Реферати українською » Маркетинг » Конкурентоспроможність товару


Реферат Конкурентоспроможність товару

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РФ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ

ФАКУЛЬТЕТ КОММЕРЦИИ

КУРСОВАЯ РОБОТА

По курсу «Товароведение й експертизу непродовольчих товарів»

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ: АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ

Выполнил: Савченка Я.Н.

                                                                                                          Гр. 42

Науковий керівник: Ипатко Л. І.

КРАСНОЯРСК 2001


ПЛАН

Запровадження 3

Більшість

§1. Поняття конкурентоспроможності товару 5

§2. Оцінка конкурентоспроможності товару 11

§3. Шляхи підвищення їх конкурентоздатності товару 20

§4. Оцінка конкурентоспроможності товару «Газета «Свіжі оголошення» 25

Укладання 29

Бібліографія 30


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Минулий криза серпня 1998 р. показав, у Росії все ще існують підприємства готові випускати якісну продукцію. Однак за тих цей час з'ясувалося й те – забезпечувати конкурентоспроможність випущених товарів потрібно тільки завдяки традиційному різниці цінується, але й рахунок інших чинників.

Метою згаданої праці та є 1) Визначення й аналіз тих чинників, з допомогою яких формується конкурентоспроможність товару, 2) Визначити, що це власне таке – конкурентоспроможність товару і трьох) Які шляху підвищення їх конкурентоздатності товарів, випущених підприємством.

Слід зазначити, що розгляду проблем забезпечення конкурентоспроможності присвячено досить багато робіт (наприклад, [1, 7, 8, 9, 12]). Ми з цій роботі розглянемо методи аналізу та управління конкурентоспроможністю товару, викладені у зазначених джерелах.


1. ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ.

Товар - головний об'єкт над ринком. Вона має вартість будівництва і потребительную вартість (чи цінність), має певним якістю, технічним рівнем і надійністю, задаваемой споживачами корисністю, показниками ефективності у виробництві та споживанні, іншими дуже важливими характеристиками. Саме товарі висвітлюються все особливості та страшної суперечності розвитку ринкових взаємин у економіці. Товар - точний індикатор економічної сили та активності виробника. Дієвість чинників, визначальних позиції виробника, перевіряються у процесі конкурентного суперництва товарів у умовах розвиненого ринкового механізму, що дозволяє виявити відмінності цього товару від товару-конкурента як у міри відповідності конкретної суспільної потреби, і за затратами їхньому задоволення. І тому товар повинен мати певної конкурентоспроможністю.

Конкурентоспроможність товару - це таке рівень її економічних, технічних і експлуатаційних параметрів, що дозволяє витримати суперництво (конкуренцію) коїться з іншими аналогічними товарами на рынке[1]. З іншого боку, конкурентоспроможність - порівняльна характеристика товару, що містить комплексну оцінку всієї сукупності виробничих, комерційних, організаційних і стабільності економічних показників щодо виявлених вимог ринку чи властивостей іншого товару.

Вона визначається сукупністю споживчих властивостей даного товару-конкурента за рівнем відповідності громадським потребам з урахуванням витрат за їх задоволення, цін, умов постачання російської та експлуатацію у процесі продуктивного і (чи) особистого споживання.

Розглянемо окремо всі складові показники конкурентоспроможності товару.

Технічні показники товару визначаються оцінкою відповідності його технічного рівня, якості й надійності сучасним вимогам, що висуваються споживачами над ринком. Ці вимоги найповніше відбивають їх громадські й потреби при досягнутому (прогнозованому) рівні соціально-економічного розвитку та науково-технічного прогресу як ми країни, і там.

Найвища вимога споживачів до технічними показниками відбито у національних героїв і міжнародні стандарти.

Під стандартизацією розуміють розробку й встановлення технічних показників (норм) для прийнятої до випуску продукції, способів її маркування, упаковки, транспортування і збереження. Документ, яким визначається (нормується) стандартизируемый предмет, називається стандартом. Він не лише технічним, а й державної документом. Стандарти містять у собі повну характеристику товару утримують технічні умови з його виготовлення, правила приймання, сортування, упаковки, маркування, транспортування і збереження. Оцінюючи якості товару передусім визначається її відповідність стандартам. Відповідність стандартам - регламентований споживчий параметр, порушення якого зводить конкурентоспроможність товару нанівець.

У кожній країні є своя система стандартизації товарів, що відповідає рівню розвитку національної економіки, науки, техніки і технології.

Разом про те в міру заглиблення інтеграції національної економіки у світову економіку й розширення зовнішньоекономічного співробітництва товаровиробників дедалі більше значення мають розвиток міжнародної стандартизація товарів хороших і досягнення відповідності національних стандартів з міжнародними вимогами якості товарів.

Міжнародні стандарти усувають обмеженість, різнорідність, суперечливість національних і правил різних країн. У цих цілях функціонує спеціально створена Міжнародна організація стандартизації (ISO – International Organization for Standardisation).

Міжнародний координаційний центр по стандартизації - постійно діючу Нарада урядових посадових осіб при Європейської Економічною Комісії ООН. Нарада розробляє рекомендації урядам країн-членів щодо стандартизації товарів, найважливіших для міжнародної торгівлі.

Якість товару - це ступінь досягнення встановленого технічного рівня під час виробництва кожної одиниці товарної продукції. Воно визначається або органолептичними методом (з допомогою органів почуттів), або лабораторними дослідженнями з допомогою приладів, апаратів, реактивів та інших технічних засобів.

Технічна конкурентоспроможність товарів - показник дуже гнучкий я динамічний. Він перманентно змінюється у відповідність до темпами науково-технічного прогресу, того що відбувається і в середині країни, і у провідних світових виробників тій чи іншій продукції.

Комерційні умови. До основним показниками, визначальним комерційні умови конкурентоспроможності товарів, ставляться:

Схожі реферати:

Навігація