичай, реклама буває ефективнішою, коли товару зростає попит, ніж за його падінні.

Сфера діяльності реклами набагато ширші складання объ явищ. Як складова частина маркетинга-системы воно охоплює у собі:

· вивчення споживачів, товару або ж послуги, які мають рекламувати;

· стратегічне планування себто постановки цілей, визначення кордонів ринку, забезпечення асигнувань і разра ботки творчого підходу і планів використання коштів реклами;

· прийняття тактичних рішень щодо кошторисі витрат при ви борі коштів реклами, розробці графіків публікацій, і трансляції оголошень;

· складання оголошень, включаючи написання тексту, під приготування їжі макета, художнього оформлення, та його производс тво.

 У водночас, реклама є багатофункціональне підприємство. Важливо усвідомити, що – діяльність многофункцио нальная. Роздрібні торговці рекламують продавані ними товари або ж послуги за цінами чи з цінами «нижче троянд ничных». Повідомляючи про відкриття, закрытиях, годовщинах чи але вых співробітників, наголошують на цінах чи престиж, на знижки чи першосортних товарах, на новинки або модній давнини. Або навіть просто концерни випускають автомобілі вітають нас святом чи про сят їздити обережнішим. Виробники дають рекламу, щоб за будити нас їхніх товари або ж послуги у роздрібних торгів цев. Або діють безпосередньо, торгуючи з урахуванням поштових зака поклик чи з допомогою комівояжерів. Ділові підприємства адресою ют свою рекламу діловим підприємствам, з метою продажу хіміка тов, устаткування, послуг ЕОМ чи, пропонуючи потужності для танків тощо. Уряд рекла мирует продаж облігацій, ідею раціонального використання енергоресурсів, ідею служби у збройних силах. Місцеві репетування гани влади дають рекламу, щоб надати поштовху розвитку туризму (чи обмежити його), привернути промислові предприя тия, популяризувати ідею масових транзитних перевезень на території чи навіяти землякам почуття гордості. Не комерційні організації закликають реклами активно поддер живати тієї чи іншої політичного кандидата чи виступати проти, охороняти дику природу чи навіть рід челове ческий.

 

1.3      Функції реклами

Досягнення цілей реклами здійснюється через реализа цию відповідних функцій. Зазвичай виділяють чотири найважливіших функції реклами: економічну, социаль ную, маркетингову і комунікаційну. Розглянемо механізм кожної з основних функцій реклами.

Економічна функція. Сутність економічної функції реклами як важливого инструмен та маркетингу зводиться, передусім, до стимулюванню збуту і нарощуванню обсягів прибуток від реалізації не дідька лисого продукції за певну одиницю часу.

Реклама інформує, формує потреба у товарі чи послузі, спонукає особи на одне це. І чим більше людей відгукнулося реклами, тим, зрештою, краще для економіки та економічного благосостоя ния суспільства – оскільки зростання обсягу виробництва тес але пов'язані з такими важливими макроекономічними поки зателями, як розмір валового національний продукт, за нятость працездатного населення і ще обсяг що надійшли до державну скарбницю податків.

Соціальна функція. Свою економічну функцію приблизно від однаковим успіхом реклама выпол няет й у індустріально розвинених державах, й у таких, де економічний розквіт – скоріш, віддалена перекл спектива. Однак це не можна сказати про реалізацію із ще однією дуже важливою – соціальної функції реклами.

Є підстави вважати, що сучасний постиндус триальное суспільство багато в чому сформувалося саме під його впливом реклами. Як сказав одне із класиків світової реклами, американець П. Мартіно у своїй книжці «Мотивація реклами»: «Продаж товарів – вторинна заду ча реклами. Але її найперше завдання – прилучення людей до нашої американську систему цінностей. Реклама спосіб на допомогти людям відчути, що вони є частиною суспільства, якому пропонується все найкраще, допомогти їм перейнятися натхненням і із дуже высо дідька лисого продуктивністю».

Отже, у зазначеній функції реклами можна назвати як складових три «ідеологічних» подфункции:

· долучення до національним цінностям;

· пропаганда способу життя та рівень життя «вищий за середній»;

· виховання культури споживання.

Не можна заперечити вагомості та значущості впливу, що надає рекламна інформація (в усій її достатку та різноманітті) формування масового суспільної свідомості свідомість кожного ін дивидуума, їй внимающего. Обращенная до споживачів, крім власне рекламування тій чи іншій продук ции, реклама:

· сприяє формуванню і запровадженню до тями людей ідейних цінностей цього товариства й у кінцевому підсумку, надає певний вплив на характер общест венних відносин;

· звертається до споживчим інстинктам людей, побуж дая їх до підвищення рівня свого;

· грає на патріотичних почуттях споживачів, при зывая їх купувати насамперед вітчизняну про дукцию. Останнє з певного часу в дедалі більшому ступеня стосується й рекламі у Росії, дедалі наполегливіше пригла шающей нас «підтримати вітчизняного виробника»;

· належним чином сприяє підвищенню лантух тури споживання – адже порівнюючи різні товари та, споживач у разі прагнуть отримати справді краще. Виробляючи вибір багаторазово, він, зрештою, хіба що «навчається» продовжувати його дедалі більше без шибочно.

Інакше кажучи, прояви соціальної функції річок лами дуже різні.

Маркетингова функція. Було хибним ототожнювати маркетингову функцію реклами з функ цией економічної, хоча вони у чому й зі гучні одна одній. Проте оскільки більшість авторитетних фахівців із частини реклами воліють говорити про маркетингової функції реклами як цілком самостоя тельной.

Як відомо, реклама – важлива складова марці тинга, чи, вужче, складова промоушн-механиз мало, чи механізму просування продукту (іншими склад ляющими якого є: стимулювання збуту, паблик-рилейшнз і персональні продажу). Реклама цілковито підпорядкована завданням маркетингу, переслідує як кінцевих повне задоволення потреб покупця в товарах і

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація