Реферати українською » Маркетинг » Для міні пивоварні


Реферат Для міні пивоварні

Страница 1 из 7 | Следующая страница

ПЛАН.

Запровадження

II. Мета.

III.       Місце розташування міні-броварні

IV. Аналіз внутрішнього середовища підприємства:

1. Аналіз сильних і слабких сторін

2. Аналіз пріоритетів і - оцінка власної позиції над ринком

а. По продукції

б. По ринків

в. По споживача

            р. анкета

3. Аналіз бар'єрів для вступу ринку

IV. Аналіз довкілля:

1. Аналіз коньюктуры ринку

2. Аналіз коньюктуры галузі

.

3. Аналіз конкуренції

4. Оцінка ёмкости і частка ринку

V. Розробка програми маркетингу:

  1. Товарна політика
  1. Цінова політика
  1. Збутова політика
  1. Рекламна політика

VI. Фінансовий аналіз діяльності пивоварні.


I. ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Мета і завдання аналізу ринку

Перш, ніж починати діяти над ринком, підприємцю необхідно мати наскільки можна повне уявлення у тому, що вона відбувається. Цілковита й достовірна інформацію про ринках, у яких діє фірма (зовнішні чинники), і найбільш компанії (внутрішні чинники) є основою ефективного планування та управління. Аналіз ринку є найважливішим компонентом маркетингового підходу у компанії. До завдань дослідження входить збір, аналіз стану та обробка інформації товари, клієнтів, конкурентів і зовнішньому ринках.

Збір та обробка інформації виробляються з метою прийняття рішень у сфері стратегії маркетингу і розробки практичних кроків компанії.

На жаль, підприємці, зайняті у малих бізнесі, часто нехтують проведенням маркетингового аналізу. Іноді просто не розуміють, навіщо їм витрачати сили й засоби для цієї роботи. Звісно, власними силами маркетингові дослідження не гарантують на успіх бізнесі. Їх завдання в іншому - вони мають допомогти оцінити маркетингові можливості запропонованого продукту або ж послуги і знизити ризик прийняття неправильних рішень.

План проведення дослідження

Загальна схема проведення маркетингового дослідження складається з кількох етапів:

·           Визначення цілей маркетингового дослідження.

·           Попереднє ("зондажное") пошукове вивчення. Перед початком виконання, для уточнення завдань й отримання уявлення про досліджуваної області необхідно провести попереднє вивчення цікавій для проблеми. Тут може бути опитування фахівців і експертів з цієї області, вивчення літератури, групові дискусії.

·           Розробка загальної концепції дослідження. Основним моментом цьому етапі є вироблення припущень про те, що відбувається над ринком, перевірка їх практично, виявлення причинно-наслідкових зв'язків.

·           Детальний планування дослідження. Тут слід визначити, що повинна бути є основним джерелом інформації - вже зібраний кимось матеріал, тобто. "вторинні" дані (наприклад, статистичні дані, огляди ринку) чи то збирання нових даних, тобто. "первинні" дані (наприклад, вибіркові опитування споживачів). Переваги вторинних даних - простота доступу до інформації, відносно невисока вартість, швидкість застосування. Недоліки використання вторинних даних полягають у тому, що є підстави застарілими, неточними, неповними, їм який завжди то, можливо відомий метод збирання та опрацювання інформації.

·           Відбір джерел інформації та збір вторинних даних. Якщо є альтернатива, слід починати зі збору вторинних даних, застосовуючи їх переваги перед первинними.
Оцінка повноти і точності даних і рішення наскільки необхідні додаткові відомості, які можна отримані через первинні дані.

·           Планування збору первинних даних. Тут слід визначити, який метод збору відомостей буде застосовано - опитування, спостереження, експеримент.

·           Проведення збору первинної інформації.

·           Аналіз даних.

·           Уявлення результатів дослідження (маркетинговий звіт).

Методи збирання цих

Для отримання необхідних даних під час маркетингового дослідження використовуються такі методи:

·           опитування (телефонний, особистий, поштою) - з'ясування думок, уявлень, знань людей з різних питань

·           спостереження - вивчення обставин без на об'єкт спостереження

·           експеримент - дослідження впливу одного чинника в інший за одночасного контролі всіх інших чинників

Джерела даних, і інформації

До основним джерелам інформації з ринку та молодіжні організації бізнесу можна віднести такі:

· Статистичні органи (Росстатагентство - колишній Держкомстат, регіональні відділення статистики, Державний митний комітет)

· Кошти масової інформації (галузеві й спеціалізовані журнали, газети)

· Галузева і довідкова література

· Російські та зарубіжні галузеві і дослідницькі інститути та організації

· Внутрішня звітність досліджуваних компаній (бухгалтерські баланси, фінансові та статистичні звіти)

· Торгово-промышленные палати організації сприяння бізнесу (звіти, дослідження, адресна інформація)

· Різні державні органи (у сфері сертифікації, ліцензування, оподаткування нафтопереробки і ін.)

· Дані маркетингових досліджень, і опитувань, виконані різними інформаційними, консультаційними і рекламних агентств

· Галузеві та в спеціалізовані виставки (проспекти, каталоги компаній)

· Адресные і адресно-профильные бази даних (телефонні довідники, спеціалізовані довідники)

· Інформація компаній - у виробників і постачальників устаткування

· Aвтоматизированные банки даних, зібрані спеціалізованими компаніями (мають доступу зокрема. через Інтернет)

· Бази даних із законодавству ("Гарант", "Консультант плюс" та інших.)

· Конкретні джерела інформації, використані під час аналізу ринку виробництва і розробці стратегії маркетингу проекту Мини-пивоварни зазначені у кінці відповідних розділів.

II. МЕТА

Основна мета маркетингового дослідження:

· Ознайомлення підприємців із особливостями аналізованого виду бізнесу

· Уявлення практичних підходів до організації міні-броварні

· Збір і помилкове уявлення підприємцю практичної інформації, яка потрібна на складання власного бізнес-плану

· Навчання простим методикам складання фінансового плану і розрахунку основних показників ефективності проекту

Це маркетингове дослідження виконується для міні-броварні "Пивнушка". Планується, що продукцією пивоварні буде якісне солодове пиво, яку готують за класичною рецептурою з високоякісних вітчизняних і імпортних компонентів. Компанія має намір виробляти непастеризоване пиво з наступного збуту споживачам розлив через підприємства комунального харчування.

II. МІСЦЕ РАЗМКЩКНИЯ МИНИ-ПИВОВАРНИ

Визначення географії розміщення міні-броварні зумовлює вибір необхідного приміщення. Вибір розташування компанії, у тому випадку залежить від наступних чинників:

· від доступності та типу споживачів

· від наявності необхідних умов ведення бізнесу (приміщення, відповідні що ставляться до виробництву пива вимогам (інфраструктура, комунікації, вода, сировину, ресурси)

· від прийнятності умов оренди приміщень (орендної плати та інших.)

· oт рівня конкуренції над ринком (кількість конкурентів, широта надання послуг, вартість послуг)

· загальної ємності ринку (кількості споживачів)

· від кількості невдоволених споживачів

· та умовами "довкілля" (стосунки із владою, ставлення населення, законодавчі аспекти бізнесу)

Місце розташування міні-броварні вибрали до Підмосков'я з урахуванням наступних чинників:

· нижчих, цін на оренду виробничих приміщень (30-60$ за кв. м на місяць) й існуючих ставок комунальних платежів

· щодо великий ємністю ринку (Москва плюс обраний район Підмосков'я)

· менш гострої конкуренції по разливному пиву окремими районах Московській області у зв'язку з відсутністю виробників на місцях

· вищим якістю води, проти Москвою

· підвищеному рівню сезонного попиту свіже пиво у зв'язку з різким збільшенням кількості індивідуальних котеджів і дач окремими районах Підмосков'я

· чисельністю які живуть жителів у аналізованих районах

Через війну проведеного відбору за сукупністю перелічених вище критеріїв вибір було зроблено користь Північного Сходу Московській області. У цьому районі розташовані такі населених пунктів як Корольов, Ювілейний, Мытищи, Пушкіно, Ивантеевка, Красноармійськ.. З іншого боку, влітку у зазначеному районі є велика кількість сезонно що у дачному секторі москвичів. Загальна кількість потенційних споживачів пива може бути поцінована приблизно 300 тис. людина.

Географія розміщення міні-броварні було також обрано з урахуванням близькості до Москви, як до потенційному ринку реалізації готової продукції, що її вдасться реалізувати за місцем виробництва, у осінньо-зимовий сезон. Транспортні видатки перевезення продукції повинні прагнути бути мінімальними, тому остаточний вибір було зроблено користь Мытищ, розташованих до Москви найближче.

Для організації міні-броварні в Мытищах кілька приміщень від 100 до 300 кв. м,, орендної плати яких складає 30 - 60 USD за один кв. метрів за рік. З іншого боку, в підмосков'я діють понад сотні невеликих пивбарів, ресторанів і клубів, які пропонують відвідувачам різні види пива. З ними було проведено попередні про можливість реалізації невеликих партій продукції міні-броварні.

V.   АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОЇ СРЕДЫ ПІДПРИЄМСТВА:

1.          Аналіз сильних і слабких сторін.

Як і в будь-якого підприємства, у міні-броварні «Пивнушка» є свої сильні слабкі боку у веденні бізнесу й у становищі над ринком.

З сильних сторін можна назвати те, що

· Підприємство виробляє знайому споживачам продукцію, яка потребує сильної рекламної і PR компанії, а чи не просуває абсолютно новий товар (що пов'язані з великими ризиками не окупності товару у майбутньому). Хотів би виділити те, що ринок споживачів алкогольну продукцію у Росії склався досить чітко й немає потреби його формувати. У завдання компанії «Пивнушка» входить потреба в залученні зі своєю продукції вже сформовану аудиторія споживачів пивний продукції.

· Компанія досить точно визначила свою цільову аудиторію споживачів. І, незважаючи, те що, що у ринку достатньо конкурентів, мини-пивоварня «Пивнушка» може із нею конкурувати.

· Географічне становище виробничої бази підприємства перебуває у досить вигідному місці: на Северо-Востоке Московській області. Як зазначено вище, у період живе, прибуває дуже багато дачників, що підвищує потенційних споживачів пива: відкривається дуже багато заміських кафе, барів, ресторанів, пивных-ресторанов.

· Орендну плату за приміщення не така висока, як у місті, і вода використовувана для продукції чистіше, ніж у Москві.

· продукція пивоварні «Пивнушка» реалізується на розлив, а чи не щодо тари. Отже, не витрачаються вартість виробництво чи закупівлю тари для розфасовки продукції, що зумовлює її недороговизне. Пиво розливається в алюмінієві бочки по 40 літрів, що дозволяє безперешкодно доставляти товар за місцем призначення. Бочки використовують у протягом півтора року, і потім здаються металобрухтом. Ресторани і бари можуть надавати свою тару (можливо, що він зручніше зберігати щодо тари більшої або меншої місткості), тоді броварня розливає пиво в надану тару завдає до місця призначення.

· розміри компанії, у галузі алкогольне продукції досить маленькі, тобто цю кампанію можна як представника бізнесу, що з одного боку, говорити, що початкові вкладення бізнес щодо і не великі, і не великі (щодо) втрата часу та витрати виробництва, і навіть ризики кількісним вираженні.

· під час виробництва продукції пивоварні «Пивнушка» використовують як іноземні, і вітчизняні матеріали, що дозволяє оптимізувати витрати, і поліпшити (принаймні тримати на достатньому рівні) якість продукції.

· виробництво продукції іде за рахунок вже відомої й традиційної рецептурою, тому витрат за купівлю унікальних рецептів і патентів не передбачається.

Багато позиції підприємства можна розцінити і з позитивної, і із від'ємною боку. З слабких сторін кампанії можна назвати:

У Росії її залишається проблематичним залишається розвиток міні - виробництв. Мини-пивзаводы, які у 93-95 роках не прижилися. Однак у Німеччини, у Чехії, в Англії безліч маленьких пивних закладів, торгуючих пивом власного виробництва. Зазвичай, це сімейні підприємства, користуються стійкою популярності в жителів прилеглих кварталів. У Великобританії вже тридцять років діє громадська організація “Камра”, основним напрям діяльності якої стала підтримка “справжнього елю” – традиційного англійського пива, нефільтрованого і непастеризованого, выдерживаемого в дубових бочках. Предметом особливої турботи “Камры” стали міні-броварні. Завдяки її підтримці, початку 80-х таких підприємств у Британії відкривалося по 20 – 30 штук протягом року, і до середини 90-х загальна кількість досягла 400. В Україні, при наших величезних відстанях, поганих дорогах, і великих транспортних витратах, у містах треба підтримувати розвиток міні-броварень. Але виявляється, що маємо бракує забезпеченого середнього класу, має можливість вкласти досить більшу суму в придбання устаткування й приміщення, немає з підготовки спеціалістів в організацію роботи міні-броварень. До цього додається проблема сировини. Для розвитку вітчизняних міні-броварень необхідна сама різноманітна підтримка й захист але тільки громадська.

· · ринок пива у Росії конкретно у Москві московської області вже є. Кожен виробника є своє коло споживачів (проте як зазначено раніше, споживачі не «закріплені за конкретними виробникам», і схильні до зміни свої пріоритети залежить від ціни, і якості готової продукції).

· оскільки компанію «Пивнушка» можна з'ясувати, як представника бізнесу, можна сказати, що фінансові ресурси підприємства жорстко обмежені, що створює певні межі і бар'єри у проекту. Саме тому

· необхідно скласти чітку й певний фінансовий й бізнес план підприємства, беручи до уваги можливі чинники. Якщо які – то деталі будуть згаяні, це може викликати величезні витрати, що Мінздоров'я може виявитися непосильним підприємствам бізнесу.

2. Аналіз пріоритетів:

а. По продукції (ЛЕ)

Перевагу типу пива (відсоток числа респондентів, вживають пиво)

Найбільш популярним типом пива росіян є звичайне світле пиво (діагр. 1). Його п'ють найчастіше 70% споживачів. Перед темного пива припадає близько 10% переваг, зі зниженим вмістом алкоголю — 11%, із високим вмістом алкоголю — 7%. У цьому звичайне світле пиво однаково активно вживають і чоловіки, і вони. Всупереч поширеній думці у тому, що темне пиво більше люблять жінки, результати дослідження свідчать, що таке пиво однаково популярно серед представників обох статей. Пиво зі зниженим вмістом алкоголю можна вважати переважно жіночим продуктом, тоді як пиво із високим вмістом алкоголю — чоловічим продуктом. Серед споживачів некрепкого пива частка жінок на 2,5 рази більше, ніж чоловіків, серед споживачів пива із високим вмістом алкоголю чоловіків у 3 рази більше, ніж серед жінок.

Вживання різних марок пива (відсоток числа споживачів пива)

як і раніше, що уживаним є пиво в пляшках і

вживає його основне число споживачів на домашніх умовах, розливного пива

теж має власних споживачів і розпивання пива в ресторанах слід за другому

місці за популярністю. На думку класичний смак і низька ціна пива

дозволить йому

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація