Реферати українською » Маркетинг » Комунікативна політика фірми


Реферат Комунікативна політика фірми

 

Реферат

43 стор.; 1 табл.; 3 рис.; 2 прил.;17 джерел

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ МОТИВИ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ МОТИВИ, КАНАЛЫ ОСОБИСТОЇ КОММУНИКАЦИИ, КАНАЛЫ НЕЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ, МАРКЕТИНГ

Тема роботи: "Коммуникационная політика фірми (з прикладу фірми "Trade Master").

Об'єктом написання даної курсової роботи є підставою фірма “Trade Master”, яка веде свою господарську діяльність території Краснодарського краю та 1992 року й займається продажем побутової техніки від, калькуляторів, відео- і аудіоапаратури, канцелярських товарів, копіювальної техніки і комп'ютерів.

Мета роботи: розглянути теоретичні аспекти просування товарів, проаналізувати проведених заходів на базовому підприємстві. Розробити пропозиції з поліпшення просування товарів на фірмі “Trade Master”.

Ефективність запропонованих заходів становитиме 1 карбованець з кожного вкладеного рубля.

 


Зміст

 

Запровадження

5

1

Теоретичні основи комунікації: сутність, елементи і форми

7

1.1 Елементи комунікації 8
1.2 Форми комунікації 12
1.2.1 Реклама 12
1.2.2 Стимулювання збуту 15
1.2.3 Фундаментальна обізнаність із громадськістю 17
1.2.4 Особиста продаж 19

2

Организационно-экономическая характеристика діяльності підприємства

22

2.1 Загальна характеристика підприємства 22
2.2 Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства 27
2.3 Аналіз діяльності фірми 27

3

Аналіз комунікаційної політики фірми

29

3.1 Аналіз цільової аудиторії 29
3.2 Аналіз вибору звернення 30
3.3 Аналіз каналів комунікації 32

4

Пропозиції і з удосконалення комунікаційної політики підприємства

37

4.1 Опис загальних пропозицій 37
4.2 Оцінка економічного ефекту запропонованих заходів 39

 

Укладання

41

 

Список використаних джерел

43

 

Додатка

45


Запровадження

Нині Росія має важкий етап початку ринкових відносин. Впродовж минулих років реформ Росія тільки поліпшила свого економічного і політичного становища, але й ще продовжує занурюватись у економічну кризу. Такий стан багато в чому склалося завдяки не продуманим діям уряду Росії. Проте свою негативну роль зіграла свою роль спадщина командно-адміністративної системи.

 У планової економіки був відсутній аналіз попиту й пропозиції, і навіть фактично був оцінки якості продукції. Дані поняття зводились до того, щоб забезпечити виробництво запланованого обсягу продукції затвердженої номенклатурі і із наперед заданими в проектному завданні технічно-економічними характеристиками. З іншого боку, роки існування планової економіки в керівників підприємств вкоренилося уявлення у тому, що головне - зробити, а покупець завжди знайдеться. Це спричинило з того що радянські підприємства роками виробляли не затребувану населенням продукцію.

Проголошення початку ринку істотно не вплинув цю ситуацію, а лише призвела до того, що російські товари, неконкурентоспроможні як за ціною, і за якістю, поступилися місцем російському ринку привабливішою і якісним іноземним товарам. Внаслідок цього стало закриття вітчизняних підприємств, персонал яких втратив робочих місць і доходу. Усе це призвело до збільшення економічної кризи і значного посилення соціальної напруги країни.

Сьогодні очевидно, що з виходу з кризи потрібне підвищення ефективності функціонування кожного підприємства, що фактично вимагає вивчення потреб потребам ринку, підвищення якості своєї продукції і стимулювання збуту, тобто не залучаючи маркетингу.

У країнах із розвиненими ринковими відносинами, де конкуренція змушує виробників шукати шляхи до отримання конкурентної переваги, застосування комплексу маркетингових заходів почала нормою. Маркетинг підвищує обгрунтованість прийнятих рішень щодо різним питанням виробничої, фінансової та збутової діяльності. Це знаходить свій відбиток у раціоналізації процесу товароруху, вдосконаленні практики обліку, і прогнозування ринкової ситуації.

Що стосується Росії, то тут маркетинг застосовується у основному для новостворених підприємствах. Проте у зв'язку великими витратами проведення маркетингових досліджень, фірми часто зрікаються застосування відновлення всього комплексу маркетингових заходів, а вибирають окремі його інструменти, найбільш дієві з погляду фірми.

Зазвичай новостворена фірма вживає заходів із формування та стимулюванню попиту вироблений нею товар із збільшення продажів, підвищення їхньої ефективності і прибутковості підприємницької діяльності. Саме цих цілей покликана відповідати комунікативна політика фірми, основні інструменти, і форми якій будуть описані у даної курсової роботі.

Об'єктом написання курсової роботи є підставою ЗАТ “Trade Master”.


1. Теоретичні основи комунікації: сутність, елементи і форми

Сучасний ринок потребує значно більшого, ніж просто створення хорошого товару, призначення нього привабливою ціни, і забезпечення її доступності для цільових споживачів. Фірма має здійснювати комунікацію відносини із своїми замовниками, що включає у собі рекламу, кошти стимулювання збуту, сервісну політику, особисті продажу, що у ярмарках і виставках, роботу з засобами масової інформації та таке інше.

Сучасна фірма управляє складної системою корпоративних комунікацій. Сама вона підтримує комунікації відносини із своїми посередниками, споживачами і різними контактними аудиторіями. Її посередники підтримують комунікації відносини із своїми споживачами і різними контактними аудиторіями. Споживачі займаються усній комунікацією як поголоски і чуток, спілкування друг з одним та інші контактними аудиторіями. Одночасно кожна група підтримує зворотний комунікативну зв'язок із всіма іншими.

Щоб якось забезпечити дійову комунікацію, фірми наймають рекламні агентства до створення ефективних оголошень, фахівців із стимулюванню збуту і розробити заохочувальних програм, тож фахівців із організації суспільної думки на формування образу організації. Фірми вчать свій торговий персонал бути привітною і інформованим. Більшість фірм питання у цьому, займатися комунікацією чи ні, суть у тому, як і як саме витрачати у цій сфері.

1.1  Елементи комунікативної системи

Малюнок 1.1 - Основи комунікації


Основи теорії комунікації виражені відомої формулою американського політолога Лассвела:

 З багатьох якостей комунікатора особливу увагу зазвичай приділяють переконливості, ясності намірів, симпатичности і стилю комунікації. Переконливість комунікатора залежить у тому числі від розуміння їм предмета, з його авторитету і відчуття впевненості. Якщо комунікатор дістає якусь особисту зиск із зміни думки тих, з ким вона контактує, та її наміри видно, це значно ускладнить його завдання. Люди симпатичні, відмінні дружелюбністю, сердечністю, приємним виглядом, здатні, зазвичай сильніше проводити інших. У результаті стилю викладу виявили, що значимі для успіху комунікації швидкість і стиль промови. Динамічний, впевнений стиль виробляє більше дію, ніж стиль пасивний і млявий.

Звернення.

Звернення має привернути увагу, утримати інтерес, розбудити бажання спонукати до здійснення дії. Насправді лише окремі оголошення змушують споживача проробити все це шлях, але модель підказує, якими бажаними якостями повинна мати реклама.

Під час створення звернення слід звернути увагу до такі питання:

1. Зміст звернення. Фірмі необхідно продумати притягальний мотив чи тему, які викличуть бажану реакцію. Існує три типу мотивів:

Схожі реферати:

Навігація