Реферати українською » Маркетинг » Маркетинг та її функціонування АПК


Реферат Маркетинг та її функціонування АПК

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Запровадження.

Після переходу Росії до ринкової економіки сільському господарстві країни занепало. Більшість сільськогосподарських підприємств не було може пристосується до виживання за сформованих жорстких економічних умов. Адаптируясь до сформованим умовам, багато сільськогосподарські підприємства обмежилися зміною організаційно-правовою форми назви підприємства, не змінюючи у своїй сформованій виробничої структури та структури апарату управління, навіть якщо вони явно неефективні у сучасній ситуації. Одне з найважливіших елементів виживання та успіху у сформованих економічних умов є маркетинг.

Функції маркетингу - одне з унікальних характеристик, які різнять економіку від командної. У разі ринкової економіки індивідуум самостійної приймає рішення про товарів та послуг, що він хотілося б мати в задоволення якихось своїх споживчих потреб. Виробничий сектор реагує ці потреби шляхом випуску необхідних продуктів по прийнятною ціною. Споживач нині є домінуючою силою, визначальною відповіді ключових питань, виникаючі перед будь-якій економічній системою: як виробляти, скільки виготовляти і навіть кому виробляти? У разі ринкової економіки виробничі ресурси країни організуються з урахуванням ринкового попиту, а чи не відповідно до централізовано розробленим планом і жорстким розподілом ресурсів у інтересах національних політичних цілей. Маркетинг, незалежно не від системи, де він здійснюється, реалізує дві з трьох типів корисності, намальованих в продукті.

Існують три типу корисності - формою, за часом і з местоположению. Інакше кажучи, виробничий процес у поєднані із маркетингової діяльністю забезпечує споживача тим, що хоче, що він хоче, де він, де він хоче,

Існують тисячі й тисячі продуктів мільйони споживачів, але вони споживають в повному обсязі продукти, їх транспортування, причому тих, що потрібні, і туди, куди треба, - це велика проблема. І вона й більш ускладнюється, оскільки немає центрального органу, який би управляв кожним виглядом діяльності. Але маркетинг з його оперативної інформаційної системою здатний реагувати з достатньої швидкістю на будь-які кон'юнктурні зміни котрий обслуговується ринку.

Шляхом створення корисності внаслідок доставки продукту доречно попиту щодо його своєчасного пропозиції маркетинг створює як і додаткову корисність через процес обміну.

Найбільш важливий принцип ринкової економіки говорить, що вищою владою - влада споживача. На мікрорівні ринкова система представляється ірраціональною. Здається, що у її дії немає анінайменшої логіки. Але не зовсім то якщо ми розглядати всієї системи загалом й уміти враховувати функцію інформації. Процес комунікації, двосторонній: ринок повідомляє споживачеві у тому, що є у наявності, а той через закупівлі інформує ринок про свої пристрасті. Інформація над ринком добре організована, і виробник дізнається про бажання споживача, найприйнятніших цінах тощо. буд., що дозволяє раціонально організувати процес виробництва. Очевидно, що з маркетингу, крім функції інформації, мала б бути функція розподілу продуктів, котра зв'язує виробника і споживача, оскільки перший неспроможна самостійно поширювати свою продукцію. Тому актуальним нині є створення служби маркетингу як на промислових, а й у сільських підприємствах.

У високорозвиненому індустріальному суспільстві інформаційна функція маркетингу пов'язані з витрачанням мільярдами доларів те що, щоб повідомити споживачеві все можливе запропоновані продуктах і допомогти визначити йому свої потреби. Якщо продукт призначений для середнього споживача, він широко рекламуватися з національного телебаченню, радіо чи газетах. Це нормальна практика там, де ринок дуже великий і великий відсоток населення може отримати даний продукт.

Маркетинг грає організаційну роль виробничій сфері економіки. Зрозуміло, будь-яка компанія чи підприємство, передусім, повинен мати можливості робити продукт. Але якщо де вони організують його маркетинг, то приречені на загибель, бо немає сенсу виробляти продукт, який можна буде продати над ринком. При намір виставити ринку новий продукт виробник має зробити дослідження визначення ринкового від попиту й ціни, яка прийнятна щодо різноманітних обсягів виробництва. Якщо спроектований правильний продукт і ринок поінформований звідси, має розпочатися безпосереднє фізичне поширення продукту. Усе це входить до сфери компетенції маркетингу. Маркетингова діяльність важлива як для виробника, але й споживача, а гак для уряду, оскільки у кожної стадії поширення продукту він може стягувати податки із тих, хто займається маркетингом і він здобуває прибуток.

Маркетинговое дослідження слід прагнути до мінімізації ризику уявлення продукту ринку. Це досягається виявленням характеристик тих, хто, можливо, буде зацікавлений у його придбанні. Цей процес називається «визначення ринкових цілей». Зазвичай дослідник ринку розраховує інформацію про потенційному покупця, що включає інформацію про віці, освіті, рівні доходу, його місце розташування тощо. буд. Після виділення цільової групи визначається, які кошти комунікації найдоцільніше використовуватиме контакту із потенційним споживачем,

Вивчення, письмо речей та моделювання економічної поведінки господарюючих суб'єктів у середовищі - завдання маркетингу.

Метою даного дипломного проекту є розробка більш досконалим і пристосованій до ринкових умов господарювання системи управління АТЗТ «Московське» рахунок впровадження служби маркетингу. Даётся аналіз сьогоднішнього економічного становища господарства і його її подальшого розвитку.

Для написання проекту використовуються загальні та економічні дані про господарству за кілька років, узяті з документів господарства.

1. Теоретична частина

1.1 Маркетинг - його сутність, функції та організаційні принципи

Слово «маркетинг» походить від поєднання двох англійських слів «market» і «getting», умовно перекладних як завоювання ринку. Вважається, що його вперше з'явилося 30-х років у США серед фермерів, які у умовах що грянув економічної кризи зіштовхнулися з проблемою збуту. Економічна криза підштовхнув переходити від товарної орієнтації до збутової, потім під впливом інших чинників - до ринкової, а інформаційна ера - до маркетингового управлінню, чи управлінню через маркетинг, до гда господарем стану справ споживач.

Маркетинг починається з аналізу споживчого попиту з єдиною метою втілити бажання споживача у конкретній вигляді продукції, до котрої я після завершення виробництва треба різними шляхами привернути увагу, тобто розмістити товар над ринком те щоб поку патель міг легко його купувати. Отже, маркетинг - це вид людської діяльності, спрямованої задоволення потреб та потреб у вигляді обміну. [10,15]

Якщо підприємство займається маркетингової діяльністю, воно прагне удовле творити потреби покупця з матеріальною вигодою собі. Це прямо протилежно орієнтації на процес виробництва, коли підприємством приділяє звернула увагу лише виготовлення продук ции, яку продати. Схематично відмінності «виробничого» і «ринкового» підходів можна так:

«Виробниче» мислення «Ринкове» мислення

Орієнтація: Орієнтація:

товари, продукція споживачі, сегменти ринку

Кошти: Кошти:

продаж, просування ринку скоординована маркетингова

                                                                                        діяльність, вироблення стратегії діяльності

Мета: Мета:

отримання прибутку шляхом збільшення отримання прибутку шляхом задоволення

обсягів продажу запитів споживачів

Якщо підприємство приймає господарські (управлінські) рішення через марці тинг, воно розробляє своєї стратегії діяльності, переважно з бажань, і по требностей ринку. Це означає, що маркетинг пронизує всі сфери діяльності: збут, ціноутворення, фінанси, дуже обурює, організацію виробництва, планування, систему управління персоналом, наукові дослідження області технології. Він поставши ляет собою реально існуючу форму конкурентної боротьби за ринки збуту.

Маркетинг - це концепція управління виробничо-збутовий і бізнесменів науково-технічної діяльністю підприємства, спрямовану комплексне вивчення ринку та його кон'юнктури, конкретних запитів споживачів і орієнтована ними в производ стве товарів та послуг.

Два аспекти маркетингової діяльності - це ринкові дослідження та реалізація стратегії маркетингу, котрі виступають, з одного боку, як етапи процесу, з другого - як види. Вони лише йдуть друг за іншому, а й здійснюються одновре менно. Інакше кажучи, підприємство проводить стратегію, прийняту з урахуванням предшест вующих досліджень, і водночас продовжує проводити ринкові дослідження в пошуках нових рішень з урахуванням альтернативних варіантів.

Слід пам'ятати, що у практиці господарювання немає універсальної формули організації виробничо-збутової діяльності з урахуванням принципів, і ме тодов маркетингу. Все залежить від особливостей готової продукції, її призначення і ринку збуту, тому то, можливо стандартних підходів до управління виробництвом і які на усім етнічним групам товарів та послуг. Маркетинговий підхід жадає від кожного ра ботника незалежно з посади і спеціальності зіставляти роботи з вимогами ринку виробництва і прагне внести внесок у прибутковість спільної прикладної діяльності. Власне, і є «ринкове» мислення, коли маркетинг дозволяє здійснювати цільову орієнтацію і комплексність дій всіх його ланок виробництва та збуту.

Комплексність означає, що окремі маркетингові дії (аналіз ринку, изу чение товару, визначення ціни, організація збутової мережі, рекламна діяльність, про гнозирование тощо. буд.), взяті власними силами, не забезпечують бажаного ефекту. Відомі спроби зосередження зусиль лише з проблемі збуту. Вони, зазвичай, призводять до короткочасному комерційному успіху. Тому маркетингової концепції слід під чинять всі види діяльності, й у першу чергу збирання та обробку ринкової інформації.

Сутність маркетингу визначається за формулою: «Виробляти те на ходить збут, а чи не намагатися нав'язувати продукцію покупцю». [8,11,16]

Будь-яке підприємство - це ланцюг, що складається з безлічі ланок, розрив однієї з них призводить до краху чи банкрутства. Ринкова ситуація змінюється щодня, й можуть бути на крок - попереду інших - це відомий у практиці метод опанування ситуації. Власне, все мар кетинговые зусилля і діяти спрямовані отримання достовірною інформацією, необхідна, щоб проаналізувати будь-яку проблему, скласти неї чітке подання, і прийняти потрібне рішення.

Концепція маркетингу розглядає виробництво і збут як єдине ціле. У гла ве кута - аналіз ринку, а виробництво орієнтується на результати цього аналізу. У качест ве головної мети будь-якого виду поруч із прибутком виступає задоволення споживчого попиту.

У своєму розвитку маркетингові системи пройшли ряд етапів. Так, на першому етапі, умовно разделённом втричі стадії (виробництво сировини - кустарна переробка - потреби тель), стався перехід від так званої бартерної економіки до першому місці інду стриальной. Цей період економічної літературі найчастіше називають «товарна орі ентация» - виробництво товарів та послуг здійснюється без особливого обліку індивідуальних потреб і спрямоване збільшення обсягів виробництва.

Другий етап, званий «збутова орієнтація» чи систему товар - ринок, увійшов до історії як «ринок продавця». Аналізуючи цей етап успіх производственно - розподільній системи більшою мірою залежить від масовості і масштабність продажу товарів, хоч і використовуються деякі прийоми і нові методи на покупців.

На етапі формується складніший тип збутової системи: товар - стиму лирование збуту, разом із рекламою, - ринок. Він дістав назву «ринкова орієнтація». У цей час «ринок продавця» повністю трансформується на «ринок покупця», тобто враховують переваги, бажання, смаки, запити покупця. Створюється ситуація, коли асортимент необхідних товарів як вітчизняного, так я імпортного виробництва посто янно є у про продаж у вигляді пропозиції. У завдання продавця входить вміння продати то вар, що сприяє збільшення обсягів збуту. Створюється система заходів, спрямовану те що зацікавити покупця спонукати його до купівлі товару: реклама, яскрава упа кування, система знижок тощо. З іншого боку, постійно проводиться робота з аналізу діяльно сти конкурентів підвищення конкурентоспроможності товару.

Четверте етап, триває нині, отримав назву «маркетингове управління». У основі системи - управлінські рішення щодо те, що як і виробляти, де продавати, як співробітничати у каналах збуту. Вона полягає в тісному зв'язку інтересів провадження з запитами ринку, включає: вивчення ринку, його аналіз; науково-дослідницьку і дослідно-конструкторську роботу; виробництво сировини; переробку сировини з урахуванням гнучких і безвідхідних технологій; формування спро са і стимулювання збуту; ринок. Ця дуже складна система доведення товару до потреби теля виходить з заздалегідь погоджені дії всіх учасників виробничо-збутовий сіті або обумовлених умовах з розподілу маркетингових зусиль поміж усіма суб'єктами ринку конкретної сировини й кінцевих продуктів. [10,20]

Маркетинг полягає в певній системі логічно пов'язаних дій, які, розвиваючись нібито за спіралі, продовжують вдосконалюватися. Головним же в маркетингу завжди залишається цільова орієнтація і комплексність - злиття у єдиний процес всіх його ланок виробничо-збутової діяльності. У цьому мети визначаються на ос нове аналізу інформації про стан товарних та прогнозів їх розвитку з урахуванням зміни потреб покупців.

Маркетинг виходить з наступних принципах:

націленість для досягнення кінцевого результату виробничо-збутової діяльно сти;

спрямованість на довгостроковий результат при постійному зіставленні витрат, уров ня цін, платёжеспособного від попиту й доходу;

використання у єдності та взаємозв'язку тактики і стратегії активного пристосування до вимог потенційних споживачів із одночасним впливом ними;

глибоке і всебічне дослідження ринку нафтопродуктів та економічної кон'юнктури у взаимосвя зи з производственно-сбытовыми можливостями господарюючих суб'єктів;

використання системи гнучкого реагування виробництва та збуту на вимоги ринку України і конкретні запити кінцевих споживачів;

проведення інноваційної діяльності: постійне вдосконалення, модифицирова ние і відновлення товару, а як і прийомів і методів стимулювання збуту, визначення нових каналів товароруху;

планування виробничо-збутової діяльності, зі допомогою маркетингових про грам, заснованих на виключно кон'юнктурних і науково-технічних прогнозах. [11,14]

Маркетингові плани (програми) включають конкретні стратегічні заходи у залежність від поставлених перед підприємством цілей. Вони найбільшою мірою при влекают підприємців, оскільки використовувати нові прийоми і нові методи, сни жающие ризик, що забезпечує фінансову стабільність роботи і створюють га рантии збуту. У цьому внутрипроизводственное планування і організація виробництва, виходячи з маркетингових програмах, сприяють ритмічності і збалансовано сти діяльність у умовах конкуренції.

Функції маркетингу є сукупність видів діяльності, пов'язаний іншої вивчення ринку, розвитком асортименту, формуванням каналів товароруху ринку, проведенням реклами й стимулюванням продажу, а також із управлінням і контролі. Кожна з цих функцій як така важлива, але у тісний

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація