Реферати українською » Маркетинг » Маркетинг як система ринкової орієнтації діяльності фірми


Реферат Маркетинг як система ринкової орієнтації діяльності фірми

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство спільного освітнього і професійної освіти

Російської Федерації


Іркутська державна економічна академія

Факультет прискореної підготовки


Кафедра «Маркетинг»

Спеціальність «Фінанси і кредиту»


КУРСОВАЯ РОБОТАСповнив:Воропанова

Ольга Борисівна


Перевірив:Дьомін С.М.


г.Иркутск

1997 р.


Розділ 1.


 1. Основні мети маркетингової діяльності.


Виникнення маркетингу був із виникненням обміну і виникненням ринку. Маркетинг - це роботу з ринком на здійснення обмінів, завдання яких - задоволення людських потреб та потреб.

Основу діяльності маркетингу становлять такі заняття, як розробка товару, дослідження, налагодження комунікації, організація розподілу, встановлення цін, розгортання служби сервісу.

Стосовно ринку маркетинг має 2-стороннюю структуру, саме: маркетинг, здійснюваний продавцями, і маркетинг, здійснюваний покупцями.

У літературі основну увагу приділяється маркетингу, що здійснюється продавцями. Хруцький визначає маркетинг « як комплекс заходів у галузі досліджень торговельно-збутовий діяльності підприємства, з вивчення всіх згаданих чинників, що впливають на процес виробництва та просування товарів та послуг від виробника до споживача.»

Під час проведення маркетингових досліджень керівництво компанії отримує необхідну інформацію у тому, які вироби і то чому вимагають купувати споживачі, ціни, які споживачі готові заплатити, у тому, у яких регіонах попит на дані вироби, тобто. ємність ринку, найвищий, де збут продукції компанії може дати найбільшу прибуток. З допомогою проведення маркетингових досліджень визначається які види виробництва, яку галузь найвигідніше вкласти капітал, де заснувати своє підприємство. Проведені маркетингові дослідження також дозволяють зрозуміти, як компанія має організувати збут своєї продукції, як треба чинити проводити кампанію з просування до ринків нових виробів, будувати стратегію реклами; визначити, які види продукції , продані якому споживачеві у якому регіоні принесуть найбільшу віддачу за кожен карбованець.

У.Фокс, одна з найбільших американських фахівців із маркетингу, так підсумовував питання, куди керівництво компанії намагається отримати відповіді під час проведення маркетингових досліджень:

 • Ким ?

 • Де?

 • Як? купуються, продаються, застосовуються

 • Чому ? вироби, випущені компанією

 • Коли?

 • У якій кількості ?

Маркетингова діяльність є комплексом заходів, які мають метою дослідження таких питань, як:

 • вивчення споживача;

 • дослідження мотивів її поведінки над ринком;

 • аналіз власне ринку підприємства;

 • дослідження продукту ( вироби чи виду послуг );

 • аналіз форм і каналів збуту;

 • аналіз обсягу товарообігу підприємства;

 • вивчення конкурентів, визначення форм й досяг рівня конкуренції;

 • дослідження рекламну діяльність;

 • визначення найефективніших способів просування товарів над ринком;

 • вивчення «ніші» ринку.

Маркетингова діяльністьз вивчення споживача визначає структуру споживчих переваг над ринком даної компанії.

Дослідження мотивів поведінки споживачів над ринком намагаються прогнозування поведінки певних груп споживачів над ринком.

Аналіз ринку має на меті визначення потенційної ємності ринку своєї продукції, визначення характеру споживчого попиту, розподіл попиту в різних регіонах.

Завданням маркетингової діяльності з дослідженню продукту є визначення потреб ринку на нових виробах, поліпшення або модернізації вже існуючих.

Проводимыйаналіз систем і методів реалізації продуктів з погляду маркетингу дозволяє визначити, якнайкраще й ефективніше реалізовувати продукцію даної компанії, у умовах конкретного ринку, хто може бути торговим посередником.

З метою визначення ощадливих колій та способівнарощування обсягу товарообігу проводяться дослідження динаміки продажів, витрат та одержання прибутку підприємства.

Проведена маркетингова діяльність із вивченню конкурентів ставить за мету встановлення головних конкурентів компанії над ринком, виявлення їх слабких і сильних сторін, отримання інформації фінансове становище конкурентів, особливостях виробничої діяльності, управління.

Дослідження реклами допомагає визначити керівництву компанії найефективніші способи на споживача, підвищення його інтересу до продукції.

Під час проведення маркетингових досліджень з пошуку найефективніших способів просування товарів над ринком керівництво компанії визначає, яку систему стимулів дозволить зацікавити оптовиків в закупівлю понад великих партій продукції.

Усі вищевказані мети маркетингової діяльності стосуються переважно процесу виробництва та розподілу товарів та послуг, тобто. маркетингова діяльність орієнтована на продукт чи послугу. Крім такого напрями маркетингової діяльності існує маркетинг, орієнтований споживача. З позицій маркетингу, орієнтованого на споживача, розглядає визначення цілей маркетингової діяльності Філіп Котлер, професор маркетингу північно-західного університету США. Відповідно до які даються їм визначенням маркетингу як виду людської діяльності «спрямованої на задоволення потреб та потреб шляхом обміну» мети маркетингової діяльності розглядаються наступного аспекті:

 1. досягнення якомога більшої високого споживання;

 2. досягнення максимальної споживчої задоволеності;

 3. надання щонайширшого вибору;

 4. максимальне підвищення якості життя.

Проте, як стверджує сам Ф.Котлер, такий до визначення цілей маркетингової діяльності має радий недоліків. Існує певна частина виробників, котрі сумніваються у цьому, що вища маса матеріальних благ несе з собою і злочини більше щастя. « Кредо таких виробників « що менше - тим більше коштів». З іншого боку, ще жодному економісту зірвалася виміряти повне задоволення конкретним товаром чи конкретної маркетингової діяльністю. Що ж до щонайширшого вибору, то тут при докладнішому вивченні може бути, що «реальний вибір» підміняється «мнимим вибором», як у умовах начебто «широкого» вибору однієї товарної категорії запропоновані товари відрізняються лише трохи.


 1. Отличительные особливості маркетингу тоді як традиційної кон'юнктурно - збутової діяльністю.


Тривале ігнорування специфіки товарного виробництва та ролі ринку за умов соціалізму призвела до того, що нинішній покоління господарських керівників здебільшого володіє необхідної теоретичної базою і має слабкий практичного досвіду роботи з принципах економічної самостійності компаній. Вона має поверхове ознайомлення з методами комплектування портфеля замовлень, налагодження виробництва, товароруху і збуту, яка орієнтована запити споживача. Головна особливість традиційної збутової діяльності - її спрямованість на пріоритетне становище виробника стосовно споживачеві. Спочатку розроблявся і проводився товар, потім йшли активні пошуки його споживача і методів інтенсивного збуту. Наслідком такого пріоритету «ринку продавця» над «ринком покупця» став диктат виробника і відповідне йому звуження кола вибору споживача чи взагалі дефіцит.

Оскільки ринок платіжного попиту - величина щодо певна, виробникам доводилося вдаватися до різним вивертам, щоб відвоювати його частку, втримати й максимально зміцнити свої позиції ринку.

Возникающий над ринком горезвісний дефіцит нічим іншим, як наслідок безгосподарності. Нехватки товарів, було попиту споживачів, супроводжувалися виробництвом продукції, не користується попитом. Потреби залишалися незадоволеними, до того ж час виробництва непотрібної продукції затрачивались матеріальні, енергетичні і працю. Мільярдні запаси неходових товарів у торгівлі; відмови колгоспів і радгоспів від придбання нав'язуваної їм дорогої і ненадійної техніки. Пріоритет у виробництві віддавався валовим і кількісних показників в оцінці роботи. Система збуту була рух ринку вже випущених товарів, завдання дослідження потреб та потреб населення ставилися. Існуючий над ринком дефіцит породжував ілюзію високої потребительной вартості існуючих над ринком товарів.

На ринку товарів промислового призначення відносини купівлі-продажу підмінювалися відносинами розподілу. Згори диктувалося, з ким компанія розпочинати контакт ( купувати сировину, матеріали, обладнання, або кому продавати своєї продукції ) . Більшість компаній встановлювався держзамовлення, робить непотрібним пошук можливих споживачів. Монополізм у виробництві товарів знімав потреба у поліпшенні якості вироблених товарів та послуг, оскільки товары-заменители, зазвичай, були відсутні. Робота з підвищення ефективності виробництва не носила системного характеру. Існувала маса підприємств із планової збитковістю, яка покривалася з допомогою прибутку від роботи інших підприємств, відбираючи цим в тих прагнення працювати над поліпшенням якості вироблених товарів та послуг, збільшенням товарообігу.

