Реферати українською » Маркетинг » Дослідження ринку установки систем вентиляції й кондиціонування в Санкт Петербурзі другу половину 1999 року


Реферат Дослідження ринку установки систем вентиляції й кондиціонування в Санкт Петербурзі другу половину 1999 року

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Мета і завдання даної роботи

Метою згаданої роботи є підставою відображення результатів дослідження ринку вентиляції й кондиціонування із елементами теорії та методології дисципліни “Маркетинг”.

На виконання роботи перед автором було поставлено такі:

· Дати огляд ринку вентиляції й кондиціонування (Свік) за 1999 р.

· Провести аналіз ситуації над ринком Свік для Бюро вентиляції і охолодження

· Дати Бюро конкретні пропозиції для успішного просування кар'єрними послуг і товарів.

Ситуація над ринком

Російський ринок Свік й його розвитку

Розвиток ринку Свік біля Росії історично розділене сталася на кілька етапів: період промислових і військових держзамовлень і від 1990-го р поява приватних фірм з надання послуг за установці Свік. Відчувши ряд криз (зокрема й парламентська криза 1998 року) в момент спостерігається наступна картина була на ринку Свік:

· Великі фірми (Петроспек, Клімат проф тощо.) котрі пережили кризи і котрі заробили собі ім'я у сенсі монополізували ринок Свік, тобто. зайняли велику частку ринку (з певних даним частка таких крупних фірм з універсальним набором послуг, частка популярності становила ок.80% )

· Розвиток ринку Свік більшість крупних фірм відбувалося зі збільшенням географічного сегмента (відкриття філій у містах із населенням прибл. 1 млн. жителів і добре розвиненою промислової інфраструктурою, як-от Москва, Ростов-на-Дону, Новосибірськ тощо.)

· Універсальність запропонованих послуг зіграла не останню роль під час серпневої кризи 1998 року – диверсифікація послуг і товарів врятували саме найбільші фірми, тоді, як малі фірми, будучи переважно дилерами товарів та послуг фірм виробників Свік і щодо будівельних фірм, просто зникли.

Для успішного регулювання кон'юнктури попиту й пропозиції над ринком Свік необхідно використовувати методологію маркетингу. Головна теза маркетингу - це орієнтація на споживача, виробництво те, що є попит, які можна вигідно реалізувати.

Можливі два типу кон'юнктури ринку Свік: дефіцит послуг за установці Свік й хворобливий стан рівноваги ринку. У економіці більшості країн кожен із типів виявляється одночасно представлений рівні окремих сфер і господарства, регіонів. Поєднання безлічі локальних ситуацій створює загальне полотно, що характеризує ринок Свік у цілому національної економіці (народному господарстві).

Для чіткого визначення становища продукту (Свік) над ринком треба зазначити її становище в Жизненном Цикле Товара. За оцінками експертів ринок Свік перебуває на стадії зрілості. У літературі цю стадію визначають так:

Зрілість (Стабілізація) – це стадія поступового попиту даний товар. Починаються знижуватися темпи зростання, стабілізуються обсяги продажу. І на цій стадії стає необхідним збільшення витрат реклами, підвищення якості товару, розширення післяпродажного обслуговування; можливо, й зниження цін підтримки більшого обсягу продажу. Прибутковість в цій стадії може бути збережене колишньому рівні лише шляхом зменшення виробничих витрат. Може виникнути певний надлишок виробничих потужностей. Товар випускається великими партіями. Йде насичення ринку, структура цін, і розподіл ринку між конкуруючими фірмами стабільні.

Наприкінці цього стадії приймають рішення по товару – визначаються шляху його вдосконалення, модифікація, модернізація чи переходу нові модель”

Слід зазначити, що з крупних фірм вироблено негласне поділ між собою марок кондиціонерів: у Бюро-LG, у Клімат проф – Panasonic,Mitsubishi, у Петроспек – Fujitsu.

Найважливішими характеристиками кон'юнктури ринку Свік є показники, відбивають поточне співвідношення попиту й пропозиції кількісним (обсяг продажу, частка ринку) і якісному (структурному, професійних) аспектах.

Тенденції у галузі та їхнього впливу

На формування ринку Свік у Росії впливають такі макрофактори сутнісного характеру:

· становлення і системи ринкових відносин - здійснення роздержавлення, приватизація власності, розвиток нових форм господарювання, сфери приватного й індивідуального бізнесу у умовах кризи соціально-економічної і незалежності;

· розгортання структурної перебудови (конверсія військового виробництва, на зміну структури господарства за зв'язки й з інтеграцією Росії у міжнародний ринок, майбутні зміни технічного бізнесу, освоєння сучасних технологій);

· нинішня економічна ситуація у Росії, що до скорочення робочих місць, падіння товарообігу, зниження заробітної плати (і, отже, зниження купівельної спроможності).

Як уже відзначалося вище, розвиток виробництва, у цілому і ринку Свік зокрема впритул пов'язані з політичним курсом держави. Як показало історія розвитку економічних відносин, будь-яке насильницьке втручання у економіку, застосування методів державного регулювання призводить до незначною стабілізації (під час кризи) чи мимовільному нівелювання ринкової кон'юнктури. Саме тому вже нині втручання державними структурами в ринкові відносини має розголос (переважно негативний) серед промисловців (див прил. N 3).

Тому можна припустити кілька шляхів розвитку ринку Свік залежно від політичного клімату Росії:

·    При розвитку політичної лінії під управлінням державою бік сприятливу розвитку ринку

1. Поява сприятливих умов розміщення іноземних інвестицій

2. Розвиток регіональної в промисловості й, відповідно, вихід фірм по Свік налаштувалася на нові географічні ринки (промислового виробництва переважно воздухоемкое)

3. Розширення федеральних і галузевих цільових програм розвитку галузі програми модернізації існуючих і т.д.

·    При переході державного режиму на “ліву” бік

1. Застосування методів державного регулювання

2. Хабарництво, корумпованість (значно більші, аніж за потворствующем ринкових відносин режимі)

3. Втрата довіри західних інвесторів (російські інвестори просто перестають існувати, а державні інвестиції див. п.2 стають “подачковыми” субсидіями)

Кондиціонування та вентиляція повітря.

Технологічні процеси промислових підприємств, функціонування офісної техніки і побутових приладів супроводжуються виділенням виробництва тепла й вологи, і навіть різних речовин, погіршують стан повітряної середовища. Надлишок теплоти , вологи, шкідливі пари, гази, пил називаються шкідливими виділеннями .

Під час проектування систем вентиляції виробничих приміщень визначаються кількість виділеної виробництва тепла й вологи, шкідливих парів, газів і пилу й складаються тепловлажностные баланси приміщень.

Задля підтримки заданих параметрів повітряної середовища у приміщенні необхідні подача свіжого і видалення забрудненого повітря. Залежно від напрямку потоків повітря на приміщенні шкідливі виділення переносяться в горизонтальному і вертикальному напрямах, і поширюються за всьому приміщенню.

Кондиционированием повітря називається досягнення і автоматичне підтримку у приміщенні постійних чи змінюються за програмою параметрів температури, вологості, чистоти і порядку рухливості повітря, найсприятливіших для перебування людей, і навіть функціонування устаткування й здійснення технологічних процесів. За основним призначенню кондиціювання повітря можна розділити на комфортне і технологічний.

Завдання комфортного кондиціонування — підтримку помешкань кліматичних параметрів, відповідальних санітарно-гігієнічним вимогам, тобто створення комфортних умов життєдіяльності людини.

Технологічне кондиціювання створює помешкань, виділені на розміщення устаткування, параметри повітряної середовища, необхідних функціонування устаткування чи ведення технологічного процесу. У той самий час технологічне кондиціювання має забезпечувати виконання санітарно-гігієнічних вимог, створюючи сприятливі умови для таких людей, що працюють у приміщеннях, де вона здійснюється.

Дамо більш докладний опис основних особливостей систем комфортного кондиціонування для офісних приміщень та технологічного — для невиробничого устаткування (обчислювальної, телекомунікаційної техніки тощо.), широко які у діяльності сучасної організації. Адже це устаткування висуває дуже жорсткі вимоги до кліматичним параметрами повітря, говоритимемо про прецизионном технологічному кондиционировании.

· Комфортное кондиціювання

Завдання кондиціонування повітря на невеликих офісних закритих приміщеннях і квартирах вирішується, зазвичай, із застосуванням комфортних кондиціонерів типу спліт чи мультисплит. Ці кондиціонери отримали свою назву від англійського слова "split", що означає окремий. Сплит-система складається з зовнішнього й внутрішнього блоків. Багато моделі спліт-систем можуть лише охолоджувати повітря, а й нагрівати його. Сьогодні сплит-система є фактично стандартом "дешевого" рішення, яким раніше були віконні кондиціонери.

Сплит-системы складаються з цих двох блоків - внутрішнього, що за приміщенні і зовнішнього, винесеного на. Теплообмен реалізується за механізмом вимушеної конвекції — повітря через випаровувач прогоняется вентилятором. Наружный блок призначений це про людське тепла в довкілля. Завдяки такому разбиению кондиціонер перестав бути прив'язаний до віконному прорізу, оскільки внутрішній блок спліт-систем можна розмістити практично у кожному зручному місці. Оскільки найбільш галасливий вузол - компресор - винесено в зовнішній блок, шум створюваний сплит-системлй значно коротші ніж в оконника. І, нарешті, великим перевагою спліт-систем не є великою вибір типів внутрішніх блоків. Вони бувають настінними, напольными, стельовими, колонными і встраиваемые в підвісної стелю - канальними і кассетными. У квартирах і нових невеликих офісних приміщеннях зазвичай використовують спліт-систем настінного типу. Якщо ж необхідна потужність охолодження більше 7 кВт, найчастіше використовують спліт-систем інших типів: помешкань складної форми - касетні і канальні, при скляних перегородках - стельові, в залах ресторанів і великих холах - колонні. Слід врахувати, більшість спліт-систем касетного і канального типу допускає підміс свіжого повітря на вулиці.

Якщо з однією зовнішнім блоком працює відразу кількох внутрішніх, такий кондиціонер називається мультисплит-системой. Якщо внутрішніх блоків прибуває шести, а максимальні відстані між блоками досягають 100 метрів, такі починають називати мультизональними (зонально-модульными) чи VRF-системами. Мультисплит - системи розумно залучити до тому випадку, коли поставлено завдання кондиционировать кілька сусідніх приміщень, і якщо треба створити комфорт на цілому будинку чи всім поверсі розумно використовувати VRF-системы

1. НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТ-СИСТЕМ 

Це найпопулярніший тип кондиціонерів. Вони задовольняють Замовника за абсолютним вона найчастіше.

Складаються з внутрішнього блоку (випарника), який монтується на стіні в середині приміщень, і від зовнішнього (компрессорно-конденсаторного) блоку, монтируемого на фасаді будинку спеціальними кронштейнами, на горищі, у підвалі, в підсобному приміщенні.

Соединяются ці блоки двома тонкими мідними трубками в теплоізоляції. Трубки проводять у підвісних стелях, за панелями тощо. чи закриваються декоративними пластиковими коробами перерізом 40-70 мм.

При кондиционировании кількох сусідніх кімнат часто використовуються мультисплит-системы з однією зовнішнім і з декількома внутрішніми блоками. Управління роботою кондиціонера здійснюється з пульта дистанційного управління. На пульті можна встановити такі режими роботи :

- режим обігріву, охолодження, вентиляції, осушення повітря приміщення;

- визначення температури у приміщенні;

- завдання температури, яку Ви цього хочете підтримувати у приміщенні;

- вибір однієї з чотирьох можливих режимів роботи вентилятора;

- завдання робочої програми (наприклад, можна запрограмувати включення кондиціонера певний час на початок робочого дні й до приходу співробітників задана температура у приміщенні буде створено);

- установку економічного нічного режиму роботи;

- автоматичне регулювання становища шторок роздачі повітря

(зміна повітряного потоку).

Кондиционеры виробляють триступінчасту очищення повітря з допомогою повітряного, вугільного і електростатичного фільтрів. У цих моделях тепло/хладопроизводительность зазвичай становить 1,8-6 кВт.

 

2. НАПОЛЬНО - ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Напольно-потолочные моделі за принципом дії аналогічні настінним кондиціонерам й закони використовують у випадках, коли небажано встановлювати кондиціонери на стіні.

Внутрішній блок має низку інший зовнішній вигляд і встановлюється на підлозі або під стелею. Пульт управління то, можливо дистанційним чи розташовуватися на внутрішньому блоці. У цих моделях хладо/теплопроизводительность зазвичай становить 3-8 кВт.

3. НАПОЛЬНЫЕ (КОЛОННОГО ТИПУ)

Дані моделі також складаються із зовнішнього блоки і внутрішнього блоку як колони.

Внутрішні блоки мають вигляд у великих приміщеннях: залах, ресторанах, холах. Управління здійснюється з пульта дистанційного управління чи з панелі управління на колоні. Хладо/теплопроизводительность становить зазвичай 6-14 кВт.

4. КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНОГО ТИПУ

Касетні кондиціонери мають продуктивність за холодом і теплу (8-14 кВт) й закони використовують помешкань з підвісними стелями: в супермаркетах, магазинах, ресторанах, холах й у залах, офісах.

Вони чудово вписуються в інтер'єр та у багатьох випадках їх використання - єдине розв'язання проблеми кондиціонування приміщення.

Касетні кондиціонери також складаються із зовнішнього і внутрішнього блоку. Внутрішній блок монтується у просторі за підвісним стелею. 

Касетні кондиціонери мають такі особливості :

- розподіл повітря за напрямками , що забезпечує рівномірне повітрообмін у приміщенні;

- можливість роздачі повітря від внутрішнього блоку через додаткові вентиляційні грати.

·           Класифікація систем вентиляції

По способу переміщення повітря  розрізняють системи природною і механічної вентиляції. При природною вентиляції повітря переміщається під впливом гравітаційного тиску, виникає з допомогою різниці плотностей холодної та нагрітого повітря й під дією вітрового тиску.

При механічної вентиляції повітря переміщається під впливом вентилятора.

Існують змішані системи.

По способу подачі й видалення  повітря системи діляться на приточные, витяжні, приточно-вытяжные і системи з рециркуляцией.

Проточная система - це система, коли він повітря подається до приміщення саме його підготовки в кондиціонері чи приточной камері. У приміщенні у своїй створюється надлишкове тиск, завдяки якому повітря йде назовні через вікна, двері чи інші приміщення.

Вытяжная система варта видалення повітря із приміщення, причому у приміщенні створюється знижений тиск й повітря сусідніх приміщень чи зовнішнє повітря вступає у дане приміщення.

Приточно-вытяжные системи є найпоширенішими.

Системи рециркуляції повітря - це системи, у яких до зовнішньому повітрю подмешивается частина витяжного повітря. Після термовлажностной обробки суміш вступає у вентильоване приміщення. Системи рециркуляції застосовуються зниження витрати теплоти у холодний період роки або банку зниження витрати холоду у системах кондиціонування повітря на теплий період року.

Приточные вентиляційні установки

Ефективне рішення вентиляції приміщень - це використання приточных вентиляційних установок. Приточная вентиляційна установка здійснює фільтрацію свіжого повітря, за необхідності його нагрівання (в холодну пору року) і подачу до системи повітроводів для роздачі по приміщенням.

Приточные вентиляційні установки складаються з корпусу, у якому змонтовані такі устрою:

1) фільтр;

2) калорифер (що необхідна за зимових умовах);

3) вентилятор;

4) система автоматики;

5) звукоизоляционный матеріал (різного рівня звукоізоляції).

До основних рис приточных вентиляційних установок:

1) Продуктивність повітрям (м3/час). Змінюється від кількох основних десятків за кілька десятків тисяч м3/час.

2) Потужність подогревателя (кВт).

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Дослідження торгової панелі р. Краснодара
  Зміст Введение________________________2 Исследования_____________________3 Комплекс
 • Реферат на тему: Дослідницька робота
  Міністерство Освіти та України Донецький національний університет Економічний факультет Кафедра
 • Реферат на тему: Класифікація і кодування товарів
  Міністерство Освіти Російської Федерації Хабаровская Державна Академія Економіки і Права Кафедра
 • Реферат на тему: Бізнес планування у Білорусі
  Запровадження Нині, соціально-економічна ситуація, що склалася у Білорусі, у результаті здійснення
 • Реферат на тему: Бізнес-план
  Зміст проекту Мета і завдання 1 Тенденції розвитку світового авто ремонтного бізнесу 1 Требуемое

Навігація