Реферати українською » Маркетинг » Класифікація маркетингу


Реферат Класифікація маркетингу

Тема №4

Класифікація маркетингу


Основні види маркетингу за пріоритетністю завдань:

1. Диференційований маркетинг – виступ у кількох сегментах ринку із розробкою окремого пропозиції кожного з них.

Так, корпорація «Дженерал Моторс» прагне випускати автомобілі «для будь-яких гаманців, будь-яких цілей, будь-яких осіб». Пропонуючи різноманітні товари, вона сподівається досягти зростання збуту та більш глибокого проникнення кожен з освоюваних нею сегментів ринку. Вона розраховує, завдяки зміцненню позиції з кількох сегментах ринку вона зможе ідентифікувати у свідомості споживача фірму з цією товарної категорією. Понад те, вона розраховує до зростання повторних покупок, оскільки товар саме товар фірми відповідає бажанням споживачів, а чи не навпаки.

До практики диференційованого маркетингу вдається дедалі більше фірм.

2. Недифференцированный маркетинг – звернення до всього ринку відразу з однією і тим самим пропозицією на противагу зосередженню зусиль однією сегменті.

І тут фірма концентрує зусилля не так на тому, чим відрізняються один від друга потреби клієнтів, але в тому, що у цих потреби загального. Вона розробляє товар і маркетингову програму, які здадуться привабливими можливо більшій кількості покупців. Вона потрібно було на методи масового і розподілу і масової реклами. Вона хоче надати товару образ перевазі свідомості нашого народу.

Як приклад недиференційованого маркетингу можна навести дії фірми «Херши», котра ще кілька років тому вони запропонувала одну марку шоколаду для всіх.

Фірма, прибегающая до недиференційованому маркетингу, зазвичай створює товар, розрахований найбільші сегменти ринку.

3. Концентрированный маркетинг – концентрація маркетингових зусиль великий частці однієї чи кількох субрынков на противагу зосередженню їх у невеличкий частці великого ринку.

Можна навести кілька прикладів такого концентрованого маркетингу. Фірма «Фольксваген» зосередила свої зусилля над ринком малолітражних автомобілів, фірма «Хьюлет Паккард» – над ринком дорогих калькуляторів, а видавець цієї книжки, фірма «Річард Д Ірвін», – над ринком підручників з економіки й підприємницької діяльності. Завдяки концентрованому маркетингу фірма матиме міцну ринкову позицію у обслуговуваних сегментах, оскільки він краще за інших знає потреби цих сегментів й послуговується певної репутацією. Понад те, внаслідок спеціалізації виробництва, і розподілу і заходів зі стимулювання збуту фірма домагається економії у багатьох сферах своєї діяльності.

4. Товарно-ориентированный маркетинг – маркетинг, орієнтований продукт (виріб чи послугу).

Якщо ваша підприємство випустило прекрасний продукт чи може надати споживачам чудовий за якістю вид послуг, можна вважати роботу зробленою лише наполовину, але з більше. Впровадження нововведення ринку вважатимуться завершеним в тому разі, якщо хтось інший, поза вашого підприємства, високо оцінить зроблене вами, вважатиме виготовлений товар чи послугу цінної та значимої на свої потреб. Таке ставлення до вашій роботі може проявитися в тому, що це хтось купить виріб вашої фірми. Купити ж можна лише те, що, по крайнього заходу, знаєш; у яких знаєшся; чиї чесноти тобі відомі; що знаєш, як і застосуванням або використовувати; чого ти одержиш задоволення, зможеш віддячити себе.

Чим новіший, технічно досконаліший від ваше дітище, що більше нововведення, закладений у ньому, тим більшого ризику піддається ваше підприємство, реалізуючи свій виріб, просуваючи його за ринку. Випуск принципово нового вироби, котра має близьких аналогів, потребує уважного й принципово нового підходи до маркетингу.

Завжди потрібно дотримуватись правила: завжди продукт повинен потрапити туди, де споживач його всього чекає і тому швидше за все купить.

Маркетинг, орієнтований продукт

(сьогодні як адресований деяких товарів

невиробничого призначення).


5. Потребительно-ориентированный маркетинг – маркетинг, орієнтований споживача.

Сьогодні ви повинні завжди знати запити, й сподівання споживачів тільки з «перших рук», зустрічаючись обличчям до обличчя з вашими клієнтами, кожен із яких – неповторна особистість, з власними, тільки йому властивими рисами характеру, темпераментом, смаками, звичками тощо. Коли йдеться про маркетинг, вивчення потреб і запитів споживачів, ми маємо справу про те, що ні піддається виміру чи оцінці традиційними, всім відомими способами.

Якщо дотримуватися маркетингу, орієнтованого на споживача, годі було занадто піклуватися про обов'язкове одержання укладання технічної експертизи про те, що треба й зайве виробляти, чого потребують люди.

Споживачі була дуже схильні оцінювати чесноти та вади виробів по будь-яким нормативних документів.

Маркетинг, орієнтований споживача

(сьогодні як адресований деяких товарів споживчого призначення).


6. Інтегрований маркетинг – маркетинг, орієнтований і продукт, і споживача одночасно, на всемірне зниження ризику підприємствам.

Сьогодні у майбутньому над ринком дедалі більш і більше процвітати ті фірми, котрим споживач став першопричиною бізнесу.

Орієнтири теперішнього бізнесу перебувають між пошуком причинно-наслідкових зв'язків й умінням бачити розмаїття взаємодіючих тут, часто різноспрямованих чинників. Споживач повинен одержувати продукцію задоволення, навіть свих потреб, що він ще встиг повною мірою усвідомити. У цьому вся сутність концепції інтегрованого маркетингу.

Групи маркетингу залежно від широту охоплення ринку.

Масовий маркетинг – масове виробництво, масове поширення та масове стимулювання збуту однієї й тієї ж товару всім покупців.

Масовий маркетинг орієнтовано продаж максимальної кількості однотипного товару за ціною. Головна мета масового маркетингу – максимальний збут. Масовий маркетинг створює у споживача певний спосіб фірми-виробника, що з ролі товару сприяє наступному просуванню нових товарів.

Так надходить, наприклад, відома автомобільна фірма «Мерседес», яка зберігає певні постійні елементи обличкування і дизайну автомобіля і товарний знак у вигляді трехконечной зірки в кільці.

Критерії сегментації. Ринкові ніші.

Сегмент ринку – це група споживачів, які мають однією або кількома загальними стійкими ознаками, визначальними поведінка споживачів над ринком.

Критерій – спосіб оцінки обгрунтованості вибору тієї чи іншої сегмента ринку вашого підприємства у ролі цільового. Найпоширенішими критеріями виділення цільового сегмента є такі:

1.   Розміри (ёмкость) сегмента.

Ёмкость сегмента ринку може бути оцінена з допомогою різних показників: загальної кількості виробів, реалізованих за певний період; загального обсягу продажу за будь-якої період (рік) чи весь життєвий цикл продукту; загальної кількості потенційних споживачів тощо. Як цільового продукту може бути обраний сегмент ринку з найвищими кількісними параметрами.

2.   Доступність сегмента підприємствам.

Ступінь доступності сегмента ринку характеризується можливістю підприємства чи фірми отримати у своє розпорядження канали і розподілу і збуту, благоприятностью умов транспортування виробів споживачам, і навіть складування і збереження виробів цьому сегменті ринку.

3.   Перспективність сегмента.

Для підприємства важливо, щоб обраний сегмент ринку був справді значну частину ринку збуту і він стійким, тобто. продовжував залишатися таким майбутньому. Цільовим може лише зростаючий елемент ринку.

4.   Прибутковість чи рентабельність сегмента.

На базі даного критерію визначається, наскільки рентабельней буде робота підприємства чи фірми даний сегмент ринку. Усе залежатиме від специфіки компанії, і її стратегічних установок. Цільовим буде сегмент з найкращими фінансовими показниками, набір яких визначається керівництвом підприємства чи фірми.

5.   Сумісність сегмента з ринком основних від конкурентів і захищеність сегмента від конкуренції.

З використанням цього критерію керівництво підприємством чи фірми повинно отримати запитання: Наскільки основні конкуренти готові поступитися частина обраного сегмента ринку? Наскільки просування тут продукту торкнеться свої інтереси? Які сильні й слабкі боку конкурентів? Чим слабше конкуренція, тим паче бажаний даний сегмент ринку на ролі цільового.

6.   Ефективність роботи з обраному сегменті ринку.

Під цим критерієм розуміються, передусім, перевірка того що в вашого підприємства належного опеньки роботи з обраному сегменті ринку, оцінка того, наскільки інженерний, конструкторський, виробничий і збутової персонал готовий доробляти виріб відповідно до потребами і запитами цієї групи споживачів й рухати продукт у цьому сегменті, наскільки він готовий до конкурентної боротьби.

7.   Відповідність обраного сегмента місії і цілям компанії.

Дуже важливо було, щоб робота на обраному сегменті ринку відповідала стратегічним цілям й ключове компетентності підприємства чи фірми. При виборі цільового сегмента ринку доведеться зіставити його характеристики зі стратегічними установками компанії, її головна мета (місією) над ринком.

Ніша ринку.

Ніша ринку (від латинського «nidus» – гніздо) – є обмежені в масштабах вид бізнесу чи сферу господарську діяльність з різко окресленим колом споживачів.

Види ніш ринку:

Ніші ринку може бути результатом:

Схожі реферати:

Навігація