Існуюча система збуту ( відділення виробника від розподілу товарів ) визволяла виробника від аналізу ринку виробленого товару та надання послуг, тоді як у системі збуту створювалися наднормативні запаси товарів, не які мають достатнім попитом.


 1. Концепції управління маркетингом.

Управління маркетингом - це аналіз, планування, втілення у життя контроль над проведенням заходів, розрахованих встановлення, зміцнення та підтримка вигідних обмінів з цільовими покупцями для досягнення цілей організації.

Управління маркетингом може здійснюватися з позицій п'яти різних підходів до:

 1. концепція вдосконалення виробництва;

 2. концепція вдосконалення товару;

 3. концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

 4. концепція маркетингу;

 5. концепція социально-этичного маркетингу.

Концепцію удосконалення виробництва стверджує, що споживачі будуть прихильні товарів, які поширені і доступні для за ціною, та компанія має зосередити свої зусилля на вдосконаленні виробництва та підвищення ефективності системи розподілу.

Застосування концепції вдосконалення виробництва підходити в 2-х ситуаціях. Перша- коли попит товару перевищує пропозицію. Друга - коли собівартість товару занадто висока, і її треба знизити, навіщо потрібно підвищення продуктивності.

Концепцію удосконалення товару- стверджує, що споживачі будуть прихильно ставитися товарів, який пропонує найвищу якість, кращі эксплутационные характеристики й властивості, отже - компанія має зосередити свої зусилля постійному вдосконаленні товару. Проте, негативним моментом даної концепції і те, що споживачі насправді задовольняють не потреба у конкретному товарі, а свої потреби1, які можна задоволені товарами іншого роду.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що споживачі ні купувати товари компанії, у достатній кількості, якщо компанія не зробить достатніх зусиль у сфері збуту і стимулювання. Сфера застосування згаданої концепції - просування ринку товарів з так званого пасивного попиту ( страховки, енциклопедичні словники .... ).

Концепція маркетингу - стверджує, що запорукою досягнення мети організації є визначення потреб та потреб цільових та забезпечення бажаної задоволеності більш і продуктивнішим, ніж в конкурентів способами. Орієнтація у цій концепції йде потреби й потреби клієнтів.

Концепція социально-этичного маркетингу стверджує, що завданням компанії є з'ясування потреб, потреб та інтересів цільових та забезпечення бажаної задоволеності ефективнішими, які продуктивнішими способами з одночасним зміцненням добробуту споживача й суспільства загалом. Ця концепція намагається владнати суперечності між задоволенням справжніх потреб клієнтів - і їх тривалим благополуччям.


Розділ № 2.

 1. Опис фірми ( минула діяльність, вид діяльності, опис продуктів і/або видів послуг, включаючи їх чи призначення, організаційну структуру ).

ФПГ "Восточно-Сибирская група" створена на добровільних засадах відповідно до основними положеннями указу президента Російської Федерації "Про створення фінансово-промислових груп у Російської Федерації" від 5 грудня 1993 р. № 2096.

Целями об'єднання матеріальних й фінансових ресурсів підприємств і закупівельних організацій Восточно-Сибирского регіону на групи є:

- створення нові й зміцнення сформованих технологічних і добросусідських відносин із виробництва конкурентоспроможної продукції;

- залучення інвестицій задля забезпечення структурної перебудови виробництва, у напрямах, пріоритетних для економіки Росії у цілому і Восточно-Сибирского регіону;

- підвищення експортного потенціалу промышлености, нарощування обсягів необхідної народному господарству продукції (робіт, послуг) й забезпечення цій основі зростання соціально-економічної ефективності виробництва.

Ідея створення Восточно-Сибирской ФПГ полягає в результатах аналізу економічної ситуації регіоні загалом, на підприємствах-учасниках групи, стану ринків відповідних видів продукції. Зокрема, на актуальність формування ФПГ вказують такі обставини:

 1. За наявності потужних гідроенергетичних, мінеральних, лісових ресурсів регіону наукова та виробнича база відповідних підприємств над повною мірою забезпечує належне якість переробки і екологічну безпеку. Концентрація матеріальних й фінансових ресурсів підприємств-учасників групи, дозволить істотно підвищити експортний потенціал регіону, передусім, за виробництвом продукції нафтохімії.

 2.  Споживчий ринок вітчизняної продукції регіону наштовхується на потужний тиск зарубіжних товаровиробників за скорочення машинобудівних потужностей та потужностей з товарів народного споживання підприємств-учасників групи. У той самий час наявний промисловий потенціал регіону, під час переходу від розрізнених дій до чітко скоординованим програмам маркетингу, інвестування, освоєння, виробництва та реалізації нових виробів, здатний забезпечити імпортозаміщення із низки напрямів діяльності.

Учасниками групи створено ВАТ "Центральна компанія Восточно-Сибирской фінансово-промислової групи" як центральної (головний) компанії ФПГ, які забезпечують представництво її інтересів.

Формування Восточно-Сибирской ФПГ відбувалося за урахуванням таких засадничих принципів:

 1. Здивувалися необхідності реалізації програмно-цільового підходу, який передбачає попередню опрацювання ринкових "ніш" групи, загальних цільових завдань і заходів із їх досягненню з допомогою ресурсного, наукового і промислового потенціалу учасників ФПГ.

 2.  Обеспечения потужну концентрацію наукового і виробничого потенціалу до групи, досить великих її розмірів (капіталів), адекватних складним; і масштабним завданням утримання і позицій на фінансових, і навіть товарних внутрішніх та зовнішніх ринках.

 3.  Подбора підприємств із урахуванням реалізації вимог антимонопольного законодавства, коли об'єднання юридичних, хоч і котрі посідають вагомі позиції на товарних ринках, не ускладнює конкуренцію серед товаровиробників.

 4.  Широкій диверсифікації діяльності, яка поєднувала як ресурсозабезпечення, і виробництва сфер високих технологій й чіткою орієнтації на споживчий ринок. Такий їхній підхід дозволяє забезпечувати рішення як стратегічних, і тактичних (оперативних) завдань ФПГ за дотримання загальної досить високу прибутковість функціонування.

 5.  Глибокої організаційно-технологічної кооперації у підприємств ФПГ як у вертикалі (у межах реалізації однієї цільової програми) і за горизонталлю (участь одночасно у ряді цільових програм).

 6.  Дифференцированного підходу до розв'язання довгострокових, середньострокових та проведення короткострокових інвестиційних завдань діяльності ФПГ, обов'язковості розробки бізнес-планів в кожному проекту, включаемому у загальну інвестиційну програму групи.

 7.  Обеспечения міжрегіонального характеру діяльності ФПГ, який передбачає її орієнтацію одночасно на сукупність регіональних внутрішніх та зарубіжних ринків (кілька великих областей Російської Федерації, країни Південно-Східної Азії вже).

 8.  Досягнення високу керованість групою з допомогою добору сукупності підприємств і закупівельних організацій з урахуванням сформованих (не втратили актуальності і найперспективніших) добросусідських відносин, чинника територіальної близькості й можливості реального сприяння діяльності як із боку федеральних, а й місцевих органів управління.

За підсумками реалізації даних положень практично, Восточно-Сибирская ФПГ об'єднала 27 підприємств і закупівельних організацій, забезпечили консолідацію капіталу (статутний фонд головне підприємство) у вигляді 91,8 млрд. крб., і навіть загальну чисельність зайнятих більш 111 тис. людина.

Цільова кооперація підприємств-учасників у межах Восточно-Сибирской ФПГвключает такі программно-функциональные блоки (комплекси):

- паливно-енергетичний (орієнтовано програмні мети розробки нових родовищ нафти, газу, енергетичного забезпечення функціонування регіонів Східного Сибіру);

- хімічний (реалізація програми створення і виробництва нових видів хімічної продукції і на лікарських засобів);

- машинобудівний (реалізація програми створення інформаційних технологій, сучасних засобів зв'язку, спеціального машинобудування);

- социально-производственный (реалізація програми виробництва, яка орієнтована споживчий ринок);

- научно-внедренческий (реалізація програми научно-инновационного забезпечення виробничої діяльності учасників ФПГ);

- торговий (реалізація програми розвитку оптової і роздрібної торгівлі);

- финансово-обеспечивающий (фінансове і организационно-управленческое забезпечення реалізації програмних завдань діяльності ФПГ).

Підбір

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація