Реферати українською » Маркетинг » Комплексне дослідження ринку стільникового зв'язку з прикладу


Реферат Комплексне дослідження ринку стільникового зв'язку з прикладу

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження 2

Реферат 3

1 Комплексне дослідження ринку на системі

маркетингу.

1.1 Система маркетингових досліджень 4

1.2 Планування і організація збору

інформації 9

2 Маркетинговое дослідження ринку стільникового

зв'язку з прикладу ВАТ «Краснодарская Стільникова

Зв'язок»

2.1 сотовая связь – запровадження 13

2.2 Маркетинг послуги стільникового зв'язку 16

2.3 Маркетингові дослідження ринку стільникового

зв'язку у пошуку потенційних клієнтів

і вивчення побажань 19

3 Аналіз, висновків та пропозицій 31

Укладання                                                                                     

Додатка                                                                          

Список використаних джерел                                   


Реферат

Тема моєї роботи «Маркетингові дослідження ринку стільникового зв'язку з прикладу ВАТ «Краснодарская сотовая связь».

Об'єкт дослідження – товарні ринки стільникового устаткування й послуг стільникового зв'язку.

Діяльність сторінок, 9 таблиць, 22 використаних джерела, 5 додатків.

Мета – показати необхідність, і більшої ефективності маркетингових досліджень.

Изложены засоби одержання максимально повної інформації про запропонованому ринку й потім визначення основних дій зі планування своїх методів ринку.

Основні поняття - стільниковий зв'язок, автоматичний роумінг, вихідний дзвінок, вхідний дзвінок, трафік, абонент.

Розглянуто і проаналізовані численні анкети і опитування постійних та кроки потенційних клієнтів, і навіть результати проведених досліджень фахівцями маркетингової служби.


Запровадження

Сучасна економіка характерна взаємодією з трьох основних її суб'єктів: виробника, споживача і держави. Кожен з цих учасників господарських процесів має конкретну мету, відповідно до які й будує своєї діяльності. У разі ринкового господарства на шляху успішної роботи його суб'єктів особливе значення мають глибокі знання ринку України і здатність вміло застосовувати сучасні інструменти на яка складається у ньому ситуацію. Сукупність подібних інструментів, і лежить в основі маркетингу.

Сердцевина маркетингу – орієнтація бізнесу чинити успішний рішення ринкових завдань. Кредо маркетингу: робити тільки що може бути продано над ринком, те, що дозволить задовольнити запити споживачів. Покупець має отримувати усе, що він повинен, у властивому обсязі, потрібного якості, у властивому місці й у потрібний момент.

Методи маркетингу – органічний елемент економічної культури, цивілізованого підприємництва. Комплекс маркетингу включає у собі систему організації збуту і рівнем послуг, вдосконалення відносин із покупцями, активний вплив на попит ринку загалом, і навіть інструменти конкурентної боротьби.

Ключовими елементами маркетингу є: дослідження ринків збуту, вивчення діяльності підприємства, розробка й практична реалізація маркетингової політики. Кінцевою метою – максимилизация прибутку, стійке зростання доходів фірми, задоволення потреб суспільства.

Маркетинг – одне із основних видів діяльності учасників ринку. Ділового успіху домогтися, а то й знати до тонкощів стан і ринку, його найважливіших сегментів, потреби і запити споживачів на рамках цільового ринку. Потрібно створити товар із "потрібними споживчими властивостями; у вигляді оптимальної ціни донести її до споживача ідею цінності товару; знайти умілих посередників, щоб товар виявився широкодоступным і добре представлених публіці, рекламувати товар в такий спосіб, щоб споживачі про неї знали максимум і захотіли його купувати.

Управління маркетингом включає аналіз, планування, втілення у життя наміченого контроль над проведенням заходів, розрахованих встановлення, зміцнення та підтримка системи відносин із покупцями задля досягнення взаємної вигоди. Ефективність успіхів у значною мірою залежить від забезпечення правильного співвідношень між самим товаром, ціною, заходами щодо його поступу та розміщення над ринком і обсягом потенційного попиту.


1 Комплексне дослідження ринку на системі маркетингу

1.1 Система маркетингових досліджень

Комплексне дослідження товарних ринків є одним із головних функцій маркетингу. Це – основа маркетингової стратегії.

Товарний ринок – категорія маркетингу, яка позначає область економічних відносин між виробниками (продавцями) і споживачами (покупцями) продукції.

Лише на самій ринку якщо її продавати продукція отримує об'єктивна оцінка із боку покупців.

Є різноманітні класифікації товарних ринків. Розрізняють місцевий (регіональні), національний (окремо взятому країни) і світова ринки.

З іншого боку, розрізняють ринки вільні, де функції держави гранично обмежені, або відсутні зовсім; діяльність яких жорстко регламентується органами державної законодавчої і виконавчої влади.

Метою дослідження ринку є отримання інформації про стан, кон'юнктурі і динаміці ринку. Інформація дозволяє, після його аналізу та обробки здобути доволі цінні відомості про особливості потреб окремих груп споживачів, діяльності конкурентів, рівні цін, політиці місцевої влади із регулювання ринків.

У ринково розвинених країн люди звикли до того, що можуть привернути до вулиці, й поставити у тому, чи їм той чи інший товар, який взуття вони перевагу, які телевізійні канали частіше дивляться тощо. Відомості про смаки споживачів дозволяють фірмі мати неоціненне перевагу проти конкурентами над ринком.

Нині дослідження ринку, як частину маркетингової діяльності, стало повноправною професією і серйозним бізнесом.

Дослідження ринків ввозяться з трьох основних напрямах:

· Потенційні покупці;

· Покупці, котрі вчинили купівлю;

· Роздрібна торгівля.

Потенційний попит продукції грунтується на вибірковому методі досліджень, і передбачає дві основні умови. По-перше, мають на увазі переважна більшість опитуваних у відповідях даватимуть об'єктивну інформацію, в у максимальному ступені відповідну їх уявленням про те чи інших товарах чи послугах. По-друге, передбачається, що опрашиваемая група досить точно представляє потреби ринку загалом.

Задля реалізації вибіркового методу можна використовувати такі способи:

· Вероятности

· Випадки

· Квотирования

Поруч із дослідженням потенційного попиту проводяться дослідження споживачів, вже які вчинили купівлю. У цьому можна використовувати дві основні варіанта дій. У першому випадку на добровільних засадах визначаються покупці, які, належачи до представників обследуемой групи споживачів, зобов'язуються вести суворий облік за визначеною формі тих товарів, що вони набувають. Отримана інформація зіставляється із характеристиками покупців (вік, підлогу, соціальна група та інших.)

Натомість, соціальне дослідження передбачає збирати інформацію у період часу й, зазвичай, по окремому товару.

Третій напрям досліджень ринку націлене визначення обороту товарів у магазинах роздрібної мережі. Перевіряльники враховують кількість різних товарів, асортимент яких представлено магазині, визначають обсяг проданої продукції певний період. Отримана інформація показує динаміку продажу та дозволяє виробникам продукції коригувати виробничу програму, а магазину вирішувати проблему складських запасів.

Процедура досліджень ринків передбачає послідовне здійснення з трьох основних етапів:

· Попереднє дослідження і відбір ринків

· Детальний дослідження відібраних ринків

· Визначення цільового ринку

Основне завдання першим етапом є отримання наскільки можна найбільш достовірною інформацією про ємності ринку, тобто. можливостях ринку з реалізації будь-якої продукції певний період. Результатом попереднього етапу дослідження ринків є отримання інформації про те ринках, де є найбільші потенційні шанси збуту.

Маркетологи, проводять таких досліджень, мають керуватися визначеними критеріями, що дозволяє реально оцінити чесноти та вади тієї чи іншої ринку.

Прикладами таких критеріїв є:

§ платоспроможність потенційних покупців

§ досліджуються періодичні і спеціальні видання оп цієї проблеми

§ сформований рівень ціни аналогічну продукцію, їх динаміка, діапазон сезонних коливань

§ усталені ринку методи реалізації продукції

§ необхідність додаткових на неї у зв'язку з можливої територіальної потенційного ринку від підприємства – постачальника продукції

§ чинник часу, чи тривалість освоєння ринку в із повною відсутністю необхідної інфраструктури на потенційному ринкові

§ необхідність розв'язання організаційних питань (ліцензування, сертифікації продукції)

§ популярність на потенційному ринкові виробника продукції

§ необхідність доопрацювання продукції з огляду на специфіку потенційного ринку (низька середньорічна температура, підвищена вологість, розширений асортимент тощо.)

Другий етап дослідження ринків повинен істотно звузити спектр потенційних ринків. Результатом роботи з другому етапі може бути висновок про потенційному для фірми ринку.

Третій і завершальний етап проведених досліджень – вибір цільового ринку. Цільовий ринок – якась сукупність потенційних споживачів. Особливістю їх і те, що вони мають досить схожими потребами у намірі придбати той чи інший продукцію. Існують три основних, стали класичними, методу визначення цільового ринку:

§ масовий маркетинг

§ сегментація ринку

§ множинна сегментація

У разі, коли над ринком є значну кількість споживачів, потреби яких збігаються, рекомендується віддавати перевагу масовому маркетингу.

Другим методом визначення цільового ринку є його сегментація. Основою методу є диференціація потенційних споживачів деякі групи відповідно до різним попитом на або ту продукцію. Сегментация ринку пов'язані з виявленням специфічної групи споживачів (сегмента ринку). Сегмент ринку характеризується, насамперед тим, що він вузьке, немасштабен. Выбираемый сегмент ринку покликаний вистачити представницьким і досить перспективним. Реалізація продукції – не самоціль фірми. Ефективність – основним критерієм сфери виробництва та звернення товарів та послуг. Потенційна можливість вибору неправильного сегмента містить у собі реальну загрозу фінансових та інших втрат для фірми. Робота на єдиному сегменті ринку ставить фірми підвищений ризик. Це з нестійкістю покупательских запитів щодо певної продукції, особливо у розвиненому ринку. Достоинство сегментації ринку на тому, що споживачі, формують сегмент, може бути саме тими, які опинилися «неохопленими» масовим маркетингом. З іншого боку сегментація створює сприятливу змога фірми при щодо невисоких витратах освоєння цільового ринку мати рентабельну реалізацію продукції.

Третій метод визначення цільового ринку – множинна сегментація. Хоча це й масовий маркетинг, вона характеризується масштабністю діяльності, оскільки залучення у процес «купівлі-продажу» кількох сегментів ринку свідчить певні виробничо-збутових можливостях компанії. Паралельна роботу з кількома сегментами ринку може реально знизити загрозу погіршення результирующих показників роботи фірми у зв'язку з появою у одному з сегментів потужного динамічного чи зміною покупательских смаків.

Є низка лимитирующих показників, знання яких допомагає уникати непотрібних помилок щодо цільового ринку:

§ недоцільність диференціації ринку на невеликі сегменти

§ спроби розпочинати конкурентну боротьбу коїться з іншими фірмами у багатьох, істотно різняться сегментах

§ прагнення зберегти свої позиції сокращающемся сегменті

§ недостатній облік ефективності обробки цільового ринку.

1.2 Планування і організація збору інформації

Планування і організація збору первинної інформації з праву вважають найбільш трудомістким етапом процесу проведення маркетингового дослідження, послідовність основних процедур якого представлена на схемою


Процедура складання плану вибірки включає послідовне рішення трьох наступних завдань:

1. Визначення об'єкта дослідження.

2. Визначення структури вибірки.

3. Визначення обсягу вибірки.

Чітке визначення об'єкта дослідження – необхідна умова успішного його проведення. Залежно від повноти інформації, яку має дослідник першою етап дослідження, визначення об'єкта дослідження може бути здійснене з різноманітною ступенем конкретизації. На наступний етап дослідження (відбір джерел, збирання та аналіз вторинної маркетингової інформації) визначення об'єкта дослідження то, можливо уточнено. Проте зовсім який завжди повнота і достовірність інформації, яку має дослідник на зазначених вище етапах дослідження, дозволяє йому досить чітко визначити об'єкт дослідження. Тому нерідко третій, етап дослідження (планування і організація збору первинної інформації) починається з визначення чи уточнення об'єкта дослідження.

Зазвичай, об'єкт маркетингового дослідження є сукупність об'єктів спостереження, як яких можуть виступати споживачі, співробітники компанії, посередники тощо. Якщо це група малочисельна, то цілком реальне проведення суцільного дослідження всієї сукупності.

Великі і розкидані сукупності часто вивчаються з допомогою вибірки, під якої розуміється частина сукупності, покликана уособлювати сукупність загалом.

Розрізняють два підходи до структурі вибірки – вероятностный і детермінований.

Вероятностная вибірка більш точна, дозволяє досліднику оцінити рівень достовірності зібраних їм даних, хоча вона складніша і трохи дорожчий, ніж детермінована.

Детерминированный підхід до структури вибірки передбачає, що вибір елементів сукупності виробляється методами, заснованими або на міркування зручності, або на рішенні дослідника, або на контингентних групах.

Вибравши структуру вибірки, досліднику слід визначити обсяг, тобто. кількість елементів вибіркової сукупності. Обсяг вибірки визначає достовірність інформації, отриманого результаті цієї війни дослідження, і навіть необхідних проведення дослідження витрати.

Значення процедури вибору методу збору первинної інформації та гармати дослідження у тому, що наслідки цього вибору визначають як достовірність і точність підлягає збору інформації, і тривалість, і дорожнечу її збору.

Розрізняють чотири основні методи збору первинної інформації:

а) спостереження

б) експеримент

в) імітація

р) опитування.

Спостереження є метод збору інформації у вигляді фіксації функціонування досліджуваних об'єктів без встановлення дослідниками контактів із ними за відсутності контролю над чинниками, впливають з їхньої поведінка.

Експеримент є метод збору інформації щодо поведінки досліджуваних об'єктів, який передбачає встановлення дослідниками контролю над усіма чинниками, впливають на функціонування маркетингу і поведінкою досліджуваних об'єктів. Метою дослідження, проведеного з допомогою експерименту, є, зазвичай, встановлення причинно-наслідкових перетинів поміж чинниками маркетингу і поведінкою досліджуваних об'єктів.

Імітація є метод збирання цих, генерируемых ЕОМ з допомогою заздалегідь розробленої математичну модель, адекватно відтворюючою поведінка об'єкта дослідження.

Під опитуванням розуміється метод збору інформації, через встановлення контактів із об'єктами дослідження. Як гармати дослідження методом опитування використовується анкета, що є запитальник який передбачає фіксацію відповідей.

Підготовка спостереження передбачають визначенням місць спостереження, його тривалості, заходів забезпечення скритності, докладний інструктаж спостерігачів з питань тлумачення можливих різних варіантів поведінки досліджуваних об'єктів.

Анкета є гнучким інструментом опитування, т.к. щоб одержати необхідної інформації можна використовувати питання, відмінні формою, формулюваннями, послідовністю.

У процесі безпосереднього збирання цих важливого значення набуває поточний контроль, дозволяє вносити у разі потреби оперативні поправки до організації цієї роботи.

Після закінчення збирання цих, котрий іноді у процесі надходження енергоносіїв виробляється їх систематизація і аналіз.

Систематизация первинної інформації полягає зазвичай, у класифікації варіантів відповідей, їх координування і поданні до зручною для аналізу формі (переважно у табличній).

Аналіз інформації залежить від оцінці вже систематизованої інформації, зазвичай, з допомогою статистичних методів.

Остаточні результати аналізу нерідко виступають на формі рекомендацій, що становлять засновані на оцінках зібраних даних пропозиціями щодо діях фірми у майбутньому.

Завершальним етапом дослідження є уявлення звіту про її результати, який нерідко супроводжується виступом виконавця з доповіддю перед представниками замовника.


2 Маркетинговое дослідження ринку стільникового зв'язку з прикладу ВАТ «Краснодарская сотовая связь»

2.1 сотовая связь – запровадження

Стільникова зв'язок одне з ринках галузей. З початку існування стільникових мереж у Росії (з 1991 р.) спостерігалося щорічне подвоєння числа абонентів.

Істотно впливають до зростання числа абонентів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація